Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

Vas.
Keski-Suomi
Jyväskylä
51
EOP
Pirkanmaa
Nokia
29
Mielestäni tärkeää on päihdepolitiikan inhimillistäminen. Päihdepolitiikassa käytettävien keinojen tulee olla ennemmin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoja kuin rikoslain käyttäminen ja rankaiseminen. Huumausaineita koskevan lain ja päihdepolitiikan lähtökohdaksi tulee ottaa huumausaineista johtuvien haittojen vähentäminen huumausaineiden käytön estämisen sijasta. Asiantuntijajärjestöjen ehdotusten mukaisesti EOP kannattaa huumausaineiden käytön rangaistavuudesta luopumista.
KD
Uusimaa
Espoo
62
Kaikkien rahapelien mainonta tulee kieltää. Pelikoneet 18v kiellettyihin omiin ovella erotettuihin tiloihin, pelaamiseen rekisteröinti ja raja max 300 euroa kuukaudessa nettohäviö. Aarrearkkuostot peleissä tulee kieltää. Alkoholimainonta tulee kieltää, ja alkoholipulloihin ja -tölkkeihin etiketit kuten nykyisin tupakka-askeissa. Huumerikosten rankaisuasteikkoa tulee kiristää. Huumeet pysäytettävä rajoille, huumekoiravalvontaa tulee lisätä.
KD
Satakunta
Jämijärvi
30
Ehkäisevä työ alkaa mielestäni perheistä. Varhainen tuki perheille on tärkeää. Siispä esimerkiksi lisää perhetyöntekijöitä kuntiin nimenomaan ennaltaehkäisevään työhön.
KD
Savo-Karjala
Joensuu
65
Luodaan nuorille mahdollisuudet turvalliseen kasvuun ja vähennetään eriarvoistumista kaikilla elämän alueilla.
Vas.
Keski-Suomi
Jyväskylä
48
Meillä kaikilla on vastuu toistemme hyvinvoinnista. Kysytään kaverilta kuinka voit ja kuunnellaan aidosti. Tarvitaan myös matalankynnyksen palveluita, nopeaa hoitoonpääsyä, silloin kun tarvitaan ammattiapua. Perusterveyden ja sosiaalihuollon palvelut lähelle kansalaista.Toisaalta tarvitaan paljon informaatiota siitä mitä tehdään silloin kun "ote lipsuu".
KD
Helsinki
Helsinki
56v
Kouluissa päihdevalistusta sekä poliisin että entisten huumeorjien kertomuksia vapautumisesta ja miten helposti riippuvuus alkaa, jotta nuoret tietäisivät, ettei asian kanssa voi leikitellä.
PS
Lappi
Rovaniemi
64
Olen lopettanut alkoholin ja tupakan nauttimisen 25v sitten. Alkoholin käyttö ei koskaan ollut hallinnassani. Menin lopulta AA-kerhoon ja sieltä sain raittuden. En oikein usko kohtuukäyttöön. On ihmisiä, jotka ovat ensimmäisen ryypyn jälkeen koukussa alkoholiin. Samoin koukuttavat tupakka, huumeet, tabletit ja pelit. Parempi, kun ei koskaan kokeilisikaan, mutta sehän on tietysti valtaosalle mahdotonta. Kutsukaa kouluihin luennoimaan AA, Minnesotahoidossa ollut, huumerippuvuudesta selvinnyt jne.
Vas.
Vaasa
Pietarsaari
Nuorten mielenterveys on mielestäni yksi tärkeimpiä kysymyksiä.
KD
Helsinki
Espoo
47
Riittävä henkinen tuki, opetustunnit ja opintojen ohjaus taattava nuorille. Nuoret eivät voi odottaa 3 kk päästäkseen keskustelemaan asiantuntijan kanssa.
