Olet täällä

Löydä ehdokkaasi

Tältä sivulta löydät ehdokkaat, jotka ovat mukana ehkäisevän työn edistämisessä. Tutustu ehdokkaisiin ja heidän näkemyksiinsä ehkäisevästä työstä.

Liisa Kuparinen
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän tuen palveluiden tulee olla hyvin saatavilla. Huolehditaan siitä, että sosiaali- ja terveyspalveluihin pääsee kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin (mieluiten nykyistä pienemmin) kustannuksin. Kannustetaan yhteisöllisyyteen ja tuetaan järjestöjen toimintaa.
Salla Natunen
Puolue: Kesk.
Lahti
ikä: 22
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kotikaupungissani tulisi olla matalankynnyksen mielenterveyspalveluita, joihin on helppo päästä. Myös harrastetakuu nuorille olisi hyvä saada käyttöön, sillä se ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi tulisi löytää keinoja ja työttömille mielekästä yhteisöllistä toimintaa. Koulujen ja kolmannen sektorin päihdekasvatusta tulisi parantaa entisestään.
Antti Holopainen
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 69
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaupungin tulee laatia kattava ehkäisevän päihdetyön strategia. Koulujen optesuohjelmiin tulee sisällyttää tietoa päihteiden terveysvaikutuksista. Päihdetiedotusta tulisi kehittää. Varhaisen puuttumisen menetelmiä kouluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja terveyskeskusten normaalitoiminnassa tulisi ottaa laajamittaisesti käyttöön. Päihteiden käytön itsearviointitestejä tulisi saattaa aktiivisesti väestön käytettöön. Syrjäytymisen vastainen työ on tehokasta ehkäisevää päihdetyötä.
Veli Liikanen
Puolue: Vihr.
Mikkeli
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn resurssit tulee turvata ja uusia ehkäisevän työn muotoja tulee kokeilla. Huolehditaan hyvästä yhteistyöstä tulevan maakunnan kanssa ja kaupungin välillä ja turvataan esimerkiksi nuorten Olkkarin kaltaisten matalan kynnyksen palvelujen toiminta.
Johanna Juselius
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perheiden ja nuorten kanssa ehkäisevää työtä tulisi jatkaa ja kehittää. Uusia keinoja etsivään työhön tulisi etsiä. Päihde - ja mielenterveystyössä tulisi tarjota matalan kynnyksen palveluita.
Minna Hallanheimo
Puolue: Kesk.
Lieto
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koteihin annettava apu ja tuki pitäisi olla mahdollisimman helposti saatavilla. Lisäämällä vapaaehtoistyöntekijöiden arvostusta ja yhteistyötä heidän kanssaan. Kiusaamisen poistamiseksi pitää oikeasti toimia, eikä vain puhua. Lisäämällä välittämisen ja huolehtimisen kulttuuria.
Mervi Lepojärvi
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yhteistoimin yleistä hyvinvointia edistämällä toteutamme myös parasta ehkäisevää työtä.
Raija Kallioinen
Puolue: Kesk.
Kerava
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etsivää ja ongelmien syntymistä ennaltaehkäisevää Ohjaamon toimintaa on ehdottomasti jatkettava. Lapsille ja nuorille on tarjottava monipuolisia mahdollisuuksia erilaisten harrastusten ja yhdessä toimimisen tapojen kokeiluun, kohtuuhintaisesti tai tarvittaessa ilmaiseksi. Jokaisella lapsella on oikeus harrastamiseen. Päihdeongelmiin ja mielenterveyden pulmiin on saatava matalan kynnyksen apua viipymättä ja ilman odotusta.
Anna Kaisa Tolvanen
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita on pidettävä yllä. Erityisesti nuorisotyötä on edistettävä. Nuorisotalojen ja muiden kohtaamispaikkojen lisäämistä on harkittava. Lasten ja nuorten ongelmiin on puuttuva tarpeeksi ajoissa niin kotona kuin koulussa. Tukea on oltava saatavilla riittävästi ja helposti.
Anne Salovaara-Kero
Puolue: RKP
Vaasa
ikä: 42
Viliina Välimäki
Puolue: Kok.
Pori
ikä: 25
Harri Auvinen
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla nykyistä enemmän nuorisotyöhön ja ehkäisevään päidetyöhön sekä yleisemmin hyvinvoinnin edistämiseen. Näitä päätöksiä tehdään joka vuosi kaupungin budjettia käsiteltäessä.
Arja Suuronen
Puolue: PS
Oulu
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Meidän tulisi lisätä työllisyyttä, jotta ihmiset kaikissa ikäluokissa työllistyisi ja saisi toimeentulon. Työttömyys monesti aiheuttaa itsetunnon heikkenemistä ja syrjäytymistä. Koulutus suojaa myös syrjäytymistä. Kaikenlaiset tukitoimenpiteet ovat hyödyksi. Päihde-ja mielenterveysasioissa tulee saada apua pian eikä kuukauden päästä.
Maria Kiviaho
Puolue: KD
Jyväskylä
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Painopistettä tulee lisätä ehkäisevään työhön. Nuorilla oltava tavoitettavissa nuorisotyöntekijöitä tai muita ammatillisia aikuisia, joihin ottaa yhteyttä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Matalan kynnyksen paikkoja, joihin mennä vaikka nimettömänä yksin tai yhdessä. Lapsille ja nuorille pitää taata mieleinen harrastus. Ikääntyvien yksinäisyyden poistamiseen yksilöllisiä tukitoimia. Sukupolvien välistä yhteistoimintaa kehitettävä. Kaupungin tilaisuudet esimerkin antajina päihteettömiksi.
Silva Sevola
Puolue: Kesk.
Veteli
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kuunnellaan asukkaita ja otetaan heidät mukaan ehkäisevään työhön - mikä heille (meille!) on juuri nyt tärkeintä ja minkä puolesta ollaan valmiita toimimaan? Pidetään paikat kunnossa, lisätään niiden houkuttelevuutta ja tunnettavuutta. Tehdään yhteistyötä kuntalaisten, lähikuntien, maakunnan, ammattilaisten ja järjestötoimijoiden kesken. Otetaan vastuuta ja ollaan aktiivisia!
Merja Latvala
Puolue: KD
Alajärvi
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulisi lisätä määrärahoja ja henkilöresursseja kunnan sosiaalityöhön, ehkäisevään ja täydentävään tukeen. Sosiaalisten ja taloudellisten syiden perusteella kunnan viranhaltijat voisivat auttaa tuen tarpeessa olevia henkilöitä ajoissa ja antaa tarpeen mukaan myös taloudellista tukea ennaltaehkäiseviin palveluihin.
Kristiina Vanhala-Selin
Puolue: Vihr.
Hollola
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen työtä ja ennaltaehkäisyä tulisi jatkaa kunnassa neuvolasta ja lapsiperheiden tuesta alkaen. Nuoriin tulisi satsata enemmän ja erityisnuorisotyöhön sekä etsivään nuorisotyöhön pitää kunnalla riittää resursseja, ja tunnistaa paremmin alkavat mielenterveysongelmat. Kunnilla on vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, vaikka Hollola on hyväksynyt maakunnallisen soten. Avohuollon ja asumispalveluiden sekä kuntouttavan työtoiminnan lisäksi on tarjottava myös laitoshoitoa.
Terhi Haukka
Puolue: Vas.
Ylöjärvi
ikä: 55
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etsivään nuoriso- ja sosiaalityöhön pitää satsata. Tarvitaan ihmisiä tekemään tätä työtä. Päätöksenteon tueksi tarvitaan erilaisia vaikuttavuusarvioita (esim. ympäristö-, mielenterveys- ja terveysvaikuttavuusarviot) ja vaikuttavuusarviot pitää huomioida, että kunta on hyvä paikka elää.
Pirkko Hautaniemi-Lehtisalo
Puolue: Kok.
Kemi
ikä: 61
Susanne Nyman
Puolue: Kok.
Kemi
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tärkeää panostaa vielä enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Nuoret tarvitsevat enemmän päihteettömiä kokoontumispaikkoja. Päättäjien tulee löytää yhteinen näkemys myös yhteisessä maakunnassa.
Heidi Ahola
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 26
Marja-Leena Torkki
Puolue: Vas.
Nokia
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Resursseja pitää lisätä, kaupungin omistamia tiloja pitää antaa järjestöjen käyttöön ilmaiseksi ja paljon muuta. Ehkäisevän työn säästöt näkyvät jälkeenpäin, mutta panostus siihen pitää tehdä nyt!
Mia Forssell
Puolue: Vihr.
Parainen
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perheiden jaksamista olisi hyvä täydentää tarvittaessa myös väliaikaisella kotiavulla, ja perheterapeuteille pääsyä on nopeutettava. Seniorineuvolatoimintaan on satsattava järjestämällä säännöllisiä terveystarkastuksia eläkeläisille. Nuorille on saatava oma vapaa-ajan kokoontumispaikka, kuten "pysäkki" oli aikanaan. Rahoitusta toiminnan pyörittämiseen on tultava myös kaupungilta.
Johanna Järvelä
Puolue: Kesk.
Veteli
ikä: 41
Satu-Sisko Eloranta
Puolue: SDP
Joensuu
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Joensuuhun tulisi perustaa eri alueille 18-29 -vuotiaille nuorille "aikkareita", jossa he voivat viettää aikaa turvallisessa seurassa ja ilman päihteitä.
Raisa Juutilainen
Puolue: Vas.
Kokemäki
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö ovat tärkeitä asioita kunnassamme.
Katja Luukaslammi
Puolue: SDP
Kauhajoki
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön jokaisella sektorilla. Varsinkin nuoret tarvitsevat lisää matalankynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita.
Meri Haahtela
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut pitää taata kaikille kuntalaisille tulotasosta ja asuinpaikasta riippumatta. ​Luokkakokojen pienentäminen, erityistarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen nykyistä paremmin, sekä kouluavustajien lisääminen luokkiin parantavat oppimisilmapiiriä. Lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja harrastuksiin taustasta riippumatta.
Satu Kokkonen
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita on oltava tarjolla riittävästi, jotta apua saa helposti elämänhallinnan pettäessä. Elämänkulkua ei voi aina itse hallita ja silloin ihminen tarvitsee läheistensä tukea. Kaikilla ei ole tarvittavaa läheisten tukiverkkoa, joten tällöin tuen tarve on erityisen suuri. Kokemusasiantuntijuus ja vertaistuki ovat ammattiavun ohella ensiarvoisen tärkeitä näissä palveluissa, joten tähän kannattaa ehdottomasti panostaa. Kannustusta, ei syyllistämistä.
Marita Kärkkäinen-Rytkönen
Puolue: Kesk.
Pyhäjärvi
ikä: 45
Hannu Penttinen
Puolue: SDP
Äänekoski
ikä: 60
Milla Ruotsalainen
Puolue: Vas.
Kuhmo
ikä: 23
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kuntani tulee toimia ehkäisevästi ajoissa, ennen kuin vahinko on jo sattunut. Näin kuntani kertoo välittävänsä ja olevansa fiksu.
Eija Tuomaala
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveys on merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä Terveyden edistäminen on kannattava investointi kaikenikäisten ihmisten kannalta. Terveyttä edistetään varmistamalla että ihmisillä on riittävästi tietoja ja taitoja terveyttä edistävän elämäntavan pohjaksi. Ennaltaehkäsevään työhön tulisi panostaa paljon enempi, koska se on yksi varmin keino pysäyttää velkaantuminen. Euroja on vaikea näyttää toteen alkuvaiheessa. Tämä tekee asian vaikeaksi ymmärtää ja sillä päättäjällä pitää olla elämänkokemusta.
Juha Laine
Puolue: PS
Turku
ikä: 54 vuotta
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluja, joissa kolmas sektori avainasemassa. Tähän saatava valtion rahoitusta.
Sari Vuorinen
Puolue: SDP
Kuopio
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etsivä nuorisotyö! Kouluilla meillä on perinteisesti käynyt nuorisotyöntekijät ja poliisista kertomassa päihde/krimityöstä -> tämä erittäin hyvää ehkäisevää työtä jota syytä jatkaa. Erilaiset kaikille avoimet kansalaistietoiskut ovat matalan kynnyksen ehkäisevää työtä.
Ann-Mari Bergström
Puolue: RKP
Helsinki
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Helsingin olisi vahvemmin panostettava ennaltaehkäisevään työhön lasten ja nuorten parissa. Aikaisessa vaiheessa ongelmiin on helpompi puuttua. Jos vanhemmat voivat huonosti, vaikuttaa se koko perheeseen – erityisesti lapsiin. Lapsen ongelmat vaikuttavat myös vanhempien jaksamiseen. Mikäli ennaltaehkäisevässä työssä epäonnistutaan, on tärkeää, että apua on saatavilla nopeasti. Päihde- ja mielenterveysongelmien hoito jälkikäteen tulee yhteiskunnalle paljon kalliimmaksi.
Mervi Hovikoski
Puolue: SDP
Jyväskylä
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevällä työllä ylläpidetään ja parannetaan terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään sairauksia ja syrjäytymistä. Sillä kavennetaan terveyseroja eri väestöryhmien välillä. Näillä on merkitys kaupungin kustannuksille, mutta ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnille. Tähän tarvitaan kaikkia hallinnonaloja, toimivia ja matalan kynnyksen palveluja mm. soten, liikunnan, kulttuurin, opetuksen ja varhaiskasvatuksen alalla. Yhdistyksillä ja vapaaehtoistyöllä myös iso merkitys.
Harri Virtanen
Puolue: SDP
Pornainen
ikä: 53
Ulla Töyrylä
Puolue: KD
Lahti
ikä: 60
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Valistus ja kasvatus arvostamaan päihteettömyyttä. Tuetaan päihteettömyyttä nuorisokulttuurissa. Lisätään matalan kynnyksen tuki ja hoitotoimia. Hallituksen tulee perua tuhoisa alkoholilakimuutos.
Marjo Loponen
Puolue: KD
Lahti
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lahdessa päihdeongelmat ovat mittavia. On selvää, että tarvitaan matalan kynnyksen päihdepalveluja ja tehokkaampaa valistusta. Hallituksen ajamat alkoholilainsäädännön uudistukset tulisi ehdottomasti perua. Niihin ei ole varaa taloudellisesti, eikä inhimillisen kärsimyksen näkökulmasta.
Kari Tynkkynen
Puolue: KD
Turku
ikä: 51
Tiina Parkkinen
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vauvasta vaariin erilaisia toimenpiteitä. Jo neuvolaikäisen tulisi saada tukea vanhemmille myös. Mitä varhaisempi apu vanhempien kriisitilanteissa sitä parempi ennuste lapsella koko elinkaarensa aikana. Nuorten koulu ja vapaa-ajan liikuntapalvelut ym. kaikkien saataville edullisesti. Työikäisten terv.seuranta ja elämäntapa ohjaus työterv. huollon kautta. Ikäihmisille edullisia virkistyspalveluita ja integroitumista nuorempiin ikäluokkiin. Riippuvuuksiin motivoivaa tekemistä aineitten tilalle.
Marko Lajunen
Puolue: SDP
Imatra
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Omassa kotikunnassani tulisi edistää päihde sekä kuntouttavaa toimintaa, lisäämällä toimitiloja joissa voisivat kokoontua kaikki yksinäiset,nuorisot ja joille yhdessä olo merkitsee paljon se ehkäsee syrjäytymistä tästä yhteiskunnasta.
Tarja Haapasaari
Puolue: SDP
Lempäälä
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn merkitys on keskeinen mm. nuorisotyössä, lisäksi tarvitaan matalan kynnyksen palveluja, asuntoja. Lisäksi on oltava mahdollisuus työkokeiluihin, koulutukseen ja yksilölliseen neuvontaan ja ohjaukseen.
Saara Vauhkonen
Puolue: Kok.
Mikkeli
ikä: 35
Teppo Hoikkala
Puolue: Vihr.
Pirkkala
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vuosittaisessa hyvinvointikertomuksessa asetetaan tavoitteet ja näitä seurataan eri mittareilla. Tämä järjestelmä tuo edistystä, koska terveyteen vaikuttavia asioita seurataan. Konkereettisesti ehkäisevää työtä voidaan hoitaa monipuolisten harrastusmahdollisuuksien lisäämisellä. Tärkeätä olisi, että jokaiselle kuntalaisille voitaisiin järjestää jotain toimintaa tai vähintäänkin antaa edellytykset tälle työlle. Laadukas rakentaminen ja luonnon säilyminen ovat tärkeä pitää kaikessa mukana.
Jenna Leinonen
Puolue: Kesk.
Vaala
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille on tarjottava tilat, joissa viettää vapaa-aikaa päihteettömästi. On coolia olla selvä! Nuorilla on oltava tavoitettavissa nuorisotyöntekijöitä ja muita turvallisia aikuisia, joiden puoleen kääntyä. Ehkäisevä työ on aloitettava tarpeeksi ajoissa. Kunnan on panostettava päihdetyöhön entistä enemmän. Lasten ja nuorten osalta painopistettä tulee siirtää ehkäisevään työhön. Päihdevalistusta tulee lisätä osaksi opetusta.
Elina Lappalainen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Parempaa ruokaa niin päiväkoteihin, kouluihin kuin palvelukoteihin. Ravinnolla merkitystä myös lääkitykseen, infektioherkkyyteen, lasten oppimis- ja keskittymiskykyyn. Vastuulääkäreitä, matalankynnyksen mielenterveyspalveluita, kirjastosta lainattavia perhetyöntekijöitä, liikuntaa arkeen ja ympäristöstä liikkumiseen soveltuvampi.
Kirsi Tenhunen
Puolue: SDP
Askola
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisy mielenterveyden ja päihteiden käytön osalta.
Eeva-Kaarina Sundberg
Puolue: SDP
Sauvo
ikä: 54
Kirsi Rossi
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa niin kaavoituksessa, jossa huomioidaan kävelijät ja pyöräilijät kuin joukkoruokailussa sekä terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa palveluihin pääsisi matalan kynnyksen periaatteella. Ennalta ehkäisevä työ pitäisi näkyä myös koulujen ja julkisten rakennusten osalta huolehtimalla rakennusten kunnosta jo ennen kuin työntekijöillä ja opiskelijoilla ilmenee mahdollisia oireita.
Sarianna Laitinen
Puolue: Kok.
Tuusula
ikä: 44
Ritva Puustinen
Puolue: Kesk.
Siilinjärvi
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille pitää löytyä matalan kynnyksen paikka, jossa he voivat viettää aikaa yhdessä, päihteettömänä tietenkin. Kunnassa on hyvä olla nuorille ehkäisevä päihdetyöntekijä, joka käy esim. kouluilla puhumassa päihteiden vaaroista. Työpaikoilla on oltava varhaisen puuttumisen malli ja sitä on myös käytettävä. Olemalla ihminen ihmiselle, katsomme myös tulevaisuuteen ja ehkäisemme syrjäytymistä, sekä voimme auttaa ja tukea niitä, jotka tarvitsevat apua tässä vaikeassakin asiassa.
