Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

PS
Vaasa
Teuva
42
Suomalaisten, erityisesti lasten, etua ajavalla, tosiasioihin ja todellisuuteen perustuvalla tiedostavalla yhteistyöllä.
PS
Vaasa
Alajärvi
47
Kok.
Vaasa
Vaasa
48
On tärkeää, että nuorille suunnattuja palveluja on tarjolla ja heillä on tietoisuus niistä. Nykyään tietoa päihteiden haitoista on saatavilla, mutta nuoret tekevät omia valintojaan eri syistä. Onkin tiedostettava yksilölliset lähtökohdat ja ennaltaehkäisy suunniteltava sen mukaisesti. Oleellista on myös vanhempien tiedottaminen ja tukeminen.
PS
Vaasa
Kokkola
38
Meidän tulisi antaa kodinhoitotukea enemmän perheisiin. Sen jälkeen kuntouttavaa terapiaa nuorille enemmän.
KD
Vaasa
Ilmajoki
47
Ennen kaikkea päätöksenteossa tulee huomioida riittävien resurssien osoittaminen ennaltaehkäisevään työhön. Ehkäisevällä työllä voidaan ehkäistä ihmisten jopa elämän mittaista kärsimystä ja myös taloudelliselta kannalta katsottuna saavuttaa todella merkittäviä säästöjä.
Vas.
Vaasa
Pietarsaari
Nuorten mielenterveys on mielestäni yksi tärkeimpiä kysymyksiä.
Vas.
Vaasa
Kokkola
38
Tarpeeksi resursseja matalan kynnyksen harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita tulisi kehittää.
Vas.
Vaasa
Seinäjoki
38
FP
Vaasa
Kokkola
SDP
Vaasa
Kurikka
39
Ennalta ehkäisevään työhön käytettäviä varoja tulisi lisätä. Markkinointia ja kampanjointia tulisi tukea valtion verovaroilla ja valtakunnallisilla keräyskampajoilla joiden varat suunnattaisiin pätevien henkilöiden palkkaamiseen.
SDP
Vaasa
Seinäjoki
57
1. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tulee lisätä. 2. Nuorille harrastetakuu. 3. Kiusaamiseen nollatoleranssi. 4. Osallisuuden lisääminen.
KD
Vaasa
Kristiinankaupunki
54
Nostamalla esiin hyödyt
SDP
Vaasa
Pietarsaari
63
Autetaan ajoissa. Huumausainestrategia ajantasalle ja resursseja oltava riittävästi ongelmien lisääntymisen estämiseksi.
Kok.
Vaasa
Kuortane
56
Kok.
Vaasa
Lapua
59
Ehkäisevä työ kuuluu kaikille päätöksenteosta toimintaan. Valtion ja kunnan päätöksenteossa se tarkoittaa resursseja ja linjauksia sekä toiminnan seurantaa ja valvontaa, palveluiden toteutuksessa se näkyy hyvinvoinnin edistämisenä ja perhe- ja asiakaslähtöisyytenä vauvasta vaariin läpi ihmisen elämänkaaren. Ehkäisevä työ on hallinnon, teknisen, sivistystoimen ja perusturvan toimintojen ohella yhteistyötä palvelutuottajien kanssa läpi koko palveluverkoston.
PS
Vaasa
Kaustinen
47
Aikaisessa vaiheessa pitää ottaa asiat kiinni. Nuorissa on tulevaisuus ja heitä on kannustettava.
SDP
Vaasa
Pedersöre
39
SDP
Vaasa
Vaasa
44
Parantamalla nuorten mahdollisuuksia harrastus- ja vapaa-ajan toimintaan, vahvistamalla perheiden hyvinvointia ja varmistamalla riittävät resurssit matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluille.
Vihr.
Vaasa
Kokkola
45
Ennaltaehkäisevässä työssä tärkeää on julkisen sektorin lisäksi erilaisten järjestöjen tekemä työ. Niiden toiminnalle on varattava riittävä tukirahoitus.
PS
Vaasa
Alajärvi
47
Lisää toimintaa ja resursseja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ja ohjattua toimintaa, samalla päihteiden vaaroista valistaen.
Vihr.
Vaasa
Vaasa
34
Poistetaan lapsiperheköyhyys ja varmistetaan, että jokainen nuori tulee kohdatuksi koulussa. Taataan nopea pääsy mielenterveyspalveluihin. Pidetään kaikki mukana!
Kesk.
Vaasa
Kokkola
36
Rakentamalla kaikkille nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Maksuton kerhotoiminta koulun yhteydessä on esimerkiksi tärkeä tavoite, jota aion voimallisesti edistää. Ehkäisevä työ tarvitsee hyvät resurssit. Se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.
Vihr.
Vaasa
Vaasa
37
Rahapelit täytyy poista kaupoista ja kioskeista eli tiloista mihin alaikäiset pääsevät, kunnille täytyy antaa riittävästi resurssit nuorisopalveluille ja asiat täytyy ottaa huomioon koulutuksessa päiväkodista alkaen.
KD
Vaasa
Kruunupyy
24
Nuorille pitää antaa edellytykset järkeviin vapaa-ajan toimintaan ja harrastuksiin. Tässä paikalliset yhdistykset ja urheiluseurat ovat avainasemassa.
KD
Vaasa
Alavus
49
Tulee olla resursseja tunnistaa riskiryhmät ajoissa ja löytää keinot myöskin puuttua ajoissa.
X