SDP
Pirkanmaa
Mänttä-Vilppula
63
Kuten EHYT esittää, ehkäisevää päihdetyötä tulee vahvistaa valtioneuvoston periaatepäätöksellä, joka kattaa laajasti eri ministeriöiden toimialoja. Ehkäisevän työn kattavuus ja merkitys tulee avata, ja tukea sitä myös taloudellisesti ja henkilöstöresursseilla.
KD
Savo-Karjala
Siilinjärvi
42
Tulisi luoda toimiva prosessi, jossa ehkäisevään työhön saadaan myös media ja julkimoita mukaan kampanjoimaan. Ammattitaitoinen henkilökunta, joka tekee sydämellä ja on kykyä saada yhteys nuoriin.Innovatiivisuus ja rohkeus eri projekteihin. Perheisiin kontakti jo pikkulapsivaiheessa. Neuvolan terkkarit ja hammashoito avainasemassa. Tuetaan läsnäolevaa vanhemmuutta, vähennetään suorituspaineita kasvatuksessa. Matalan kynnyksen yhteisöllisiä paikkoja kommunikointiin. Rakkautta, rajoja ja turvaa!
SKP
Varsinais-Suomi
Turku
50
KD
Kaakkois-Suomi
Pieksämäki
60
Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puuttuminen. Vanhempien tulisi saada tietää nuortensa tilanteesta, varsinkin huumeiden tai muiden päihteiden osalta tai mielenterveyteen liittyvissä asioissa. Yhteistoimintaa eri organisaatioiden välillä jalkautumalla.
KD
Honkajoki
67
Nuorille tulee luoda polkuja ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutus ja ammatillinen koulutus työssäoppimisen kautta. Päihdekuntoutujien tulee saada asianmukaista hoitoa jokaisen kunnan tai kuntayhtymän tuottamana. Kuntoutusohjelman tulee olla riittävän pitäkestoinen ja kuntoutujille tulee järjestää aktiviteettaja, jonka kautta myös fyysinen kuntoutuminen palautuu. Pikaluottojen myöntäminen tulee olla valvottua ja korkokatto tulee olla rajattu. Moni peliongelmainen pelaa velkarahalla.
KD
Pirkanmaa
Kangasala
49
Kok.
Pirkanmaa
Akaa
52
Homma on vinoutunut siinä taantuman vaiheessa, kun ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä leikattiin. Loppupään toimenpiteet (esim. huostaanotot) ovat kalliita, mutta lakisääteisiä, ennaltaehkäisevät taas ei. Ne pitäisikin saada lakisääteisiksi, jolloin rahoitustakin olisi pakko löytyä.
KD
Oulu
Oulu
68
Nuorten on päästävä nopeasti puhumaan ammattilaisen kanssa ongelmista. Koulussa pitää opettaa, miten vaarallisia ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja suojaamaton seksi. Päiväkotien, koulujen, ammattioppilaitosten, yliopiston, armeijan ja työpaikkojen pitää olla homeettomia ja sisäilmaltaan hyviä. Matalan kynnyksen paikkoja, jonne pääsee HETI puhumaan, kun on vaikeaa. Myös puhelimia, jonne voi soittaa nimettömänä.
Kesk.
Turku
59
Nuorten mahdollisuuksia harrastuksiin ja vapaa-ajanviettotilaisuuksiin tulee edistää. Myös vähävaraisten perheiden lapsille on turvattava mahdollisuus harrastaa myöntämällä stipendejä, harrastusvälineitä maksuttomasti jne. Päihdehaittojen valistustyötä päiväkodissa, varhaiskasvatuksessa, koulussa tulee edistää, antaa ohjausta nuorille ja palkattava ehkäisevän päihdetyön koordinattoreita kuntiin.
SDP
Oulu
Kajaani
66
Pidetään kaikki kansalaiset mukana yhteiskunnassa, näin estetään syrjäytymistä. Tuetaan elämän tilanteiden muutoksissa, huolehditaan jokaisen kohdalla saatavasta tuesta.
