Olet täällä

Keskeiset linjauksemme rahapeleistä, arpajaislaista ja rahapelihaittojen ehkäisystä

Mitä suomalaiselle rahapelijärjestelmälle pitäisi tehdä?

EHYT pitää tärkeänä järjestelmän kokonaisvaltaisista ja pitkäjänteistä kehittämistä. Kehittämisessä keskeistä ovat:
 

  1. Kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman tekeminen
  2. Ehkäisevä työ, myös rahapelihaittojen ehkäisy, tarvitsee pysyvät resurssit ja rakenteet
     

EHYT ry esittää kansallisen rahapelipoliittisen ohjelman laatimista. Valtioneuvoston on tehtävä rahapelipoliittinen periaatepäätös, jossa asetetaan tavoitteet rahapelien tarjonnalle, valvonnalle, rahapelihaittojen ehkäisylle, hoidolle, tutkimukselle ja peliyhtiön tuotolle eli pelaajien häviämisen määrälle. Sen perusteella laaditaan kansallinen rahapelipoliittinen ohjelma.[1]

Arpajaislain ja ohjelman muutosten ja kehittämistyön vaikutusten seuranta annetaan erilliselle toimielimelle, gambling boardille. Tämä toimielin voisi olla (arpajaisL 42a §) Rahapeliasiain neuvottelukunta, muutetulla toimivaltuudella ja kokoonpanolla. Nykyinen neuvottelukunta ei hyödytä ketään. Neuvottelukunnalle pitää antaa myös valtuuksia toimintaan ja siihen nimetä henkilöitä, joilla on osaamista sekä tietoa rahapelaamisesta, rahapeliongelmasta ja -haittojen ehkäisystä.

Torjuuko rahapelaamisen sääntelyn tiukentaminen haitat?

Yksin rahapelaamisen sääntely, kuten pakollinen tunnistautuminen raha-automaatteihin tai automaattien määrän vähentäminen, ei riitä ehkäisemään rahapelaamisen haittoja. Rahapelihaittojen ehkäisyyn tarvitaan kolmea rinnakkaista vaikutustapaa: kasvatusta, sääntelyä ja valistusta, jos halutaan muuttaa sekä yksilöiden käyttäytymistä että kulttuuria. Kansalaisviestintä ei missään nimessä voi jäädä yksinomaan peliyhtiölle.

Arpajaislaki (1 § 2) edellyttää niin yhteiskunnalta kuin rahapeliyhtiöltäkin rahapelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä. Lain perusteluissa todetaan haittojen ehkäisyn olevan järjestelmän perusta. Jo itse järjestelmän ja sen uskottavuuden kannalta on välttämätöntä, että rahapelihaittojen ehkäisylle luodaan rakenteet ja niille resurssit.[2]

Onko meillä liikaa rahapelien mainontaa?

Erityistä rahapelihaittaa sisältävien rahapelien[3] mainonta ja markkinointi on rajoitettava erityisiin pelisaleihin, pelikasinoihin, raviradoille tai paikkoihin, joihin Veikkauksen pelit tai niiden myyntipiste on sijoitettu lain edellyttämällä tavalla.  Valvontaviranomaiselle on annettava keinot ja resurssit puuttua ulkomaisten yhtiöiden mainontaan ja markkinointiin, jotka toimivat ilman pelilupaa.

Peliyhtiön tulee antaa pelaajalle selkeät, riittävät tuotetiedot pelistä. Niiden tulisi sisältää pelisääntöjen lisäksi esimerkiksi arvion pelin haittariskistä, ”kovuudesta” ja todellisista voittoluokista. Panoksen suuruisia tai sitä pienempiä tuloksia ei saisi esittää voittoina. Kuluttajalle ei riitä tieto palautusprosentista ja voiton todennäköisyydestä.

Pitäisikö rahapelien myyntiin ja sijoitteluun puuttua?

Rahapelien ja niiden myynnin sijoitteluun on kiinnitettävä huomiota. Rahapelit on tuotu syvälle suomalaiseen arkeen. EHYT on arpajaislain uudistusten yhteydessä esittänyt puuttumista rahapelien sijoitteluun. Ei ole tarpeen tai järkevää, että rahapelejä myydään kaikkialla: pitää selvittää, onko mahdollista säätää myynnin minimietäisyys esimerkiksi kouluihin, nuorisotaloihin. Käteisautomaattien sijoittelua rahapelien yhteyteen pitää välttää.

