Olet täällä

Jäsenyydet

Aikakauslehtien liitto
EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto
Eurocare – European Alcohol Policy Alliance
EuroNet – European Addiction Prevention Network
Harm Reduction International
Kehittämiskeskus Opinkirjo
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry
Kumppanuustalo Artteli ry
Kuluttajaliitto ry
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Liikenneturva ry
Maito ja Terveys ry
Mediakasvatusseura
Nordan – Nordic Alcohol and Drug Policy Network
Opintokeskus Sivis
Prevnet
Raha-automaattiyhdistys
Sosiaalialan Työnantajat ry
Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry
Suomen Nuorisoyhteistyö ry - Allianssi ry
Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry
Yhteisöjen Yhdistys ry