Olet täällä

Löydä ehkäisevän työn ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

Iida Rekunen
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nykyisellään lapset ja nuoret saavat varsin helposti monipuolista asiantuntija-apua ongelmatilanteisiin, mutta koulun, kodin ja eri tahon viranomaisten yhteistyötä tulisi tuntuvasti parantaa. Voitaisiin perustaa esimerkiksi yhteinen tietokanta, jonka kautta viranomaiset pääsisivät näkemään toistensa tietoja. Lastensuojelun työstä tiedottaminen on myös tärkeää - moni vanhempi epäröi hakea apua lapselleen huostaanoton pelossa.
Juha Hiltunen
Puolue: Vas.
Riihimäki
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mielestäni kaikkea terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa tulee Riihimäellä lisätä. Ehkäisevää päihdetyötä, etsivää nuorisotyötä, hyötyliikuntamahdollisuuksia, etenkin lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin on panostettava.
Noora knaapila
Puolue: Vas.
Seinäjoki
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tuetaan kunnissa järjestötoimintaa vähentämällä turhaa byrokratiaa. Tuetaan yhteisöllisyyttä erilaisilla kohtaamispaikoilla ja järjestetään tasa-arvoista varhaiskasvatusta, että riippuvuudesta toipuvat vanhemmatkin voivat hyvin. Kun vanhemmat voivat hyvin, koko perhe voi hyvin.
Silja Kiehelä
Puolue: SDP
Lempäälä
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erityisesti nuorten syrjäytymiseen tulisi puuttua. Koulupudokkaat ja työttömät nuoret pitäisi löytää nopeasti ja poluttaa eteenpäin. Jo lyhyt aika palvelujen ja/tai työelämän ulkopuolella vaikuttaa nuoren odotushorisonttiin voimakkaasti.
Aki Saariaho
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Työpaikoille helpompia kanavia varhaiseen puuttumiseen. Huoli läheisestä työtoverista pitää saada näytettyä. Läheisten pahoinvointiin pitää puuttua mahdollisimman varhain samoin kuin päihdeongelmaisen.
Pauliina Pukarinen
Puolue: Vihr.
Nurmijärvi
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluikäisten harrastusmahdollisuuksien pitää olla sellaiset, että ovat mahdollisia myös vähävaraisille ja autottomille perheille. Etsivää nuorisotyötä ja jalkautumista tarvitaan muulloinkin kuin juhlapyhinä ja lomien alkaessa. Resursseja tarvitään myös aikuisten ennaltaehkäisevään ja akuuttiin päihdehuoltoonon, varsinkin jos kyseessä on lapsiperhe.
Eini Aho
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Opettajana tiedän koulujen merkityksen. Työtä tehdään tunneilla ja yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. Vanhemmat ovat keskeisessä roolissa. Järjestöt toimivat hyvässä yhteistyössä tarjoamalla resursseja ja vierailijoita aiheesta. Terveydenhuollon ja lastensuojelun resurssien on oltava riittävät. Esimerkki onnistuneesta toiminnasta lastensuojelussa. Tällaista lisää. http://www.lansivayla.fi/artikkeli/488928-espoon-malli-saa-kiitosta-lastensuojelun-team-ahma-lahtee-lapsen-avuksi-vaikka-heti
Riitta Polvi-Karjalainen
Puolue: Kesk.
Kempele
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yhdistykset ja seurakunta voisivat tehdä yhteistyötä syrjäytyneiden, työttömien ja eläkkeelle siirtyvien keskuudessa heidän saamiseksi erilaisten kulttuuri- ja liikuntaa edistävien kerhojen pariin. Ettei kukaan jäisi yksin missään elämänsä tilanteessa ja syrjäytyisi.
Päivi Tyni
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa. Näin kukaan ei lykkäisi hoidon hakemista eivätkä sairaudet pääsisi pahenemaan. Maksuton varhaiskasvatus ja riittävä kodinhoitaja-apu perheille, sairaille ja ikäihmisille. Kouluihin riittävästi koulunkäyntiavustajia ja terveydenhoitajia sekä koulukuraattoreja. Ilmaisten liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen etenkin pienituloisille, esimerkiksi työttömille ja pientä eläkettä saaville. Ilmaista yhteisöllistä harrastustoimintaa lapsille ja nuorille.
Juha-Pekka Väisänen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Alibudjetoinit peruspalveluissa lopetettava. Terveyspalvelut tehtävä Helsingin omana tyänä ja lähipalveluina. Nämä kaksi tointa isoja hyvinvointia parantavia tekoja ja parasta ehkäisevää työtä Helsingissä
Susanna Nevalainen
Puolue: PS
Liperi
ikä: 37
Mervi Grönfors
Puolue: Muu
Tampere
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää työtä tehdään kunnan koko toiminta- ja palvelualueella. Peruspalveluiden pitää olla kuntalaisten saatavilla läheltä ja julkisina. Päätöksenteon läpinäkyvyys, palveluiden esteettömyys, kuntaduunareiden työhyvinvointi, asiakaspalautteiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä, kuntalaisten koko ikäkirjon huomioiminen palvelurakenteessa ja ennaltaehkäiseviin palveluihn panostaminen ovat työtä kuntalaisten ja tulevaisuuden hyväksi.
Eveliina Korpela
Puolue: Vas.
Raisio
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikilla lapsilla tulisi taloudelliset ja muutkin resurssit harrastaa ja viettää mielekästä vapaa-aikaa yhdessä toisten kanssa.
Saila Joutsio
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Keroputaan sairaala Torniossa tekee todella hyvää työtä mielenterveyden hoidossa! Otetaan oppia.
Teija Tynkkinen
Puolue: Vihr.
Kokkola
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Madaltamalla kynnystä terveellisiin elämäntapoihin, kuten tuet liikuntaharrastuksiin ja liikunnan lisäämiseen. Esimerkiksi jokaiselle kuntalaiselle voitaisiin antaa mahdollisuus tutustua ilmaiseksi erilaisiin harrastuksiin, tai tarjota alennuksia vaikkapa sisäänpääsymaksuissa (uimahallit, kuntosalit ym.). Lisäksi tukena hyvä valistustyö kouluissa, syrjäytymisen ehkäiseminen (kannustus ja tukeminen esimerkiksi yrittäjyyden tai opintojen pariin) sekä vertaistuki.
Pia Lohikoski
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Keravalla tarvitaan panostuksia erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Harrastusvuorojen tilamaksut alle 20 vuotiailta poistamalla saadaan alennettua harrastuskustannuksia. Lisäksi nuorisotyön resursseja on vahvistettava. Järjestöjen aktiivista toimintaa on tuettava ja myös parannettava toimintatilojen saatavuutta järjestöjen käyttöön. Esimerkiksi eläkeläisjärjestöjen toimintaan, kuten päivällä järjestettäviin tansseihin, nykyiset järjestötilat ovat aivan liian pieniä.
Pilvi Tuominen
Puolue: SDP
Valkeakoski
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatuksen, koulutyön, nuorisotyön, kuntoutuksen ja terveydenhoitopalveluiden resurssien tarkistaminen, sekä lisääminen vallitsevien mahdollisuuksien mukaan, pala kerrallaan. Ei leikkauksia näille osa-alueille, säästöjä etsittävä muualta. Vapaaehtois- ja tukityöhön kannustaminen.
Katja Posio
Puolue: SDP
Inkoo
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pienessä kunnassa ei ole varaa pahoinvointiin, sillä korjaavat toimenpiteet maksavat liikaa. Siksi on elintärkeää huolehtia ihmisten hyvinvoinnista ennaltaehkäisevästi. Tämä tarkoittaa matalan kynnyksen palveluita, hyviä peruspalveluita ja satsausta lapsiin ja nuoriin. Lapsiin ja nuoriin satsataan kiinnittämällä huomiota resursseihin kouluissa, päiväkodeissa ja lastensuojelussa. Pienen kunnan tulee huolehtia jokaisesta kuntalaisesta yksilönä.
Anna Mäkipää
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostetaan perheisiin, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Varmistetaan, että nuorisotyössä on riittävästi tekijöitä.
Teemu Häyrinen
Puolue: Vihr.
Lahti
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Me lahtelaiset elämme työttömyyden, yksinäisyyden ja päihdeongelmien kyllästämässä kaupungissa. Liian monta kertaa olemme joutuneet näkemään, miten valtaisaa kärsimystä ihmisen särkyminen aiheuttaa. Viestini teille kuuluu, että yhdessä voimme suojella rakkaitamme. Kun kohtaamme päihdeongelmista tai -riippuvuudesta kärsivän, viestimme tulee olla, ettei päihteetöntä elämää tarvitse pelätä. Kuka on addikti? -mielipidekirjoitukseni luettavissa: www.teemuhayrinen.fi/kuka-on-addikti/
Pertti Ruuska
Puolue: PS
Hanko
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätä määrärahoja ehkäisevään työhön.
Maila Hölttä
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 79
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kuntalaisia on kaikissa tilanteissa kohdeltava tasa-arvoisesti. Pitää puuttua varhaiskasvatuksessa ongelmiin, ennen kuin ne ovat ongelmia.
Juhani Lohikoski
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tasa-arvoinen päivähoito-oikeus, laadukas peruskoulutus. Tarpeeksi resursseja ennaltaehkäiseviin sotepalveluihin. Alibudjetointi on lopetettava.
Pantse Paunonen
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 48
Pirkko Kunnari
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevät työn on katettava lapsen kasvu syntymästä aikuisuuteen. Jo neuvolassa ja päiväkodissa täytyy tukea myös perheitä, kun, että asiat eivät lapsella ole kunnossa. Päiväkotioikeus on oltava kaikille lapsille, koska heikossa asemassa olevat lapset voivat jäädä piiloon ja jäädä vaille kasvatusta. Kouluissa pitää erityistä tukea olla tarjolla ja luokkakoot pitää pienenä. Peruskoulun päättäneitä nuoria täytyy tukea luomalla esim. kisälliopetusta. Myös kaupungin on satsattava tähän rahaa.
Tuija Hanhisalo
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten harrastus toimintaa täytyy lisätä. Ja niin, ettei ole rahapussiin sirottu vaan jokaisella nuorella olisi mahdollisuus osallistua.
Anne Vuori
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulee antaa tarpeelliset resurssit ehkäisevään työhön, ketään ei saa jättää yksin. Ehkäisevän työn rahoituksen tulee olla pitkäkestoista, jotta toiminta on turvattua ja jatkuvaa.