Pauli Eronen
Puolue: PIR
Helsinki
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kuntien tulisi antaa käyttämättömiä tiloja yhdistysten ja yhteisöjen käyttöön ilmaiseksi. Lisäksi kauppakeskuksiin pitäisi rakentaa yhteistä tilaa jossa ei ole velvoitetta ostaa mitään. Kuntalaiset tarvitsevat lisää harrastetiloja ja paikkoja kokoontua. Lisäksi kunta voisi kannustaa yhteisötoimintaan esimerkiksi tukemalla harrastevälineitä ja mahdollisesti raaka-aineita. Esimerkkinä vaikka nikkarointipaja jossa voisi korjata huonekaluja tai valmistaa asioita.
Atro Åman
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulisi ensisijaisesti sijoittaa ennaltaehkäisevästi päihteidenkäytön leviämisen estämiseen, se on sijoitus tulevaan, eikä niinkään meno. Olen itse lääkeriippuvainen, tulen aina olemaan. En halua että tuleva sukupolvi ajautuu samaan kierteeseen, jota itse olen seurannut aivan lähietäisyydeltä. Jos haluat päihteettömämmän kaupungin lapsillesi, minä olen ehdokkaasi.
Jenni Aikio
Puolue: Vihr.
Kouvola
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yleisesti ottaen ennalta ehkäisevään työhön pitäisi panostaa, sille se on huomattavasti kustannustehokkaampaa, kuin jälkeen päin korjaaminen. Olen huolissani muun muassa nuorten, erityisesti poikien, syrjäytymisestä. Tähän kohderyhmään tulee panostaa sekä ennalta ehkäisevän työn että koulutuksen kautta. Esimerkiksi ammattikoulujen rahoituksesta ei voida tehdä hallituksen esittämiä leikkauksia.
Eeva Abell
Puolue: Vas.
Joensuu
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ alkaa jo neuvolatoiminnasta vanhemmuuden tukemisena. Subjektiivinen päivähoito-oikeus taattava kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on oltava riittävät tukipalvelut; koulunkäyntiavustajia, kuraattoreja ja psykologeja. Ryhmäkoot pienennettävä, että jokainen lapsi/nuori tulee kuulluksi hoidossa ja koulussa sekä varmistuu laadukas oppiminen ja opetus. Lapsille ja nuorille pitää olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen. Etsivää nuorisotyötä tulee lisätä.
Maija Silvennoinen
Puolue: KD
Liperi
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla harrastetoimintoihin jotta tarve ajankululle olisi pienempi. Koulussa riittävästi henkilökuntaa jolla aikaa keskustella. Aikuisväestölle terveystarkastuksia.
Katja-Leena Klinga
Puolue: KD
Ikaalinen
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi on jatkettava toimintaa ja tehostettava moniammatillista auttamista. Matalan kynnyksen auttamistahoja tarvitsevat kaikki nk. riskiryhmät lisää. Kolmassektori, kunta ja seurakunnat voivat tiivistää yhteistyötä entisestään.
Mirka Saarinen
Puolue: Vihr.
Hattula
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erilaisia avoimia pienryhmiä erikseen tytöille ja pojille tulisi löytyä. Myös parisuhdeväkivallan ehkäisyyn tulisi panostaa, koska sitä valitettavasti ilmenee nuorillakin. Ryhmien ei aina tarvitse olla ammattilaisen ohjaamia, vaan vapaata keskustelua esim sellaisen henkilön johdolla, joka on itse näitä kokenut.
Tapio Pulkkinen
Puolue: Vas.
Vihti
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten ehkäiseväää sosiaali-, terveys- ja päihdetyötä. Kaikkien teveyttä edistävää liikuntaa sekä vanhustenpalveluiden kotihoidon resursseja, jotta mahdollisimman moni voi viettää halutessaan arvokasta aikaa kotonaan tutussa ympäristössä tuttujen ihmisten kanssa.
Heikki Sipponen
Puolue: PS
Järvenpää
ikä: 50
Eija Komulainen
Puolue: KD
Kuopio
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn puitteissa tulisi innostaa kaiken ikäisiä kuntalaisia pitämään huolta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. Tätä on paljon tehtykin jo Kuopiossa; kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen on panostettu monella tavalla. Ennalta ehkäisevä työ on hyvin luovaa ja innovatiivista, sitä voi ottaa mukaan kehittämään kaikki kuntalaiset! Kyse ei useinkaan ole suurista rahoista, vaan hyvistä ja kekseliäistä ideoista; pienillä muutoksilla voidaan saada aikaa suuria vaikutuksia.
Rebekka Ylitalo
Puolue: KD
Iisalmi
ikä: 33
Noora Limnell
Puolue: Vas.
Kuhmo
ikä: 28
Sanna Kuhlman
Puolue: SDP
Kokemäki
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikunta ja harrastustoiminnan tukeminen edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia. Työhyvinvointiin satsaaminen tuo tehokkuutta, työnimua ja elinvoimaa. Ennaltaehkäisyyn, tiedottamiseen ja tietoiseksi tekemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja tähän on satsattava.
Taina Karppinen
Puolue: Vihr.
Riihimäki
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut tulee olla kaiken ikäisille saatavilla. Mielenterveys- ja päihdetyöstä ei saa leikata ja matalan kynnyksen palveluita tulee lisätä, erityisesti nuorille. Olen tehnyt terveydenhoitajana päihdetyötä avosairaanhoidossa sekä sosiaali- ja päihdetyön kriisipäivystyksessä, joten tiedostan hyvin näiden ennaltaehkäisevien ja välttämättömien palveluiden merkityksen kuntalaisille.
Hennamari Toiviainen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luodaan niin nuorille kuin aikuisille kohtaamispaikkoja ja tapahtumia, jotka eivät keskity päihteiden ympärille. Tehdään tiiviimpää yhteistyötä Oulun kaupungin ja eri järjestöjen kesken päihdehaittojen vähentämiseksi ja päihteettömyyden lisäämiseksi.
Matti-Mikael Cedervall
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevään työhön tulisi lisätä resursseja neuvolasta lähtien aina peruskoulun päättymiseen asti. Syrjäytyminen alkaa jo todella varhain ja siihen tuli puuttua erilaisten tukitoimien avulla mm. perhetyöllä, kouluissa tukemalla ja innostamalla lapsuudesta asti. Perheitä ja lasten harrastustoimintaa tulisi tukea. Harrastaminen lisää yhteisöllisyyttä ja opettaa mm. sosiaalisia taitoja ja pärjäämistä ihmisten keskellä. Tietoisuuden lisäämiseen tuli myös panostaa enemmän resursseja.
Eeva Maarit Valkama
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koko väestön liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistä.
Mirja Koski
Puolue: Vihr.
Mikkeli
ikä: 62 v.
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsen syntymän jälkeen kätilön/terveydenhoitajan kotikäyntejä ei tulisi jättää pois. Niitä jätetty jo pois. Kouluterveydenhuoltoa tulisi tehostaa. Miten Maakunnallisessa sotessa nämä järjestyy? Kuntien tehtäväksi jää varmaan. Päihteettömyyttä tulee suosia julkisissa tapahtumissa esim. urheilutapahtumat ja myös huvipuistoissa (yksityinen) kuten Visulahti. Päihteettömyys tulisi saada muodiksi, esim.: " Ykkönen parempi vaihtoehto kuin kolmonen". Jokaiselle kaveri: " Naapuria ei jätetä".
Jani Viljakainen
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 36
422
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ei jätetä ketään yksin. Aina pitää löytyä joku kenelle voi jutella = kohtauspaikkoja. Terveysliikunnan potiivisia vaikutuksia täytyy toitottaa enemmän! Se tekee hyvää mielelle ja kropalle. Parasta lääkettä!
Markku Kyröläinen
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Työhyvinvoinnin parantaminen kunnan tarjoamissa paikoissa esim; hoitotöissä on kovia paineita. Vantaalla on paljon sisäilmaongelmia niiden korjaus suunnitelmat. Puistojen ja liikuntapaikkojen kunnostusta ja rakentamista, kun olemme kuitenkin kasvava kunta. Sote kaikille, on luotava tasa-arvoinen yhteiskunta.
Jere Laava
Puolue: SDP
Kempele
ikä: 19
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä kouluissa ja nuorisotiloissa päihteiden vastaista kasvatusta jo varhaisvaiheessa ja opastaa niihin liittyvien ongelmien aikaisessa hoidossa. Yksinäiset ja syrjäytyneet pitää saada takaisin mukaan porukkaan kunnan järjestämien erilaisten aktiviteettien kautta, jotka ovat ilmaisia ja näin kaikille saavutettavissa. Tulisi luoda kohtauspaikka jokaiselle ihmiselle ihmistyypistä riippumatta. Tuodaan koko yhteisö yhteen pienin teoin ja saavutetaan tila, jossa kenenkään ei tarvi jäädä yksin.
Seija Piispa-Jespars
Puolue: Kesk.
Pyhtää
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan yläasteella pitää olla tunteja jolloin käsitellään päihteettömyyden etuja, opetustoimessa helpointa vaikuttaa lasten ja nuorten päihteiden käyttöön.
Henrik (Henkka) Nyholm
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveys- ja sosiaalipalveluissa ja liikunnan saralla. Erityisesti säilyttämällä palvelut asukkaiden lähellä ja saatavissa olevina kaikille tulotasosta riippumatta.
Päivi Houma
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 48
Maria Raute
Puolue: Kesk.
Salo
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koululaisille on oltava tarjolla joko nuorisotiloissa tai verkossa tukea ja kumppanuutta poistamaan yksinäisyyttä. Koulukiusaamiseen on puututtava niin kouluissa kuin kouluajan ulkopuolellakin. Ikäihmisille on myös tarjottava seuraa ja tukea yksinäisyyttä täyttämään. Itse toimin verkostoisovanhempana ja nettiopastajana. Kummallakin taholla voin itse vaikuttaa näihin asioihin ja aion saada muitakin mukaan tukemaan sekä koululaisia että ikäihmisiä.
Katri Reinikainen
Puolue: Kesk.
Joutsa
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Valistustyötä etenkin nuorille tulisi lisätä. Myös enemmän tukea vieroitukseen ja kannustusta siihen. Tapahtumia ja toimintaa voisi järjestää enemmän, tietenkin päihteettömiä. Liikaa jouten oleva kerkeää tylsistymään ja hakemaan elämään sisältöä päihteiden kautta.
Paula Jukkola
Puolue: Kesk.
Merijärvi
ikä: 34
Minna Kärkkäinen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan kannattaa investoida opetus- ja varhaiskasvatuspalveluihin sekä vapaa-ajan palveluihin (esim. kansalaisopistotoiminta, liikuntapalvelut). Elinvoimaiset sivistyskunnat houkuttelevat kaikenikäisiä asukkaita ja uusia yrityksiä, ja se maksaa itsensä takaisin. Laadukas koulutustarjonta vahvistaa kunnan vetovoimaisuutta, tukee kunnan elinkeinotoimintaa, sekä pitää yllä aikuisväestön osaamista ja terveyttä sekä seniorien toimintakykyä.
Lauri Nikula
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 33
Liisa Louhivuori
Puolue: SKP
Tampere
ikä: 61
Pirjo Mikkonen
Puolue: SDP
Mänttä-Vilppula
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Paikallisia ammattilaisia vapaaehtoisten tukena. Eri hallintokuntien tiivis yhteistyö.
Marja-Liisa Kankaala
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yritystoimintaa tukemalla. Työttömyydellä on vaikutusta eri ikäryhmiin ja perheisiin. Syrjäytymistä kannattaa ehkäistä järjestämällä työpaikkoja ja työssäoppimispaikkoja syrjäytymisvaarassa oleville.
Paula Timonen
Puolue: Kesk.
Nurmes
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ tarkoittaa kotikunnassani laadukasta nuorisotyötä, toimivia varhaisen puuttumisen malleja ja huolenpitoa lapsista ja nuorista. Lasten ja nuorten on saatava tietoa, mutta myös vahvistusta siihen, että omilla valinnoilla on merkitystä kuinka pärjää elämässä. Myös vanhemmat tarvitsevat tietoa. Oikea-aikainen kotipalvelu ikäihmisille toimii myös ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Ketään ei jätetä yksin. Huolenpitoa huomennakin!
Silja Keränen
Puolue: Vihr.
Kajaani
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Monella erilaisella tavalla. Ensin pitää tsekata yhteistyö sote-puolen kanssa: kuka tekee mitäkin. Ja sitten tehdä kaupungin tontille passaavia juttuja.
Jimmy Nylund
Puolue: RKP
Helsinki
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Utbildning i sig är en viktig förebyggande åtgärd. Även genom att se till att alla ungdomar har möjlighet till hobbyer och fritidssysselsättningar kan vi förebygga rusmedelsbruk. Rusmedelsfostran redan i ungdomen är mycket viktigt.
Susanna Kisner
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätään ennaltaehkäisevää työtä ja apua perheille, lastensuojeluun, kouluihin ja vanhuksille. Edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja tasa-arvoa parantamalla sote-palveluiden saatavuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Puututaan alkoholin suurkulutukseen mini-interventiolla. Tarjotaan ohjausta, kuntoutusta ja vertaistukea sekä yksilöllisiä suunnitelmia kroonisesti sairaille. Lisätään perhetyötä. Parannetaan liikuntamahdollisuuksia. Lisätään ystävä-toimintaa. Lisätään sydänmerkki-aterioita.
Helena Lotvonen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä koulujen opetukseen päihdevalistusta ja tietoutta. Nuorille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, kaikki mukaan, ketään ei jätetä yksin! Koulukiusaamiseen nolla toleranssi ja siihen puututaan välittömästi jos sellaista havaitaan. Kouluihin vaikka omia oppilasneuvostoja tätä varten. Mielenterveystyöhön matalankynnyksen palveluja, lähipalveluja jotka ovat kaikkien saatavilla. Ikäihmisille omia kuntoilupaikkoja ja ohjausta.
Maria Nyroos
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Helsingissä tulisi entistä enemmän panostaa mielenterveyspalveluihin, sekä luoda maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Etenkin liikuntaharrastukset tulisivat olla edullisia ja saavutettavissa. Ehkäisevässä työssä nuorten asema on keskiössä, joten Helsingissä pitäisi toteuttaa nuoriso- ja harrastustakuut.
Virve Eskola
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 41
Sirpa Tikkala
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia tulisi olla tarjolla jokaiselle asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Etsivään nuorisotyöhön ja etsivään vanhustyöhön kannattaa panostaa.
Kati Hannila
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuoret pitää liittää yhteiskuntaan jollakin tavalla harrastuksen tai hyvän kouluyhteisön kautta. Lisäksi erityisesti ensimmäisen työpaikan etsintään voisimme käyttää enemmän resursseja. Panostus maksaa itsensä takaisin myöhemmin.
Riikka Nykvist
Puolue: Vihr.
Lohja
ikä: 33
Seppo Paakkinen
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitkä kokemus sos.työstä. Nyt 2 v. palkaton Aurinkoisen Hymyn toiminnanjohtaja on antanut mahdollisuuden toteuttaa ihmisläheistä sosiaalityötä eli ihmisen oma fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky on käyttövoima. Vertaistuen ja kokemusasiantunt. kanssa autan ihmistä auttamaan itse itseään tarjoamalla hänelle mielekästä tekemistä (liikunta, kulttuuri, kasvimaa, sosiaalisen yhdessäolon, virkistys- ja lomatoiminta). Toimintakeskus AH ry on Liikuntamyllyn alakerta.
Tanja Karinen
Puolue: Vas.
Vantaa
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaali-ja terveyspalveluiden pitää olla helposti saatavilla. Panostetaan ennaltaehkäisevään työhön, perheiden hyvinvointiin ja vanhemmuuden tukemiseen. Lisää resursseja sosiaalityöhön ja lastensuojeluun. Panostetaan myös laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, koulutukseen, nuorisotyöhön ja kaikkien ihmisten hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevä työ on edullisempaa kuin ongelmien korjaaminen myöhemmin.
Jere Hakkarainen
Puolue: Vas.
Muhos
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kohtuuhintaisiin, tai jopa maksuttomiin, harrastusmahdollisuuksiin tulisi panostaa.
Sirkku Hanhikoski
Puolue: Vihr.
Tornio
ikä: 52
Hannaliisa Sutinen
Puolue: Kok.
Kemijärvi
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Meillä on hyvät nuorisotilat ja henkilöstö, joka tekee työtä sydämellä. Etsivä nuorisotyö tukee ja auttaa ammattitaidolla nuoria tarvittaessa. Kynnys ottaa yhteyttä heihin täytyy pitää matalana, jos nuorella on ongelmia. Yhteistyö nuorten, vanhempien ja viranomaisten kesken on tärkeää, sen tulee olla mutkatonta ja toimivaa. Nuorta itseään pitää kuunnella, olla läsnä ja tukea. Nuorisoneuvoston roolia tulee terävöittää ja tuoda enemmän esille, jalkauttaa kertomaan nuorisoasioista kouluille.
jukka Miettinen
Puolue: PS
Järvenpää
ikä: 56
Harri Aalto
Puolue: SDP
Pirkkala
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jo kouluissa pitäisi olla tarpeeksi resursseja auttamaan apua tarvitsevia lapsia ja nuoria. Alkoholi- ja huumevalistukseen elävästä elämästä esimerkkejä, niin tulee konkreettisesti todettua kuulijalle, mitä on odotettavissa. Perheille ajossa apua, ei pelkkää puhetta, riittävästi perhetukeen henkilöstöä ja mukaan siihen arkielämän toimintaan. Yhdistykselle ja urheiluseuroille lisää tukirahoja, että voivat nykyistä aktiivisemmin markkinoida toimintaansa. Mielenterveysongelmaisille apu heti.
Sanna-Mari Talala
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kuntavaaleihin olen lähtenyt mukaan oheisilla teemoilla, jotka tukevat myös ehkäisevää työtä. Turvataan kohtuuhintainen asuminen. Arjen palvelut läheltä. Mahdollisuus liikuntaan ja harrastuksiin. Tehdään yhdessä #hyvästäparempi Oulu.
Anne Stenmark
Puolue: KD
Espoo
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yksilön hyvinvoinnista lähtee koko yhteisön hyvinvointi. Varhaiseen tukemiseen tulee panostaa heti kun on tullut sairautta, työttömyyttä, mielenterveys- tai päihdeongelmia tai muita ongelmia. Asioihin tulee puuttua matalalla kynnyksellä sillä nopeasti saatu apu estää syrjäytymistä jatkossa. Ajoissa asioihin puuttuminen ja henkinen tukeminen auttavat ja kannustavat. Ehkäisevä työ on halvempaa kuin kasaantuneiden ongelmien hoito. Tarvitsemme hoivaa ja toinen toisemme tukemista vauvasta vaariin.
Elina Luoma
Puolue: Vihr.
