Olet täällä

Järjestöt yhteistyössä: Tätä haluamme alkoholilailta

Suomessa toimii monta järjestöä, jotka pyrkivät työllään edistämään suomalaisten hyvinvointia ja ehkäisemään päihteistä aiheutuvia haittoja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme osa niistä. Olemme kiteyttäneet yhteen ajatuksemme ja tavoitteemme alkoholilainsäädännön osalta
  • Miksi me pidämme alkoholilainsäädäntöä tärkeänä?
  • Mitä alkoholipolitiikalla pitäisi tavoitella?
  • Mitkä ovat onnistuneen alkoholipolitiikan kriteerit?
  • Millä perusteella alkoholipoliittisia päätöksiä pitäisi tehdä?

Mitä ihmettä me järjestöt alkoholilainsäädännöltä oikein haluamme?

+1. Haluamme edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Alkoholi on yhteydessä jopa 60. sairauteen. Syöpäriskille ei oleolemassa turvarajaa. Valtaosa päihdehaitoista aiheutuu muille kuin alkoholin suurkuluttajille.

+2. Haluamme vähentää alkoholihaittojen kustannuksia

Alkoholihaitat maksavat Suomelle miljardeja joka vuosi muun muassa julkisten palveluiden kustannuksina, työurien lyhentymisenä ja tuotannonmenetyksinä. Viidenneksen vähennys kokonaiskulutukseen merkitsisi arviolta 1–2 miljardin säästöä.

+3. Haluamme pidentää työuria

Alkoholi on merkittävä suomalaisten työurien lyhentäjä. Alkoholi on suurimpia työikäisten kuolinsyitä sekä merkittävä tekijä työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Alkoholin vuoksi menetetään vuosittain arviolta 2 miljoonaa työpäivää.

+4. Haluamme suojella lapsia ja nuoria

Alkoholi on erityisen haitallista lapsille ja nuorille. On olemassa vahva tutkimusnäyttö esimerkiksi siitä, että alkoholimainonnalle altistuminen aikaistaa ja lisää nuorten juomista, joten mainonnan rajoittaminen on tärkeä ja vastuullinen päätös. On myös hyvä muistaa, että päihteet eivät aiheuta haittoja vain juojalle itselleen – alkoholihaittojen vähentäminen on turvallisuutta ja hyvinvointia myös lapsille.

Ja mitä me sen sijaan emme todellakaan tahdo?

-1. Emme tahdo Suomeen kieltolakia

Alkoholia myydään ja anniskellaan ensi vuonnakin noin 14 000 pisteessä kaikkialla Suomessa. Alkoholin saatavuutta voi halutessaan verrata vaikkapa tuoreen leivän saatavuuteen – kumpaa on vuorokauden mittaan helpompi saada käsiinsä?

-2. Emme tahdo rajoittaa kansalaisten sananvapautta

Toisin kuin alkoholimainontaa koskevasta keskustelusta voisi luulla, alkoholimainonnan sääntely kohdistuu vain mainostajiin. Yksityishenkilöt saavat edelleen sanoa alkoholista ihan mitä haluavat. Näin pitää ollakin.

-3. Emme tahdo kurjistaa suomalaista ravintola-alaa

Päinvastoin, olisi monella tavalla parempi, että osa alkoholinkäytöstä palaisi kodeista ravintoloihin. Ravintola-alan menestystä ei kuitenkaan pidä edistää keinoilla, jotka lisäävät kulutusta ja päihdehaittoja.

-4. Emme tahdo lähettää suomalaisia Viroon juomaostoksille

Virontuonnin määrä on erittäin suuri, mutta valtaosa Suomessa juodusta alkoholista ostetaan Suomesta. Jos tuontia yritetään hillitä alentamalla suomalaisen alkoholin hintaa tai lisäämällä sen saatavuutta, aiheutetaan paljon enemmän haittaa kuin hyötyä.

 

Allekirjoittajat:

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry • Ehkäisevän päihdetyön verkosto • A-klinikkasäätiö • Elämäni Sankari ry • Ensi- ja turvakotien liitto • Folkhälsan • Helsingin Kouluraittiuspiiri ry • Irti Huumeista ry • Kehittämiskeskus Tyynelä • Koulutus Elämään -säätiö • Kran rf • Kriminaalihuollon tukisäätiö • Lastensuojelun Keskusliitto • Mannerheimin Lastensuojeluliitto • Munuais- ja maksaliitto ry • Music Against Drugs ry • Naistenkartano ry • Nuorten Ystävät ry • Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus • Preventiimi • Raittiuden Ystävät ry • Sininauhaliitto • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry • Sovatek-säätiö • Suomen ASH ry • Suomen Syöpäyhdistys • Suomen Valkonauhaliitto • Suomen Vanhempainliitto

 
X