Sini Heino
Puolue: Vihr.
Paimio
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Turvallinen arki on jokaisen kuntalaisen oikeus. Yhteistyötä tehdään yli sektori ja puoluerajojen, jotta löydämme yhdessä parhaimman tavan ennaltaehkäistä sekä päihde- että syrjäytymisriskejä.
Heidi Sanevuori
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Tarjottavien palvelujen tulee olla monipuolisia, oikea-aikaisia ja helposti saavutettavissa. Toiminnan painopiste on siirrettävä ehkäisevään työhön, esimerkiksi tarjoamalla riittäviä tuki- ja neuvontapalveluja sekä päihteettömiä ajanvietto- ja kohtaamispaikkoja.
Laura Rantanen
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Haluan edistävää ehkäisevää työtä kautta linjan yhteisistä päihteettömistä ja maksuttomista ajanviettopaikoista (kuten laadukkaat kirjastot ja luonnon virkistysalueet) riittävän pieniin ryhmäkokoihin päiväkodissa ja koulussa, riittäviin julkisiin mielenterveyspalveluihin, yhdenvertaisiin julkisiin palveluihin ja perheiden tukeen. Lasten ja perheiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa on lisättävä ja kuntalaisten kuulemista ja osallistamista muutenkin lisättävä.
Esa Asikainen
Puolue: KD
Salo
ikä: 40
Henri Turkia
Puolue: Vas.
Hyvinkää
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luomalla entistä enemmän matalan kynnyksen palveluita, joihin voi mennä, soittaa tai lähettää sähköpostia kun tuntuu siltä, että tarvitsee apua. Kansanterveydelle ja kunnan taloudelle on huomattavasti parempi vaihtoehto tarjoata apua ongelmiin jo hyvissä ajoin. Mikäli kynnykset ovat liian korkealla ja avunsaanti viivästyy, on auttaminen jo huomattavasti vaikeampaa. Etsivä nuorisotyö on yksi esimerkki tälläisestä palvelusta. Sen konseptia voisi laajentaa esimerkiksi ylempiin ikäluokkiinkin.
Ilona Tiilikainen
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Annetaan vanhemmille sellaista tukea jota he tarvitsevat esim. lastenhoitoa jolloin vanhemmilla on mahdollisuus saada omaa aika. Tukemalla vanhempia tuemme myös lapsia. Tuetaan nuorisopaikkoja (esim. Käpylän klubi) niitä jotka ovat lapsia ja nuoria tukemassa ja ohjaamassa. Huolehditaan että myös vanhukset saavat sellaista hoitoa jota he tarvitsevat ja toivovat. Kaikenlaisesta kiusaamisesta sekä syrjimisestä pitää tehdä loppu.
Sakari Pohjonen
Puolue: SDP
Mänttä-Vilppula
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän päihdetyön näkyvyys ja hoitopolkujen toteutuminen.
Kaisa Kari
Puolue: Vas.
Kemi
ikä: 20
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ lisää hyvinvoinnin määrää nyt ja tulevaisuudessa, eikä kuntalaisten hyvinvoinnista tule säästää missään tapauksessa. Nuorisotyöhön ja nuoriin tulee panostaa enemmän kuin koskaan, koska tulevaisuutemme on nuorten käsissä. Säästämällä ehkäisevästä työstä nyt kasaamme tulevaisuuteemme vaikeuksia.
Ville Peltola
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki lähtee perheiden arjen tukemisesta ja varhaiskasvatukseen panostamisesta. Pienemmät ryhmäkoot ja työntekijöiden määrän lisääminen ryhmiin mahdollistaisi lapseen keskittymiseen yksilönä, mikä toisi turvaa ja tasapainoa lapsen arkeen. Mikään määrä syliä ei ole liikaa. Myös perheiden arjen tukeminen, vähävaraisten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja vaikkapa vertaisperhe-malli voisi tehdä hyvää, oli niitä ongelmia perheessä tai ei.
Mari Saanisto
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 33
Kari Porkka
Puolue: KD
Iitti
ikä: 46
Elina Lind
Puolue: KD
Tampere
ikä: 36
Calle Viteli
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 40
Hanna-Kaisa Simojoki
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuuksia edulliseen ja tasa-arvoiseen liikuntaan on tuettava poikkisektoraalisesti. Kaikki lapset ja nuoret ansaitsevat päihteettömän elämän ja lähipiirin.
Laura Nordström
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Olen sotelautakunnan jäsenenä edistänyt ehkäisevää työtä, mm. pelastamalla asukastalot ja jalkautuvan lähityön sekä puolustamalla tärkeää työtä tekevien järjestöjen (ml. EHYT) ja neuvolan rahoitusta. Tätä työtä ja mainittuja asioita haluan jatkaa. Vaadin mm. ihmisten pariin jalkautuvia palveluja, asunnottomuuden purkamista, varhaista puuttumista ongelmiin, opintopsykologeja, laadukasta päivähoitoa ja julkista tilaa ihmisten kohtaamisille. Teemoistani: http://www.lauranordstrom.fi/tilaa-kaikille/
Joni Tikka
Puolue: Kesk.
Vantaa
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Monilta lapsilta ja nuorilta puuttuu kunnon roolimallit, joten aluksi lähtisin järjestämään Vantaalaisille töitä niin ei jäisi niin paljon aikaa ryypiskellä ja notkua kaduilla. Uskon vanhemmilla olevan suurin vaikutus nykynuorisoon, sillä heiltähän se esimerkki otetaan.
Riikka Aurava
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapset ja nuoret pitää huomata. Tähän paras mahdollisuus on heidän arjessaan joka päivä läsnä olevilla ihmisillä: huoltajilla, opettajilla ja päiväkodin aikuisilla. Annetaan heille aikaa lasten kanssa. Pienemmät ryhmäkoot, enemmän kouluterkkareita, -psykologeja ja -kuraattoreja. Koulut ja päiväkodit niin lähelle kotia, että vanhempien aika ei kulu matkoihin. Luodaan kaupunkisuunnittelulla viihtyisät asuinalueet ja tuodaan palvelut ihmisten luokse.
Markku Saarinen
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 62
Marja Salonius
Puolue: KD
Vantaa
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän päihdetyön palvelut ovat tärkeitä. Neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa tulee turvata riittävät henkilöstöresurssit. Vanhuksille, työttömille ja yksinäisille tulee olla neuvolapalveluja. Tärkeä ehkäisevän työn muoto on jalkautuvat kotipalvelut perheiden kriisitilanteissa. Tähän liittyy kodinhoitoapu sairauden ja uupumisen yllättäessä. Liikunnan edistäminen maksuttomien palveluiden ja tapahtumien kautta on jokaisessa ikäryhmässä tärkeää sairauksien ehkäisyä.
Virpi Räty
Puolue: Kok.
Nurmijärvi
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnassamme on varhaiskasvatuksessa vuosikaudet puuttuttu haasteisiin varhain ja saaneet hyvä tuloksia aikaan. Myös kouluissa ja vanhusten palveluissa asia on edennyt, mutta vielä sitä pitäisi terävöittää näissä lisää. Kouluissa pitisi mielestäni puuttua aikaisemmin kiusaamiseen sekä huomioida oppimisessa paremmin erilaiset oppijat. Perheiden haasteellisiin tilanteisiin sekä nuorten mielenterveyden haasteisiin pitäisi saada apua nopeammin. Vanhusväetön liikuntaa pitäisi lisätä.
Johanna Karimäki
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä päihdetyö on tärkeää lastensuojelua, suojellaan lapsia lasiselta lapsuudelta! Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat tärkeitä ja tarvitsevat resursseja. Lisätään yhteisöllisyyttä, nuorisotiloja ja kohtaamispaikkoja, jottei ketään jätetä yksin. Otetaan käyttöön harrastetakuu, jotta jokainen lapsi ja nuori voi harrastaa. Tuetaan seuroja, tarjotaan harrastetiloja. Panostetaan perheiden varhaiseen tukeen ja kotiapuun, jotta perheet selviävät kriiseistä jaloilleen.
Virva-Mari Rask
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevällä työllä saadaan pitkän aikavälin säästöjä ja ennen kaikkea se on inhimillistä.
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ on ajattelutapa ja asenne, joka tulee olla osana kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa - niin yksittäisillä työtekijöillä kuin poliittisilla päätöksentekijöillä. Tulevaisuuden kunnan tehtävä on asukkaiden hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen. Se tarkoittaa toiminnan vaikutusten arviointia etukäteen ja seurausten ennakointia. Toiminnan on ehkäistävä ongelmia, edistettävä asukkaiden osallisuutta ja estettävä syrjäytymistä.
Johannes Asikainen
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn periaatteen pitäisi olla osana kaikkia sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita Tampereella. Ongelmien ennaltaehkäiseminen on aina halvempaa kuin korjaavan työn toteuttaminen, vaikka siihen kohdistettaisiin enemmän resursseja. Oli kyseessä sitten mikä tahansa kunnan palvelu. Ongelmakohtiin pitää puuttua ajoissa ja tehdä ohjaavia sekä korjaavia toimenpiteitä ennen kuin ongelmat ehtivät edes syntyä. Tämä kasvattaa kuntalaisten hyvinvointia ja säästää kunnan resursseja. Aina!
Mika-Erik Walls
Puolue: SDP
Espoo
Merja Lundén
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulee antaa tarpeeksi resursseja. Ennaltaehkäisy tulee aina halvemmaksi kuin jo syntyneiden ongelmien korjaaminen. Kouluterveydenhuollosta ja koulukuraattoreista ei saa säästää, jokaisessa koulussa on oltava apua tarjolla säännöllisesti ja helposti saavutettavissa. Lasten ja nuorten mielenterveystyöhön pitää panostaa, se on täysin väärä paikka säästää. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää onnistuneen ennaltaehkäisyn kannalta.
Sari Lähteenmäki
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ tulee ottaa huomioon jokaisella sektorilla neuvolasta vanhustenhoitoon. Se on vain niin tehokas ja edullisin tapa toimia. Lasten määrä pienenee jatkuvasti, joten on häpeällistä, että meillä on liian suuria luokkia ja homekouluja. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tällaiset valinnat tulevat kalliimmiksi. Liikkumattomuus, päihteiden käyttö, mielenterveysongelmat. On olemassa hyviä työkaluja vaikuttaa näihin asioihin. Ennen kuin niistä tulee suuria ongelmia.
Nina Uskola
Puolue: SDP
Vantaa
ikä: 50
Anna-Liisa Lämsä
Puolue: Kok.