Rovaniemi
ikä: 28
FB
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Peruskouluissa ja toisen asteen kouluissa (ammattikoulu/lukio) voitaisiin käyttää enemmän esim. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kokemusasiantuntijoita ehkäisevänä toimena. Kokemusasiantuntija on vapaaehtoinen, joka esimerkin voimin kertoo oman tarinansa. Tällainen ehkäisevä "oman tarinan jakaminen" kokemusasiantuntijan suusta vaikuttaisi asenteisiin varmasti paremmin, kuin kasvoton teksti. Kok.as.tuntijoita kannattaisi hyödyntää enemmän, vaikka teemapäivinä järjestettyinä!
Mari Kaltemaa-Uurtamo
Puolue: Vas.
Riihimäki
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Riihimäellä tehdään ja on tehty vuosien varrella paljon hyvää moniammatillista yhteistyötä ennaltaehkäisevän työn tiimoilta. Meiltä löytyy mm. moniammatillinen Ankkuri-tiimi poliisiasemalta ja nuorten palvelupiste Nuppi. Hyviä toimintamalleja pitää vahvistaa ja lisätä yhteistyötä peruspalvelujen kanssa. Toimivat peruspalvelut, matalankynnyksen monialaiset tukipalvelut ja asiantuntijuuden jakaminen antavat hyvät lähtökohdat lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa toimimiseen.
Päivi Granlund
Puolue: PS
Lahti
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostetaan ennaltaehkäisyyn ja perheiden varhaiseen tukeen varmistamalla palveluiden välitön saatavuus silloin kun on tullut työttömyyttä, päihde-, mielenterveys- tai muita ongelmia perheen arjesta selviytymisen esteeksi. Näissä tilanteissa tukea tarvitsee koko perhe, läheisten jaksamisesta huolehtiminen ehkäisee osaltaan suurempien ongelmien syntymistä. Varhainen tuki ja ennaltaehkäisy ovat sijoitus tulevaisuuteen.
Merja Pesonen
Puolue: SDP
Kuopio
Anne Berg
Puolue: Kesk.
Porvoo
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvät peruspalvelut tulevat ajan mittaan edullisemmaksi kuin ongelmien korjaaminen: riittävästi koulutettuja ja osaavia ammattilaisia tekemään ennaltaehkäisevää työtä. Varhaiskasvatus ja koulut: pienet ryhmäkoot, tuen tarve yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla, lasten huostaanottojen väheneminen, syrjäytymisen ehkäisy. Omaishoitajat merkittäviä sekä taloudellisesti että ennaltaehkäisevästi. Työntekijöiden työssä jaksaminen: ennaltaehkäisevää työhyvinvointia (henkilökunta, esimiestyö).
Päivi Riekki
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorilla on mahdollisuus mieleiseensä harrastukseen. Nuorisotiloissa ja esim. kirjastoissa on olohuone, jossa nuoret voivat tavata toisiaan ja viettää aikaa. Lisätään valistustyötä päihteiden ja tupakoinnin haitoista.
Urpo Hekkala
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 55
Marjukka Kallio-Ouvinen
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostaminen ehkäisevään ja ennakoituun työhön tekee vahvempia kuntalaisia.
Jari Lydén
Puolue: Vihr.
Vihti
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnollinen tarvekartoitus. Mahdollisuus nimettömään avunpyyntöön. Tiedottamiseen paljon enemmän varoja. Henkilöstöä lisää.
Eva Kivilaakso-Wellmann
Puolue: Kok.
Espoo
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevää toimintaa tulisi edistää erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa, varhaiskasvatuksessa ja koulutoimessa.
Merja Paananen
Puolue: Kesk.
Kauhajoki
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvinvoivissa perheissä kasvaa hyvinvoivia lapsia. Varhaiskasvatuksen ja koulujen tekemän lapsiin ja nuoriin suunnatun ennaltaehkäisevän kasvatustyön rinnalle tulee lisätä ja monipuolistaa perheille kohdistettua ennaltaehkäisevää työtä jo neuvolatoiminnasta lähtien. Eri toimijoiden yhteistyö on tärkeää niin ammattilais- kuin vapaaehtoistoiminnassakin. Eri tukimuodoista tiedottamisen keskittäminen yhteen foorumiin auttaa hahmottamaan tuen saamisen mahdollisuuksia. Kannetaan yhdessä vastuu!
Liisa Pietikäinen
Puolue: Vihr.
Kuopio
Petri Jussila
Puolue: SDP
Jyväskylä
ikä: 48 vuotta
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät valtaosin maakunnille, mutta ehkäisevässä työssä kuntien rooli on jatkossakin tärkeä. Jyväskylän on tehtävä aktiivista työllistämispolitiikkaa, on tuettava perheitä heidän ongelmissaan, varmistettava koulutus kaikille nuorille sekä panostettava myös liikuntaan ja kulttuuriin. Kun ongelmiin puututaan varhain, niin niistä ei tule niin suuria. Tutkijana tiedän, että kaiken toiminnan on perustuttava tutkittuun tietoon.
Marika Sorja
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää mielenterveystyötä kaiken ikäisille. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja vertaistukitoimintaa. Laadukas varhaiskasvatus, ilmaiset kondomit alle 20v ja kunnollista seksuaalivalistusta saataville. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen, ilmaisten ja edullisten liikuntapaikkojen säilyminen ja jopa lisääminen tärkeää kaiken ikäisille.
Anneli Palosaari
Puolue: Kesk.
Kokkola
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä päihdetyö pitäisi olla matalan kynnyksen työtä. Kunnan tulisi painottaa useita erilaisia ehkäisevän työn toimia. Erityiskohderyhmä tulisi olla nuorissa, koska silloin voidaan vaikuttaa nykyiseen päihdekulttuuriin pitkäjänteisesti asenteiden kautta. Ennalta ehkäisevällä työllä kunnat pystyvät säästämään sosiaali- ja terveysmenoissa. Päihteetön yhteisö luo turvallisuutta asuinympäristölle.
Anne Leinonen
Puolue: Vihr.
Laukaa
ikä: 32
Anna-Leena Sahindal
Puolue: SDP
Jyväskylä
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka tuovat ympärilleen hyvinvointia ja turvaa. Varmistetaan päätöksentekijöiden yhtenäinen näkemys siitä, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia, vaikka sote-palveluista vastaa jatkossa maakunta. Panostetaan varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin ehkäisemällä suurempien ongelmien muodostumista.
Virpi Karhu
Puolue: Vas.
Kokkola
ikä: 50
Pepe Makkonen
Puolue: Muu
Järvenpää
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Syrjäytymisen estämiseen on laitettava voimavaroja. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanne on vakava asia meidän hyvinvointivaltiossamme ja rakkaassa kaupungissamme. Syrjäytyminen ei koske pelkästään nuoria, vaan asia on akuutti myös vanhuksilla. Meidän pitää kaupungissamme edelleen kehittää ja luoda uusia mahdollisuuksia, että nuoret löytävät turvallisen elämänpolun koulutuksen kautta työelämään. Tässä asiassa kaupunki, yritykset, urheiluseurat ja yhdistykset ovat tärkeässä roolissa.
Saila Lähteenmäki
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidän tärkeänä kaikenlaista hyvinvoinnin edistämistä ja esimerkiksi liikuntaan satsaamalla ja monipuolisia ja kohtuuhintaisia liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla kuntalaisten hyvinvoinnissa satsatut eurot tulevat moninkertaisesti takaisin. Lasten ja nuorten kouluaineisiin tulisi lisätä enemmän omaan hyvinvointiin liittyviä opetusteemoja kautta linjan.
Asikainen Aimo
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vapaaehtoistoiminta ja sen monipuolisuus on kaupungille rikkaus. Kaikesta huolimatta vapaaehtoinen, ennalta estävä toiminta tarvitsee taloudellista tukea. Kaikki toimintaan sijoitettu tulee moninkertaisesti takaisin. Kaupungin pitää taloudellisen tuen lisäksi antaa korvauksetta tiloja toimijoiden käyttöön.
Salla Heikkinen
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaupungin pitäisi tukea enemmän yhdistyksiä ja muita toimijoita, jotka tarjoavat matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Kulttuuri ja liikunta luovat terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä eli ovat monella tavalla ennaltaehkäisevää toimintaa. Nuorille pitäisi olla harrastustakuu, jolloin harrastaminen ei ole kiinni perheen varallisuudesta. Kaupungin pitäisi tarjota tiloja vapaaseen yhdessäoloon ja harrastamiseen.
Iiro Orava
Puolue: Vihr.
Lappeenranta
ikä: 26
Monica Lamberg
Puolue: Kesk.
Helsinki
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaalisia investointeja tarvitaan ja painopistettä tulee siirtää entistä enemmän riskien ennaltaehkäisyyn, koska korjaavat toimenpiteet tulevat Helsingin kaupungille aina kalliimmaksi. Tuen hakemisen kynnystä on madallettava esimerkiksi kehittämällä erilaisia verkkopalveluja sekä parantamalla mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta. Viranomaisten välisen tiedonkulun toimiminen on myös ehdottoman tärkeää.
Sami Metsäranta
Puolue: Vihr.
Lahti
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tällä hetkellä eriarvoisuudesta johtuvien kustannusten euromäärän arvioidaan olevan Suomessa ikääntymisestä johtuvien kulujen kokoluokkaa. Siksi hyvinvointierojen kasvu on pysäytettävä. Jotta hyvinvointi- ja terveyseroja voidaan torjua kunnissa tarvitaan: 1) Tietoon perustuvaa päätöksentekoa, 2) Panostamista vähemmistöjen ja heikossa asemassa olevien ihmisryhmien palvelujen saatavuuteen sekä 3) Päätösten ennakkoarviointia, jotta tehtävät päätökset eivät ainakaan lisätä hyvinvointieroja.
Anneli Louneva
Puolue: KD
Helsinki
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vanhempien tulee tukea kaikin tavoin koko perhettä ja saada tarvittaessa apua. Päiväkodeista alkaen tulee antaa koko kouluajan yhtäläiset onnistumismahdollisuudet. Terveyskeskuksiin päästävä tarvittaessa heti, jotta sairaudet eivät pahene. Rakentamiseen päteviä valvojia (ei enää hometta). Tarkastuslautakunnalle mahdollisuus puuttua epäkohtiin heti. Kuntalaisten etu oltava ensin, sillä he maksavat kaiken, se on myöskin edullisinta. Liikuntamahdollisuuksia ja luontoa suojeltava enemmän.
Pirjo Komulainen
Puolue: SDP
Järvenpää
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisy on ongelmien parasta hoitoa. Se on sekä inhimillistä että taloudellista. Lyhytnäköiset taloudelliset säästöt usein kostautuvat suurina menoerinä tulevaisuudessa. Ennaltaehkäisy on pitkäntähtäimen toimintaa, joka tuottaa hedelmän vasta useamman vuoden päästä, mutta se kannattaa.
Jussi Maijala
Puolue: Kok.
Alavus
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Alavudella on säilytettävä nykyinen hyvä kouluterveydenhuollon taso. Se on hyvä keino estää nuorten syrjäytymistä. On pidettävä huolta siitä, että kouluterveydenhoitajat, merkkarit, kuraattorit, koululääkärit ja psykologit pysyvät osana kunnallista toimintaa eikä heidän toimintaansa siirretä osaksi isoa maakunnallista päätöksentekoa. Koulujen resursseista on pidettävä huolta; lukion digitalisaatio, yläkoulun muuttaminen tämän vuosituhannen oppimisympäristöksi, Jamin toiminnan takaaminen.
Minna Tuikka
Puolue: Vihr.
Äänekoski
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ongelmiin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa. Siksi on tärkeää, että neuvoloissa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja terveydenhuollossa on riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Terveyden edistäminen on kunnan kaikkien sektorien tehtävä. Liikunta- ja harrastusmahdollisuudet luovat pohjaa terveille elämäntavoille. Kun muut keinot eivät auta, lastensuojelulla on tärkeä rooli perheiden auttamisessa. Työhyvinvoinnista on huolehdittava ja henkilöstöllä tulee olla mahdollisuus kouluttautumiseen.
Emilia Knaapi
Puolue: Kok.
Helsinki
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Harrastustakuun avulla taattaisiin kaikille lapsille ja nuorille harrastus. Harrastuksen kautta pääsee toteuttamaan itseään, vapaa-ajalla on mielekästä tekemistä ja kuuluu johonkin ryhmään. Tämän avulla voidaan hyvin ennalta ehkäistä syrjäytymistä, mielenterveysongelmia ja päihteiden käyttöä nuorilla. Kouluissa tulisi olla tarpeeksi tukea ja resursseja puuttua oppilaiden ongelmiin ennen kuin ne kasvavat liian suuriksi. Matalan kynnyksen palveluita tulee lisätä ja niistä tiedottaa paremmin.
Jutta Jelys
Puolue: Vihr.
Pirkkala
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuoria voisi osallistaa kaikkeen yhdessä tekemiseen ja kannustaa vapaaehtoistyöhön, vaikka Pirkkalan torilla järjestettävien päihteettömiä konserttien ja muiden tapahtumien toimitsijoiksi. Kaiken ikäisten kuntalaisten mielenterveydestä tulee puhua avoimesti. Päätöksen teossa tulee nyt erityisesti huomioida koulun tarpeet, jotta voimme tarjota hyvinvoinnin eväät lapsille. Meidän jokaisen vastuulla on huolehtia, että ympäristömme on turvallinen ja siinä on hyvä kaikkien tasa-arvoisesti elää.
Johanna Kosloff
Puolue: Vihr.
Kaavi
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestämällä matalan kynnyksen paikkoja, pitämällä päihteisiin liittyviä tilaisuuksia ym.
Aaro Kiuru
Puolue: Vihr.
Kaarina
ikä: 76
Pertti Kukkonen
Puolue: Muu
Muhos
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestöjen ja urheiluseurojen toimintaedellytyksiä tuettava mm. pitämällä edelleen junioritoimintaa järjestävien seurojen salivuorot ilmaisina. Nuorisotiloja, lähiliikuntapaikkoja ja ohjattua nuorisotyötä mahdollisimman kattavasti tarjolle joka puolelle kuntaa. Kunnan kouluissa osallistavan ja yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LaPe) mahdollisuuksien hyödyntäminen kaikkien toimijoiden yhteistyön kehittämisessä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.
Suvi Helanen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ottamalla se jokaisen sektorin osalta huomioon palvelukokonaisuudessa. Satsaamalla ehkäisevään työhön ja päihdekasvatukseen, ja pitämällä se hyvinvoinnin edistämisen keskiössä.
Kati Kaarlejärvi
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erityisesti haluan turvata nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä sekä kohdata turvallisia aikuisia.
Aki Leppänen
Puolue: Vas.
Ylöjärvi
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, nuorisotyöhön ja lastensuojeluun tulee turvata riittävät resurssit. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluilla takaamme hyvinvoinnin ja teemme säästöjä. Ikäihmisten yksinäisyyteen, tapaturmiin ja mielenterveysongelmiin tulee puuttua ajoissa, tähän tarvitaan resursseja ja panostusta. Ennaltaehkäisevällä työllä lisätään kaikkien hyvinvointia ja säästämme rahaa.
Rauna Kiiskinen
Puolue: Kesk.
Askola
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan hyvinvointikertomus on otettava jokaisen kuntapäättäjän sekä virkamiehen päätöksenteon välineeksi. Mottoni on: ” Fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva kuntalainen = elinvoimainen kunta.” Tähän päästään panostamalla kunnassa palveluohjaukseen, ennakointiin ja takaamalla vaikuttajatoimielinten eli perhe-, nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostojen läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa päätöksentekoelimissä ja kehittämällä moniammatillista yhteistyötä yli toimiala- ja toimintasektoreiden.
Tatu Siltanen
Puolue: Vihr.
Kauhajoki
Sanna Honkonen
Puolue: RKP
Jyväskylä
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jyväskylässä pitäisi ottaa kaikki nuoret huomioon, joskus minusta tuntuu siltä että ei olla järjestetty asioita niin että kaikille nuorille löytyisi paikka missä viettää aikaa ja olla oma itsensä, tämä pitäisi korjata koska meillä ei ole varaa menettää enää yhtään nuorta.
Mette Toikkanen
Puolue: Vas.
Jyväskylä
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On pidettävä huolta siitä, että ehkäisevän työn tekijät saavat riittävästi tukea ja koulutusta ja hoitopolku turvataan ehkäisevästä työstä korjaavaan työhön saumattomasti. Pompottelu ei auta asiakasta.
Carita Cruz
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 49
Tarja Mäki-Punto-Ristanen
Puolue: Kok.
Loimaa
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yhteistyötä eri hallintokuntien välillä pitää lisätä, jotta ennaltaehkäisevässä työssä voidaan onnistua. Tuloksekkaan ennaltaehkäisyn pitää olla oikea-aikaista ja kohdistettua. Ennaltaehkäisevää otetta tarvitaan kunnan joka sektorilla, esimerkiksi terveydenhoidossa, koulussa, nuorisotyössä ja kiinteistönhuollossa. Kyse on asenteesta, osaamisesta ja toimintakulttuurista - niitä pitää kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa arvostavaan suuntaan. Puututaan ennen kuin on liian myöhäistä - ja kallista!
Tanja Vauhkonen
Puolue: Vihr.
Järvenpää
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarjoamalla todellisia ja saavutettavia harrastusmahdollisuuksia, leirejä ja iltapäivätoimintaa lapsille ja nuorille. Ei hankkeita, vaan pysyvää ja kehityvää toimintaa nuorisotoimen, liikuntatoimen ja muiden ammattilaisten ja nuorten välillä. Ja kun kysytään nuorten mielipidettä, sitä täytyy kysyä myös marginaalista, niiltä, jotka eivät näyttäydy oppilaskunnissa ja nuorisovaltuustoissa, vaan niiltä, jotka eivät syystä tai toisesta saa ääntään kuuluviin.
Harri Saastamoinen
Puolue: KD
Äänekoski
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarkistamalla resursseja onko ne riittävät ehkäisevään toimintaan sekä ovatko ne oikein kohdistettu.
Iida Valtonen
Puolue: Kesk.
Janakkala
ikä: 20
Lari Kylmänen
Puolue: Muu
Muhos
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Satsaamalla toimiviin ja riittäviin peruspalveluihin kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Monipuoliset harraste mahdollisuudet antavat suojaa ja eväitä elämään. Päätöksentekoon kunnassa tarvitaan toimiva visio sekä strategia ehkäisevien toimien onnistumiseen.
Jaana Miettinen
Puolue: SDP
Kuopio
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Resursseja enemmän ehkäisevän työn toteuttamiseen. Mielenterveystyöhön ja vanhusten hoivaan tarvitaan lisää työntekijöitä. Lasten pahoinvointi lisääntyy koko ajan, ongelmat havaittava ajoissa ja puututtava niihin heti. Kaikille peruskoulun päättäneille järjestettävä koulutuspaikka.
