Olet täällä

Koulutukset ammattilaisille

Tarjoamme laadukasta koulutusta kasvatusalan ammattilaisille. Olitpa sitten terveystiedon opettaja, ryhmänohjaaja, opiskeluhuollon toimija tai nuorisotyöntekijä, koulutuksistamme saat tukea, tuoreinta tietoa ja käytännönläheisiä materiaaleja työhösi. Koulutamme eri päihteisiin sekä digipelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Ryhmäilmiö-koulutuksemme tarjoaa välineitä sekä toimivien ryhmien että hyvän ryhmähengen rakentamiseen.
MITEN PUHUA KANNABIKSESTA
 RYHMÄILMIÖ
 PELITAITOA AMMATTILAISILLE
 PELIT PUHEEKSI
 UTBUD PÅ SVENSKA


Miten puhua kannabiksesta

Mitä? Koulutus, joka sisältää materiaali- ja faktapaketit sekä oppitunti- ja vanhempainiltamallit.
Miksi? Käytännönläheinen ja kompakti koulutus auttaa ottamaan kannabiskysymykset haltuun ja antaa työkaluja aiheesta keskusteluun nuorten kanssa.
Kenelle?  Yläkoulun ja toisen asteen oppilaitosten terveystiedon opettajille ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille muille nuorten parissa työskenteleville.

EHYT ry yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa toteutti Miten puhua kannabiksesta -hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabishaittojen ehkäisyyn yläkouluissa ja 2. asteen oppilaitoksissa. Hankkeessa tuotettiin koulutusmalli, kouluttajakoulutusmalli sekä Kannabisilmiö-materiaalipaketti, jotka ladattavissa alempaa. Hanke rahoitettiin terveyden edistämisen määrärahoista.

Koulutukset

Vuonna 2018 järjestetään 6 alueellista koulutusta Osaajakoulutusten yhteydessä.

Kaksituntisessa koulutuksessa esitellään uusi koulutusmalli, jonka avulla terveystiedonopettaja, opettaja, terveydenhoitaja tai muu nuorten kanssa työskentelevä ammattilainen voi järjestää kannabisaiheisen oppitunnin tai vanhempainillan. Koulutuksessa tarjotaan myös kattava faktapaketti kannabiksesta.

Myös kysymyksille ja keskustelulle on varattu runsaasti aikaa. Tervetuloa mukaan!

>> Katso tarjolla olevat koulutukset

 

Koulutusmateriaali

Tutustu koulutuksessa käytettäviin esityksiin.

 

Lisätiedot:
Kim Kannussaari
asiantuntija
kim.kannussaari(a)ehyt.fi
050 597 7555


Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö auttaa rakentamaan toimivia ryhmiä ja hyviä keskusteluja

Mitä? Työkalu nuorten ryhmien ohjaamiseen, hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen sekä erilaisten hyvinvointikeskustelujen rakentamiseen.
Miksi? Hyvä ryhmähenki ja vahva yhteisö ovat ehkäisevää päihdetyötä parhaimmillaan. Bonuksena ovat erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn koulutus tarjoaa rungon: Miten rakentaa keskusteluhetki esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?.
Kenelle?  Kaikki nuorten ryhmiä ohjaavat ammattilaiset.

Hyvä ryhmähenki ja vahva yhteisö lisäävät hyvinvointia oppilaitoksessa. Ryhmäilmiö-koulutuksessa ehkäisevää päihdetyötä lähestytään ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Koulutus tarjoaa työkaluja ryhmien ohjaamiseen sekä hyvän ryhmähengen luomiseen ja ylläpitämiseen.

Ryhmäilmiö-koulutus on kahden tunnin mittainen kokonaisuus, jossa perehdytään keinoihin luoda toimivia  nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin.

Oman lukunsa koulutuksessa ja Ryhmäilmiö-kirjassa saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?

Ryhmäilmiö-koulutus on suunnattu kaikille nuorten ryhmiä ohjaaville, erityisesti opettajille. Koulutuksesta hyötyvät myös muut oppilaitoksen työntekijät ja esimerkiksi nuorisotyöntekijät. Suosittelemme Ryhmäilmiö-koulutuksen pitämistä koko opetushenkilöstölle sekä opiskelijahuollosta vastaaville.

Koulutuksen käyneet saavat Ryhmäilmiö-käsikirjan. Koulutuksen kesto on kaksi tuntia.

Hinta: 300€ / 2h koulutus (sis. Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut)

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi


Pelitaitoa ammattilaisille

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.
Miksi? Pelien ollessa yhä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa, on tärkeää että heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja ymmärrystä aiheen käsittelyyn omassa työssään.
Kenelle?  Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelitaito kouluttaa mm. kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja nuorisoalan ammattilaisia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksen tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutussisältöinä ovat mm.

  • lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen
  • pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri
  • pelaamisen motiivit ja vaikutukset
  • ongelmallinen pelaaminen
  • pelikasvatus ja pelihaittojen ehkäisy

 

Hinta: 300€ / 2h koulutus

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Aino Harvola
Koulutussuunnittelija, pelikasvatus
aino.harvola(a)ehyt.fi
050 345 9449


Pelit puheeksi

Mitä? Pelit puheeksi  -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.
Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maailmaan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvattajille sekä kotona että erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä. Moni ammattilainen kokee tarvitsevansa tietoa ja tukea työnsä tueksi.
Kenelle?  Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidon piirissä.

Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysymyksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen tulisi suhtautua, kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaaliseen pelaamiseen ja kuinka sisällyttää pelaaminen tasapainoiseksi osaksi pikkulapsen arkea. Pelit puheeksi -koulutus sisältää niin luentomaisia osuuksia kuin yhdessä pohdittavia kysymyksiä sekä harjoituksia. Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia.

 

Hinta: 300€ / 2-3h koulutus

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Aino Harvola
Koulutussuunnittelija, pelikasvatus
aino.harvola(a)ehyt.fi
050 345 9449


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till professionella som arbetar med unga hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/professionella-som-arbetar-med-unga

www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi
050 408 1725


>>Takaisin sivun alkuun

 

 
X