Olet täällä

Ikääntyneet ja alkoholi

Ikääntyneet (millä tässä tarkoitamme yli 65-vuotiaita) juovat alkoholia siinä missä muutkin aikuiset, jotkut enemmän ja toiset vähemmän. Vaikka yleisesti ottaen alkoholinkäyttö vähenee ikääntyessä, silti elämänaikaiset tottumukset, ystävät ja perhepiiri vaikuttavat siihen miten kukin juo ja missä tilanteessa.

 

Alkoholinkäyttöä pidetään kohtuullisena, kun se on harvoin toistuvaa, alkoholia juodaan kerralla vähän ja humalaan asti juominen on poikkeuksellista.

Yli 65-vuotiaille alkoholinkäytön riskirajat ovat kuitenkin alhaisemmat kuin työikäisille. Alkoholinkäytön riskit eivät todennäköisesti nouse liian suuriksi, jos

  • kerralla ei juoda enempää kuin kaksi annosta alkoholia
  • viikossa ei juoda enempää kuin seitsemän annosta
  • vähintään yksi päivä viikossa pidetään ilman alkoholia.

Iän myötä ihmiskehon nestepitoisuus vähenee ja rasvakudoksen suhteellinen osuus lisääntyy. Elimistössä tapahtuu myös hormonaalisia muutoksia. Useimmilla yli 65-vuotiailla alkaa lisäksi jo olla käytössä joitakin lääkärin määräämiä lääkkeitä. Nämä tekijät on otettu huomioon määriteltäessä edellä mainittuja riskirajoja.

Lääkityksen yhteensopivuus alkoholin kanssa on aina hyvä varmistaa lääkäriltä tai apteekista. Monilla yleisesti käytetyillä lääkkeillä (esim. diabetes-, verenpaine- tai verenohennuslääkitys) voi olla yllättäviä yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa.

 

Testaa alkoholinkäyttösi riskit

Tee Audit +65 –testi >>
 

Tukena ikääntyneiden omat yhteisöt

Omien yhteisöjen tuki mahdollistaa muutoksen. Eläkeläisyhdistyksessä vallitsee useimmiten kohtuullinen alkoholikulttuuri eikä retkillä ja matkoilla monestikaan aiheudu esimerkiksi alkoholinkäytöstä ongelmia.

Yhdistystoiminnassa on monta tapaa tehdä asioita oikein. Monille se korvaa työelämän aikaiset kahvihetket ja niistä löytyy juttuseuraa. Toisissa yhdistyksissä viikoittaiset kokoontumiset ovat tärkeitä ja sinne kokoonnutaan runsaslukuisena joukkona. Toiset yhdistykset taas toimivat niin, että koko porukalla tavataan joulujuhlassa ja esimerkiksi kevätkauden päättäjäisiin ja syyskauden alkajaisiin. Yhtä kaikki, monelle yksinasujalle yhdistyksen tilaisuudet ovat paikka, jossa kertoa päivän päällimmäiset omat kuulumiset ja päivitellä paikkakunnan tai maailman tapahtumia.

Luotettava yhteisö tarjoaa henkistä tukea myös elämän muutostilanteissa, esimerkiksi puolison tai läheisen poismenossa. Elämässä tärkeiksi asioiksi koetaan toiset ihmiset ja yhteys heihin. Syntyy yhteenkuuluvuus: samat arvot tai harrastus, yhteisö, joka yhdistää!

Alkoholinkäytöltä eivät kaikki hyvät käytännöt ja toiminnat suojaa, mutta ne antavat mahdollisuuden päästä kotoa muiden joukkoon – kun taas yksinäisyyden tiedetään lisäävän runsaan alkoholinkäytön todennäköisyyttä. Eläkeläisjärjestöiden toimintaan osallistuvat ovat keskimääräistä aktiivisempia, jolloin alkoholinkäytölle on vähemmän tarvetta. Osallistuminen lisää valinnan vaihtoehtoja ja myös sosiaalista kontrollia.

Eläkeikäisten liitoista EHYT ry:n jäseniä ovat:
Eläkeliitto >>
Eläkeläiset ry >>
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL >>

 

Onks’ uutta tietoo? –opintoaineisto

Opintoaineisto on EHYT ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n ”Onks’ uutta tietoo” –hankkeen tuotos. Se sisältää yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja työmenetelmiä, joiden avulla voidaan rohkaista keskustelua alkoholista ikääntyneiden kesken.

Aineisto on tarkoitettu ennen kaikkea ikääntyneiden järjestöjen harrastus- ja kerhotoiminnan vetäjien käyttöön.

Aineiston avulla ikääntyneillä on mahdollisuus järjestötoiminnan yhteydessä toteuttaa keskustelua alkoholista omaan tahtiinsa ja omilla ehdoillaan. Aineiston käyttöönotto ei tarkoita, että alkoholi olisi kenellekään ”ongelma”, vaan tarkoituksena on yksinkertaisesti virittää keskustelua esimerkiksi alkoholin roolista elämässä ja alkoholin vaikutuksista terveyteen.

Aineisto on rakennettu siten, että sen pohjalta voidaan rakentaa viiden opintokerhomaisen tapaamisen sarja. Käsiteltävät teemat ovat:

   -  Tarinat, elämän suola
   -  Sopivasti vai liikaa?
   - Kuiva ja kostea yhteisö
   -  Meidän yhdistys

Jokainen keskustelukerta koostuu leikkimielisestä kisasta tai visailusta, keskustelusta ja pienistä pohdintatehtävistä.
Aineisto on järjestetty niin, että sen suosittamalla tavalla toteutettu keskustelusarja täyttää kriteerit vapaan sivistystyön järjestöjen myöntämiin opintokerhotoiminnan valtionavustuksiin.

 

Porinakortit

Porinakorttien avulla on mahdollista viritellä ikääntyneiden kesken keskustelua terveydestä, elämän voimavaroista ja alkoholista. Porinakortti soveltuu myös yleiseksi tiedotusmateriaaliksi alkoholista ikääntyneille aikuisille: se sisältää ns. AUDIT-testin, joka on sovellettu ikäihmisille.

 Porinakortteja voi tilata EHYT ry:n verkkokaupasta tai ladata ja tulostaa itse oheisista linkeistä:

(Tiedostolinkit)

 

Koulutusta

EHYT ry järjestää tarpeen mukaan myös erilaisia koulutuksia ja muita tapahtumia ikääntyneet ja alkoholi –teemasta. Näitä ovat esimerkiksi:

  • vanhustenhuollon tai kotihoidon työntekijöille soveltuva koulutus ikääntyneiden alkoholinkäyttöön liittyvistä ilmiöistä ja tarvittaessa niihin puuttumisesta työssä
  • Onks’ uutta tietoo? –aineiston käyttökoulutus eläkeläisyhdistysten aktiiveille ja vertaisohjaajille
  • Kysely-palaute –tilaisuus, jossa tehdään ensin esimerkiksi eläkeläisjärjestön jäsenille lyhyt anonyymi kysely alkoholista ja tulosten pohjalta käydään yhdessä keskustelua.

Jos olet kiinnostunut näistä koulutuksista,
ota yhteyttä:
suunnittelija Timo Glad
puh. 040 527 1116

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 8 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.