Tiina Salokannel
Puolue: SDP
Ikaalinen
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vaikka sote tuleekin, ei se vie sosiaalipolitiikkaa kunnista. Jokaisen kunnan tulee jatkossakin varmistaa, että monialainen yhteistyö toimii myös maakunnan ja kunnan välillä. Nuorille kohdistettavaa työtä täytyy tehdä jatkuvasti ja johdonmukaisesti niin ettei yksikään ikäryhmä jää väliin ja erityisesti työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret tulevat huomioiduiksi.
Sami Mattila
Puolue: PIR
Helsinki
ikä: 27
Terhi Mustakangas
Puolue: SDP
Liminka
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tekemällä yhteistyötä yli sektori- ja organisaatiorajojen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Panostamalla lapsille ja nuorille suunnattuun tiedotukseen.
Jukka Järvenpää
Puolue: Vas.
Nousiainen
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nousiainen voisi lisätä yhteistyössä etenkin kolmannen sektorin kanssa sellaista matalan kynnyksen harrastustoimintaa, johon on kaikilla varaa. Esim. kunta voisi tarjota pitkäaikaistyöttömille ja pienituloisille eläkeläisille kuntosalikortin kohtuulliseen omavastuuhintaan.
Anette Helén
Puolue: SDP
Hyvinkää
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatukseen ja opetukseen riittävät resurssit. Perhepalveluilta aidosti tukea perheille. Lisätään resursseja ennaltaehkäisyyn ja tarjotaan tukea varhaisessa vaiheessa. Korjataan ongelmia ennen kuin ne kasvavat kohtuuttoman suuriksi. Pidetään kaikki mukana.
Kati Laakso
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 42
Soile Tuominen
Puolue: Kesk.
Huittinen
ikä: 29
Aino Akinyemi
Puolue: Vas.
Vaasa
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen maksutonta tekemistä, nuorisotiloja, harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia. Tukea perheille, pienemmät luokkakoot, tuki ihmisten luo.
Aila Dündar-Järvinen
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Parhaiten ehkäisevää työtä edistetään, kun kaikki tahot otetaan mukaan. Kuntalaiset, virkamiehet, kolmas sektori, järjestöt jne. Päättäjiä tulee informoida ja pitää ajan tasalla ehkäisevästä työstä sekä motivoida mukaan toimintaan. Järjestöille tulee antaa riittävät toiminta-avustukset, jotta ne voivat tehdä täydellä teholla arvokasta työtään mm. ennaltaehkäisevässä työssä. Tieto, resurssit, toimijoiden sitouttaminen sekä motivointi auttavat pitkälle. Ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat hyvin tärkeitä!
Saija Vuorenpää
Puolue: PS
Pirkkala
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalankynnyksen paikkoja tulisi lisätä. Esimerkiksi kotiin tuotava apu sillä hetkellä kun tarve on kriittisin voi olla merkittävä helpotus perheelle, niin ettei rankempiin ja pidempiin toimenpiteisiin täydy edes loppujen lopuksi ryhtyä. Olisi hyvä jos perheet uskaltaisivat pyytää apua, ilman leimaantumisen pelkoa.
Eija Moisio
Puolue: Vas.
Ylöjärvi
ikä: 60
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Satsataan varhaiskasvatukseen ja peruskouluun. Koulunkäyntiavustajien määrää tulee lisätä.
Erkki Saari
Puolue: SDP
Hyvinkää
ikä: 55
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varmistetaan, että päätöksentekijöillä on yhtenäinen näkemys, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia. Nimetään henkilö, jolla on ehkäisevän työn koordinaatiovastuu kunnassa. Luodaan kuntaani toimivat, sektorirajat ylittävät rakenteet ehkäisevän työn toteuttamiseksi. Tehdään kunnastani varhaisen tuen edelläkävijä, joka vahvistaa ihmisten voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista.
Mirja Kolehmainen
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tässä oli lueteltu tosi hyviä ehkäisevän työn muotoja. Näiden lisäksi tärkeää saada jokainen nuori peruskoulun ja lukion jälkeen jatko- opintoihin tai töihin ja ammatillisten opintojen jälkeen töihin. Tuetaan ja pidetään huolta, että jokainen nuori saa ammatillisen koulutuksen; opistoasteen tai korkeakoulu/ yliopistoasteen koulutuksen. Tämä on todella tärkeää syrjäytymisen ehkäisemistä. Lisäksi tärkeää, että jokaiselle nuorelle taattaisiin ainakin yksi liikuntaharrastus kerran viikossa.
Olga Haapa-aho
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen ja viihtyvyyteen kouluissa ja harrastuksissa. Kehittämällä kaupunkiympäristöä liikunnalliseksi ja viihtyisäksi sekä tukemalla monipuolista tapahtumajärjestämistä. Varmistamalla palveluihin pääsy ajoissa ja tunnistamalla ongelmat ajoissa.
Heidi Leinonen
Puolue: SDP
Hämeenlinna
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiseen tunnistamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Tukitoimien ja hoitokontaktien saamista tulisi helpottaa ja nopeuttaa. Ennaltaehkäisy on kustannustehokkaampaa kuin jälkihoito. Ennakointi on niin yksilön, lähipiirin kuin kunnan etu.
Arto Bäckström
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kun fyysinen terveys, mielenterveys, päihdeongelmat, vastoinkäymiset tai arjen raskaus koettelevat, on tuen tarpeessa usein koko perhe ja muut läheiset. Läheisten jaksamisesta huolehtiminen on parasta hoitoa ja tehokkainta ennaltaehkäisyä, jota kaupunki voi tehdä. Siksi on panostettava perheiden varhaiseen tukeen, varmistettava tarvittavien palvelujen välitön saatavuus sekä räätälöitävä erilaisia ratkaisuja yhä moninaistuvien elämäntilanteiden tueksi.
Emmanouil Tsesmelis
Puolue: SDP
Lahti
ikä: 50
Raija Latva-Karjanmaa
Puolue: Vihr.
Järvenpää
ikä: 60
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille on saatava vahvoja tukitoimia. Enemmän vapaa-ajan tukitoimia nuorille ja päihderiiipuvuudesta selviämiseen, mm. nuoriso-ohjaajia ostoskeskukseen iltasin paripartioina olemaan saavutettavissa ja kuuntelemaan nuoria.
Marjatta Koivunen-Issakainen
Puolue: PS
Jyväskylä
ikä: 62 v
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveydenedistäminen ja ehkäisevä työ tulee aloittaa jo neuvoloissa ja jatkua kotona ja kouluissa koko elämänkaaren ajan vauvasta vaariin. Ehkäisevän työn tulee olla kaikilla sektoreilla. Ehkäisevät palvelut tulee olla jokaisen saatavilla matalan kynnyksen mallilla ja järjestetään lähipalveluin. Ihmisten pahoinvointi on lisääntynyt ja kaikkia ehkäisevän työn muotoja tarvitaan näissä talkoissa. Julkisen ja yksityisten palvelujen lisäksi vapaaehtoisten, järjestöjen ja seurakuntien toimintoja
Jukka Järvinen
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisyn keinoin, esimerkiksi koulujen valistustyö vahvasti mukaan sekä harrastukset mahdollisiksi myös vähävaraisille. Alkoholin hinta ja saatavuus ei saa houkuttaa. Nuorille raittiita esikuvia. Eläkeläis ja yksinäisten päihteidenkäyttöön puututtava esim. Kotihoidon keinoin. Interventiot vahvemmin terveysasemille. Yksinäisyys ja mielenterveysongelmat altistaa päihteille. Tähän puututtava.
Elise Pihlajaniemi
Puolue: Vihr.
Nivala
ikä: 31
Alexander Skog
Puolue: RKP
Turku
Eija Tuohimaa
Puolue: SDP
Jyväskylä
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Turvaamalla laadukkaat ja helposti saavutettavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä asumispalvelut yhdenvertaisesti kaikille. Luomalla kuntaan toimivat, sektorirajat ylittävät rakenteet ehkäisevän työn toteuttamiseksi ja satsaamalla ammattimaiseen ehkäisevään työhön sekä tekemällä yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Luomalla kohtaamispaikkoja, taataan tarvittavat ehkäisevät palvelut ja toimintaa kuntalaisille, jotta kukaan ei jäisi yksin.
Jarmo Toivola
Puolue: Kesk.
Tampere
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan puuttumisen kynnys ja nopea reagointi ovat tärkeitä tekijöitä. Ehkäisevä työ, kohdennetaan sitä sitten minne elämänalueelle tahansa, on paljon kustannustehokkaampaa kuin varsinaisten ongelmien hoito. Elämänlaadun kohentumisella ja muun koetun hyvinvoinnin lisäämisellä on paljon laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia, joiden mittaaminen ja arvottaminen rahassa ei ole edes mahdollista. Huolenpito ja hyvinvointi kuuluu kaikille ja se on myös meidän kaikkien vastuulla.
Minna Väisänen
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yhteisöllisyyttä tulisi lisätä monin eri tavoin. Kenenkään ei pitäisi joutua elämään yksin tahtomattaan. Yhdessä voimme voittaa vaikeudet. Mietitään ja tehdään yhdessä Helsingistä turvallinen ja yhteisöllinen kaupunki meille kaikille. :)
Paula Pennanen-Aitta
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 71
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vauvasta alkaen neuvolan ohjaukset, alle 3-vuotiaat lapset hoidossa kotona tai perheryhmissä, yli 3 vuotiaat ovat jo sopivampia päiväkoteihin. Koulussa kannustava ilmapiiri ei kiusaamista. Terveyspuolella ruokavalion, liikunnan ja terveiden elintapojen merkityksestä kansalaisvalistusta ylen verkoilla TV ja radio. Moniammatillinen osaaminen käyttöön terv. ja sos.puolella. Vanhuksille ja vammaisille ulkoilumahdollisuus joka päivä. Hyvää johtamista asioissa ja kokonaisvaltaisuutta.
Mari Kauhaniemi
Puolue: Vihr.
Kerava
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ihmisten hyvinvoinnin lisäämisen lisäksi ennaltaehkäisyyn panostaminen säästää rahaa! Syrjäytymisen ehkäisyyn pitää satsata kaikissa ikäluokissa, mutta etenkin lapsiperheiden haasteisiin tulee tarttua paremmin, ja perheille tulisi olla tarjolla enemmän matalankynnyksen tukea. Nuorten putoaminen yhteiskunnan kelkasta tulee estää. Kaiken ikäisten mielenterveyspalveluihin tulee panostaa. Myös yhteisöllisyyden lisääminen ja harrastustoiminnan tukeminen ovat syrjätymistä ehkäisevää toimintaa.
Antti Honkonen
Puolue: Vas.
Tuusula
ikä: 71
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sote- ja maakuntakaavailut heikentävät kuntatason vaikutusmahdollisuuksia ja samaan aikaan hallituksen päihdepoliittiset linjaukset uhkaavat lisätä päihdeongelmia kuntiin: Kurja yhtälö! Kunnissa on siis turvattava ehkäisevän työn palvelut. EHYT:n arvokasta työtä voit tukea paikallisesti; esim. itse olen kolmena vuonna järjestänyt Maailman terveyspäivä -tilaisuuden päihdekysymyksistä. Nyt pidän "Ehkäisevä TYÖ kannattaa" -tunnin 27.3. klo 17-18 Jokelan Thi Thi-kahvilassa, Keskustie 19, JOKELA.
Anne Ylihärsilä
Puolue: Vihr.
Kauhajoki
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulisi kaikilla sektoreilla varata riittävästi resursseja. Ehkäisevien palveluiden tulisi olla helposti saatavilla eli ns. matalan kynnyksen palveluita.
Leo Mustonen
Puolue: Vihr.
Loppi
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Valistus ja ihmisten innostaminen parempaan elämään toimii paljon paremmin kuin kiellot ja rajoitukset. Säästäminen ennaltaehkäisevässä työssä maksaa moninkertaisesti sekä taloudellisesti että inhimillisesti.
Tero Jänis
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 33
Mariitta Pulkkinen
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 71
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Syrjäytymisen ehkäisynä riittävä koulutus, kantavia harrastuksia ja työtä. Terveysneuvontaa, matalan kynnyksen palveluita terveyden huollossa, jossa puututaan ajoissa ongelmiin .Luonnon ja kulttuurin tuoma hyvinvointi on ennaltaehkäisyä parhaimmillaan.
Liisa Haakana
Puolue: KD
Helsinki
ikä: 54v
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitäisi panostaa varsinkin nuoriin perheisiin ja koululaisiin. Perheiden kotipalvelu ja koulukuraattorit voisivat olla avainasemassa, kun mietitään käytännön keinoja. Matalan kynnyksen tuki ongelmatilanteissa niin, että perheiden tai nuorten ei tarvitsisi pelätä leimautumista vaan tukea voitaisiin hakea ajoissa.
Ulla Konkarikoski
Puolue: Kok.
Valkeakoski
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Oikea-aikainen, ennaltaehkäisevä tuki tulee edullisemmaksi kuin virheiden korjaaminen jälkikäteen. Esimerkiksi nuorelle annettu oikea-aikainen tuki vs. laitokseen sijoitus. Muita esimerkkejä ovat mm. lapsiperheiden auttaminen perhetyön kautta, terveydenhuollon henkilöstön tekemä päihdeneuvonta ym.
Riitta Salokannel
Puolue: Vihr.
Naantali
ikä: 70
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluissa asiantuntijoiden valistusta ja keskusteluja oppilaiden, opettajien ja terveydenhoitajien kanssa. Nuorille aiemmin hyvin toimineen, valitettavasti lopetetun Walkersin tapaisia kohtaamispaikkoja. Syrjäytymisvaarassa oleville etsivää päihdetyötä ja kohtaamispaikkoja. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa näissä asioissa.
Outi Veijonaho
Puolue: SDP
Eurajoki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ylisukupolvisia ongelmia tulee ehkäistä heti pikkulapsivaiheessa, jotta vanhemmat saavat riittävän tuen kasvattaakseen lapsensa parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsiperheiden kotihoito ja ehkäisevä perhetyö luovat turvaa perheille vuosiin, joiden aikana lapsi on haavoittuvimmillaan ja vanhemmat kovimman paineen alla.
Esa-Jussi Salminen
Puolue: Vihr.
Multia
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Uskon, että apua ja edelleen hoitoon ohjausta päihdeongelmissakin voi saada suhteellisen hyvin: Multialla on terveysasema. Alkoholin suurkäyttö on suurin ongelma ja siihen pitää keskittyä. Ennaltaehkäisyssä suuri merkitys on: 1. alkoholipolitiikan vakaudella: ei suuria ja äkillisiä liikkeitä puoleen eikä toiseen 2. muuten hyvällä yleisellä sosiaalipolitiikalla. 3. rehellisen tiedon jakamisella tehokkaammin alkoholin suurkäytön ongelmista. Hoitoon pääsyn pitäisi olla aina mahdollista.
Nina Mört-Happonen
Puolue: Vihr.
Nokia
ikä: 45
Kati Kurvi
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Laadukkaat peruspalvelut. Riittävät resurssit palveluissa sekä jalkautuva työ. Oulussa erityishuomio nuoreen kunnan ikärakenteseen, joten resurssointia sen mukaan ehkäisevään päihdetyöhön. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ehkäisevässä päihdetyössä.
Minna Kuusela
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vantaalla on säästetty kaikesta ennaltaehkäisevästä työstä kauttaaltaan jo liikaa, joten korjausliike on tehtävä heti. Satsataan etsivään nuorisotyöhön. Luodaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja eri-ikäisille, taataan ennaltaehkäisevien palvelujen helppo saatavuus. Kaljakellunnan kaltaisille alkoholinkäyttöön kannustaville tapahtumille vain miniminäkyvyys. Autetaan perheitä, sillä päihteidenkäyttö vaikuttaa useimmiten hyvin vakavasti lähipiiriinkin ja heijastuu uusina ongelmina.
Kati Ojaniemi
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Toivon ehkäisevään työhön lisää käsipareja, sillä kaikki ehkäisevä työ on kunnille säästöä. Seinäjoen kaupungissa ehkäisevää työtä tehdään ansiokkaasti niin lasten, nuorten kuin perheidenkin parissa. Myös terveydenhuolto on keskeisessä roolissa ennaltaehkäisevässä työssä. Kun tilanteisiin pystytään puuttumaan jo hyvissä ajoin, voidaan perheissäkin paremmin. Myös kolmas sektori on tärkeä ehkäisevän työn tekijä.
Kirsi Lompolo
Puolue: Kok.
Nurmijärvi
ikä: 46
Mirko Arkimaa
Puolue: Vihr.
Rovaniemi
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukemalla reilusti nykyistä enemmän mielenterveys- ja päihdetyötä, puuttumalla välittömästi kiusaamiseen ja valistamalla sen seurauksista, tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia avoimeen sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille.
Anita Luhanko
Puolue: SDP
Kontiolahti
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä resursseja nuorisotyöhön.
Eira Oikarinen
Puolue: Vas.
Inari
Eve Viinamäki
Puolue: Vihr.
Rovaniemi
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Enemmän sosiaalialan hankkeita, joilla pyritään matalan kynnyksen apuun ja tukeen. Nuorista tulee ottaa koppi järjestämällä esimerkiksi nuorisotiloja ja talousneuvontaa. Kaupungin tulee tarjota monipuolisesti työkokeilupaikkoja nuorille, jotta nuorelle muodostuu kuva työelämästä ja oman alan löytämisestä. Kulttuuritoiminta virkistää asukkaita, eikä siitä tule leikata.
Tea Boman
Puolue: Vihr.
Kangasala
ikä: 50
Sanni Orasmaa
Puolue: Vihr.
Espoo
Mervi Hämeenniemi
Puolue: SDP
Pirkkala
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevä työ vähentää huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia kunnassa. Ongelmien syntymiset vähenevät ja kuntalaisten hyvinvointi kasvaa. Näin varmistetaan myös terve kuntatalous. Koko perheen/ lähimmäisten hyvinvointi paranee, kun apua tarvitseva saa ajoissa mielekästä apua, vertaistukea ja tunne, että ei ole yksin. Tähän ei voi satsata liikaa ja pitkällä tähtäimellä tähän laitetut satsaukset maksavat itsensä takaisin. Jokaisesta pitää huolehtia ja pitää huolta.
Marjo Paulaharju
Puolue: Kok.
Kauhajoki
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen luo hyvinvointia ja säästää rahaa. Kouluissa tulee tukea kasvavan lapsen elämänhallinnallisten edellytysten kehittymistä ja etsivään nuorisotyöhön tulee panostaa riittävästi. Koulutuspaikkojen säilyminen Kauhajoella on tärkeää. Lisätään yhteistyötä yritysten kanssa, on tärkeää, että tarvittavia harjoittelupaikkoja on saatavilla riittävästi. Kunta voisi myös enemmän työllistää nuoria aikuisia ja tukea paikallisia yrityksiä nuorten työllistämiseen.
Suvi Syrjä
Puolue: Vihr.