SDP
Pirkanmaa
Tampere
48
Kaiken kaikkiaan ennaltaehkäisyä pitäisi lisätä merkittävästi ja siirtyä sosiaali- ja terveydenhoidossa jälkihoidosta painottamaan ennaltaehkäisyn merkitystä. Vain niin voimme saavuttaa säästöjä sosiaali- ja terveysmenoissa, sekä samalla parannamme ihmisten vointia ja edistämme heidän terveyttä. Puututaan ongelmiin ja sairauksiin ajoissa, silloin kuin ne ovat kevyempiä hoitaa ja hyvien tulosten saavuttaminen helpompaa.
Vihr.
Pirkanmaa
Tampere
41
Ongelmien ennaltaehkäisy pitää asettaa kaiken politiikan kärkeen. Käytännön toimet sitten vaihtelevat esimerkiksi kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä liikennepolitiikasta maksuttomaan ehkäisyyn nuorille ja kasvispainotteisen ruuan lisäämiseen julkisessa ruokailussa.
PS
Lappi
Kittilä
69
Viedä tietoa sitä tarvitsijoille ja autetaan ajoissa. Ennen kuin tapahtuu mitään kauheaa, kertoa heille henkilökohtaisesti, kädestä pitäen. Eikä jättää oman onnensa nojaan.
Vas.
Jyväskylä
58
Ehkäisevän työn pohja on yhteiskunnallisessa tasa-arvossa, tasavertaisissa mahdollisuuksissa, toimeentulon varmuudessa ja terveydenhoidon verkon ehjyydessä. Siksi neuvolat, päiväkodiut ja varhaiskasvatus, koulut ja sivistys, toimeentulon turvaaminen perustulolla sekä työn jakaminen ovat avainasemassa. Yhdyskuntasuunnittelussa tärkeitä ovat asumisen ja alueellinen tasa-arvoisuus, kulkuyhteydet, sekä lähipalvelut. Ehkäisevään työhän kuuluu myös hyvä pääsy viranomaispalveluihin.
Vas.
Pirkanmaa
Tampere
52
Vas.
Vaasa
Kokkola
38
Tarpeeksi resursseja matalan kynnyksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita tulisi kehittää.
Vas.
Vaasa
Seinäjoki
38
Vas.
Tampere
40
Lisäämällä resursseja ehkäisevään työhön, varhaiskasvatukseen, koulutukseen, nuorisotyöhön (erityisesti etsivään). Varaa Suomella on, poliittista tahtoa ei edellisellä hallituksella ole ollut. Ennalta ehkäisy on edullisempaa ja erityisesti inhimillisempää.
Kok.
Pirkanmaa
Nokia
58
Neuvoloiden, päiväkotien, esikoulun, koulun ja lastensuojeluviranomaisten konkreettista ja ratkaisuun pyrkivää yhteistyötä lisättävä ja tiedonvaihtoa helpotettava. Etsivä nuorisotyö kunniaan ja nuorten mielenterveyspalveluihin lisää tehoa js kykyä. Riittävän aikaisessa vaiheessa on tehtävä kovat huostaanottopäätökset ja lapsia ei tule pompotella luukulta toiselle. Muuttajan papereiden tulee seurata muuttajaa automaattisesti.
SDP
Pirkanmaa
Lempäälä
48
Kok.
Pirkanmaa
Valkeakoski
56
Rahoitus turvattava, nopea apu mahdollistettava, varhainen puuttuminen, tiedotus. Kiitos tärkeästä työstänne.
KD
Oulu
Kempele
50
Erityisesti ehkäisevää työtä pitäisi mielestäni tehdä nuorten ja lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden saroilla. Syrjäytymisen estämiseen pitäisi pystyä suunnata varoja enemmän.
Kok.
Oulu
Oulu
55
Toteutuu paljolti yhdistys- ja vapaaehtoispohjalta. Toiminnan vakiinnuttaminen tuo jatkuvuutta ja luo myös kulloisessakin ryhmässä luottamusta. Kaikenkaikkiaan ehkäisevä työ on niukasti resurssoitu ja tehdään pitkälti vapaaehtoisten voimin. Työsuhteita, kunnille määritellyt velvoitteet, painopistealueet pariksi vuodeksi kerrallaan. Hyvin käytäntöjen kautta sparraaminen - samat mallit modifioituna käyttöön.
