Olet täällä

Aikuiset

 DIGIPELAAMINEN
VANHEMPIEN HUONEENTAULUT
TYÖELÄMÄ JA ALKOHOLI
RAHAPELIHAITTOJEN EHKÄISY  TYÖELÄMÄSSÄ
VALMISTAUDU KUNNOLLA - TUKEA TUPAKOINNIN LOPETTAMISEEN

Digipelaaminen

Pelikasvattajan käsikirja on tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka pelaavat. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse. Lisätietoa pelikasvatuksesta löytyy osoitteesta pelikasvatus -sivustolta.

 

Yhdeksän kysymystä pelaamisesta käyvät läpi peleihin ja pelaamiseen liittyviä ennakkoluuloja ja kysymyksiä.

Media lapsen arjessa on yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa yhteistyössä tuotettu materiaali pienten lasten pelaamisesta ja media-arjesta.

Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä haittoja, jotka niistä voivat aiheutua. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa.

EHYT Teema Pelaaminen on EHYT ry:n oma pelaamista käsittelevä lehti vuodelta 2013.

Lisätietoa pelien ikärajoista www.ikarajat.fi.

Pelikasvattajan käsikirja


Vanhempien huoneentaulut

Päihteet & nuoret. Lataa pdf tai tilaa kaupastamme.

Rusmedel & ungdomar. Ladda ned PDF-versionen eller beställa.

Sosiaalinen media & nuoret. Lataa pdf tai tilaa kaupastamme.

Sosiaalinen media & lapset. Lataa pdf tai tilaa kaupastamme.

 

Sociala medier & unga. Ladda ned PDF-versionen eller beställa.

 

Sociala medier & barn. Ladda ned PDF-versionen eller beställa.

 
Digitaalinen pelaaminen. Lataa pdf tai tilaa kaupastamme.  
 
Ungdomars dator- och konsolspelande. Ladda ned PDF-versionen eller beställa.  
 

Lataa yhdessä MLL:n kanssa tuottamamme Media lapsen arjessa -huoneentaulu  

Media lapsen arjessa    

 

Työelämä ja alkoholi

HUUGO-ohjelman tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman luomisessa ja jalkauttamisessa.

Lisätietoja päihdehaittojen ehkäisystä työelämässä.

EHYT ry toteuttaa HUUGO-ohjelmaa, jonka tehtävänä on auttaa työyhteisöjä ennaltaehkäisemään, tunnistamaan, kohtaamaan ja ratkaisemaan työpaikkojen päihdeongelmia. Tarjoamme yrityksille työkaluja sekä koulutusta ja autamme päihdeohjelman laatimisessa ja jalkauttamisessa. Tärkeänä yhteistyökumppanina HUUGO-toiminnassa on Työturvallisuuskeskus. Toiminta nojaa kaikkien työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hyväksymään suositukseen päihdeasioiden käsittelystä työpaikoilla.

HUUGOn ratkaisukeskeinen lähestymistapa edesauttaa keskustelua asioista niiden oikeilla nimillä, mutta ilman leimaamista ja moralisointia.

Lisätietoa:

Huugo-ohjelman verkkosivut >>

Tietoa työpaikan päihdeohjelmista >>

Tietoa työelämän päihdekysymyksistä >>

Materiaalia työpaikoille >>


Rahapelihaittojen ehkäisy työelämässä

Rahapeli-ilmiö -video

Rahapelit ovat kaikkialla ja siksi niistä on syytä puhua, mutta keskustelu voi muodostua mustavalkoiseksi. Rahapeli-ilmiö -video voi auttaa löytämään uusia sävyjä ja avata keskustelua muun muassa seuraavista teemoista: Miksi suuret voitot ja tappiot puhuttavat? Miten rahapelit toimivat? Miksi niitä pelataan? Mitä muuta ihmiset niistä hakevat kuin rahaa? Kuinka moni pelaa? Miten rahapelaaminen voi aiheuttaa haittoja?

 

 

 

Pelaaminen viihteeksi ja ajanvietteeksi ei ole vahingollista, mutta kun se alkaa vaikuttaa työkykyyn, työhyvinvointiin, työnteon tehokkuuteen ja työpaikan ilmapiiriin, siitä on tullut ongelma.

Työpaikalle tulisi luoda olosuhteet, joissa riski rahapeliongelman kehittymiseen on mahdollisimman vähäinen. Työpaikka voi myös toimia alustana valistukselle sekä avoimelle keskustelulle rahapeistä ja niihin liittyvistä riskitekijöistä. Rahapelihaittojen ehkäisyyn kannattaa työpaikalla luoda selkeät toimintatavat ja kirjata rahapelihaittojen ehkäisy myös osaksi päihdeohjelmaa.

