Olet täällä

Arpajaislain uudistamisessa huomio rahapelihaittojen ehkäisyyn

Rahapeliyhteisöt yhdistyvät uudeksi Veikkaukseksi vuoden 2017 alussa. Yhdistymisen edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia valmisteltiin tiukalla aikataululla. Hallituksen esitys arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta annettiin eduskunnalle syyskuussa 2016. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli asiassa 7.10.2016 asiantuntijoita ja EHYT ry oli yksi lausunnon antaneista tahoista.

Rahapelijärjestelmän uudistusten tavoitteeksi on asetettu rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostaminen. Nyt eduskunnassa olevan esityksen lausumat näiden tavoitteiden ensisijaisuudesta ovat ristiriidassa niiihin kohdennettavien resurssien ja linjausten kanssa. Nykyisen esityksen valossa rahapelihaitat saattavat jopa lisääntyä, sillä rahapelien tarjonta kasvaa ja uusien pelituotteiden julkaiseminen saattaa lisätä markkinointia.

Ensimmäisen vaiheen esitys ei nykyisellään ole rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen kannalta riittävä. Arpajaislain uudistamisen toinen vaihe on käynnistettävä välittömästi. Toisessa vaiheessa tulee varmistaa haittojen ehkäisylle riittävät resurssit sekä konkreettiset ja vaikuttavat toimenpiteet. Pitkäjänteisen työn takaamiseksi ja kehittämiseksi tarvitaan myös pysyvä rahoituspohja.

Peliyhteisöjen yhdistäminen yhdeksi yhtiöksi selkeyttää yksinoikeusjärjestelmää ja voi tehostaa pelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Suomalaisen yksinoikeusjärjestelmän takeena on hyvin huolehdittu rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen, sekä vastuullisesti järjestetyn rahapelaamisen kohtuullisten tuottojen jakaminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin edunsaajille. Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus eivät kuitenkaan itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään rahapelihaittoja.

EHYT ry esitti lausunnossaan kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman laatimista. Ohjelmalla tulee asettaa tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, rahapelihaittojen ehkäisylle, rahapeliongelman tuki- ja hoitopalveluille, rahapelitutkimukselle sekä rahapeliyhtiön tuotolle. Rahapelipoliittisessa ohjelmassa tulee myös linjata toimista ja resursseista, joilla asetettuihin tavoitteisiin päästään.

Lisäksi EHYT ry esitti lausunnossaan, että arpajaislakiin lisätään kirjaus vuosittaisesta rahapelimaksusta. Rahapelimaksulla voidaan rahoittaa pysyvästi rahapelihaittojen ehkäisy, tutkimus ja hoidon kehittäminen.

Hallituksen esityksen arpajaislain ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi löydät täältä.

EHYT ry:n lausunnon voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja

Tapio Jaakkola, projektipäällikkö, p. 050 463 8212 tai tapio.jaakkola@ehyt.fi

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
5 + 14 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.