Vihr.
Lappi
Tornio
54
Vihreän liiton päihdepolitiikan tavoitteena on päihteistä aiheutuvien haittojen minimoiminen ja päihteiden käytön vähentäminen. Yhteiskunnan on pyrittävä vaikuttamaan sekä päihteiden saatavuuteen että niiden kysyntään. Kysynnän vähentämisessä kaikkein tärkeintä on rakentaa sellaista yhteiskuntaa, jossa taloudellinen tai psyykkinen ahdinko ei aja ihmisiä päihteiden käyttäjiksi. Päihdetyön projektiluontoisten toimien vakinaistaminen. Oikea-aikaisen tuen mahdollistuminen avun tarvitsijoille.
SKP
Uusimaa
Espoo
29
SDP
Varsinais-Suomi
Turku
52
Oppilashuollon, koulujen terveyden- ja sosiaalityön resursseja tulee vahvistaa. Nuoria ja lapsia on autettava ajoissa moniammatillisesti. Kolmannen sektorin järjestöjä tulee tukea ehkäisevässä päihdetyössä. Perheitä tulee tukea kotona ja yksilöitä auttaa. Sosiaali- ja terveysministeriö on avainasemassa hankkeiden, suositusten ja ohjauksen keinoin.
Vihr.
Lappi
Inari
62
Neuvolan henkilökunnan olisi hyvä jalkautua käymään perheiden kotona jotta voisivat arkipäivässä nähdä tilanteen kotona. Tällainen kotonakäynti voitaisiin tehdä 1-6-vuotiaiden lasten perheisiin ja käyntien aikana selviäisi ehkä paremmin perheen päihteidenkäyttö kuin sillä että lapsi tuodaan muutaman kerran vuodessa neuvolaan. Näin päihteitä käyttävät vanhemmat saisivat kotioloissa kertoa tutuille työntekijöille omista ongelmistaan ilman että on pelkoa leimautumisesta lastensuojelun asiakkaiksi.
KD
Oulu
Tyrnävä
50
Riippuvuusongelmista tulee puhua syyllistämättä, asiana muiden asioiden joukossa jo alakoulusta lähtien. Varhaisimmillaan riippuvuudet syntyvät jo alakoulussa. Avun hakemisen rohkaisu ja normalisointi kynnystä alentamaan.
Sin.
Pirkanmaa
Tampere
32
Nopea pääsy mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Lisätään mielenterveys- ja päihdepalveluja kaikkialla Suomessa. Panostetaan nopeampaan hoitoon pääsyyn ja akuuttien kriisien tukipalveluihin heti hädän koittaessa. Psykoterapiapalvelujen on oltava helposti saatavilla. Avohoidon rinnalle on saatava toimiva laitoshoito. Turvataan päihdekuntoutujille ympärivuorokautinen tukihenkilö.
KD
Oulu
Oulu
35
Rajoittamalla, valvomalla ja antamalla vaihtoehtoja sekä tietoa oman positiivisen päätöksenteon tueksi.
SKP
Savo-Karjala
Joensuu
67
Koulutustarjontaa ja -aloja lisäämällä. Työpäivän pituutta tulee lyhentää. Perustoimeentulo tulee taata.
SKP
Kaakkois-Suomi
Mäntyharju
74
Aina ihmislähtökohtaisesti huolehtimalla terveydestä ja muusta hyvivoinnista aina silloin, kun asiakas lähestyy auttavia käsiä. Ei ole laikaan kummallista, että ihmiset joutuvat ongelma tilanteesee josta yksin on vaikea ponnistaa. Auttavat kädet ja hyvät neuvot ovat silloin tarpeen. Terveydenhoidon ja myös sosiaalialan ihmisillä on suuri vastuu ihmisten hyvinvoinnista. Tärkeitä on olla riittävästi henkilökuntaa ja rahavaroja, jotta palvelut toimii siltä osin.