Oulu
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvä kasvatus on aloitettava koulussa viimeistään neljännellä luokalla ja jatkettava tästä eteenpäin nuorten ikä huomioiden. Ehkäisevässä päihdetyössä tarpeen puhua päihteettömyydestä positiivisesti - hauskaa voi pitää ilman päihteitä. Toisena keskeisenä kohderymänä pidän lasten vanhempia ja heidän kannustamistaan päihteettömyyteen --> lasten hyvinvoinnin tukeminen ja turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen heille.
Sinikka Kankanen
Puolue: Vihr.
Hämeenlinna
ikä: 37
Tapani Kaitainen
Puolue: KD
Hausjärvi
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
- Yhteistyötä koulujen ja nuorisotyön välillä lisättävä, jotta voitaisiin toteuttaa varhaisen puuttumisen mallia - Kotien kasvatustyötä tuettava esimerkiksi sopivalla materiaalilla. - Luotava mahdollisuuksia harrastuksiin myös vähävaraisemmille perheille - Nuoria lapsiperheitä tuettava sopivalla tavalla tarjoten esimerkiksi hoitoapua
Tiina Simola
Puolue: KD
Lappeenranta
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulee olla valmis satsaamaan rahallisesti. Ehkäisevä työ alkaa jo lapsista. Pienemmät ryhmäkoot ja tarpeeksi hoitajia/opettajia/kouluavustajia auttavat huomaamaan lapsen pahoinvoinnin jo pienenä ja myös puuttumaan siihen. Ammattilaisilla tulee olla mahdollisuus kouluttautua huomaamaan ja puuttumaan lasten ja nuorten pahoinvointi. Nuorille tulee olla matalan kynnyksen palveluja riittävästi. Alkoholiveroa ei tule missään nimessä laskea!
Kari Henttinen
Puolue: Vas.
Harjavalta
ikä: 63
Kirsi Mäkilaine
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Olen toiminut sairaanhoitajana Vantaan kaupungin terveysasemalla viisitoista vuotta. Ennaltaehkäisy on monessa asiassa paras tapa toimia. Myös kunnan varoja säästyy pitkällä tähtäimellä. Allekirjoitan ehdottomasti kaikki ehkäisevän työn teesit.
Leena Rodriguez
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 54
Saara Hyrkkö
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvässä kaupungissa on kiva asua yksin tai yhdessä, helppo liikkua, mahdollisuus osallistua ja tehdä työtä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Uudet asukkaat toivotetaan tervetulleeksi tulotasosta tai kansallisuudesta riippumatta, ja etenkin haavoittuvassa asemassa olevista pidetään huolta. Päätökset tehdään avoimesti, reilusti ja tutkittuun tietoon perustuen.
Katja Repo
Puolue: Muu
Järvenpää
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Systemaattisella päihdekasvatuksella osana kaikkia kouluja. Ottamalla kolmassektori vahvemmin mukaan terveyden edistämistyöhön.
Willem van Schevikhoven
Puolue: Kok.
Järvenpää
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorilla tulee olla tarpeeksi tiloja ajanviettoon. Tiloissa sekä tarvittaessa muualla kaupungissa liikkuva nuorisotyö voi siten nähdä ja tuntea nuorison. Harrastusmahdollisuudet, eli tosiassa mahdolliset muut harrastukset kuin "kylillä notkuminen" ovat tärkeitä tekijöitä - jokaiselle jotain. Me aikuisetkin voimme puuttua tai kiittää kun siihen on aihetta - iso kaupunkikin voi olla tiivis yhteisö. Ihmisten hyvinvoinnista pitää huolehtia työuran molemmista päistä - ehkäisevästi.
Hanna Sormunen
Puolue: SKP
Porvoo
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää työtä kunnissa tehdään ihmisten arjessa. Turvallinen ympäristö, vanhemmat joilla on aikaa ja resursseja lapsilleen. Yhteisön rakentamista, jossa kaikki ovat osallisia ja tuntevat olevansa tarpeellisia ja nähtyjä kokonaisina. Tämä vaatii lähikouluja, yhdistyksiä, harrastusmahdollisuuksia ja ihmisen kokoista työelämää.
Nina Laihanen
Puolue: PS
Lahti
ikä: 40
www
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätä resursseja lähemmäs perustasoa, muutos meneillään uuden Hyvinvointikyntayhtymän aloitettua toimintansa vuoden alusta. Kuitenkin resursseja tulee lisätä nykyisestä. Yhteistyön tiivistäminen kolmannen sektorin kanssa ja niiden rahoituksen pitkäjänteisempi takaaminen luo suunniteltavuutta ja potilaita kyetään auttamaan kokonaisvaltaisemmin kun yhteistyö (esh/pth yhdistykset) toimii saumattomammin.
Oras Tynkkynen
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn teeseissä mainittujen keinojen lisäksi haluan nostaa esille ravinnon roolin. Tasapainoisella ja monipuolisella kasvispainotteisella ruokavaliolla voidaan yhtä aikaa ennaltaehkäistä sydän- ja verisuonitauteja sekä monia syöpiä että vähentää ilmastoa ja vesistöjä kuormittavia päästöjä.
Mika Levänen
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mitoituksen  pitää perustua tarpeeseen, ei verrokkikuntaan. Lapsen edun on oltava aina etusijalla. Lapsen tai nuoren hätä ei voi odottaa, joten palveluiden on toimittava kunnolla.  Kaupungin tehtävä on mahdollistaa sujuva arki.
Heli Kinnunen
Puolue: Kesk.
Puolanka
ikä: 44
Sari Mäki
Puolue: KD
Espoo
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Inhimillisempi ote peruspalveluihin! Palveluiden painopistettä tulisi siirtää perusterveydenhuoltoon ja sekä ennalta ehkäiseviin että hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen tukee syrjäytymisen vastaista työtä. Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille on erityistä tarvetta.
Anu Suoranta
Puolue: Vas.
Helsinki
Timo Kontio
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Oppilas- ja opiskeluterveydenhuoltoon pitäisi panostaa. Helsingissä pitäisi saavuttaa mahdollisimman pian asiantuntijoiden suosittamat määrät kouluterveydenhoitajien, -lääkäreiden ja -psykologien osalta kaikilla kouluasteilla. Hyvinvoivista nuorista kasvaa hyvinvoivia aikuisia.
Jasmine Kauko
Puolue: KD
Hollola
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koulujen turvallisuuteen on puututtava ajoissa. Niin kiusaamisen, kuin sisäilmankin osalta. Näin ennaltaehkäistään pahoinvointia sekä niin fyysisiä kuin mielenterveyspuolenkin terveysongelmia. Syrjäytymisestä puhumattakaan. Hyvä aikuisuus lähtee lapsesta. Vanhusten kohdalla tulee kiinnittää jo etukäteen huomiota palvelujen saatavuuteen mahdollista ikääntymistä ajatellen. Työharjoittelupaikkoja voidaan keskittää vanhusten kotihoitoon ja ehkäistä samalla kaikenikäisten syrjäytymistä.
Miika Hämynen
Puolue: PIR
Jyväskylä
ikä: 31
Turkka Tiainen
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Eriarvoistumisen kasvuun tulee puuttua keinoin, joiden vaikutukset tuntuvat eniten lasten ja nuorten arjessa. Koulujen ja asuinalueiden eriytyminen tulee ottaa entistä voimakkaammin huomioon kaavoituksessa ja palveluiden järjestämisessä. Sote-uudistuksen myötä kaupungin tulee panostaa entistä enemmän ennaltaehkäisevään työhön tiivistämällä yhteistyötään kansalaisjärjestöjen kanssa lisäämällä sekä rahallista tukea että hallinnollista yhteistyötä.
Timo Rumpunen
Puolue: PS
Turku
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vanhempien ei pitäisi pelätä puhua alkoholista ja sen haitoista avoimesti nuorten kanssa.
Susanna Norja
Puolue: Kok.
Lahti
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostaminen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, koulutukseen, työllisyyden nostamiseen, turvalliseen ja toimivaan rajattomat liikuntamahdollisuudet tarjoavaan ympäristöön kannattaa pitkällä tähtäimellä. Tiivis järjestöpuolen yhteistyö niin keskenään kuin myös kunnan kanssa ja tukemana madaltaa parhaimmillaan ihmisten kynnystä osallistua erilaisiin kansalaistoimintoihin.
Ville Vihriälä
Puolue: Vihr.
Hämeenlinna
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perhetyöhön, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin on löydyttävä riittävät resurssit. Lähiympäristön kuntoliikuntapaikoista on huolehdittava.
Kristiina Hämäläinen
Puolue: Kok.
Hollola
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tekemällä enemmän yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten,seurakunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Seppo Säämäki
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 39
Teemu Huikuri
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 25
Oskar Olaussen
Puolue: Vas.
Oulu
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tärkeää, että päihteistä puhutaan faktoihin pohjautuen, eikä turhia liioitellen tai pelotellen. Tällöin valistus on uskottavaa. Matalan kynnyksen apua on oltava tarjolla kaikkiin ongelmiin. Tällöin niihin pystytään puuttumaan ajoissa, mikä on hyvä niin ihmisen kuin yhteiskunnankin kannalta.
Tuomas Hiltunen
Puolue: Vas.
Joensuu
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Palauttamalla subjektiivinen päivähoito-oikeus, perumalla opettajien lomautukset, tarjoamalla tiloja nuorten harrastuskäyttöön.
Minna Vepsäläinen
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä tietoa nuorille, päihteiden haitoista ja vaikutuksista. Lapsille ja nuorille edullisia liikunta ja harrastus mahdollisuuksia ilman kilpailua.
Noora Tapio
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 20
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Leikkauspolitiikan vastainen toiminta on mitä suurimmissa määrin ehkäisevää päihdepolitiikkaa. Hyvinvointivaltion mureneminen johtaa epätoivoon ja pahoinvointiin. Laadukas ja tasa-arvoistava koulutus varhaiskasvatuksesta lähtien, hyvät terveyspalvelut ja riittävä sosiaaliturva ovat nähdäkseni avainasemassa päihdehaittojen ehkäisemisessä.
Iivari Khaikovitch
Puolue: Vas.
Suomussalmi
ikä: 19
Mika Byman
Puolue: Vas.
Kouvola
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevästä työstä on pitkään puhuttu Kouvolassakin ja nyt olisi aika ottaa niitä askeleita eteenpäin. Ihmisiä ei pitäisi pompotella luukulta toiselle, vaan kaikissa palveluissa pitäisi olla samanlainen suhtautuminen ehkäisevään työhön. Sektoreiden turhat raja-aidat pitäisi saada nurin ja asiakas sinne keskiöön.