Vaasa
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tärkeää on järjestää maksutonta kiinnostavaa vapaa-ajantoimintaa ja harrastuksia kaiken ikäisille. On myös oltava mahdollisuus päästä nopeasti keskustelemaan ammattilaisen kanssa, jos tuntee, että haluaa vähentää tai lopettaa päihteiden käytön. Erilaiset vertaistukiryhmät ovat myös korvaamattomia. Usein päihteidenkäyttö lisääntyy, kun elämässä on stressitekijöitä ja niiden vähentäminen vähentää myös päihdeongelmia.
Tarja Pitkänen
Puolue: Vas.
Kokemäki
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luin juuri esittelyn ehkäisevän päihdetyön suunnista, jota tuossa yllä esiteltiin. Olen kiinnostunut siitä, että ollaanko kunnassamme ajantasalla ja edistetäänkö nuorten arjen hyvinvointia ja turvallisuutta, ettei huumeiden tai/ja alkoholin sekakäyttö lisääntyisi. En ole tarkalleen tietoinen mikä on aikuisten päihdetyön tilanne ja mikä on kunnanisien ja äitien tahto alkoholismin hoitotyön merkityksestä.
Suvianna Seppälä
Puolue: Kok.
Lieto
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätään nuorille avoimia tiloja. Kannustetaan yhdistyksiä tekemään yhdessä vahvempaa yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Annetaan vapaaehtoistyöntekijöille heille kuuluva kiitos ja arvostus. Luodaan tilanteita ja tilaisuuksia, joissa eri-ikäiset kuntalaiset voivat tutustua toisiinsa. Edistetään kotien ja koulujen välistä yhteistyötä järjestämällä teemapäiviä koulujen yhteyteen.
Riikka Moilanen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 46
Outi Kytömäki
Puolue: Vihr.
Ylöjärvi
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatuksessa ja koulussa tulee olla kyllin pienet ryhmät ja tarpeeksi aikuisia ottamaan huomioon lapset yksilöinä.
Antti Vainionpää
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka tuovat hyvinvointia ja taklaavat kuntalaisten eriarvoistumista. Luodaan kohtaamispaikkoja, taataan tarvittavat ehkäisevät palvelut ja toimintaa kuntalaisille, jotta kukaan ei jää yksin. Tuetaan päihteetöntä nuorisokulttuuria ja ehkäistään ryhmäpainetta, joka johtaa päihteiden käyttöön. Taataan nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä.
Raili Sergejeff
Puolue: Vihr.
Kemi
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille pitää jakaa informaatiota heille sopivalla tavalla esim. somen avulla. Heille pitää järjestää myös lisää kokoontumispaikkoja ja mielekästä tekemistä. Meidän vanhempien pitää muistaa, että nämä toimenpiteet on tehtävä nuorten ehdoilla - se, mikä toimi esim. 70-luvulla, ei toimi tänään.
Anu Avaskari
Puolue: Kok.
Inari
ikä: 61
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Tapahtumia, valistusta, savuttomuutta ja hyvinvointia lisääviä tekoja.
Sari Näre
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kokemukseni mukaan monet päihdeongelmaiset ovat joutuneet kiusatuiksi. Kiusaamiseen puuttuminen päivähoidossa, koulussa ja työpaikoillakin on keskeinen osa ehkäisevää päihdetyötä. Puuttumisessa on tärkeää puheeksi ottaminen ja vertaistuki. Alkoholi- ja päihdeongelmien hoidossa hoitoketju ei toimi, minkä takia hoito on Helsingissä retuperällä varsinkin kaksoisdiagnoosipotilailla. Katkaisusta pitäisi päästä suoraan intensiivihoitoon - nyt jotkut potilaat pyörivät katko- ja ambulanssiruletissa.
Johanna Sjöholm
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 44
Heino Keränen
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 55
Sari Koivunen
Puolue: Vas.
Ylöjärvi
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehdotan lastensuojelu-toimintaan ehkäisevää perhetyötä ja sosiaalityöntekijöiden lisäkoulutusta räätälöityyn perheen kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Tällä pyrittäisiin ehkäisemään traumatisoivia huostaanottoja jonka pitäisi olla vasta äärimmäinen toimenpide. Tietenkin se on joissain tapauksissa tarpeellinen mutta esim. huoltajuuskiistoissa/avioerotilanteessa muita keinoja olisi ehdottomasti käytettävä ensin.
Anna-Stiina Lundqvist
Puolue: Vihr.
Porvoo
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Opintojen päättymisen jälkeiseen nivelvaiheeseen sisältyy syrjäytymisriski. Jos nuori ei pysy saamassaan opiskelupaikassa tai saa paikkaa peruskoulun jälkeen, yhteiskuntaa tarvitaan mielekkään toiminnan tai tuen järjestämiseksi. Ennaltaehkäisyyn kannattaa panostaa siinä vaiheessa, kun kehitys voidaan ehkä katkaista. Kaikille väestöryhmille avoimet ja monipuoliset liikuntapalvelut ovat mitä parasta sairauksien, päihteiden väärinkäytön sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyä.
Inka Karjalainen
Puolue: Vihr.
Pieksämäki
ikä: 34
Petri Karhu
Puolue: Vihr.
Iisalmi
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ohjaamalla ehkäisevään työhön riittävästi reusrsseja.
Elina Nykyri
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen apuun tulee panostaa. Lisää lääkäreitä - ennaltaehkäisevää terv.huoltoa. vertaistukea pitäisi tarjota kaupungin kautta.
Mirka Soinikoski
Puolue: Vihr.
Hämeenlinna
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että kunnassa on riittävät ja toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka lisäävät hyvinvointia ja poistavat eriarvoistumista.
Heli Udd
Puolue: SDP
Tuusula
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestämällä kokoontumistiloja eri ikäisille kuntalaisille ja kesäaikaan lapsille ja nuorille leirejä. Kunta voisi myös enemmän työllistää nuoria. Perheille on järjestettävä tilapäistä lastenhoitoapua esim lääkärissäkäyntien ajaksi.
Tino Singh
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Opettajille ja nuoriso-ohjaajille tulisi antaa enemmän mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen, sekä työkaluja yhteistyöhön vanhempien kanssa ennaltaehkäisevän työn tekemiseksi.
Matleena Käppi
Puolue: Vas.
Jyväskylä
ikä: 21
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään päihdetyöhön investoiminen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin ja pienentää inhimillistä kärsimystä, jonka hintaa ei voi edes mitata rahassa. Hyvä kunta ottaa vastuuta asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista jo ennen sairastumista. Jyväskylässä tulisi kehittää hyvin saatavilla olevaa matalan kynnyksen ehkäisevää päihdetyötä sekä turvata tähän riittävät resurssit.
Hanna Niskasaari
Puolue: SDP
Kuusamo
ikä: 34
Sami Markuksela
Puolue: SKP
Jyväskylä
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Faktoihin perustuvaa, moralisoimatonta ennaltaehkäisevää päihdekasvatustyötä tulisi tehdä entistä enemmän kouluissa. Sosio-kulttuurisiin malleihin pitäisi tätä kautta yrittää hiljalleen saada merkittävä muutos päihteisiin liittyvissä asenteissa.
Minna Hokkanen
Puolue: Vas.
Ylöjärvi
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun tulisi panostaa eikä niistä pitäisi leikata, sillä hyvinvointi lähtee lapsuudesta. Tulisi taata se, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen varhaiskasvatuksesta lähtien. Lisäksi tulisi panostaa mm. nuorisotyöhön, monipuolisiin jokaiselle mahdollisiin liikuntamahdollisuuksiin sekä perhepalveluihin. Lisäksi kunnassa tulisi keskittyä yhä tasa-arvoisemman ilmapiirin luomiseen, jossa jokaiselle löytyy paikka ja jokaisesta huolehditaan.
Veera Kontiokari
Puolue: PIR
Oulu
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikuntapalveluihin on keskityttävä investoimalla uusiin liikuntamahdollisuuksiin, kuten uusi monipuolinen uimahalli, sekä pitämällä ulkokuntoilualueet ja kevyen liikenteen väylät kunnossa. Ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön tulee kiinnittää huomiota ja kunnan on tarjottava tilojaan harrastekäyttöön, erityisesti nuorille ja vähävaraisille. Koulujen sisäilmaan on kiinnitettävä huomiota, ennen kuin vakavia terveysongelmia kerkeää syntyä.
Antti Orava
Puolue: Vihr.
Akaa
ikä: 35
Simo Järvinen
Puolue: SKP
Tampere
ikä: 65
Jarmo Lautamäki
Puolue: Vihr.
Mikkeli
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille tulisi tarjota riittävästi tiloja vapaa-ajan viettoon. Sellaisiakin jotka ovat auki myös myöhään illalla. Tiloissa olisi valvonta ja päihteiden käyttö olisi niissä tarpeetonta. Lisää harrastusmahdollisuuksia, myös urheilun "ulkopuolelta". Esimerkiksi bänditoiminta ja yleensäkin musiikin harrastaminen ilman omia soittimia on hankalaa. Omia soittimia ei kaikilla ole varaa ostaa eikä harjoitustiloja helposti löydy. Bänditoiminnan aloituksen tueksi osaava opettaja opettamaan.
Marianne Okkonen
Puolue: Kesk.
Nurmes
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevä työ on tärkeintä ja siihen tulee panostaa jatkossakin. Paikkakunnallamme tehdään jo paljon arvokasta nuorisotyötä mm. Nuorisokeskuksen kautta. Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat helposti saatavilla. Nämä palvelut tulee säilyttää vähintään ennallaan. Tärkeä osa on myös asumispalvelut, mikäli asiakas ei kuulu enää nuorisotyön piiriin. Sosiaalityön määrärahoja ei saisi pienentää.
Nina Hukkila
Puolue: Kok.
Valkeakoski
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä päihdetyö on pidettävä kunnassa laaja-alaisesti eri sektoreiden strategiassa mukana. Rakenteet eivät voi olla ehkäisevän päihdetyön esteenä. Huolehditaan riittävistä resursseista. Kolmannen sektorin toimijat otetaan mukaan tähän työhön. Valkeakoskella käytetäänkin heitä jo tässä työssä esim. Raide ry Akaasta (Naakan yläkoulun päihdetyö) ja Yönusva, Valkeakosken oman nuorisotyön ja vapaaehtoisten katupartiointi.
Hanna Cygnel
Puolue: Vihr.
Kokkola
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsiperheiden tukeminen on tärkeää oikeastaan kaikkien ongelmien ennaltaehkäisyssä. Toimivat neuvolat, turvallinen varhaiskasvatus ja viihtyisä koulu tukevat lapsen ja nuoren turvallista arkea. Lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukeminen eri tavoin on tärkeää.
Mico Ylimäki
Puolue: Vihr.
Seinäjoki
ikä: 22
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Seinäjoelle tulisi lisätä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja nuorille. Nuoppareita ei saa ajaa alas, vaan niitä pitää lisätä. Ennaltaehkäisevä työ ulottuu kaupungin kaikille sektoreille ja kaikkien sektoreiden on kehitettävä yhteistyötä. Kaiken ikäisille on järjestettävä enemmän ilmaista harrastustoimintaa ja vanhuksille on järjestettävä enemmän toimintamahdollisuuksia. Muistisairaille, kehitysvammaisille ja läheisille on järjestettävä vertaistukitoimintaa ja matalan kynnyksen päivätoimintaa.
Paulina Koskenniemi
Puolue: Kesk.
Pello
ikä: 38
Meri Viljamaa
Puolue: Kesk.
Ilomantsi
ikä: 61
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Syrjäytymistä ja yksinäisyyttä ehkäistävä, syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo lapsena. Työttömille olisi oltava mielekästä tekemistä, matalan kynnyksen liikuntapaikat, tapaamispaikat. Vanhusten yksinäisyys on lisääntyvä ongelma, vanhuksille tarvitaan kuljetuksia kerhoihin ja muuhun toimintaan.
Katariina Styrman
Puolue: SDP
Helsinki
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluita pitäisi entisestään kehittää. Jokaisen kuntalaisen on päästävä keskustelemaan ongelmistaan siinä vaiheessa, kun niihin voidaan vielä puuttua kevyillä toimilla. Palveluita pitäisi myös markkinoida paremmin ja mahdollistaa yhteydenotto esim. nimettömänä chatissa.
Janne Aso
Puolue: PS
Kaarina
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päätöksenteon osaksi pitäisi saada ihmisvaikutusten arviointi eli IVA, jolloin päätöksiä tehtäessä olisi selvillä niiden vaikutukset ihmisiin. Täten kyettäisiin ottamaan ehkäisevä työ paremmin huomioon.
Antti Karumäki
Puolue: Vas.
Pori
ikä: 34
Kimmo Perkkiö
Puolue: Vihr.
Kontiolahti
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisyn pitäisi olla ilmaista ainakin alle 25-vuotiailta. Olisi hyvä että kaikilla olisi mahdollisuus harrastaa seksiä turvallisesti ja vastuullisesti. Ei vain nuorten mutta myös vähän vanhempienkin. Peitto heiluu joka tapauksessa...
Leea Halmetoja
Puolue: SDP
Helsinki
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisää maksuttomia harrastuksia ja iltapäivätoimintaa kouluille. Nuorisotalot täytyy säilyttää kaupunginosissa.
Hanna Salo
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevä työ maksaa itsensä takaisin. On tärkeää, että esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä ehkäistään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa riittävin resurssein. Sama koskee lapsiperheiden tukemista. Monipuolisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia tulee olla tarjolla kaikenikäisille. Laaja-alainen hyvinvoinnin edistäminen on itseisarvo, mutta hyvinvoivat asukkaat ovat myös osa kaupungin vetovoimaisuutta.
Ville Elonheimo
Puolue: Vihr.
Joensuu
Sanna Kivineva
Puolue: Vihr.
Porvoo
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehtimalla siitä, että kunnassa on toimivat ehkäisevän päihdetyön palvelut niin aikuisille kuin nuorillekin. Tarjotaan tietoa ja tukea ongelmapelaamiseen. Tuetaan erityyppisillä kunnan ja kolmannen sektorin palveluilla ihmisten omia voimavaroja selvitä arjen ongelmista. Tarjotaan päihteetöntä tekemistä ja kohtaamispaikkoja.
Kauko Juvonen
Puolue: Vihr.
Raisio
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jakamalla tietoa ja järjestämällä vaihtoehtoista toimintaa.
Anu Saari-Gomez
Puolue: FP
Porvoo
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluihin tulee panostaa. Esimerkiksi perheille konkreettista siivous ja lastenhoito apua, ennen kuin väsymys pahenee. Tiloja ja paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata toisiaan.
Juhana Lähdesmäki
Puolue: KD
Ilmajoki
ikä: 45
Marianne Chanth
Puolue: Vihr.
Porvoo
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn resursseja on lisättävä niin nuorten kuin aikuistenkin keskuudessa. Oli kyseessä koululaisesta, ilman opiskelupaikkaa jääneestä nuoresta tai työttömästä aikuisesta, aikainen puuttuminen ehkäisee suurempien haasteiden syntyä. Matalan kynnyksen palvelut, ihmisen kohtaaminen sekä muutoksissa tukeminen ovat mielestäni avainasioita. Ennalta ehkäiseminen on kaikin puolin parempi vaihtoehto kuin jälkeenpäin korjaaminen.
Outi Mononen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 68
Sonja Alanko
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluissa oppilashuollossa psykiatrinen sairaanhoitaja tai psykologi, harrastusmahdollisuuksia kaikille urheilun, kulttuurin tai hengailun mahdollistavien yhteisten olohuoneiden avulla. Nuorille maksuton ehkäisy. Vanhuksille palvelukeskusten toimintaa monipuolisesti ja tukea myös omaehtoiseen toimintaan. Kahviloita, jotka ovat auki illalla ja viikonloppuna. Terveyspalvelut paperittomille. Kaupungin henkilöstön tukeminen sotemuutoksen aikana.
Ilkka Veiström
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnallisessa päätöksenteossa tulee vahvistaa nimenomaisesti ennaltaehkäisevän päätöksenteon mallia. Vahvistaminen tarkoittaisi päätöksenteossa aikaisempaa systemaattisempaa vaikutusarviointia. Kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti päihdetyöhön, sen resursseihin tai yleisesti päihteiden käyttöön vaikuttaen, on tärkeää kuulla asiassa ammattilaisia ja tiedostaa tehtävien päätösten vaikutukset.
Raoul Plommer
Puolue: PIR
Helsinki
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn ja mainitsemienne esimerkkien lisäksi pitäisi myös pitää huolta siitä, että katkolle haluavat pääsevät myös hoitoon. Lisäksi varsinkin nuorten mielenterveyspalvelujen täytyy toimia, sillä mielenterveysongelmiin puuttumisella ajoissa ehkäistään mahdollisesti lukuisia tulevaisuudessa pahenevia ongelmia ja säästetään veronmaksajien rahaa.
Sari Piippo
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 42
Pasi Pönkkö
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 40
Anne Lehtokoski
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ajattelen, että nuorten syrjäytyminen on pitkän tapahtumaketjun tulosta. Mitä aiemmin tämä ketju katkaistaan, sitä paremmin voidaan ehkäistä ikävä lopputulos. Lapsena tuki voi olla tukea perheelle esim. kotiapua tai erityisapua lapselle, esim. päiväkodissa. Koulunkäyntiavustajat helpottavat takkuavaa taivalta kouluikäisellä. Riittävän edulliset/ilmaiset harrastukset tuovat tekemistä ja paikan nuorelle.
Jussi Tallqvist
Puolue: Vihr.
Vihti
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päihdeklinikka löytyy Nummelasta, sen lisäksi voisi liikkuvaa työtä tehdä myös kylillä.
Riitta Kangasluoma
Puolue: PS
Lapua
ikä: 33
Virpi Ojala
Puolue: Kok.
Seinäjoki
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kokemusasiantuntijuutta pitäisi käyttää enemmän hyödyksi!
Pirjo Lampi
Puolue: PS
Turku
Enni Einola
Puolue: SDP
Kauhajoki
ikä: 30
Sari Törmänen
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan budjetista tulisi resurssoida varoja siihen, että lapsiperheille korvattaisiin kodinhoitopalveluja esimerkiksi vanhemman sairastuessa. Kuntaan pitäisi perustaa kotityöntekijän virkoja.
Kauko Mikkonen
Puolue: PS
Inari
ikä: 52
Mikko Nenonen
Puolue: Vihr.
Kuopio
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille on taattava peruskoulun jälkeen opiskelupaikka tai työllistämistyö. Työllistämistyö voi olla työpajatoimintaa. Oma ehdotukseni on että työpajatoimintaa lisättäisiin. Päihteettömän elämän hyvyyttä tulee tuoda paremmin esille tiedotuksella ja koulutuksella. Päihteetön elämäntapa on usean nuoren valinta vuonna 2017 ja tätä suuntausta tulee edistää. Edulliset harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä. Taide ja liikunta harrastuksina ovat mainioita tapoja ehkäistä syrjäytymistä.
Karvonen Maarit
Puolue: Kok.