PS
Uusimaa
Nurmijärvi
Ennaltaehkäisevää työtä on lisättävä jo ihan ensimmäisestä koululuokasta asti. Kunnille pitää korvamerkitä varhaiskasvatukseen varoja ja vaatia kunnilta tarkka selvitys varojen käytöstä. Ennaltaehkäisevä työ kuuluu kaikille, jotka ovat lasten ja nuorten kanssa tekemisissä.
SKP
Uusimaa
Espoo
48
SKP
Uusimaa
Espoo
73
Yhteiskunnan tulee osoittaa lisää rahaa ja tukea tässä tarkoitettuun ehkäisevään työhön yhteiskunnan omassa organisaatiossa ja myös kolmannen sektorin organisaatioille.
SKP
Lappi
Kemi
74
SKP
Uusimaa
Järvenpää
71
SKP
Keski-Suomi
Jyväskylä
35
Eriarvoisuutta tulee vähentää varmistamalla jokaiselle riittävä toimeentulo 1200 euron suuruisella perusturvalla ja julkisen terveydenhuollon palvelut kaikille lähipalveluina.
SKP
Helsinki
Helsinki
45
Päihteiden käytön stigmaa on pyrittävä hälventämään. Huumausaineiden käyttörangaistukset on poistettava, jotta hoitoon hakeutuminen olisi mahdollisimman helppoa ja sosiaalisia ongelmia voitaisiin vähentää. Päihteettömyys ei saa olla ehto avun saamiselle esimerkiksi asumisessa tai mielenterveyspalveluissa. Pohjalla oleva ei kaipaa syvempää kuoppaa vaan käden johon tarttua.
FP
Vaasa
Kokkola
Vihr.
Varsinais-Suomi
Turku
29
Kaikessa päätöksenteossa pitää ymmärtää, että ennaltaehkäisy on investointi ja inhimillisiä sekä taloudellisia säästöjä tuova toimenpide. Ehkäisevään työhön pitää olla resursseja ja taloudellisia kannustimia, ja esimerkiksi päihdepolitiikassa ongelmien ehkäisyn ja vähentämisen täytyy olla ensisijainen tavoite. Koulutukseen panostaminen, oppivelvollisuusiän nosto, eriarvoisuuden ja köyhyyden poistaminen ja perustulo ovat parasta ennaltaehkäisyä.
KD
Satakunta
Pori
37
Ehkäisevää työtä voi edistää monella tavalla. Yksi mahdollisuus on rahoituksen lisääminen yhdistyksille ja järjestöille projekteihin, joilla pyritään tavoittamaan haasteellisessa tilanteessa olevia henkilöitä. Toinen mahdollisuus on kiristää haitallisten aineiden verotusta entisestään. Kolmas mahdollisuus on varmistaa se, että jokaisessa maakunnassa on kokoaikainen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori. Riippuvuuksista tulee näiden asioiden lisäksi puhua nykyistä paljon laajemmin.
Vihr.
Helsinki
Helsinki
48
Ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa entistä enemmän, päihdeongelmiin tulee saada apua varhaisessa vaiheessa ja päihderiippuvaisten nuorten perheille tulee tarjota tukea. Meidän pitää edistää matalan kynnyksen hoidon saatavuutta ja taata, ettei rangaistuksien pelko estä hakemasta apua. Peliriippuvuuksien suhteen opettajien koulutus olisi paikallaan - peliongelmat ovat yleisiä varsinkin nuorilla miehillä, kouluissa voidaan asiaan puuttua, kunhan ongelman tunnistaminen helpottuu.
SKP
Oulu
Oulu
64
Tietenkin rahoitusta lisäämällä, mutta myös parantamalla velkasaneerausjärjestelmää - mikä on osa ehkäisevää työtä / hoitoa.
