Olet täällä

FYFA (Focus on Youth, Football & Alcohol)

Alkoholi on kiistatta yksi merkittävimmistä nuorten terveyttä uhkaavista riskitekijöistä. Kansainvälisen FYFA-hankkeen tavoitteena on luoda hyviä käytäntöja, joiden avulla voidaan vähentää nuorten humalajuomista ja kehittää yleiseurooppalaista ohjeistusta urheiluseuroille alkoholihaittojen vähentämiseksi.

Mikä on FYFA?

FYFA on tavoitteellista yhteistoimintaa alaikäisten alkoholinkäytön ja humalajuomisen vähentämiseksi. Alkoholi on yksi keskeisimmistä väestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä Euroopassa.

Vaikka urheilu on yksi suosituimmista nuorten harrastusmuodoista Euroopassa, sen potentiaalia ei ole riittävästi hyödynnetty ehkäisevän päihdetyön muutosvoimana. Urheilun kautta voidaan tavoittaa laaja-alaisesti monia eri kohderyhmiä -mielipidevaikuttajista vaikutuksille alttiisiin lapsiin ja nuoriin.

Urheilusponsoroinnin avulla alkoholin markkinoinnille on luotu vahva alusta, jossa urheilufaniudella ja positiivisilla tunnekokemuksilla on keskeinen rooli. Näkemyksemme on, että päätöksentekijät ja urheilujohtajat eivät ole kiinnittäneet tarvittavissa määrin huomiota alkoholista aiheutuviin haittoihin. He eivät ole myöskään tarpeeksi tietoisia markkinoinnin merkityksestä alkoholin kulutusta lisäävänä tekijänä tai alkoholin haitallisesta vaikutuksesta urheilijan terveyteen ja suorituskykyyn.

Valmentajilla, seurajohdolla ja paikallisilla vaikuttajilla tulee olla käytössään parhaat mahdolliset toimintamallit alaikäisten alkoholin käytön vähentämiseksi.

Tavoitteet

Luoda hyviä käytäntöjä vähentämään nuorten humalajuomista ja kehittää yleiseurooppalaista ohjeistusta urheiluseuroille alkoholihaittojen vähentämiseksi.

FYFA-hankkeessa perehdytään eurooppalaisten urheiluseurojen näkemyksiin ja toimintatapoihin alkoholiin liittyen. Alkoholi on kiistatta yksi merkittävimmistä nuorten terveyttä uhkaavista riskitekijöistä.  Hanke edistää toimijoiden verkostoitumista sekä vahvistaa EU:n ja kansallisten toimijoiden osaamista.

Mitä teemme?

Hankkeessa perehdytään EU:n, kansallisen ja paikallisen tason toimiin, joissa keskiössä on urheilu, nuoret, alkoholi ja alkoholin markkinointi. Selvitystyötä tehdään mm. haastattelemalla sidosryhmiä. Hankkeeseen etsitään kuudesta jäsenmaasta 13-15-vuotiaiden jalkapalloilijoiden joukkuetoimintaa toteuttava seurakumppani. Nuorille itselleen ja seurajohdolle tehtävillä haastatteluilla selvitetään alkoholiin liittyviä asenteita ja seurojen käytäntöjä nuorten alkoholihaittojen vähentämiseksi.

Miten voin osallistua?

Jos organisaatiosi on kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä info@eurocare.org. Etsimme eri maista yhteistyökumppaneita hankkeen käytännön toimien ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi sekä tulosten levittämiseksi.

Yhteistyökumppanit eivät allekirjoita sopimuksia hankkeen vastuutahojen kanssa. Kumppaneilla ei ole myöskään mahdollisuutta EU rahoitukseen.

Jos toimit juniorityötä tekevässä urheiluseurassa ja olet kiinnostunut yhteistyöstä FYFA-hankkeessa ota yhteyttä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Hanketta koordinoi: EUROCARE

 

Lisätietoja:

www.fyfaproject.eu

Leena Sipinen
Work Package Leader (FYFA)
leena.sipinen(a)ehyt.fi
040 557 5057

 

 
X