Tietoa, koulutusta ja työkaluja

Arpa-projekti tukee aikuisten rahapelaamisen hallintaa. Tarjoamme tietoa, koulutusta ja työkaluja rahapelaamisen käsittelyyn työpaikalla. Onko aihe tullut vastaan työyhteisössäsi? Kaipaatko lisätietoa tai koulutusta aiheesta? Etsimme pilottiyhteistyökumppaneita vuosille 2016 ja 2017 kehittämään rahapelihaittojen ehkäisyä suomalaisilla työpaikoilla. Jos kiinnostuit, ota yhteys projektipäällikkö Tapio Jaakkolaan (p. 050 463 8212 tai tapio.jaakkola@ehyt.fi).

Rahapeliongelmien vaikutukset työpaikalla

Vaikutukset työntekijän suoriutumiseen

Työntekijän rahapeliongelma vaikuttaa usein niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen. Univaikeudet, ärtymys sekä peliongelmaan liittyvät ahdistuksen ja häpeän tunteet heijastuvat myös työpaikalle. Ne voivat näkyä esimerkiksi poissaoloina, työtehtävien laiminlyönteinä tai myöhästelyinä. Tutkimusten mukaan työtehon laskua ja keskittymishäiriöitä on yli neljäsosalla rahapeliongelmista kärsivistä.

Vaikutukset työyhteisöön

Työtehtävien laiminlyönti kuormittaa usein työtovereita ja heikentää työilmapiiriä. Rahapeliongelmista kärsivä saattaa lainata rahaa työtovereilta, mikä voi myös heikentää työpaikan ilmapiiriä ja aiheuttaa ristiriitatilanteita.

Riskit työnantajalle

Joskus rahapeliongelmat näkyvät myös pelaamisena työpaikalla ja -ajalla. Tästä voi työnantajalle aiheutua monenlaisia tietoturvariskejä. Kaikki pelisivustot eivät ole luotettavia tai turvallisia. Niihin voi liittyä roskapostimainontaa, viruksia tai urkintaa.

Talousongelmat ovat tyypillisiä rahapeliongelmaisille koituvia haittoja. Hoitoon hakeutuvista rahapeliongelmaisista suurimmalla osalla on pelaamisesta aiheutunutta velkaa. Tutkimuksen mukaan joka neljäs ongelmapelaaja on hakenut palkkaennakkoa, kun muilla työntekijöillä vastaava luku on 0,3 prosenttia. Äärimmillään pelaamista saatetaan rahoittaa laittomin keinoin. Tämä voi tarkoittaa työnantajan rahojen kavaltamista tai varkauksia työpaikalla.

Riskialat

Työn luonteen vuoksi tietyillä toimialoilla ja osalla työntekijöistä voi olla suurempi riski peliongelmaan. Näin on esimerkiksi vuorotyössä olevilla tai työn puolesta paljon matkustavilla. Mikäli työpaikalla on rahapelejä, myös se nostaa riskiä peliongelman syntyyn. Lisäksi eräissä ammateissa (esimerkiksi kuljetusalalla) on usein vapaahetkiä ympäristöissä, joihin on sijoitettu rahapelejä. Työnantajan olisi hyvä tiedostaa alakohtaiset riskitekijät.

Kysymyksiä työnantajan arvioitavaksi

Muodostaako pelaaminen riskejä työpaikalle?

  • Onko työpaikalla ja työaikana mahdollisuus pelata?
  • Liittyykö pelaamiseen uhkia?

 

Onko pelaamiseen liittyviä riskejä mahdollista poistaa tai vähentää?

  • Mikä on riskien ilmenemisen todennäköisyys?
  • Mitkä ovat mahdolliset pelaamisesta koituvat seuraukset?
  • Kuinka riskejä voidaan pienentää?
  • Minkälaisia kuluja riskien vähentämiseen seuraa?

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Tapio Jaakkola, tapio.jaakkola(a)ehyt.fi, p. 050 463 8212

Projektiasiantuntija Salla Karjalainen, salla.karjalainen(a)ehyt.fi, p. 050 514 7658

 


Valmistaudu kunnolla - tukea tupakoinnin lopettamiseen

Harkitsetko tupakoinnin lopettamista?

Valmistaudu kunnolla  -video antaa sinulle vinkkejä helpottamaan tupakoinnin lopettamista ja siihen valmistautumista. Videota voidaan käyttää myös ohjaustukena savuttomuuteen kannustaessa.