Seinäjoki
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että Seinäjoella on toimivat ehkäisevän työn menetelmät kaikilla sektoreilla. Mitä aikaisemmin ongelmakohtiin puututaan, sitä enemmän on yleensä pelastettavissa. Paras tilanne olisi, ettei ongelmia pääsisi syntymään lainkaan.
Reijo Hämäläinen
Puolue: SDP
Mikkeli
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Entistä enemmän matalan kynnyksen toimintaa, jakautumista nuorten pariin. Harrastusten tukemista. Varhainen puuttuminen. Yhteistyö kunnan, maakuntahallinnon ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa vaatii jatkuvaa kehittämistä. Yhteisöllisyys kunniaan. <3
Tiina Pancy
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ottamalla ehkäisevä työ osaksi neuvolaa esimerkiksi perhetyöntekijä neuvolan terveydenhoitajan työpariksi. Oppilashuollon riittävästä resurssista huolehtimalla.
Mika Aleksandroff
Puolue: Kok.
Inari
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Harrastusmahdollisuuksia, ajanviettopaikkoja ja tekemistä nuorille.
Jussi Taulo
Puolue: PS
Porvoo
ikä: 54
Tellervo Tulisalo
Puolue: PS
Seinäjoki
ikä: 38
Milla Hautala
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Taataan nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä. Etsitään nuorille turvallisia aikuisia, jotka voivat tukea nuoria. Varmistetaan päätöksentekijöiden yhtenäinen näkemys siitä, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia, vaikka sote-palveluista vastaa jatkossa maakunta.
Riitta Karjalainen
Puolue: Kesk.
Turku
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikuntaa kaikenikäisille; pyöräteitä, erilaisia liikuntaharrastuksia. Eri hallintokuntien tehtävä yhteistyötä, jotta infra on valmiina ja auttaa edistämään asiaa kunnassa.
Pia Miettinen
Puolue: Kesk.
Janakkala
ikä: 42
Jukka Kärkkäinen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan strategiassa on huomioitava ehkäisevän työn tärkeys eri toimialoilla. Kaikki toiminnot, joilla voidaan vähentää yksinäisyyttä, toimettomuutta, työttömyyttä, köyhyyttä ja syrjäytymistä ovat tärkeitä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin sairastumisen riskiä voidaan vähentää, kun ihmisillä on mahdollisuus osallisuuden kokemiseen. Harrastusmahdollisuudet, nuorisotyö eri muodoissaan, kokoontumispaikat eri ikäisille yms. ovat toimintoina myös tärkeitä.
Simo Räty
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Turvataan kouluihin ja oppilaitoksiin riittävä määrä terveydenhoitohenkilökuntaa ja turvataan varhainen puuttuminen. Tuetaan koulujen ja oppilaitosten päihdekasvatusta. Huomioidaan ennaltaehkäisevä päihdehuolto työterveyspalveluissa ja työpaikoilla. Tarjotaan nuorille ja nuorille aikuisille päihteettömiä tilaisuuksia ja tapahtumia. Tehdään yhteistyötä ehkäisevää päihdetyötä tekevien ja tarjoavien toimijoiden kanssa, jotta apua olisi mahdollisimman kattavasti kaikkien saatavilla.
Taina Laitinen
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöt tarjoavat lapsille ja nuorille harrastuksia monipuolisesti. Sekä järjestöjen resurssien että mm. sopivien tilojen tarjoaminen parantavat harrastusten saatavuutta. Jokaisella lapsella pitäisi olla mahdollisuus harrastaa. Palvelut perheille ja tuki arjessa jaksamiseen sekä lapsen tai nuoren kehittymiseen pitää voida taata vauva-ajasta täysi-ikäisyyteen saakka.
August Halonen
Puolue: Kesk.
Helsinki
ikä: 19
Päivi Salminen
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Riittävällä resurssoinnilla peruspalveluihin sekä järjestämällä palvelut ihmisen tarpeiden mukaan, ei organisaation rakenteiden mukaan. Ehkäisevässä työssä tärkeää on ihmisten aito kohtaaminen ja yritys ymmärtää arkea, jossa kukin elää.
Anne Salovaara-Kero
Puolue: RKP
Vaasa
ikä: 42
Beatriz Mahkonen
Puolue: Vihr.
Kaarina
ikä: 42
Hanna Varpalahti
Puolue: Vas.
Hanko
ikä: 36
Martti Kuivalainen
Puolue: SKP
Jyväskylä
ikä: 67
Tapio Kylä-Heiko
Puolue: Kesk.
Laitila
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kohtaamispaikkojen järjestäminen eri-ikäisille, päihteetöntä toimintaa tarjolle ja ohjausta sekä ehkäisevää työtä Laitilaan. Huolehditaan kaikista - sisulla ja sydämellä.
Mikko Korhonen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 37
Piia Nurmela
Puolue: KD
Lempäälä
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikessa päätöksenteossa on pyrittävä välttämään lyhyen tähtäimen päätöksiä, joilla saadaan ehkä tulos näyttämään seuraavana vuonna hyvältä, mutta jotka tulevat pitemmällä ajanjaksolla tarkasteltuna kalliiksi, esimerkkinä koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen ja erityislasten tarpeiden sivuuttaminen säästösyistä.
Pia-Maria Turunen
Puolue: KD
Ylöjärvi
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kotipalvelun resursseja tulisi lisätä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn satsata enemmän.
Anne Ronkainen
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten koulukiusaamista on ennaltaehkäistävä. Luokkakoot on pidettävä kohtuullisina ja avustajia on oltava enemmän. Erityisryhmät (joilla on iästä riippumatta fyysisiä/psyykkisiä/kielellisiä rajoitteita) tulisi huomioida ja työttömien saada töitä, jottei syrjäytymistä ja päihteisiin sortumista tapahtuisi. Omaishoitajan jaksamista, vanhusten hyvinvointia ja syrjäkylillä asumista tulisi tukea. Asioita on ajateltava pidemmälle, jotta voimme olla tyytyväisempiä, hyvinvoivia heinolalaisia.
Satu Eskelinen
Puolue: PIR
Jyväskylä
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Painotetaan kaikessa päätöksenteossa ongelmien ennaltaehkäisyä. Etsivälle nuorisotyölle on taattava resursseja ja edistetään muitakin hyviä käytäntöjä. Tarjotaan matalan kynnyksen toimintaa, tiloja ja palveluja eri käyttäjäryhmille.
Anette Helén
Puolue: SDP
Hyvinkää
ikä: 32
Saila Salo
Puolue: Vihr.
Seinäjoki
ikä: 32
Elisa Lamberg
Puolue: Kesk.
Hankasalmi
ikä: 32
Juho Karvinen
Puolue: PIR
Tampere
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kynnys sosiaali- ja terveyspalveluihin hakeutumiselle on oltava matalalla. Se tarkoittaa, että kuntalaiset tietävät palveluista, palvelut ovat lähellä ja ilmaisia tai hyvin edullisia. Hyvät lähipalvelut ovat avainasemassa.
Lauri Alhojärvi
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Köyhyyden vähentäminen on tärkein yksittäinen toimenpide. Sen suurin yksittäinen osatekijä puolestaan on asumiskustannusten alentaminen. Tämän toteuttamiseksi on lukuisia keinoja, joista voi lukea tarkemmin kotisivuiltani.
Virve Friman-Tiihonen
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 49
Jari-Pekka Raitamaa
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarjoamalla nuorille harrastemahdollisuuksia ja keskittämällä huomio erityisesti syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. Esimerkki päihteidenkäyttöön tulee usein omasta perheestä, joten ennaltaehkäisevä perhetyö on tärkeää.
Tuija Ketonen
Puolue: PS
Loimaa
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Loimaalla tulisi panostaa entistä enemmän nuorten päihdekasvatukseen. Nuorten päihteettömien ajanviettopaikkojen aukioloaikoja tulee tarkastella ja mahdollisuuksien mukaan lisätä.
Jarmo Lahtinen
Puolue: SDP
Lappeenranta
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut.Tuetaan päihteetöntä nuorisokulttuuria ja ehkäistään ryhmäpainetta, joka johtaa päihteiden käyttöön.Taataan nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä. Luodaan kohtaamispaikkoja, taataan tarvittavat ehkäisevät palvelut ja toimintaa kuntalaisille, jotta kukaan ei jää yksin. Tunnustetaan järjestöjen rooli turvallisuutta ja hyvinvointia tuovina yhteisöinä.
Harri Kivistö
Puolue: PIR
Tampere
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaupunki tarvitsee ehkäisevän työn hallinnoijan, jonka yhtenä työtehtävänä on edistää asukkaiden tietoisuutta kaikista erilaisista matalan kynnyksen ennaltaehkäisevistä palveluista.
Mark Stenbäck
Puolue: PIR
Tampere
ikä: 40
Nina Pietinen
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevää työtä tarvitaan jokaisessa ikäryhmässä, alkaen päivähoidosta.Koulunkäyntiavustajia tarvitaan lisää. Suomessa on hälyttävän iso määrä 9-luokkalaisia, jotka eivät osaa kunnolla lukea, ja erityisapua tarvitsevien lasten ja nuorten määrä kasvaa koko ajan. Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia tulee olla kaikille. Etsivä nuorisotyö täytyy pitää voimissaan ( moni olisi jäänyt neljän seinän sisälle syrjäytymään ilman heitä). Ikäihmisille pitää olla aktivoivaa toimintaa.
Asko Nieminen
Puolue: KD
Kangasala
ikä: 55
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luontopolut ja liikuntareitit pidetään hyvässä kunnossa, hyvät opasteet. Koirapuistoja Kangasalle, mukavia kohtaamispaikkoja koirien omistajille ja koirista kiinnostuneille,
Pirjo Riikonen
Puolue: SDP
Heinola
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvinvoiva kuntalainen on lähtökohta hyvinvoivalle kunnalle. Ehkäisevä työ, kaikissa muodoissa on kunnan toimialueiden vastuulla. Päihteetön elämä ja nuorten tukeminen varhaisen tuen ja puuttumisen keinoin tulee olla todellisuutta kunnassa. Tarvitsemme toimivat mallit. Kunta yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa voivat tehdä hyvän elämän kuntalaisille. Ennakoiva ote tulee olla kunnan strateginen valinta. Pidetään kaikki mukana ja ei jätetä ketään yksin. Tehdään Heinolaan iso Elämä.
Tuomas Vainionpää
Puolue: Vihr.
Pori
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Oppilaiden pääsy koulukuraattorille sekä koulupsykologille on tehtävä helpommaksi. Samoin opinto-ohjaukseen on panostettava enemmän. Lapsilla tulee olla myös kaikilla pääsy varhaiskasvatuksen ja päivähoidon piiriin, tulotasosta riippumatta.
Iiris Pääkkönen
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 21
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Joensuussa tulee torjua subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Laadukas ja kaikkien käytettävissä oleva varhaiskasvatus ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Etsivään nuorisotyöhön tulee panostaa ja kouluissa tulee tukea kasvavan lapsen elämänhallinnallisten edellytysten kehittymistä. Koulupsykologin ja opinto-ohjaajan palveluita on saatava riittävästi jokaisessa koulussa. Nuorisotyön tulee olla monialaista yhteistyötä, jossa ovat mukana niin aikuiset kuin nuoret itse.
Anu Väyrynen
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnassani/Suomessa pitäisi päättäjien ymmärtää ennaltaehkäisevän työn merkitys. Monesti asioihin puututaan kun on liian myöhäistä. Omalta osaltani aion vaikuttaa asioihin myönteisesti. Minusta on hirveän tärkeää että asioihin osataan valmistautua ennalta, koska se tuottaa tulosta ja vähentää kuluja. Resursseja lisää ja ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan ihmisten yksittäisiin tarpeisiin vaaditaan aina ja niitä pitää löytyä jos halutaan minimoida kuluja.
Raisa-Tiina Lahtinen
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 61
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaavoituksen ja rakentamisen myötä asuntoja, jotka antaisivat mahdollisuuden yhteisöllisyydelle ja kanssakäymiselle. Yhteisasuntoja yksinäisille, yhteiskeittiöitä ja muita vapaa-aikatiloja kaikille. Ehkäisevää työtä tekeville, ihmisistä huolehtiville järjestöille pitää taata riittävä taloudellinen tuki. Kunnan palvelut kuten kirjasto ja uimahallit voisivat olla avoinna myöhempään iltaisin ja viikonloppuisin sekä juhlapyhinä. Vanhusten laitoksissa virkistystoimintaa myös viikonloppuina.
Esko Sutela
Puolue: SDP
Lahti
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulee ehkäisevän päihdetyön yhteydessä edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia päihteiden aiheuttamien haittojen vähentämiseksi viranomaisyhteistyöllä, viranomaisille annettavilla lausunnoilla sekä kunnan omilla toimilla.
Olli Ikonen
Puolue: SKP
Espoo
ikä: 66
Hanne Mantere
Puolue: SDP
Vesanto
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tärkeää olisi, että kunnassa kaikki asukkaat olisivat tasa-arvoisessa asemassa keskenään. Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on tärkeää, koska se pitkässä juoksussa säästää kunnan menoissa. Nuorille on tarjottava mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja siihen, että kunnassa säilyy paikka, jossa nuoret voivat tavata toisiaan ilman päihteitä. Jatkossakin kunnan on tärkeää tukea järjestöjä ja yhdistyksiä heidän hyvin tekemässään työssä asukkaiden eteen.
Jari Murtonen
Puolue: Vas.
Lahti
ikä: 55
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikkien nuorten kanssa työskentelevien osaaminen mielenterveys- ja päihdeasioissa on varmistettava, käytettävä myös vertaistukea enemmälti. Matalankynnyksen paikkoja pitää saada lisää.
Tiina Räsänen
Puolue: Kesk.
Akaa
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Riittävän vahvoilla varhaisen tuen tarjoamisella kasvun ja oppimisen tueksi luo hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymiskehityksen muodostumista. Pitkäaikaistyöttömistä johtuvien sakkomaksujen maksamisen sijaan painopiste täytyy kääntää ennaltaehkäiseviin, työllisyyttä edistäviin toimiin ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen lisäämiseen. Hyvinvointi kuuluu kaikille kuntalaisille ja hyvinvoinnin edistäminen on kaikkien yhteinen tehtävä.
Emma Hotakainen
Puolue: Vas.
Kaarina
ikä: 36
Annemari Eskola
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluja kehittämällä ja kiinnittämällä huomio nykyisen palvelujärjestelmän oikea-aikaiseen puuttumiseen. Mitä varhemmin ihminen löytää tuen ja avun ongelmia kohdatessaan, sitä paremmat mahdollisuudet niistä on selvitä.
Aura Laento
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 67
Antti Yli-Tainio
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jyväskylä tarvitsee nuorisotilat sellaisille alueille, joissa niitä ei tällä hetkellä ole, kuten Kortepohjaan, Lohikoskelle ja Keljonkankaalle. Päihdetyölle pitää taata riittävät resurssit kaikissa tilanteissa. Jos joku haluaa eroon päihteistä, apua on aina saatava! Myös vaihtoehtoisen ajankulun tarjoaminen on tärkeää. Tein itse aikoinaan aloitteen lautapelikerhon perustamisesta pohtiessani, että opiskelijoille pitäisi olla muitakin tapoja viettää aikaa yhdessä kuin ryyppääminen.
Reija Vainionpää
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehtia perhepalvelujen saatavuudesta, toimivasta oppilashuollosta ja lastensuojelusta. Lapsille, nuorille, työikäisille ja vanhuksille mielekkäitä ja edullisia harrastuksia. Apua helposti kaikkien saataville jo varhaisessa vaiheessa. Ehkäistä aluiden eriytymistä rakentamalla samalle alueelle monenlaisia asuntoja. Turvata peruspalvelut kaikille varallisuudesta riippumatta.
Pia Louhelainen
Puolue: Vihr.
Hanko
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sen tulisi olla näkyvää ja uskottavaa. Toimivaa, nopeatempoista, yksilöllistä. Ongelmiin tulisi pureutua heti, eikä vasta silloin, kun tilanne on jo luisunut käsistä.
Tatu Toikkanen
Puolue: PIR
Jyväskylä
ikä: 21
Isra lehtinen
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tekemällä normaalimmaksi sen, että joku ei ota alkoholia. Aloitetaan kaupungin tilaisuuksista.
Jari Suominen
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Osallisuus yhteiskuntaan on luotava jo varhain. On järjestettävä hyvät puitteet varhaiskasvatukselle, koululle ja harrastuksille. Aikuisia on tuettava heidän vastuullisessa työssään esimerkkeinä nuoremmille. Nuorten jengiytyminen päihdealamaailmaan on estettävä. On tuettava perheitä eikä paniikissa ryhdyttävä hajottamaan niitä. Matalan kynnyksen apua voisi tarjota asuinalueille perustettavissa monipalvelukeskuksissa, kylätaloissa.
Pauli Korgan
Puolue: PS
Turku
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Turussa on paljon mahdollisuuksia hyvään ja turvalliseen kasvuun. Tämä vaatii päättäjiltä rohkeuttaa edistää nuorisopalveluja yhteisenä rintamana, ilman että asiasta tehdään poliittinen kysymys tai kerätään irtopisteitä.
Nina Korventaival
Puolue: SDP
Kerava
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erityisen tärkeää on kehittää edelleen ennaltaehkäisevää mielenterveys- ja päihdepalvelua sekä nuorille suunnattuja palveluita.
Taina Nyström
Puolue: Vihr.
Parainen
Teemu Tiensuu
Puolue: Kok.
Kerava
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikkien nuorten kanssa työskentelevien osaaminen mielenterveys- ja päihdeasioissa on varmistettava. Yhteisöllisyyttä on lisättävä järjestöjen, seurakuntien ja kaupungin yhteistyönä. Päihdehoidon kynnys on oltava matala niin, että hoitoon pääsee jo ennen kuin haitat ovat vakavia.
Tiina Elo
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Espoossa on edelleen panostettava ennaltaehkäiseviin tukipalveluihin perheille. On tärkeää, että avun tarpeessa oleva perhe tai nuori saa nopeasti apua yhdestä paikasta eikä joudu palloteltavaksi luukulta toiselle. Myös nuorisotyön resurssit on turvattava. On tärkeää, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa vanhempien tulotasosta riippumatta.
Satu Lämsä
Puolue: KD
Kuusamo
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestämällä ilmaistapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille.
Santeri Pienimäki
Puolue: EOP
Turku
ikä: 42
Jarno Saarinen
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 43
Sari Mäki
Puolue: KD
Espoo
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päihteetöntä elämäntapaa on edistettävä. Päihdekuntoutukseen tulee suunnata riittävästi resursseja, mutta painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevässä päihdetyössä.
Päivi Nissinen
Puolue: Vihr.
Lapinlahti
ikä: 52
Eero Vainio
Puolue: Kesk.
Raisio
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään huolta siitä, että nuorille on riittävästi harrastusmahdollisuuksia. Pidetään huolta siitä, että syrjäytymisvaarassa olevat henkilöt löydetään ja heille tarjotaan asianmukasta apua. Suunnitellaan ympäristö niin, että se on viihtyisää ja virikkeellistä, jottei ostarin kulmat ole ainoita paikkoja jossa viihdytään.