PS
Häme
Lahti
38
Vaaliteemani turvallinen arki, parempi tulevaisuus pitää sisällään ajatukseni siitä, että panostamme ennaltaehkäisyyn ja luomme perheille edellytykset selviytyä arjen haasteista. Apua ja tukea tulisi olla tarjolla välittömästi, silloin kun ensimmäiset merkit avun tarpeesta ilmaantuvat. Olemme hitusen myöhässä ja työ vaatii paljon enemmän panostusta ja kustannuksia, jos reagoimme vasta kun ongelma on muodostunut ja kasvanut lähes ylipääsemättömäksi. Lasten ja nuorten tulevaisuus on käsissämme.
Vas.
Helsinki
Helsinki
26
Sen pitäisi olla matalan kynnyksen toimintaa sekä selko- ja monikielistä.
Vihr.
Pirkanmaa
Akaa
58
Vihr.
Pirkanmaa
34
Ihmisten hyvinvointiin tulee panostaa. Meidän pitää ehkäistä syrjäytymistä ja eriarvoistumista sekä yksinäisyyttä. Riippuvuuksien hoitoon tulee panostaa. Ehkäisevälle työlle tulee taata riittävät resurssit.
Vihr.
Pirkanmaa
46
Lisää resursseja perhetyöhön ja mielenterveyspalveluihin.
SDP
Helsinki
Helsinki
47
Jalkautumisella kouluihin, nuorisotiloihin ja kadulle. Taata harrastusmahdollisuuksia kaikille nuorille sekä tiloja missä viettää aikaa.
Kesk.
Uusimaa
Nurmijärvi
47
Asiasta tulee keskustella kahden kesken luottamuksellisesti työpaikka lääkärillä, opiskelupaikan terveydenhoitajan toimesta, vanhustenhoidossa. Usein alkoholismin taustalla on mielenterveysongelmia, yksinäisyyttä, kiusatuksi tulemista tai kriisejä joita tulisi ensisijaisesti hoitaa, jos alkoholismi ei ole kehittynyt pitkälle.
Muu
Häme
Hattula
36
Valistuksen keinoin.
SDP
Uusimaa
Porvoo
31
Ehkäisevä työ on aina kannattavaa ja pitkällä tähtäimellä se tuo säästöjä. Päätöksentekoon tarvitaan enemmän sydäntä.
SDP
Keski-Suomi
Jyväskylä
55
Riittävät resurssit turvattava varhaiseen puuttumiseen ja tukeen.
Vas.
Uusimaa
Vantaa
39
Nuorisokulttuurin muutos on vaikuttavin tapa vähentää päihteiden käyttöä, olemme nähneet hienon kehityksen 90-luvulta tähän päivään päihteiden käytön hyväksyttävyydessä. Tätä trendiä on hyvä tukea. Keskittyisin itse erityisesti syrjäyttämisvaarassa oleviin lapsiin ja nuoriin - se vaatii esimerkiksi isompia resursseja varhaiskasvatuksesta ammatillisiin oppilaitoksiin. Tästä hyötyisivät tietysti kaikki.
SDP
Satakunta
Harjavalta
34
Ehkäisevän työn riittävät resurssit on taattava joka puolella maata. Laadukkaat ja aidosti saatavilla olevat palvelut kuuluvat kaikille! Ehkäisevää työtä on tehtävä aktiivisesti ja sen on oltava jatkuvana osana myös kaikkea perustoimintaa. Yhteistyötä eri toimijoiden, erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin kesken voidaan vielä vahvistaa ja sitä kautta saada hyötyjä palveluille sekä lisää vaikuttavuutta.
Vihr.
Pirkanmaa
Tampere
31
Päihdeongelmiin liittyvästä häpeästä tulee päästä eroon ja varmistaa, että jokaisen on helppo hakeutua hoitoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Köyhyyttä ja erityisesti lapsiperheiden köyhyyttä tulee vähentää, koska heikko toimeentulo vaikeuttaa arkea ja altistaa monenlaisille sosiaalisille ongelmille.
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.