Anu Tuovinen
Puolue: Kesk.
Helsinki
ikä: 37
Reetta Vanhanen
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kohtaan lääkärin työssäni paljon päihteidenkäyttäjiä ja heidän omaisiaan. Valtuutettuna aion tehdä kaikkeni, jotta syrjäytymisvaarassa olevat ihmiset löydettäisiin ja heille tarjottaisiin ajoissa apua. Ennaltaehkäisy alkaa jo lapsuudesta. Meidän on panostettava perheiden tukemiseen, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja kouluihin.
Raija Harju-Kivinen
Puolue: KD
Petäjävesi
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Työtä on tehtävä siellä missä ihmiset viettävät aikaa esim. perhesuunnittelussa, neuvolassa, varhaiskasvatuksessa, peruskoulussa, opiskelussa, vapaa-ajalla ja harrastustoiminnassa. Kunnassa on tuettava ihmisten omatoimisuutta, lähiympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä (mm. kevyenliikenteen väylät, hiekoittaminen, leikkipaikat). Kunnassa tulisi vahvistaa mahdollisuuksia eri-ikäisten ihmisten kohtaamiseen ja kuulemiseen. Yhteistyö kuntalaisten ja järjestöjen kanssa on avainasemassa.
Jussi Maasola
Puolue: SDP
Jyväskylä
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikin mahdollisin keinoin, koska ehkäisevään työhön panostaminen on kaikista järkevintä ja taloudellisinta toimintaa. Jokainen euro joka sijoitetaan ehkäisevään työhön, tulee moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle. Jokainen euro joka otetaan pois ehkäisevältä työltä, maksaa moninkertaisesti yhteiskunnalle. Yhteiskunta voi juuri niin hyvin kuin sen heikoin lenkki. Jokaisesta on pidettävä huolta. Ahneuden ja itsekkyyden sijan ottakoon yhteisvastuu, oikeudenmukaisuus ja lähimmäisen rakkaus
Tanja Vahvelainen
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luoda ja ylläpitää turvallista asuinympäristöä, huolehtia syrjäytymisen ehkäisystä, rakentaa ja ylläpitää terveitä kouluja ja päiväkoteja.
Juha Kantola
Puolue: Kesk.
Pori
ikä: 37
Juha Malmi
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaali- ja terveystoimessa tulisi ottaa käyttöön ennaltaehkäisevän toiminnan strategia. Kaikkiin toimintoihin pitää rakentaa varhaisen puuttumisen malli, jolla ehkäistään moninaisten ongelmien kärjistymistä ja paisumista mittoihin, joita ei enää edes rahalla ja resursseilla pystytä ratkaisemaan. Strategia on otettava käyttöön myös sivistystoimen puolella, sekä varhaiskasvatuksessa että opetustoiminnassa.
Saila Toivola
Puolue: PS
Lahti
ikä: 47
Sirkku Ingervo
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ottamalla käyttöön Imatran malli lastensuojelun tarvetta ehkäisevänä keinona. S2-opetusta lisäämällä päiväkodeissa ja peruskouluissa, myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten äideille,. Positiivisen diskriminaation rahaa lisäämällä päiväkoteihin ja kouluihin sosionomisesti heikoilla alueilla. Varmistamalla ainakin yhden kiinnostavan harrastuksen kaikille lapsille ja nuorille. Vuorptyössäolevien yksinhuoltajien pienten koululaisten houtpratkaisut kuntoon. Aamu-ja ip- toimintaa 1-4lk.
Jari Engman
Puolue: PS
Turku
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuoren ihmisen syrjäytyminen yhteiskunnan ulkopuolelle on ehkäistävä. Nuoren ihmisen motivointi, kouluttaututuminen, lähimmäisen tuki sekä kodin ja koulun vuorovaikutus on tärkeää. Nuoret tarvitsevat mielekästä tekemistä, ilmaisia harrastemahdollisuuksia, työkokeilut helpommiksi, joista nuori saa myös korvausta, ilman etuisuuksien menettämisen pelkoa. Tarvitaan lisää kannusteita kaupungilta, kesätyöpaikkoja laajemmalle ajan jaksolle jaettuna , mm. joulu,- ja hiihtolomien ajankohtaan.
Pekka M. Sinisalo
Puolue: PS
Kirkkonummi
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varataan ehkäisevään työhön riittävät määrärahat ja otetaan asia huomioon päätöksenteossa.
Marianne Sipilä
Puolue: Kok.
Vantaa
ikä: 51
Taisto Penttilä
Puolue: PS
Turku
ikä: 68
Matti Helimo
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lähiliikuntapaikkoja pitää Tampereellakin edelleen lisätä. Kun lapsilla on ympärivuotisia, monipuolisia liikuntapaikkoja lähellä kotiaan, saadaan liikkuminen taas enenevässä määrin osaksi lasten arkea. Liikkumattomuus on suuri terveys- ja kansantaloudellinen riski. Varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa on oltava sopivan kokoiset ryhmät. Erityistä tukea tarvitsevien lasten on saatava tarvitsemansa tuki. Varhainen puuttuminen ongelmiin ja tasa-arvoinen koulutus on parasta syrjäytymisen ehkäisyä.
Emilia Lakka
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsiperheisiin ja heidän hyvinvointiinsa panostaminen on mitä parhainta ennaltaehkäisevää toimintaa. Opit myöhempään elämään saadaan nuorena ja lapsuuden kasvuympäristöllä on suuri merkitys hyvinvoinnille aikuisuudessa. Ongelmiin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa eikä odottaa niin kauan, että haasteet alkavat kertyä. Ennaltaehkäisy on niin koulutukseen ja liikuntapalveluihin panostamista kuin päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämistä sekä hyvinvointia ylläpitäviä kulttuuritoimintoja.
Ari-Pekka Sirviö
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 51
Taru Puurtinen
Puolue: SDP
Vantaa
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perheiden tukea lastenhoito avuissa jotta olisi nyös vanhemmilla oman hyvivoinnin huolehtimiseksi pieniä hetkiä omaa aikaa. Monet muuttavat muualta ja sosiaalinen verkosto usein todella kapeutunut.
Riitta Kuismanen
Puolue: KD
Pirkkala
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien kanssa + näille pitää mahdollistaa taloudelliset kannustimet onnistuneesta ehkäisevästä työstä. Pelkät kuulemistilaisuudet eivät riitä, järjestöjen pitää päästä mukaan jo valmisteluvaiheessa valmisteleviin elimiin. Paikalliset kaupat voivat profiloitua tiukalla alkoholipolitiikalla vedoten yhteiseen etuun. Niille voitaisiin myöntää Yhteisöllisyyden tukija -sertifikaatti. Ongelmat kulkevat usein sukupolvelta toiselle, joten perheiden tukeminen tärkeää.
Vaili Jämsä-Uusitalo
Puolue: PS
Oulu
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ tulee olla läpileikkaava teema kunnan palveluissa. Näin säästäämme kuntalaisia monenlaiselta, mutta myös taloudellisesti. Kolmassektori on tärkeä tuki kunnan toimijoille eli heidän toimintansa on mahdollistettava.
Mia Haglund
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunta voi kokonaisuutena paremmin silloin kun se panostaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, pyöräteihin, kaupunkikuvaan, taiteeseen, kohtaamispaikkoihin, viheralueisiin sekä helposti saavutettaviin ja laadukkaisiin julkisiin lähipalveluihin.
Mikko Vuorinen
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 66
Tero Ohtonen
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Paras tapa pysyä päihteettömänä on saada riittävän paljon muuta sisältöä elämään ja kokea sillä tavoin oma elämänsä merkitykselliseksi ja jonkinlaista tulevaisuutta sisältäväksi. Nuorten osalta tässä onnistutaan siten että mahdollistamalla nuorille esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntaharrastuksia ja tarjoamalla niihin tiloja ja huolehtimalla että toiminnasta koituisi mahdollisimman vähän kustannuksia nuorille itselleen. Työikäiselle riskiryhmään kuuluvalle väestölle tulisi voida tarjota vastaavaa.
Pekka Turunen
Puolue: Kok.
Pori
ikä: 62
Sirpa Pursiainen
Puolue: KD
Tampere
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ on inhimillisin ja taloudellisin tapa luoda hyvinvointia. Varhaisella puuttumisella ja ehkäisevällä työllä voidaan tukea perheiden jaksamista ja hyvinvointia sekä yksilöiden hyvinvointia ja terveyttä. Käytännössä ehkäisevään työhön tulee varata riittävä määrärahat. Mielestäni perhetyöhön, perheiden kotipalveluun sekä ennaltaehkäisevään mielenterveys ja päihdetyöhön tulee panostaa erityisen paljon. Kuntouttava työote on huomioitava ikäihmisten kohdalla.
Pilvi Hyttinen
Puolue: Kesk.
Lappeenranta
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitää lisätä matalankynnyksen palveluita ja siirtää ehkäisevän työn painopistettä entistä nuorempiin. Pitää panostaa kolmannen sektorin toimijoihin ja heidän tarjoamiin palveluihin, joita ei välttämättä muualta saa. Täytyy kouluttaa varhaiskasvatuksen sekä nuorisotyön ammattilaisia kokoajan muuttuvaa työkenttää silmällä pitäen. Ehkäisevä työ on kaikin puolin kuntalaisille parempi kuin jälkihoito. Tämä työ luo turvallisuutta elinympäristöön.
Tynjä Riitta
Puolue: SKP
Jyväskylä
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ on kunnassa kaikkien sektorien tehtävä ja siksi pelkään, että jos hallituksen ajama sote-malli toteutuu, niin sekin vähä, mitä nyt kunnissa tehdään, tyrehtyy.
Anja Ukontuli
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukemalla esim. nuorten työllistymistä.
Juhani Kytö
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 68
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Annetaan järjestöille hyvät toimintamahdollisuudet luovuttamalla niille tiloja kaupungin kiinteistöistä. Luodaan uudella valtuustokaudelle kehittämisohjelmia, jotka ylittävät perinteiset sektorirajat. Luodaan nuorille ja ikääntyneille yhteisiä kohtaamispaikkoja. Huolehditaan, että joukkoliikennevyöhykkeet ja maksut mahdollistavat kaikille riittävän edulliset mahdollisuudet saavuttaa ehkäisevän työn. Huolehditaan, että luonto voi tukea osaltaan ehkäisevää tavoitetta. Tsempataan kaikkia !
