Olet täällä

Ikääntyneet

IKÄÄNTYNEET JA ALKOHOLI
IKÄÄNTYNEET JA RAHAPELAAMINEN

EHYT ry järjestää tarpeen mukaan myös erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia ikääntyneet ja alkoholi –teemasta.


Ikääntyneet ja alkoholi

 Näitä ovat esimerkiksi:
-    vanhustenhuollon tai kotihoidon työntekijöille soveltuva koulutus ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja tarvittaessa niihin puuttumisesta työssä
-    Onks’ uutta tietoo? –aineiston käyttökoulutus eläkeläisyhdistysten aktiiveille ja vertaisohjaajille
-    Kysely-palaute –tilaisuus, jossa tehdään ensin esimerkiksi eläkeläisjärjestön jäsenille lyhyt anonyymi kysely alkoholista ja tulosten pohjalta käydään yhdessä keskustelua.

Jos olet kiinnostunut näistä koulutuksista, ota yhteyttä:
suunnittelija Timo Glad, p. 040 527 1116


Ikääntyneet ja rahapelaaminen

Arpa-projekti työskentelee eläkeläisjärjestöjen kanssa pelihaittojen ehkäisemiseksi ikääntyneiden parissa.  Projekti tuottaa tietoa ikääntyneiden pelaamisesta, materiaalia pelihaitoista ikäihmisille, kouluttaa ikäihmisten kanssa työskenteleviä ja järjestöjen vapaaehtoisia pelihaitoista sekä kehittää menetelmiä rahapelaamisen käsittelyyn ikäihmisten kanssa.

Lisätietoja

Sanni Nuutinen
projektiasiantuntija Arpa-projekti
sanni.nuutinen(a)ehyt.fi, p. 050 918 9430