Calle Viteli
Puolue: PS
Helsinki
ikä: 40
Olli Salin
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sekä maakunnan sotessa että Helsingissä varmistetaan syrjäytymistä ehkäisevän työn, myös sosiaalityön yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja muiden yhteisöjen kumppanuustyössä ja kaupungin strategiaan tämä kirjaamalla. Resurssit kirjataan sekä hyvinvointisuunnitelmaan että budjettiin. Vertaistuen osuus otetaan mukaan ja asukkaita/asiakkaita osallistetaan lasten etu priorisoiden. Ketään ei jätetä yksin ja heitteille.
Aino-Kaisa Manninen
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveyttä voidaan edistää kuntatasolla lisäämällä liikuntamahdollisuuksia, suosimalla liikkumismuotoina kävelyä ja pyöräilyä sekä panostamalla kulttuuritarjontaan sekä vapaaseen sivistystyöhön. Matalan kynnyksen terveyspalveluita pitää lisätä ja niihin tulee päästä myös paperittomien ihmisten. Jokaisella ja nuorella tulee olla ainakin yksi harrastus. Lisäksi kannatan maksutonta ehkäisyä alle 25-vuotiaille nuorille.
Eeva Kärkkäinen
Puolue: Kesk.
Helsinki
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
- Huolehtimalla, että nuorille on tarjolla riittävää opintojen ohjausta. Ilman jatko-opintopaikkaa jäävän nuoren on voitava kääntyä edelleen tutun opon puoleen! - Tarjoamalla lapsille ja nuorille mielekästä tekemistä ja harrastuksia yhdessä järjestöjen kanssa. - Perheiden ja vanhemmuuden tukeminen luo hyvinvointia ja säästää rahaa. Tarvitaan matalan kynnyksen perhepalveluita. - Saavutettavat liikunta- ja kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia. Kirjastot ja lenkkipolut kaikkien ulottuville!
Marie Okkonen
Puolue: Kesk.
Joensuu
ikä: 27
Antti Aarnio
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Harrastamisen kautta! Kun mahdollistamme kunnassa ihmisille erilaisia tapoja harrastaa asioita, niin mahdollisuudet mukavaan tekemiseen lisääntyvät. Se voi tarkoittaa liikuntamahdollisuuksien parantamista, kulttuurin esilletuomista tai vaikkapa asukasyhdistysten toiminnan tukemista. Parasta ennaltaehkäisevää toimintaa on se, kun ihmiset viihtyvät omassa kaupungissaan.
Tiina Viillos
Puolue: Vihr.
Hämeenlinna
ikä: 30
Annenina Vilkman
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jalkautumalla sinne missä ihmiset ovat. Kouluissa riittävän ajoissa puuttua asioihin. Rohkeutta asioiden esille ottamiseksi ja lisä koulutusta ja tekijöitä.
Hanna Susitaival
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 43
Emma Holsti
Puolue: Kok.
Espoo
ikä: 20
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Espoossa ei ole lainkaan omaa ehkäisevän päihdetyön tekijää. Tähän tarvitaan pikaisesti muutos, ja on luotava ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin virka tai vastaava. Työn tärkeydestä olisi hyvä puhua myös enemmän kaupungin organisaatioissa, sillä työn toteutus kuuluu kaikille.
Raija Heikkonen
Puolue: SDP
Vantaa
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisää matalankynnyksen paikkoja ihmisille, ennaltaehkäisevää hoitoa ja sekä inhimillisyyttä lisää ja asuntoja asunnottomille: Nuoria ei saa unohtaa, koulutusta ja työtä.
Sirpa Kemppainen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 54
Anu Honkanen
Puolue: SDP
Joensuu
ikä: 37
Salonen Marju-Riitta
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 65
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikin mahdollisin tavoin. Ennaltaehkäisevä työ kannattaa aina.
Marja Moilanen
Puolue: Kok.
Jyväskylä
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevään työhän pitää saada lisäresursseja, jotta lapsiperheiden hyvinvointia voidaan kehittää. Vertaistukiryhmiä, kriisiapua, jälkitukea, lähestyttävyyttä ja "Rinnallakulkija" toimintaa tukemaan avun loppuun saattamiseksi.
Kati Marjakangas
Puolue: Kesk.
Ylivieska
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhainen ja oikea-aikainen tuki perhetyön kautta koteihin, että perheet jaksaisivat ja voisivat paremmin. Ehkäisevä työ tulisi olla läpi leikkauksena kaikilla kunnan toimialueilla. Koulujen ja oppilaitosten kuraattoripalveluihin ja matalan kynnyksen mt-palveluihin tulisi koordinoida lisää resursseja. Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut tukevat osaltaan kuntalaisten hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Kunnan yhteistyö kolmannen sektorin kanssa tukee ehkäisevää työtä.
Kirsi Kaivonen
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevän työn tulisi olla riittävästi resursoitua ja siinä tulisi huomioida eri kohderyhmät mahdollisimman tehokkaasti. Ongelmiin pitäisi pystyä tarttumaan jo varhaisessa vaiheessa. Tiedon erilaisista auttamis- ja tukimenetelmistä tulisi olla helposti saavutettavaa.
Sanita Heinonen
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluissa riittävän määrän koulukäyntiavustajia, ei liian suuret luokat, päiväkoti ryhmät mielummin pieni kun iso, harrastus mahdollisuuksia myös vähänväräisten perheiden lapsella ja nuorella. Lisää koulu psykologeja ja kuraattoreja. Koulukiusauksen ehkäisy ja hoito.
Hanna Martikainen
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasinen lapsuus pitäisi saada ehkäistyä. Ennaltaehkäisevää apua elämän haasteisiin pitäisi saada tarvittaessa jo raskauden aikana. Subjektiivinen päivähoito on myös ennaltaehkäisevää lastensuojelua ja se kunnan pitäisi taata. Nuorille pitää olla päihteetöntö toimintaa ja ajanviettopaikkoja. Sama tietysti koskee aikuisiakin. Yleensä alkoholismi juontaa juurensa monen asian umpisolmusta ja kunnalla pitäisi olla tarpeeksi resursseja auttaa näiden solmujen aukaisussa yksilöllisesti.
Satu Taavitsainen
Puolue: SDP
Mikkeli
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarvitsemme hyvinvoinnin vahvistamista arkielämämme kannalta keskeisiin ympäristöihin kuten koteihin, päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Varhaista apua ruohonjuuritasolle. Näin säästämme inhimillisiä kärsimyksiä ja yhteiskunnan rahoja, joita ongelmien pitkittyminen aina aiheuttaa. On lisättävä koulujen psykologi- ja toimintaterapiapalveluja, perheneuvontaa, kotikuntoutusta, nuorten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä sekä vertaistukea.
Paula Nordström
Puolue: Vihr.
Lohja
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tiedotusta tulee lisätä. Kaikille ikäryhmille tulee olla mielekästä ja maksutonta tekemistä ja päihteettömiä tapahtumia. Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen tulee lisätä resursseja.
Janne Niiniharju
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostetaan yhteisöllisyyteen ja yhteisöihin jotka järjestävät yhteistä toimintaa, johon kaikki voi osallistua. Tätä voidaan tukea kaupungin kassasta.
Inka Hopsu
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten ehkäisevään päihdetyöhön kannattaa panostaa. Espoossa kannattaisi tehdä myös vahvaa alueellista työtä ja projekteja, sillä tarpeet eri puolilla kaupunkia ovat erilaisia.
marjatta räty
Puolue: PS
Joensuu
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaalinen luototus käyttöön. Nuorille kaupungin tukevia kokoontumis-ja liikuntapaikkoja. Järjestöjen mukaan otto erilaisin tukitoimin. Matalan kynnyksen toiminta nuorten itsensä ideoimana.
Miia Nahkuri
Puolue: SDP
Riihimäki
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kansalaisyhteiskunnan tukeminen on avain yhteisöllisyyteen. Yhdistyksien ja järjestöjen tukemiseen on olemassa monenlaisia keinoja kuten erilaiset toiminta-avustukset sekä tilat ovat esimerkkejä näistä. Kolmannen sektorin rooli tulee olemaan entistä merkittävämpi sote-uudistuksen jälkeisessä kunnassa. Tämä on yksi tapa jolla voidaan edistää ehkäisevää työtä.
Leena Tervahartiala
Puolue: Kok.
Lieto
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluterveydenhoitajien vastaanottoaikaa lisättävä, jotta nuorella helppo mennä heti kertomaan huolistaan. Opinto-ohjaajan tunteja lisättävä, jotta nuoret osaavat hakeutua kiinnostaviin jatko-opintoihin. Päihde- ja mielenterveyspalvelut oltava helposti saatavilla, yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa lisättävä. Harrastustoimintaa ja virikkeellisiä kokoontumispaikkoja nuorille. Ilmaisia luentoja kuntalaisille terveyden edistämisestä. Kotiapupalveluita helpommin saataville.
Toni Juvonen
Puolue: Vihr.
Siilinjärvi
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarjotaan nuorille tekemistä ja tilat tekemiselle. Valistetaan vanhempia.
Taru Järvimaa
Puolue: Vihr.
Hyvinkää
Kukka-Maaria Wessman
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Turussa on loistavat mahdollisuudet parantaa asukkaiden hyvinvointia kulttuurin kautta. Kaupungin on tarjottava kaikille mahdollisuuden nauttia kulttuurista ja luoda sitä ikään tai varallisuuteen katsomatta.
Tuomas Ali-Hokka
Puolue: PIR
Hämeenlinna
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Paras tapa olisi verkostoitua selkeällä hierarkialla. Kouluissa opettajien kanssa, työpaikoilla luottamusmiesten kanssa ja yhdistysten vetäjien kanssa. Heiltä voisi säännöllisesti kysyä, mutta ei liian usein, että mitä ongelmia heidän mielestään on mahdollisesti vaarassa syntyä. Heille ei tarvitse laittaa todistustaakkaa ongelmien suhteen, vaan heidän havaintojaan voidaan käyttää ennaltaehkäisevään työhön ennen kuin ongelmat kasaantuvat. Kaikki voi toimia hienotunteisesti ja ihmisiä kuunnellen.
Suvi Ontto-Panula
Puolue: SDP
Kauhajoki
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tasa-arvoa kunnioittaen ja kehittämällä nuorisotakuun kautta.
Mirja Arajärvi
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 72
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten ohella myös vanhoille ihmisille pitää olla mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin, liikuntaan ja yhdessäoloon. Vanhoille ihmisille myös peliriippuvuus on yleistä. Pienet eläkerahat menevät peliautomaatteihin. Myös tähän pitäisi saada katkaisuhoitoa.
Eero Eloranta
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tärkein vaaliteemani on osallistuva Kuopio. YLE uutisoi 28.2.2017 "Islannin ihmeestä". Siellä nuorten päihdekäyttäytyminen on mennyt todella hyvään suuntaan muita osallistumisen mahdollisuuksia lisäämällä. Hyvä elinympäristö on suoraan yhteydessä terveisiin elintapoihin. Käytännössä yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa mm panostamista erilaisiin harrastus- ja toimintatiloihin. Kaupungin olisi mahdollista panostaa asiaan paljon nykyistä enemmän.
Marjo Hämäläinen
Puolue: Vihr.
Joensuu
Eero Kivinen
Puolue: SDP
Turku
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erityistä huolta kohdistaisin nuoriin ja työssäkäyviin, sillä elämän peruspuitteiden ollessa kunnossa voidaan paremmin vastaanottaa tietoa myös riskeistä, joita päihteidenkäyttöön liittyy. Nuoret ovat myös olennainen kohde, koska nuorena opitaan moni aikuisuuteen jatkuva elintapa.
Kirsi Pelvola
Puolue: Vihr.
Nokia
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ pitää olla poikkihallinnollista ja aidosti integroitunut sektoreiden yhteiseksi teemaksi. Tämä on aivan kärkihanke ja keskeinen teema kuntapolitiikassa. Ehkäisevälle työlle pitää antaa paremmat resurssit vaikka se aluksi maksaa. Raskaiden palvelujen tarve ei vähene lisäämällä henkilökuntaa raskaisiin palveluihin. Perhepalveluihin pitää päästä heti, matalalla kynnyksellä. Myös omaiset pitää huomioida. Yhden ongelma on myös läheisten ongelma, hoitovastuuta ei saa laittaa läheisille!
Susanna Suoniemi
Puolue: Vihr.
Vesilahti
ikä: 45v.
Päivi Hakkarainen
Puolue: SDP
Joensuu
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä perhetyötä, huolehtia koulujen riittävistä resursseista ja tukitoimista. Lisätään järjestöjen tukea taloudellisesti ja tarjotaan tiloja. Riittävästi ilmaisia/edullisia liikuntamahdollisuuksia.
Kyösti Timonen
Puolue: Kok.
Joensuu
ikä: 66
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo varhaiskasvatuksessa siirtymällä asteittain maksuttomaan yhteiskunnan ylläpitämään, erilaisia muotoja sisältävään 3-6 vuotiaiden henkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehittämiseen.
Tarja Rannisto
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ympäristön tilaa parantamalla lisäämme myös asukkaiden turvallisuutta ja terveyttä. Siksi on ensiarvoista tehdä ympäristön kannalta vastuullisia päätöksiä. Nuorisokulttuurin tukeminen edistää nuorten hyvinvointia ja vahvistaa eväitä hyvän elämän rakentamiseen. Tukipalveluita tulee olla saatavilla siellä missä ja silloin kun niitä tarvitaan.
Tobias Simon
Puolue: Vihr.
Vaasa
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Laadukas peruskoulutus on minusta tärkeä pohja - se vaati resurssit koululle ja riittavasti pienet ryhmät.
Sanna Viitanen
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää työtä tulisi tehdä yhdessä järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa, moniammatillisesti. Ketään ei saa jättää yksin, joten on tärkeää taata tarvittavat ehkäisevät palvelut, sekä luoda kuntaan erilaisia kohtaamispaikkoja ja toimintaa kaikenikäisille.
Marko Jönhede
Puolue: Vihr.
Joensuu
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään ennenkaikkea nuoristamme huolta samalla ehkäisten syrjäytymistä.
Mirja Koski
Puolue: Vihr.
Mikkeli
ikä: 62 v.
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Julkisissa tilaisuuksissa ei olisi alkoholitarjoilua. Alkoholin tuomien haittojen ja taloudellisten menetysten inhimilinen ja rahallinen arvo tiedotettava ihmisille säännöllisin tietoiskuin kunnan asiana esim. ennen erilaisia lomia, suuria festivaaleja jne. Kunnan alueella olevat työnantajat mukaan päihdetyön ennaltaehkäisevään toimintaan.
Teppo Tarnanen
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Taataan nuorille omaehtoisen toiminnan mahdollistavia paikkoja, joissa voi viettää aikaa päihteettömästi. Taataan ehkäisevän päihdetyön palvelut kaiken ikäisille. Luodaan Joensuuhun sektorirajat ylittävä toimintamalli ehkäisevän työn koordinoimiseksi.
Harri Juopperi
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päihteettömillä tapahtumilla, työntekijöitä lisäämällä ja avun saamisen nopeuttamisella.
Tuomo Vesikko
Puolue: Muu
Heinola
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Heinolassa tulisi lasten ja nuorten osalta rakentaa turvalliset ja hyvät koulut, joissa on terveellistä opiskella. Ryhmäkoot pitää pitää kohtuullisina ja avustajaresurssit riittävinä. Työikäisten osalta pitää auttaa työttömiä työllistymään ja tukea alkoholi- ja mielenterveysongelmaisia niin, että he eivät syrjäydy. Vanhuksille tarvitaan esteetöntä ympäristöä, hissillisiä kerrostaloja ja hyvin hoidettuja ja hiekoitettuja kulkuväyliä. Vanhuksille pitää tarjota heille sopivia kuntosaleja.
Enni Einola
Puolue: SDP
Kauhajoki
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikunta edistää hyvinvointia. Parhainta ennaltaehkäisyä on taata toimivat liikunnan ja vapaa-ajan palvelut jokaiselle kuntalaiselle. Harrastaminen tulisi olla mahdollista jokaiselle, toimeentulosta riippumatta. Ihmisten työhyvinvointiin ja työterveyden huoltoon tulee panostaa. Äärirajoilla taiteilevat työntekijät ei tuota tehokasta työtä. Lapsille ja nuorille oltava riittävät vapaa-ajanmahdollisuudet ja koulun käynnistä on saatava mielekästä ja turvallista, riittävillä henkilöstöresursseilla.
Olavi Lehtonen
Puolue: SDP
Vantaa
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Antaa tiloja AA- kerhojen ja A- klinikoiden käyttöön. Panostaa muuhunkin kuin syyllistämiseen, eli kouluttaa terveydenhuollon henkilökuntaa. Tehdä kampanjoita, tai / ja antaa rahaa järjestöjen käyttöön niiden toteuttamiseksi.
Helena Tähtinen-Kivikäs
Puolue: Kok.
Jyväskylä
ikä: 61
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Siirrytään välittömään kopin ottoon eikä siirretään tuonnemmaksi, yksintoimijasta moniosaajaverkostoksi.
Harri Lehtonen
Puolue: Vihr.
Sipoo
ikä: 40
Ari Paanala
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tärkeimpänä asiana pidän, että SOTE-ratkaisussa otetaan huomioon porkkanalla ja kepillä, että ennaltaehkäisy kunnissa vaikuttaisi jollain tavoin rahoitukseen sekä kunnan että maakunnan puolella.
Laura Rahko
Puolue: Kesk.
Rovaniemi
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Aiempi työni lastentarhanopettajana ja koulutukseni sosionomina ja sosiaalityössä ovat antaneet näkökulmaa ehkäisevään työhön. Ehkäisevää työtä tulisi tehdä kaikilla ikäkausilla, Rovaniemellä erityisesti painottaen tulevaisuuteen eli lapsiin ja nuoriin. Kuitenkin esimerkiksi etsivä vanhustyö on mielenkiintoinen uusi käsite etsivän nuorisotyön rinnalle. Järjestöillä on jatkossakin merkittävä rooli ehkäisevän työn tekijöinä. Ehkäisevä työ on huolenpitoa.
Jukka Saikkonen
Puolue: Vihr.
Mikkeli
ikä: 41
Vera Välimäki
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ottamalla asukkaat, yhdistykset ja järjestöt entistä paremmin mukaan kaupungin kehittämiseen sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa.
Kukka Eskola
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja lasten ja nuorten yhdenvertaisuuteen tulee panostaa. Kunnan tulee satsata näihin: laadukas ja maksuton varhaiskasvatus ja koulutus, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut, kirjastot, maksuttomien harrastusmahdollisuuksien takaaminen koululaisille sekä maksuton ehkäisy nuorille. Erilaisten sosiaali- sekä tuki- ja ohjauspalvelujen tulee olla kaikkien saavutettavissa ja huomioida erityisesti lapset ja nuoret, jotka ovat vaarassa tulla syrjityiksi.