Henna Partanen
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten mielenterveyspalveluihin ja asunnottomuuden poistoon sekä perheiden tukipalveluihin on panostettava. Lasten eriarvoistumista tulee ehkäistä asuinalueiden ja koulujen segregaatiota vähentämällä. Kouluissa on myös oltava tarpeeksi kuraattoreita ja terveydenhoitajia sekä riittävän pienet ryhmäkoot. Kiinteistöt pitää pitää terveellisinä ja turvallisina ja koulupudokkaista on otettava koppi. Liikunta- ja kulttuuripalveluiden on keskityttävä tarjoamaan kaikille mahdollisia harrastuksia.
Toni Tuomanen
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Espoon on huomioitava perheiden tukeminen, ongelmia ehkäisevä sosiaalityö sekä panostettava myös korjaavaan mielenterveys- ja päihdetyöhön, kuten kuntoutukseen. Nuorisolle on hyvä suunnata erilaisia valistus- ja tukiprojekteja, joilla ehkäistään mielenterveys- ja päihdeongelmia, syrjimistä ja väkivaltaa. Päämäärän on oltava tasa-arvoinen ja ihmisläheinen kunta, jossa kaikkien on hyvä elää, opiskella, tehdä työtä ja harrastaa.
Arja Tauria-Huttunen
Puolue: Vas.
Kotka
ikä: 46
Elina Louko
Puolue: PS
Kerava
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Syrjäytymisuhan alla olevia nuoria, esim. päihdeperheissä olisi tuettava tehokkaasti heti alaluokilta lähtien ja kaikille nuorille tulisi saada työtä/opiskelua peruskoulun jälkeen. Lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdehoitoa, jonne apua tarvitsevan on helppoa hakeutua.
Emmi Lehtinen
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Välitetään vanhemmille tietoa ja hyviä käytäntöjä miten puhua päihteistä lasten ja nuorten kanssa.
Miila Halonen
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisy merkitys ja hyöty tulee tunnistaa. On aina edullisempaa ehkäistä ongelmien muodostumista kuin korjata jo syntyneitä vaurioita. Keravalla on paljon petrattavaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resurssit eivät vastaa kansallisia suosituksia. Päihde- ja mielenterveyshoidosta puuttuvat matalan ktnnyksen palvelut kokonaan. Saadakseen apua tulee olla jo varsin huonokuntoinen. Sote-uudistuksessa kuntien vastuulle jää nimenomaan ennaltaehkäisy. Eriarvoistumiskehitys tulee pysäyttäää.
Merja Mäkisalo-Ropponen
Puolue: SDP
Joensuu
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveys- ja hyvinvointiarviointien lisääminen kaikessa päätäksenteossa on tärkeää! Hyvinvointitalous - käsitteen kautta voidaan opetella laskemaan kustannus - vaikuttavuus analyyseja ja vaihtoehtoiskustannuksia. Terveyteen, hyvinvointiin ja ehkäisevään työhön panostaminen tulee nähdä investointina tulevaisuuteen, eikä kulueränä!
Rauhala Kari-Pekka
Puolue: PS
Tampere
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tampereella asenteet erityisesti päihdeongelmaisia kohtaan vaikuttavat olevan koventumassa ja haluan tuoda päätöksentekoon mukaan oman tietotaitoni, jota on kertynyt niin omasta elämästä kuin ammattini puolesta. Tampereen A-killan toiminnassa vuodesta 2002. Päihdeongelma ei ole aina niin yksinkertainen kuin ensisilmäyksellä näyttää. Olen toiminut vuosia mielenterveys- päihdeihmisten parissa ja heitä voidaan auttaa, jos siihen on halua. Hoitoajat ovat lyhentyneet ja siitä ei hyvä helise.
Hanna Hukari
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten palveluihin kevyempiä tukimuotoja (esimerkiksi kouluihin enemmän psykologeja, kuraattoreita tai sosiaaliohjaajia) ja helpompi ja nopeampi pääsy tarvittaviin palveluihin. Lapset eivät ehdi palveluita odottamaan. Kaikessa päätöksenteossa tulisi huomioida vaikutukset pitkällä, 20-30 vuoden, tähtäimellä. Jokaisen joka apua haluaa ja pyytää, tulee saada se viipymättä. Tällä ehkäistään mm. erikoissairaanhoidon kustannuksia ja tehdään lopulta merkittäviä säästöjä.
Christina Brandt
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn tunnistaminen ei riitä, vaan sitä on tarjottava kaikille matalan kynnyksen periaatteella. Mieluummin liian helposti tarjottava kuin jäädä arvioimaan tilannetta. Täten asiakas tuntee tulleensa kuulluksi ja joskus sekin voi jo riittää. Meidän tulee osata ottaa ongelmista koppi tai mahdollisista tulevista ongelmista. Meidän pitää voida auttaa toisiamme.
Mervi Tervo
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jokaiselle budjettikaudelle voitaisiin asettaa pieni määräraha, jota käytettäisiin erilaisten ennaltaehkäisevien keinojen kokeilemiseen. Toimenpiteiden tehoa seurattaisiin ja tehokkaat keinot jäisivät osaksi pysyvää toimintaa.
Hanna Varis
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostetaan nuorten vapaa-ajan toimintaan, kuten perustamalla päihteettömia kohtaamispaikkoja lähiöihin. Lisäksi panostetaan koulussa vanhaan kunnon valistukseen. Nuoret ovat avainasemassa jotta päihdekulttuuri muuttuisi.
Elizabeth Ramos
Puolue: PS
Siilinjärvi
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten mielenterveys pitää tunnistaa ajoissa. Lasten pitää päästä ajoissa hoitoon ja turvata perheen normaali arki. Tukitoimet pitää saada ajoissa.
Hanna-Leena Laitinen
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tulevana valtuutettuna tulen edistämään Vantaalla ehkäisevää työtä niin että ihmiset kohdattaisiin ja he saisivat tukea juuri silloin kun sitä tarvitaan.Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja,virkistys-ja harrastealueita,nuorten ja ikäihmisten tiloja&tapahtumia,sekä ennaltaehkäiseviä päihde-ja mielenterveyspalveluita tarvitaan lisää.Tuen rakenteita jotka mahdollistavat ammattilaisten yhteistyön ja pidän huolta kuntalaisten hyvinvoinnista sotenkin jälkeen.
Jaana Huhta
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vantaan ehkäisevälle työlle, etenkin päihdetyölle, voi antaa kyllä kiitosta. Edelleen on kuitenkin paljon tehtävää. Yhteistyötä järjestöjen ja yhdistysten kanssa tulisi tiivistää ja tuoda näkyvämmäksi. Päihteiden käytön aiheuttamia kustannuksia kuntalaisille tulisi tuoda enemmän esiin. Paljon on tehtävä, ettei kulttuurin muutos ole siirtymä tupakasta nuuskaan ja alkoholista kannabikseen ja muihin huumeisiin. Tärkeää on puhua asioista avoimesti, ilman häpeää. Ongelmat koskettavat meitä kaikkia.
Heidi Hovisilta
Puolue: Kesk.
Askola
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Haluan tehdä ehkäiseväätyötä "neljäntuulen" ajatuksella, ilman raja-aitoja ja asettamatta ketään mihinkään kategoriaan. Monia menetelmiä voidaan kehittää niin että ne palvelevat niin päihde-, mielenterveys-, toiminnallisten riippuvuuksien kuin väkivallasta kärsivien ja heidän läheistensä tarvitsemaa apua ja tukea.
Juha Issakainen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 46
Hannu Hynönen
Puolue: PS
Outokumpu
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille tapahtumia / kampanjoita raittiudesta. Nuorten tarpeet tuotava esiin eikä vain eläkeläisten.
Esa Aalto
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 34
Tiina Jokinen
Puolue: Vihr.
Lahti
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Parantamalla lasten ja nuorten asemaa. Päivähoito ilmaiseksi kaikille lapsille. Päivähoito on jokaisen lapsen oikeus. Kouluterveydenhuollon palveluiden tulee olla laadukkaat ja kaikkien helposti saavutettavissa olevia. Koulujen opetusryhmien koko tulee rajata 15 oppilaaseen. Oppilas saisi näin enemmän opettajan aikaa ja luokassa säilyisi työrauha. Tämä auttaisi myös opettajia jaksamaan vaativassa työssään. Opiskelijoiden terveydenhuollon on oltava maksutonta ja kaikkien saatavilla.
Minna Sumelius
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä siihen runsaasti taloudellisia resursseja, jalkautumalla työpaikoille, oppilaitoksiin ym., lisäämällä verkostomaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä (työpaikat, sosiaali- ja terveystoimi, järjestöt). Päihdetyö yhteiskunnassamme on usein myös liian mustavalkoista ja leimaavaa. Esimerkiksi alkoholistin ja absolutistin välissä on paljon eri sävyjä, ja tämä on pystyttävä tunnustamaan. Ennen tätä maamme ja kaupunkimme päihdetyö ei lähde realistiselta pohjalta.
Sirpa-Liisa Kuittinen
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ on aloitettava jo päiväkodissa! Lasten tulee kasvaa sosiaalisiksi, toisiaan tukeviksi, EI kiusaamiselle. Tämä jatkuu myös koulussa. Tuetaan päihteettömyyttä, turvallisuuttata ja ehkäistään syrjäytymistä. Tehdään Helsingistä edeltäkävijä, joka näyttää kuinka vahvistetaan ihmisen omia voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista! Luodaan kohtaamispaikkoja matalalla kynnyksellä, mine on hellpo tulla, ei jätetä ketään yksin! Helsinkiin pitää nimetä ehkäisevän työn ohjaaja!
Tiina Vesa
Puolue: SDP
Vantaa
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vantaan tulee jatkaa hyvin alkaneita ehkäisevän työn toimintamalleja, kuten etsivää nuorisotyötä tai matalan kynnyksen väyliä kuntoutukseen ja päihdehuoltoon. Yhteistyö järjestöjen kanssa takaa moniammatillisia vaihtoehtoja ja asiakkaiden ohjaaminen erilaisten palveluiden ääreen pitää olla mutkatonta.
