Olet täällä

EPT-Koordinaatio

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on 45 ehkäisevää työtä tekevän järjestön yhteenliittymä. Verkosto toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen.

Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana ja EHYT ry:n koordinoimana.

Verkoston jäsenet toimivat asiantuntijoina, jotka välittävät luotettavaa tietoa päätöksentekoprosesseihin ja julkiseen keskusteluun. Verkosto yhdistää voimavaroja ja osaamista yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yhdessä toimien järjestöjen näkemyksillä on suurempi painoarvo ja vaikuttavuus. Verkostomainen työote tarjoaa mahdollisuuden tietojen ja taitojen jakamiseen sekä järjestön oman toiminnan kehittämiseen.

EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat muun muassa päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (Tipaton tammikuu ja Ehkäisevän päihdetyön viikko) sekä koulutuksien tuottaminen päihdealan toimijoille (Päihdepäivät).

> Lue lisää

 
X