EHYT esittää myös, että arpajaislakiin lisätään linjauksia myyntipaikkojen ja pelipisteiden sijoittelusta suhteessa alueen sosioekonomiseen asemaan. Lisäksi lakiin lisätään velvoite raportoida pelipisteiden ja myyntipaikkojen sijoittelusta vuosittain.[4]

Auttaisiko raha-automaattien poisto kaupoista torjumaan pelihaitat?

Kyllä se auttaisi haittojen torjumisessa, mutta raha-automaattien siirto pois kaupoista pelisaleihin ei vielä ratkaise rahapelihaittojen ehkäisyä. Se varmasti nostaisi kynnystä niiden pelaamiseen. Automaattien sijoittelu arjen keskelle myös hankaloittaa rahapeli-ongelmaisten irrottautumista ongelmasta ja arjen asioiden hoitamista.

Jos automaatit siirrettäisiin pois kaupoista, pitäisi myös pelisalien automaatteihin tulla pakollinen tunnistautuminen ja kulutusrajat. Pelisalien automaattien tuotto on perinteisesti ollut hajasijoitettuja automaatteja noin kolmanneksen korkeampaa. Pelisaleissa pelaavat myös satunnaisia pelaajia useammin he, jotka kärsivät rahapelaamisen haitoista (ongelmapelaajista 66 %, muista pelaajista 10 %.)[5]. Osassa pelisaleja (Feel Vegas) pelaamiseen yhdistyy myös alkoholitarjoilu. Tutkimuksessa on havaittu, että alkoholinkulutus on yhteydessä suurempiin panoksiin ja nopeampaan rahojen häviämiseen.[6] Lisäksi on huomioitava, että Pakka-ostokokeiden perusteella pelisalien ikärajavalvonta ei näytä toimivan.[7]

Miksi tarvitaan tunnistautuminen rahapeleihin?

EHYT esittää pakollista tunnistautumista kaikkiin erityistä rahapelihaittaa sisältäviin peleihin ja sen edistämistä, että vapaaehtoinen tunnistautuminen pitäisi saada kaikkiin peleihin. Kun pelaaja tunnistautuu aloittaessaan rahapelaamisen, heille on entistä helpompi tuottaa hallinnan välineitä (esim. rahakulutus, pelattu aika, kulutusrajojen asettaminen) ja antaa tietoa pelaamisesta. EHYTin mukaan tunnistautuneeseen pelaamiseen pitää pyrkiä vähintäänkin kaikkien nopeiden ja jatkuvatoimisten, erityistä rahapelihaittaa sisältävien pelien osalta. Pelaajan tunnistaminen on tärkeää myös siksi, että se ehkäisee alaikäisten pelaamista.[8]

Ehkäiseekö monopoli rahapelihaittoja?

Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus ei itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään rahapelihaittoja. EHYT ry esittää, että arpajaislain toisen vaiheen valmistelu on käynnistettävä välittömästi. Arpajaislain muutosten ensimmäisen vaiheen vuonna 2016 ja sen jälkeen tehdyt muutokset eivät ole riittäviä. Yksinoikeusjärjestelmän uskottavuus rahapelihaittojen ehkäisijänä edellyttää, että arpajaislain valmistelun toinen vaihe käynnistetään pikaisesti. Siinä yhteydessä tulee määritellä, miten arpajaislain toimeenpanoa ja toteutumista seurataan ja arvioidaan rahapelihaittojen ehkäisyn osalta sekä miten mahdolliset tarvittavat korjaukset toteutetaan.[9]

Veikkaus Oyj hallitus

EHYT ry esittää, että uuden peliyhtiön hallitukseen tulee valita henkilö, jolla on kokemusta ja osaamista rahapelihaittojen ehkäisystä ja pelihaittoihin liittyvistä kysymyksistä.[10]

 

***

Edit 23.8.2019 klo 14.38. Täsmennetty vastausta kysymykseen siitä, torjuisiko peliautomaattien poisto kaupoista rahapelihaittoja.

 


Lähteet

[2] EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018.

[3] Esim. raha-automaatit, nettiarvat, kasinopelit, nettikasinopelit, nettipokeri .

[4] EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018. Suunnitelma rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn järjestämiseksi Suomessa (STM 2017/42).

[8] EHYT ry lausunto; 30.3.2016, arpajaisL kuuleminen. EHYT ry lausunto; SMDno-2018-312 / Arpajaislain uudistamisen lähtökohtia koskeva keskustelutilaisuus 16.2.2018.

[10] EHYT ry lausunto; 30.3.2016 arpajaisL uudistaminen, EHYT ry muistio perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle 25.5.2016.

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
8 + 6 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.