Mika Seppänen
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sairaanhoitajana teen ehkäisevää työtä päivittäin. Syrjätymisuhassa olevat nuoret tulee saada osallisiksi yhteiskunnasta kunnan oman aktiivisemman aktivoimisohjelman avulla. Tie työelämään tai opintoihin voi joillakin löytyä työskentelemällä ensin vapaaehtoisjärjestössä. Eriarvoistuminen tarveydessä tulee lopettaa: kaikkien ikäryhmien ja sosioekonomisten luokien ihmisten tulee tulee saada nopesti myös ennakoivia terveyspalveluita ja mahdollisuus terveelliseen elämään, asuinpaikasta riippumatta.
Jarmo Rasi
Puolue: Vas.
Loimaa
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Meidän tulee koko ajan lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta terveistä elämäntavoista, ja hallintorajat ylittämällä mahdollistaa kaikille lapsille ja nuorille hyvät harrastusedellytykset. Olennaista on kaikin tavoin tukea myös vanhempia heidän kasvatustyössään.
Saara Lång
Puolue: PS
Loviisa
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan omilla resursseilla toteutettavalla matalan kynnyksen palveluilla ja varhaisella puuttumisella. Yhteistyöllä kolmannen sektorin yhdistysten kanssa. Tukemalla ja luomalla nuorten harrastusmahdollisuuksia ja ylläpitämällä nuorisotiloja. Tukemalla lapsiperheitä kokonaisvaltaisesti.
Ceta Lehtniemi
Puolue: PS
Lohja
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Itse näen hyvin tärkeinä tavalliset arkiset asiat liittyen liikuntaan, ravintoon, uneen, luovuuteen ja ihmissuhteisiin. Tasapainoinen ja hyvä arki ei vaadi jotain erikoista. Kun elämässä tulee jokin vaikea vaihe, niin silloin voi olla suuri merkitys jo aiemmin omaksutuilla asioilla, kuten kuvataiteella. musiikilla tai luontoretkeilyllä, puhumattakaan läheisistä ihmissuhteista. Päättäjänä pyrkisin huolehtimaan yhteydenpidosta järjestöihin ja kuuntelemaan tätä kautta saamaani viestiä.
Emma Julkunen
Puolue: Vas.
Hyvinkää
ikä: 19
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluita parannetaan. Nuorten kuntouttavaa työtä kehitetään ja pääsyä helpotetaan. Siellä tarjotaan mm. apua A-klinikalle pääsyssä. Yksikkö mistä saa nopeammin apua, tai vaikka tukihenkilön. Tukihenkilö kävisi mukana A-klinikalla ja kuuntelisi jos on vaikeaa. Syrjäytymistä estetään sillä, että on monenlaista toimintaa tarjolla myös koulun keskeyttäneille / nuorille työttömille.
Tapio Siirilä
Puolue: SKP
Kemi
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisää rahaa ja työvoimaa ehkäisevään työhön
Jussi Kankaristo
Puolue: Muu
Turku
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Avoimuutta lisäämällä sekä aitoutta ja tasavertaisuutta korostamalla. Kaikessa tukemisessa on korostettava myös vastuuta ja seurattava sen toteutumista. Auttaja ei saa alistua autettavan "juoksupojaksi": http://www.a-valitys.fi/runojussi/auttajanmantra/index.html
Arja Ryynänen
Puolue: Kesk.
Espoo
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa kukkaroon katsomatta. Mieleinen harrastus ja sen ympärille syntyvät ihmissuhteet ovat tärkeä tuki lapsen ja nuoren kasvussa. Päiväkoti, koulu ja iltapäiväkerhot tulisi olla riittävän hyvin resurssoituja. Pitkäikäisen talon rakentaminen alkaa hyvästä perustasta, tämä pitäisi ymmärtää myös lapsuuden merkityksessä. Toisen asteen opinnot ovat maksuttomia, mutta materiaalit eivät. Kunta voisi miettiä miten tukea köyhiä perheitä.
Maarit Koivisto
Puolue: Vas.
Loimaa
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäiseviä päihde- ja mielenterveys palveluita pitäisi lisätä. Samoin ennaltaehkäiseviä sosiaalipalveluja kaikenikäisille. Liikuntarajoitteisille sopivia liikuntatiloja pitäisi lisätä. Ikäihmisille tulee saada omaehtoista elämää tukevia palveluja oikein kohdennetusti.
Risto Forsberg
Puolue: PS
Turku
ikä: 58
Aleksi Koivisto
Puolue: Kesk.
Vaasa
ikä: 22
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Palvelujen saavutettavuutta tulee parantaa! Meidän tulee saada kuntien varausjärjestelmät selkeiksi ja tehdä kynnys pyytää apua alhaiseksi. Kunnissa pitää tunnistaa erityisryhmät kuten hammaslääkäripelkoiset tai masentunnuksen kanssa taistelevat nuoret. Resurssit liikuntaan ja kulttuuriin tukevat hyvinvointia. Muutetaan toimintatapoja ja kehitetään kohdistamalla!
Tapio Soiniitty
Puolue: PS
Raisio
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mahdollistaa hyvät ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Innostaa nuoria erilaisten liikuntalajien pariin. Nuorille tulisi konkreettisemmin näyttää päihde-, huume- sekä peliriippuvuuksien tuomat suuret elämään vaikuttavat ongelmat. Esim. tutustumiskäynnit a-klinikalle tai mielenterveys- ja päihdeyksikköön. Kierrokset vankiloihin.
Pirjo Riikonen
Puolue: SDP
Heinola
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää terveydenhuolto, turvallisuus, hyvinvointi, päihdetyö. Jokaiselle oikeus hyvään ympäristöön ja läheisiin
Pekka-Juhani Elomaa
Puolue: PS
Turku
ikä: 49
Esa-Marko Puittinen
Puolue: PS
Turku
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Puututaan tehokkaammin nuorison tupakointiin tarjoamalla sitovan lopettamispäätöksen tehneille koululaisille korvaukseton lääke- tai nikotiinikorvaushoito. Tehostetaan päihteiden käytön vastaista kampanjointia Turun kouluissa ja nuorisotiloissa. Nuorisotilojen henkilöstöksi palkataan vain työntekijöitä jotka eivät polta tupakkaa.
Minna Aitola
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 32
Kimmo Nurminen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Antamalla lisää resursseja nuorisotyöhön ja lastenkasvatukseen. Lisää harrastusmahdollisuuksia, kaikille avoimia ja maksuttomia leikkipaikkoja ja lisää ammattilaisia tukemaan lapsia ja lasten vanhempia.
Rami Ruohonen
Puolue: PS
Turku
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevä työ on sellainen kiva sana, jota on mukava käyttää. Mitä se sitten sisältää. Itse ajattelen. Hyvin hoidettu nuoriso / varhaiskasvatukseen satsattu raha maksaa itsensä takaisin. Ensisijaisesti se on perheen tehtävä, mutta tähän talkoisiin kuuluu jokainen meistä. Raha on se suurin kysymysmerkki, päihteiden työ, mielenterveys, peliriippuvaiset, kotiväkivalta, ym. Pitäis tehdä matalakynnys paikka,mistä asiakas uskaltaa tulla hakemaan apua,kun tarve on. Ilman pelkoa/häpeää.
Ari Paukku
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille ja pitkäaikaistyöttömille täytyy löytyä koulutus- tai työpaikka. Tällä hetkellä Espoo maksaa ns. sakkomaksuna lähes 20 miljoonaa euroa vuodessa pitkäaikaistyöttömistä eikä nuorisotakuukaan toimi riittävän hyvin. Lisäksi homevaurioiset päiväkodit ja koulut tulee korjata kiireisellä aikataululla ennen kuin lapsiemme ja nuortemme terveys on lopullisesti pilalla.
Ulla-K. Salmi
Puolue: SDP
Ypäjä
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitää huoli nuorista, ja koulutuksesta, sekä liikuntapaikoista ja uimahalliin kuljetuksista on huolehdittava.
Heini Saikkonen
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mielenterveystyötä tekevänä sosiaalityöntekijänä ja perheterapeuttina näen valitettavasti aitiopaikalta sen, miten säästöt peruspalveluista ja ehkäisevästä työstä kertautuvat kustannuksina kalliissa, korjaavissa ja ylläpitävissä palveluissa, joissa mahdollisuudet muutokseen voivat olla usein jo menetetty. Hyvinvoinnista huolehtiminen on myös mielenterveydestä huolehtimista ja siihen kuuluu perheiden, lasten ja nuorten sekä myös yksinasuvien aikuisten tukeminen tasavertaisissa peruspalveluissa.
Kaisa Penny
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostukset niin koulutukseen, harrastustoimintaan, kuin ennaltaehkäisevään sosiaali- tai terveystyöhön ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tampereella tulisi vastaisuudessa huolehtia ensi-istumalta paremmin muun muassa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista, riippumatta perheen tuloista tai taustasta.
Jaana Laine
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Monialainen, järjestöt ja kuntalaiset huomioiva kartoitus ja toimintasuunnitelma, jonka toteutuksen resurssit taataan. Ongelmien ennaltaehkäisy ei tuo säästöjä pelkästään rahassa mitattuna vaan lisäarvoa hyvinvointina ja henkisinä voimavaroina kuntalaisille.
Eero Pirttijärvi
Puolue: SDP
Mänttä-Vilppula
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestöjen toiminnan tukeminen, liikunta- , koulutus- ja kulttuuripalveluista huolehtiminen. Avustuksien jaossa otettava huomioon vaikuttavuus ja tarve. Nyt on keskusteltu kirjastoverkosta, kirjastojen ylläpitäminen on merkittävää ehkäisevää työtä, niiden aukioloaikoja ei tule supistaa, lisätä ja selvittää myös tilojen monikäyttömahdollisuutta.
Henri Backman
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön pitää taata riittävät resurssit. Varhaisen puuttumisen mallit yhdessä järjestöjen kanssa tuovat tulosta. Järjestöjä, jotka mahdollistavat matalan kynnyksen harrastuksen pitää tukea ja on oltava riittävästi mahdollisuuksia ulkoilla ja harrastaa. Ikäihmisten päihdekäytön puuttumiseen on hyvä luoda malleja. Usein yksinäisyys saatetaan täyttää alkoholilla ja ikäihmisellä voi olla myös paljon lääkkeitä. Yhteisöllisyyttä pitää lisätä yhteisillä tapahtumilla.
Jouni Tirkkonen
Puolue: PS
Kerava
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perheneuvolalle sekä mielenterveystyöhön tulisi mielestäni lisätä resusseja. Kaikki on loppujen lopuksi kiinni päättäjien omista arvovalinnoista.
