Olet täällä

EPT-laki

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä astui voimaan 1.12.2015. Lain toimeenpanoa tuetaan Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmalla, jossa annetaan vinkkejä siihen mihin työtä kannattaa suunnata. EPT-laki antaa ne rakenteet ja perusperiaatteet, joissa ehkäisevää päihdetyötä tulisi käytännössä toteuttaa. Tavoitteena on edistää terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa varmistamalla ehkäisevän työn toimintaedellytykset koko maassa.

Ehkäisevän päihdetyön tulee:
·          perustua tilannearvioon,
·          hyödyntää näyttöön perustuvia menetelmiä,
·          kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin
·          aktivoida paikalliseen työhön laaja-alainen joukko lähtien kunnan toimijoista viranomaisiin, järjestöihin ja elinkeinotoimijoihin
·          ja edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

 Lähde: THL

 
X