Olet täällä

Koulutukset kasvatusalan ammattilaisille

Tarjoamme laadukasta koulutusta kasvatusalan ammattilaisille. Olitpa sitten terveystiedon opettaja, ryhmänohjaaja, opiskeluhuollon toimija tai nuorisotyöntekijä, koulutuksistamme saat tukea, tuoreinta tietoa ja käytännönläheisiä materiaaleja työhösi. Koulutamme eri päihteisiin sekä digipelaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi Ryhmäilmiö-koulutuksemme tarjoaa välineitä sekä toimivien ryhmien että hyvän ryhmähengen rakentamiseen.
 RYHMÄILMIÖ
 PELITAITOA AMMATTILAISILLE
 PELIT PUHEEKSI
 

Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö auttaa rakentamaan toimivia ryhmiä ja hyviä keskusteluja

Mitä?  Ryhmäilmiö-koulutuksessa perehdytään keinoihin luoda toimivia nuorten ryhmiä. Koulutuksessa käydään läpi mm. ryhmän vaiheita, ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä, käytännön harjoitteita sekä hyviä vinkkejä erilaisiin ryhmätilanteisiin. Oman lukunsa koulutuksessa ja Ryhmäilmiö-kirjassa saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta?
Miksi? Toisen asteen oppilaitoksissa on aiempaa vähemmän pysyviä ryhmiä; pikemminkin voidaan puhua joustavista ryhmistä. Joustaviakin ryhmiä voi ja pitää tukea ja kehittää. Onnistunut kiinnittyminen opiskelijaryhmään lisää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Se myös tutkitusti tehostaa opintomenestystä ja opintojen läpäisyä. Ryhmäilmiö-koulutus tukee yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamista
Kenelle?  Toisen asteen oppilaitosten opettajille ja muulle henkilökunnalle, nuorten kanssa toimiville

Miten? Ryhmäilmiö-koulutus on kestoltaan 2 tuntia, maksimi ryhmäkoko on 40. Koulutus saatavana suomeksi ja ruotsiksi (Gruppfenomenet).

Palautetta: Vuosina 2017-2018 Ryhmäilmiö-koulutuksiin osallistui n 1800 opettajaa ja henkilökunnan jäsentä. Palautteen perusteella Ryhmäilmiö-koulutukseen osallistuneista 84,2 % koki, että koulutus oli selkeä ja johdonmukainen. 74,1 % arvioi, että Ryhmäilmiö-koulutus ja -kirja motivoivat heitä kiinnittämään uutta tai erityistä huomiota ryhmän ohjaamiseen. 69,5 % arvioi saaneensa koulutuksesta ja kirjasta uusia valmiuksia ryhmän ohjaamiseen (n. 429)

”Asiat käytiin kiinnostavalla tavalla läpi. Käsittelytapa laittoi miettimään nykytilannetta, mikä siinä on hyvää ja mikä huonoa ja loi sitä kautta hyvän pohjan uudelle.” (osallistujan palaute 2018)

”Ryhmäytymisen merkitys kirkastui ja se, miten se auttaa koko yhteisöä ja erityisesti nuoria” (osallistujan palaute 2018)

Hinta: 300€ /koulutus, hinta sisältää Ryhmäilmiö-käsikirjat osallistujille ja kouluttajan matkakulut

Koulutustilaukset ja lisätietoa: koulutukset(a)ehyt.fi; koulutussuunnittelija Anu Rautama p. 050  325 9273

Tutustu Ryhmäilmiö-käsikirjaan


Pelitaitoa ammattilaisille

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.
Miksi? Pelien ollessa yhä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa, on tärkeää että heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja ymmärrystä aiheen käsittelyyn omassa työssään.
Kenelle?  Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelitaito kouluttaa mm. kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja nuorisoalan ammattilaisia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksen tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutussisältöinä ovat mm.

  • lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen
  • pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri
  • pelaamisen motiivit ja vaikutukset
  • ongelmallinen pelaaminen
  • pelikasvatus ja pelihaittojen ehkäisy

 

Hinta: 300€ / 2h koulutus

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Aino Harvola
Koulutussuunnittelija, pelikasvatus
aino.harvola(a)ehyt.fi
050 345 9449


Pelit puheeksi

Mitä? Pelit puheeksi  -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.
Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maailmaan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvattajille sekä kotona että erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä. Moni ammattilainen kokee tarvitsevansa tietoa ja tukea työnsä tueksi.
Kenelle?  Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidon piirissä.

Koulutussisällöt perustuvat varhaiskasvatuksen keskeisiin kysymyksiin: kuinka alle 8-vuotiaiden pelaamiseen tulisi suhtautua, kuinka tutustuttaa lapsi turvallisesti digitaaliseen pelaamiseen ja kuinka sisällyttää pelaaminen tasapainoiseksi osaksi pikkulapsen arkea. Pelit puheeksi -koulutus sisältää niin luentomaisia osuuksia kuin yhdessä pohdittavia kysymyksiä sekä harjoituksia. Koulutuksen kesto on noin 3 tuntia.

 

Hinta: 300€ / 2-3h koulutus

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Aino Harvola
Koulutussuunnittelija, pelikasvatus
aino.harvola(a)ehyt.fi
050 345 9449


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till professionella som arbetar med unga hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/professionella-som-arbetar-med-unga

www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi
050 408 1725

Annukka Såltin
Utbildningspalanerare, Spelkunskap-utbildningen
annukka.saltin(a)ehyt.fi
050 534 4248

 


>>Takaisin sivun alkuun

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.