Saara Ilvessalo
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevä päätöksenteko on minulle erityisesti tapa ajatella ja toteuttaa kaikkea päätöksentekoa. Erityisesti haluan edistää ihmisiä liikuttavaa infrastruktuuria kuten pyöräväyliä; lasten, nuorten ja perheiden matalan kynnyksen (mielenterveys)palveluita sekä tasa-arvoista & laadukasta päivähoitoa ja koulutusta. Muun ennaltaehkäisyn lisäksi myös ehkäisevä päihdetyö on kunnan kannalta säästötoimenpide - sekä inhimillinen että taloudellinen.
Matias Ojalehto
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yllä mainittujen erinomaisten keinojen lisäksi pitäisi voimakkaampaa ohjausta tarjota myös vanhemmille koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Perheiden jaksamista tukevia kodinhoitopalveluita sekä kasvatuksen ja terveiden elämäntapojen oppimiseksi perheneuvoloita.
Samuel Sylf
Puolue: Kesk.
Espoo
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tehdä konkreettisia toimia ariarvoisuuden pysäyttämiseksi. Ottaa huomioon liikkumisesteiset vähemmistöt ja muut vähemmistöt. Tekemällä apua tarvitsevien ja avunantoon kykenevien yhteydet mahdollisimman vaivattomaksi. Huolehtia nuorten harrastusmahdollisuuksista; julkisten tilojen vuokrauksesta harrastuskäyttöön. Meidän pitää löytää ennaltaehkäisevästi jokainen päihteisiin turvautuva tai niille altistuva nuori ennen kuin on liian myöhäistä.
Terhi Mattila
Puolue: PS
Vihti
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
- Vanhemmille kasvatustehtävään tukea ja ohjausta - Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa turvalliset ryhmäkoot niin lasten kuin henkilökunnankin näkökulmasta
Kirsi Pelvola
Puolue: Vihr.
Nokia
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Minusta kaiken toiminnan lähtökohta pitää nykypäivänä olla ennaltaehkäisevä ote, jos joskus meinataan saada minimoitua korjaavien toimenpiteiden määrä. Ennaltaehkäisyä on esimerkiksi subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä asianmukainen tuki- ja erityisopetus. Esimerkiksi sataprosenttisen tuloksellinen kymppiluokka oli Nokialla lakkautuslistalla taloustalkoissa, missä ei ollut järjen hiventä. Myös kirjaston/hyvinvointikeskuksen toivottu uudisrakennus on osoitus ennaltaehkäisevästä panostuksesta.
Jouko Korhonen
Puolue: KD
Lappeenranta
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koulutuksia, seminaareja niin päättäjiolle kuin kuntalaisille sekä aktiivisella työllä kouluissa ja työpaikoilla.
Eero Vainio
Puolue: Kesk.
Raisio
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nyt kun voimavarat sotessa siirtyvät maakuntiin niin kunnalla jää enemän niin aikaa kuin rahaakin kehittää ennaltaehkäisevää työtä sekä myös ideoida erilaisia malleja työhön.
Aki Haapanen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 31
Mervi Uusitalo
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluterveydenhuolto on väärä paikka säästää, ja nuorisotyön laatuun kiinnitettävä huomiota.. Koulujen, lukioiden ja ammattikoulujen täytyy satsata päihdekasvatukseen ja esim-. perheväkivallan vastaisuuteen. Ensi- ja turvakotien sekä toiminta pitää turvata.
Erik Lydén
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehyt:in teeseissä on paljon keskeisiä ja tärkeitä asioita. Kunnan omissa palveluissa tapahtuvan ennaltaehkäisevän työn lisäksi tärkeää on turvata järjestöjen ja toimijoiden toimintaedellytykset sekä huomioida myös palveluohjauksen merkitys ennaltaehkäisevässä työssä. Ennaltaehkäisevän työn täytyy olla kaikilta osin koordinoitua ja tasalaatuista sekä sen tulee tapahtua osana kaikkia palveluiden piirissä tapahtuvia kuntalaisten kohtaamisia.
Kari Surakka
Puolue: PS
Joensuu
ikä: 60
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vanhempien jaksamista on tuettava, esimerkiksi vanhanaikaisella kodinhoitaja mallilla. Jatkossa yli puolet kuntien tehtävistä ovat varhaiskasvatus-, koulutus- ja sivistyspalveluita, siksi on panostettava entistä enemmän ennaltaehkäiseviin palveluihin, lapsiperheisiin sekä työllisyyteen. Luokka- ja ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, erityisopetus ja –luokat säilytettävä.
Irma Marttila
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 68
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsiystävällinen kaupunki pitää huolta asukkaistaan, järjestää ennalta ehkäisevää toimintaa. Päätösten vaikutuksia arvoidaan, kun palveluja järjestetään. Toiminnan laatua valvotaan säännöllisesti. Työntekijöiden koulutukselle, riittävyydelle luodaan normit. Lisätään moniammatillista yhteistyötä. Kehitetään palvelujärjestelmän mahdollisuutta havaita varhaisessa vaiheessa lasten, nuorten ja perheiden ongelmat. Päivähoito, koulu, harrastus edistävät lasten hyvinvointia, pidetään huoli lapsista.
Tarja Tuomi
Puolue: PS
Kerava
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luodaan kuntaan toimivat, sektorirajat ylittävät rakenteet ehkäisevän työn toteuttamiseksi.
Mirita Saxberg
Puolue: Kok.
Helsinki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tärkeätä nimetä ehkäisevän työn vastaava Helsingissä. Hänen tehtävänsä on tunnistaa riskit sekä välittää tietoa maakunnan hallitsemaan sote-yksikön välillä. Kulttuuritarjonnan ja matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisääminen vähentää kynnystä päihteiden käyttöön. Turvalliset aikuiset nuorten "hengailupaikkoihin"!
Jari Suominen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tehokkainta ongelmien ehkäisyä on luoda työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia kaikille. Jos emme välitä investoida työllisyyteen ongelmat vain kasvavat. Surullisinta on nuorten syrjäytyminen, mutta on huomioitava että usein aikuisten ongelmien lieveneminen auttaa myös nuoria. Meidän on tehtävä tulevaisuus eikä vain katsottava sivusta kun näkymätön käsi tuhoaa sen.
Kari Peussa
Puolue: Muu
Mäntsälä
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhainen puuttuminen. Mielekästä toimintaa tarjolla.
Pekka Järvinen
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 64
Tarja Turunen
Puolue: KD
Lappeenranta
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestämällä päihteettömiä tilaisuuksia nuorille ja tukemalla päihteistä ja peliriippuvuudesta vapaata elämää.
Kai Savolainen
Puolue: Kok.
Kotka
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhainen puuttuminen tulisi ulottaa jokaiseen asiakasrajapintaan. Yksikään turvaverkon pettäminen ei saisi johtaa syrjäytymiseen siksi, että joku laiminlyö välittämisen. Syrjäytymisvaarassa oleva ei välttämättä ole huono-osainen.
Matti Karppa
Puolue: Vas.
Espoo
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään huoli siitä, että asiaan on kohdistettu riittävästi resursseja, vaikka kyseessä ei ole ns. "välittömästi tuottava" toiminta. Pidetään huoli siitä, että toiminnan koordinointivastuu on määritelty selkeästi ja toiminta tapahtuu hyvin määritellyn strategian mukaisesti.
Pekka Kinnunen
Puolue: Vas.
Kuopio
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitäisi järjestää kuntoutuville päihdeongelmaisille päivätoimintapaikka/paikkoja yhteistyössä kaikkien toimijoiden kesken. Paikoissa voisi järjestää erilaisia vertaisryhmiä, illanviettoja. Paikka oli ns. Matalankynnyksen päihteetön paikka.
Liisa Siltanen
Puolue: Vihr.
Pirkkala
ikä: 38
Christina Lyra
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Elämänhallinta oppiaineeksi kouluun. Kehitettävä ratkaisukeskeistä elämänhallintaa lisäävää menetelmää, joka auttaa nuoria asettamaan tavoitteita, toimimaan ja saavuttamaan tavoitteet. Ratkaisukeskeisen menetelmän arkipäivän vaikeudet ja suuremmat haasteet on ratkaistavissa. Sosiaalisia taitoja. Myös sosiaalisten ja ihmissuhdetaitojen kehittäminen kohottaa itseluottamusta ja siten vähentää tarvetta rohkaisuun alkoholin avulla.
Satu Kosola
Puolue: Vas.
Lempäälä
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarvitsemme riittävästi työntekijöitä ennaltaehkäisevään työhön. Nuorille on oltava riittävästi paikkoja, missä kokoontua. Nuorten omaehtoista ja itse järjestämää toimintaa on tuettava ja siihen on annetava mahdollisuus.
Mia Estelle Lotta
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tärkeää edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ehkäisevän päihdetyön menetelmillä. Päihdehaittojen ennaltaehkäisyyn ja niitten vähentämiseksi tähtäävään palveluun pitää olla kaikille samanarvoiset mahdollisuudet. Mielenterveys- ja päihdekuntoutukseen on saatava kunnille riittävästi varoja jotta laadukkaat palvelut ovat siihen saatavilla.
Laura Meriluoto
Puolue: Vas.
Kuopio
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä ongelmia tulee ehkäistä muun muassa näillä keinoilla: -Yhdistystoiminnan tukeminen esimerkiksi tarjoamalla ilmaisia toimintatiloja yhdistysten käyttöön -Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen -Hyvien liikenneyhteyksien sekä riittävän lähellä olevien esteettömien palveluiden turvaaminen -Asumis- ja velkaneuvonnan järjestäminen matalalla kynnyksellä -Etsivä nuorisotyö -Tasa-arvoinen ja laadukas päivähoito -Monipuoliset palvelut työttömille
Tarja Filatov
Puolue: SDP
Hämeenlinna
ikä: 53
Petra Packalén
Puolue: SKP
Tampere
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tampereen palvelut on pidettävä lähellä ja julkisina. Kattavat peruspalvelut ehkäisevät parhaiten syrjäytymistä ja edistävät hyvinvointia kaikille. Yhdessä omistettuina ja lähellä tuotettuina palvelut ovat myös tasa-arvoisia. Sote-uudistus on peruttava, samoin kilpailukykysopimus on purettava. Kuntatalous ja sitäkautta palvelut saadaan kuntoon antamalla kunnille oikeus verottaa pääomatuloja. Rahaa riittää, kun se otetaan oikeista paikoista.
Riitta Koivula
Puolue: Kok.
Kauhajoki
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön sijoitettavat rahat säästävät tulevaisuudesta. Tällä hetkellä ehkäisevään työhön osoitetut rahat ovat aivan liian alimitoitetut, voisi jopa sanoa, että mitättömät. Jotta ehkäisevää työtä yleensä voitaisiin tehdä on resurssien oltava kunnossa. Joten rahaa lisää ja sitä kautta ammattilaisille, järjestöille ja yhdistyksille mahdollisuuksia tehdä ja toteuttaa sekä kehittää yhteistyötä. Tahtoa kyllä löytyy.
Elisa Lientola
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnassani tulee kehittää kynnyksettömiä palveluita ja edelleen jatkaa moniammatillisen yhteistyön syventämistä. Näen tärkeänä tukea laajemmin päihdeongelmaisten koko lähipiiriä jotta ongelmat eivät kulje mukana sukupolvien ajan. Nuorison orastaviin ongelmiin tulee puuttua, mutta ennen kaikkea parantaa yhteisöllisyyttä purkamalla syrjäyttäviä ja leimaavia käytäntöjä. Jokaisella pitäsi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan.
Tuomas Meriniemi
Puolue: Kesk.
Helsinki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Oleellista on yhteiskunnan ja huolenpitäjien läpileikkaava yhteistyö ennakoivasti. Niin tässäkin, kuin monessa muussa, ennaltaehkäisy on kannattavampaa kuin jälkihoito. Siksi erityisesti nuoret on huomioitava niin esimerkin, tuen kuin ohjauksen muodossa. #huolenpitoa
Johanna Marttinen
Puolue: SDP
Kuopio
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ niin alkoholin, huumeiden, tupakan kuin myös rahapelaamisen vähentämiseksi tukee kuntalaisen hyvinvointia mutta myös kunnan taloutta! Hyvinvoivat kuntalaiset ovat jokaisen kunnan tärkein voimavara. Yhteistä työtä yhteiskunnallisesti merkittävien päihdehaittojen ehkäisemiseksi on tehtävä kuntatasolla myös järjestöjen ja oppilaitosten kanssa yhteistyössä. Päihdeongelmien ehkäiseminen tukee lasten kasvua ja kehitystä ja parantaa näin myös tulevaisuuden aikuisten hyvinvointia!
Ville Laine
Puolue: SDP
Ylöjärvi
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla kaikkiin ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten esimerkiksi varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, nuorisotyöhön, eläkeläisten sekä vanhusten palveluihin. Leikkausten aika on ohi, säästetään panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Nina Uskola
Puolue: SDP
Vantaa
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Minulle ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki, merkitsevät kolmea "käsikynkässä" kulkevaa asiaa: Ne ovat oikeudellisia, inhimillisiä ja taloudellisia. Kuntalaisilla on oikeus tarvitsemaansa tukeen jo lainsäädännön kautta. Ennen kuin "ongelmat" ovat paisuneet liian suuriksi, tulisi saada apua/tukea - ihmiset säästyisivät epätoivolta ja inhimillisiltä kärsimyksiltä. Tehokkuus ja vaikuttavuus yhteistyössä eri palvelujärjestäjien kesken, tuo säästöjä. Asiakas nähdään oman elämänsä subjektina.
Jenni Chen-Ye
Puolue: Kok.
Vantaa
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Aikuiset näyttävät mallia, että alkoholia voi käyttää kohtuurajoissa. Alkoholista voi nauttia ilman että tulee äärihumalaksi. Alkoholiin liittyvissä asioissa voi vapaasti keskustella vanhempien ja luotettavien aikuisten kanssa. Itselleen rajoja asettava nuori, joka pysyy omissa rajoissaan on tosi seksikäs ja cool.
Mervi Mäki-Neste
Puolue: Kesk.
Alavus
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kun kunnassa huolehditaan sen asukkaista, voi myös kuntatalous hyvin.
Inka Silvennoinen
Puolue: Vas.
Espoo
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaiseen tukeen. Takaamalla lapsille ja nuorille harrastusmahdollisuuksia vanhempien varallisuudesta riippumatta. Varmistamalla palveluiden saavutettavuus myös niille ryhmille, joiden mahdollisuus hyödyntää palveluita on heikko. Koska ehkäisevää työtä tehdään monilla kunnan sektoreilla, on huolehdittava, että toiminnan koordinointivastuu on määritelty selkeästi ja sille on varattu riittävät resurssit.
Maria Ohisalo
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevää työtä tehdään kunnan monilla eri sektoreilla. Nykyistä enemmän työtä pitäisi tehdä sektorirajat ylittäen moniammatillisesti, jotta moniin yhtäaikaisiin riskeihin tai ongelmiin saataisiin ajoissa apua. Ennaltaehkäisy on niin huolehtimista laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta kuin kirjastoista, liikuntamahdollisuuksista ja muista psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyvistä palveluista. Esimerkiksi maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille nuorille säästää monessa.
Marjo Muhonen
Puolue: Vas.
Tornio
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätään tietoiskuja,osallistutaan aktiivisesti eri tapahtumiin.Jalkaudutaan!
Tuomas Tuure
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukemalla erityisesti kolmatta sektoria ja matalan kynnyksen työtä. Olen itse tehnyt koko elämäni töitä järjestösektorin kanssa ja uskon vahvasti, ettei ehkäisevä työ ole mahdollista ilman kansalaisjärjestöjen merkittävää roolia. Kunnan sisällä kaikki etsivän työn hankkeet ovat esimerkkejä onnistuneista ehkäisyyn keskittyneistä projekteista. Olen saanut lautakunnassa hiukan lisättyä rahoitusta ehkäisevän työn hankkeille kuluneella vaalikaudella.
Kari Karjalainen
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevää päihdetyötä!
Johanna Jokinen
Puolue: Vas.
Hyvinkää
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluihin tulisi panostaa entistä enemmän. Katkolle ja kuntoutukseen tulee päästä kun kokee apua tarvitsevansa. Kaksois- ja kolmoisdiagnoosin omaavat jäävät nyt herkästi vaille mitään apua, jonka vuoksi osaamista ja resursseja tarvitaan lisää esim. päihdepsykiatrisiin palveluihin. Ennaltaehkäisevä työ on aloitettava jo lapsena, sostyön keinoin kyettäisiin usein vaikuttamaan myös syrjäytymiseen jos tahtoa löytyy.
Saija Pellikka
Puolue: Vas.
Hyvinkää
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvinkäällä on panostettu hyvin lähiliikunta palveluihin. Niiden käyttö tulisi mahdollistaa entistä paremmin kaikille, perheiden tuloihin katsomatta. Myös koulujen tukipalveluita lisäisin. Kouluissa tulisi olla tarpeeksi aikuisia lasten ja nuorten kanssa koulupäivän aikana. Myös koulupäivän jälkeistä aikaa voisi mahdollistaa viettää kouluissa. Kouluista voisi tehdä monipuoliset tilat joissa lapset ja nuoret voivat viettää aikaansa. Aikuiset jotka toimintaa ohjaavat liikkuisivat paikasta toiseen.
Henna Hovi
Puolue: SDP
Kouvola
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään ehkäisevä näkökulma esillä ensimmäisenä kaikkia palvelurakenteita tarkastellessa. Kun asioita lähdetään pohtimaan aina ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, ollaan jo oikealla tiellä.
Heikki Valmu
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostaminen tasa-arvoiseen julkiseen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen riittävästi ratkaisee jo paljon. Varsinkin ammattioppilaitokset olisi pelastettava ahdingostaan. Ehkäisevän päihdetyön tulee näkyä läpäisyperiaatteella kaikilla koulutus- ja kasvatusasteilla. Jos koulutuksen resursseja leikataan järjestelmällisesti, kärsii ehkäisevä työ valtavasti ja joudumme myöhemmin maksamaan siitä suuren laskun.
Petra Malin
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisyä voidaan edistää panostamalla varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja kulttuuriin. Kuntien tulee kerätä tietoa palveluiden käyttäjiltä ja sen avulla suunnitella palvelut niin, että kukaan ei jää ilman tarvitsemaansa apua. Sosiaali- ja terveyspalveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä.
Juhani Lehto
Puolue: Vas.
Hämeenlinna
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
- päiväkodeista kouluun ja aina vanhusten palveluasumiseen asti ryhmäkoot riittävän pieniä ja henkilöstöä riittävästi, jotta pidetään siellä huolta kaikista eivätkä jotkut ala syrjäytyä, yksinäistyä, puodta kelkasta - koulu- ja muiden kiinteistöjen homeongelmien poistoon lisää peruskorjausrahaa, jota alhaisten korkeojen maailmassa kannattaa panostaa sekä ilman laadun että työpaikkojen luomisen vuoksi - painetta eduskuntaan, että alkoholilain lievennys torjutaan ja sokerivero saadaan säädetyksi
Maarit Tuomi
Puolue: PS
Lahti
ikä: 49
Mika Taberman
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 46
FB
Sandra Hagman
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveys- ja sosiaalialan työntekijät pitäisi kouluttaa ottamaan puheeksi alkoholinkäyttö rutiininomaisesti. Erilaiset sosiaaliset alkoholittomat tilat kaikille ihmisryhmille eri elämänvaiheissa. Keskusteluavun saaminen varhaisessa vaiheessa. Koulutukset kouluissa.
Tuula Sundman
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kerron tämän parin päivän päästä. Twitter: @SundmanTuula
Mirka Vainikka
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Eriarvoistumisen kasvu on katkaistava. Eräs pitkän linjan sosiaalialan ammattilainen kysyi minulta, mitä on ehkäisevä sosiaalityö. Ongelmia ehkäisevä ja hyvinvointia edistävä työ tehdään tuleavaisuudessa kunnissa. Ammattilaisetkaan eivät yksiselitteisesti osaa sanoa, mitä se on. Kunnassani, Helsingissä, tulee tehdä rohkeita päätöksiä ja näyttää suuntaa ehkäisevän työssä. Sosiaali- ja terveysuudistus luo mahdollisuuden nostaa ehkäisevätyö juhlapuheista käytännön toiminnaksi.
Riitta Hokkanen
Puolue: Vas.
Sodankylä
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten- ja nuorten parissa sekä mielenterveys -ja päihdepuolella.
Antti Hytti
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarvitaan asioita jotka tuovat iloa ihmisten elämään - tarvitaan arkeen sopivaa kulttuuria, liikuntamahdollisuuksia ja paikkoja joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan. Tarvitaan myös turvallisuutta - kenenkään ei pidä joutua pelkäämään kotikaupungissaan.