Virve Friman-Tiihonen
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 49
Nina Pyykkönen
Puolue: Vihr.
Hyvinkää
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki lähtee ymmärryksestä, että päihteet eivät aiheuta päihdeongelmaa vaan psykososiaaliset tekijät. Huomiomme tulisi kohdentua näihin. http://theunboundedspirit.com/drugs-dont-cause-addiction-this-short-animated-video-will-change-your-view-on-drugs-forever/
Sami Pesonen
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki ennaltaehkäisevä työ on erittäin kannatettavaa, erityisesti nuorten parissa kouluissa. Mielestäni tähän työhön tarvitaan lisää resursseja koska säästää kustannuksia ja pienentää inhimillistä kärsimystä.
Johanna Huhtala
Puolue: SDP
Pori
ikä: 39
Hannu Kautto
Puolue: SKP
Espoo
ikä: 74
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kasvatuksella.
Sanna Tuomarmäki
Puolue: Vihr.
Parainen
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ pitäisi saada ujutettua osaksi kaikkia peruspalveluita, itse työskentelen kotihoidossa, jossa voisi jakaa tietoa ja puuttua ajoissa väärinkäyttöön. Kunnassa voisi järjestää ennaltaehkäiseviä tempauksia esim. nuorille. Eri toimijoiden yhteistyötä parantamalla saataisiin varmasti kehitettyä jotain toimivaa.
Anne Lindgren
Puolue: Vihr.
Riihimäki
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen palveluihin pitää satsata, ja samaten palveluiden toimivuuteen. Siiloutunutta toimintakenttää pitää takastella kriittisesti, ja miettiä miten työtä voitaisiin jakaa ja järjestellä uudelleen. Avun saannin pitää olla välitöntä ja oikea-aikaista. Henkilöstön ääntä pitää ehdottomasti kuulla toimintaa uudelleen organisoitaessa. Heillä on paras käytännöntieto ja parhaimmat kehitysideat nykyiseen tilanteeseen liittyen.
Päivi Haverinen
Puolue: Vihr.
Kuhmo
ikä: 45
Kimmo Tanner
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tärkeää kartoittaa tarve mille alueelle tarvitaan lisää yhteisiä tiloja ja kohtaamispaikkoja. Päihteettömän nuorisotoiminnan ja urheilun tukeminen turvaa nuorillemme hyvän ja päihteettömän elämän. Riskeistä avoimesti puhuminen ja rehellinen valistaminen tulisi olla yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisevän toiminnan elementeistä.
Heidi Manns-Haatanen
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tieto alkoholin vaikutuksista tulisi ola sisällytettynä kaikkeen viestintään missä sillä on merkitystä. Se ei saa olla syyllistäävää vaan herättävää, jossa henkilölle itselleen tulee muuttaa toimintatapojaan.
Piia Flink-Liimatainen
Puolue: KD
Äänekoski
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ alkaa neuvolasta ja kestää koko ihmisen elämän ajan. Oikeaan aikaan sijoitettu euro tulee moninverroin takaisin ja säästää monelta inhimilliseltä hädältä, siksi ennaltaehkäisevä työ kannattaa aina. Kunnan tulee satsata riittävästi varhaiseen ongelmien ja riskien tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen moniammatilliseen tukemiseen. Aina ihminen ei ole oman onnensa seppä, vaan tarvitsee joskus ohjausta ja tukea. Yksi hyvä keino on tarjota yhdistyksille ilmaiset kokoontumistilat.
Anne Lepola
Puolue: SDP
Juupajoki
ikä: 40
Matias Kangas
Puolue: Vas.
Joensuu
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etsivään nuorisotyöhön on panostettava enemmän. Syrjäytyneisyyteen, kiusaamiseen ja eriarvoistumiseen on tartuttava jo ennen kuin niistä tulee ongelma. Opiskelijoiden toimeentulo on jo nyt liian tiukalla, eikä pienituloisten tuista yksinkertaisesti ole varaa leikata enempää. Leikkauspolitiikka luo tulevaisuuteen ongelmia jo nyt - lopetetaan leikkaukset ja panostetaan tulevaisuuteen. Luokkien oppilasmäärät eivät saa nousta entisestään. Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaverkko saatava kuntoon.
Jakke Mäkelä
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koska en ole itse alan asiantuntija, noudattaisin pitkälti asiantuntijoiden suosituksia. Ottaisin luupin alle erityisesti itseni kaltaiset riskiryhmässä olevat ihmiset: keski-ikäiset, plösähtäneet ja väsähtäneet, pätkätöillä sinnittelevät jurot miehet. Me tulemme todella kalliiksi yhteiskunnalle, jos syrjäydymme.
Untinen Jani
Puolue: Vihr.
Ylivieska
ikä: 38
Katja Saraketo
Puolue: SDP
Varkaus
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jos ihminen sairastuu niin heti alusta pitäen hoidon piiriin tulisi saada koko perhe! Näinollen varmasti säästettäisiin tulevassa paljon ja ehkästäisiin monen perheenjäsenen sairastumista rinnalla; oli kyseessä mikä sairaus vaan!
Päivi Nissinen
Puolue: Vihr.
Lapinlahti
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille ja nuorille aikuisille on tarjottava enemmän päihteettömiä kohtaamis- ja oleskelupaikkoja.
Seppo Sattilainen
Puolue: SDP
Rauma
ikä: 60+
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ensin motto: ennalta ehkäisy on halvempaa kuin hoitaminen, hoitaminen on halvempaa kuin hoitamatta jättäminen. Em. vuoksi ennalta ehkäisevään työhön pitäisi panostaa tekemällä sitä yhteistyössä koululaitoksen, (urheilu)seurojen, eri yhdistysten, seurakuntien ja toisten kuntienkin kanssa, jotka ovat tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa, joita työ tavoittelee. Tulevat alkoholilain muutokset tarvitsevat myös vastapainottavaa työtä niiden parissa, joille vapaampi alkoholin saatavuus on ongelma.
Eija Virkkala
Puolue: Vihr.
Joensuu
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Valistustyö nuorille sekä päihteettömiä tapaamispaikkoja. Ennaltaehkäiseviin palveluihin satsaaminen.
Laura Kekäläinen
Puolue: Vihr.
Vesilahti
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Työllisyyden parantaminen ja työllistämistoimenpiteiden laatu on hyvää ennalta ehkäisevää päihdetyötä. Näihin satsaisin.
Sameli Sivonen
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään huolta nuorista ja varmistetaan, että etsivälle nuorisotyölle on riittävästi resursseja ja että palveluketjut koulujen ja terveyspalveluiden välillä ovat sujuvia. Puhutaan päihteistä totta, ei pelotella tai tuomita käyttäjää. Pidetään huolta, että jokaisella on mahdollisuus asuntoon. Mahdollistetaan apu kaikille kaikissa tilanteissa tuomitsematta. Kohdataan ihmiset ihmisinä ja kuunnellaan heidän tarinansa. Ei kadoteta empatiaa byrokratiaan, vaan joustetaan palveluketjuissa.
Marko Jääskeläinen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Minulle kuntalaisten yhdenvertaisuus ja yhdenvertainen kohtelu on tärkeä asia ja mielestäni ehkäisevällä työllä on keskeinen rooli myös sen toteutumisessa. Esimerkiksi vanhukset, vammaiset ja yksinäiset ihmiset tarvitsevat apuamme ja on varmistettava, että he sitä myös saavat.
Emmi Pajunen
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vantaan tulee panostaa nuorisotyöhön, perhepalveluihin ja liikuntamahdollisuuksiin. Investoimalla ehkäiseviin palveluihin, säästämme tulevaisuudessa sekä inhimillisellä että rahallisella mittarilla. Lapsissa ja nuorissamme on tulevaisuus, meidän tulee laittaa ykköstavoitteeksi heidän hyvinvoinnin lisääminen.
Timo Kosonen
Puolue: Vihr.
Kerava
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä pitäisi kehittää. Syrjäytymistä ja slummiutumista edistävää asuntopolitiikkaa pitää alkaa purkamaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluja on rahoitettava enemmän. Varsinkin nuorille on annettava mahdollisuuksia kehittää itseään harrastepuolella ja saada näkyvyyttä osaamiselleen. Kunnan tulisikin puoltaa mm. ilmaisilla tilaratkaisuilla nuorten mahdollisuuksia esiintyä, pitää näyttelyitä ja järjestää tapahtumia jne.
Marika Viljamaa
Puolue: Vihr.
Lohja
Jenny Jalo
Puolue: Vihr.
Raisio
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pyritään että olisi matala kynnys ottaa yhteyttä tarvitsemaansa palveluun. Huomioidaan myös lapsien mielipiteet päätöksiä tehdessä. Kerrotaan eri palveluista avoimesti, mitä on tarjolla. Tarjotaan mahdollisuus keskustella matala kynnyksen periaatteella
Mirva Valanti
Puolue: Vihr.
Jämsä
ikä: 33
Maria Laurila
Puolue: Vihr.
Vihti
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Parantaa kaikkien nuorten ulottuvilla olevia harrastemahdollisuuksia. Osallistaa nuoria yhteiseen kehittämistyöhön erilaisten vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäämiseksi. Kiinnittää huomiota opettajien osaamiseen ja jaksamiseen huomata ja puuttua ajoissa nuoren ongelmiin.
Maria Länsimies
Puolue: Vihr.
Kotka
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luomalla kohtaamispaikkoja ja avointa toimintaa yhdessä kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Myös osallistaminen on avainasemassa: jokaisen pitää saada olla mukana oman elämänsä suunnittelussa. Yhteistyö ja osallistuminen ovat itsessään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka parantavat elämänlaatua, lisäävät yhteisöllisyyttä ja tuovat onnea.
Mirja Pöhö
Puolue: KD
Janakkala
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisätään perheiden palveluita tukemaan vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä. Päihdehuollossa panostetaan ongelmien ennalta ehkäisyyn. Mielenterveyspalveluita on oltava riittävästi saatavilla. Lisätään liikunnallsia iltapäiväkerhoja.
Toni Sepperi
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 35
Sini Syrjäläinen
Puolue: Muu
Kerava
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Allekirjoitan lauseet, että "Ehkäisevä työ lisää kuntalaisten hyvinvointia ja tuo säästöjä. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle." Ehkäisevää työtä on monenlaista ja kaikille eri ikäryhmille. Kaikkia ikäryhmiä on huomioitava erikseen, kun lähdetään toteuttamaan ehkäisevää työtä kotikunnassani. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, on vaalittava kaikin keinoin sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.
Miisa Jeremejew
Puolue: Vihr.
Kirkkonummi
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten vapaa-ajalle tulee tarjota paikkoja, joihin on helppo tulla. Lähiliikuntapaikat ovat erittäin tärkeässä roolissa. Hyvät ja houkuttelevat puitteet auttavat ihmistä kasvamaan aktiiviseksi liikkujaksi.
Mirka Saarinen
Puolue: Vihr.
Hattula
ikä: 37
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Jo pelkästään varhaisnuorisotyön lisääminen alakouluille 5. ja 6. luokkalaisille mahdollistaisi varhaisemman tuen saannin ja antamisen. Aina ei paras vaihtoehto ole se, että yläkouluikäinen ohjataan perheneuvolan tai koulupsykologin luokse, kun tilanteet ovat kärjistyneet, vaan tässäkin voitaisi ottaa varaslähtö ja pyrkiä ennakoimaan aloittamalla ehkäisevää toimintaa aikaisemmin kuin yläasteella.
Sanna Rönnberg
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Useat nuoret ja nuoret aikuiset lähestyvät minua viestein, joista lähes poikkeuksetta paistaa läpi masennus, päihde - ja mielenterveysongelmat. Monet viestit ovat hälyttäviä; ne viestivät nuorten itsetuhoisista ja epätoivoisista tuntemuksista. Viesteissä on yhtäläisyyksiä - heidän hätäänsä ei kuulla tai uskota. Aito kosketuspinta välistä puuttuu. Mielestäni ehkäisevään työhön tarvitaan ihmisiä, joilla on kosketuspintaa asioihin, jotka ymmärtävät ja uskovat - ja joita nuoretkin uskovat.
Laila Vainio
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ihmisten omia voimavaroja ja selviämistä arjessa tulisi tukea aiempaa enemmän. Nuorille enemmän toimintaa, jossa mahdollisuus mielekkääseen, kiinnostavaan tekemiseen ilman päihteitä. Lisää olohuoneita ja hyvin suunniteltuja kokoontumispaikkoja eri ikäisille, eri asioita tarvitseville ihmisille, suunnittelu voisi tapahtua nykyistä moniammatillisemmin järjestöjen osaamista hyödyntäen. Ehkäisevän työn periaatteet pitäisi huomioida eri palveluja järjestettäessä, ei vain erityispalveluina.
Anne Ahlefelt
Puolue: RKP
Espoo
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Haluaisin että kotikuntani asukkaat voisivat mahdollisimman hyvin ja kokisivat ympäristönsä mahdollisimman turvalliseksi. Tämän saavuttamiseksi kunta voi tehdä paljon. Tämä vaatii rohkeita päätöksiä ja kustannusten näkeminen investointina. Meidän tulee rohkeasti investoida parempaan tulevaisuuteen, eli hyvinvoiviin kansalaisiin. Kotikunnassani tulisi olla tarpeelliset resurssit laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen ylläpitämiseen sekä tukitoimien ja perhepalveluiden lisäämiseen.
Sakari Kainulainen
Puolue: Vihr.
Hamina
ikä: 58
Mirka Oinonen
Puolue: Vihr.
Kannonkoski
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Järjestötoimintaa tukemalla!
Auli Rantanen
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuorille järkevää tekemistä, paikkoja missä tavata toisiaan. Varttuneemmalle väelle järkevää tekemistä, paikkoja missä tavata toisiaan, tarvittaessa järjestettävä kuljetus. Lisää päihteettömiä koko perheen tapahtumia, konsertteja. Hauskasti ja hallitusti, sillä alkoholin käyttö on taitolaji. Turha nipotus pois.
Petri Turunen
Puolue: Vihr.
Jyväskylä
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luodaan Jyväskylään toimivat ja toimialat ylittävät rakenteet ehkäisevään työhön. Nyt esim. mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat sekä henkisesti että fyysisesti liian kaukana toisistaan.
Miia Kiukkonen
Puolue: Vihr.
Kerava
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ihmistä lähellä oleva ja viisas kunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perheiden palveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin. Tärkeää on tehdä Keravasta varhaisen tuen edelläkävijä, joka vahvistaa ihmisten omia voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista, oli kyseessä lapsi, nuori, aikuinen tai vanhus. Jokainen yksilö on arvokas!
Jari Lydén
Puolue: Vihr.
Vihti
ikä: 62
Maarit Niva
Puolue: Vas.
Oulu
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Asiakas- ja palvelumaksujen poistaminen pienituloisilta, koska he eivät hae palveluja ajoissa korkeiden maksujen takia; mielenterveys- ja päihdepalvelut matalalla kynnyksellä lähipalveluna.
Jukka Helin
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 63v
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vähävaraisten lasten ja nuorten harrastusten tukemiseen panostettava huomattavasti enemmän. Toiminnallisia nuorisotiloja valvovine nuoriso-ohjaajineen eri kaupungin osiin. Koulukuraattoreiden ja kouluhoitajien määrää lisättävä. Sosiaalitoimeen panostettava sen sijaan, että sitä näivetetään, kuten nykyisin. Päihdetyöhön panostettava. Työtupatoimintaa tehostettava ja monipuolistettava. Löydettävä uusia keinoja työllistymisen nopeutumiseen ja helpottumiseen.
Tintti Laiho
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 37 v.
Pauliina Pukarinen
Puolue: Vihr.
Nurmijärvi
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisää resursseja ennaltaehkäisevään sosiaalityöhön ja nuorisotyöhön. Erityisesti nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä. Lastensuojelun tukitoimia tulisi kehittää, ettei päihdeongelmat jatkuisi sukupolvesta toiseen.
Jaakko Tanttu
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ on paljon tehokkaampaa kuin korjaava. Vantaalla tulee varmistaa, että kaikkien saatavilla on kohtaamispaikkoja, jottei kukaan jää yksin. Nämä voivat olla esimerkiksi harrastusmahdollisuuksia tai asukastiloja. Erityisesti nuorille tulee tarjota mahdollisuus mielekkääseen päihteettömään toimintaan juuri siellä, missä he ovat.
Haka Kekäläinen
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kouluväkivallan/kiusaamisen eteen olen tehnyt ja tulen tekemään työtä.
Eeva Harjula
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päihteet aiheuttavat paljon surua ja jokaisen tarvinan taustalla on omanlaisensa syyt. Ihmisten näkeminen yksilöinä ja heidän muutosmahdollisuutensa huomioiva hyvä varhainen ohjaus voi saada ihmeitä aikaan. Avainasemassa on myös ennaltaehkäisy. Pako todellisuudesta päihteisiin ei onneksi nykyään ole edes muodissa, eikä toivottavasti koskaan tule olemaankaan. Yhteisöllisyys, huolenpito ja valoisampaan tulevaisuuteen uskominen on jokaisen vastuulla mutta erityistä vastuuta kantavat päättäjät.
Tapio Pulkkinen
Puolue: Vas.
Vihti
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varmistaa riittävät resurssit nuorten ja lasten sosiaali ja terveyspalveluille. Helpottaa oalveluiden saantia ja madaltaa kynnystä päästä palveluiden piiriin. Parantaa eri toimialojen yhteistyötä ja etsivää nuorisotyötä.
Mali Soininen
Puolue: Kok.
Mikkeli
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Välittäminen, osallisuus ja yhteisöllisyys ovat parasta ennaltaehkäisyä. Jokaiselle lapselle tulee turvata kasvun rauha, terve kasvuympäristö ja laadukas varhaiskasvatus sekä perusopetus.Perheitä tuetaan oikea-aikaisesti. Nuoret erityisen välittämisen kohteiksi. Hyvinvointikunta luodaan yhdessä. Ketään ei jätetä yksin. Kansalaistoiminta on arvossaan, järjestöjen työtä tuetaan ja vapaaehtoisia riittää. Lähipalvelut toimivat. Ikäihmisiä arvostetaan. Iloa viljellään yhdessä. Verkotutaan.
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyödynnetään kaupungin ja THL:n keräämiä hyvinvointia koskevia tietoja. Seurataan aktiivisesti asukkaiden hyvin- ja pahoinvointia kuvaavia mittareita. Puututaan asioihin heti, kun on tietojen perusteella on havaittavissa tilanteen heikkemistä. Luetaan sosiaalimiehen raportit tarkasti ja kuunnellaan hänen näkemyksiään huolella.
Timo Valkama
Puolue: SDP
Lohja
ikä: 50
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Olen työskennellyt melkein 20 vuotta ennaltaehkäisevässä sekä korjaavassa päihdetyössä mukana monella eri tasolla. Allekirjoitan ennaltaehkäisevän työn teesit 100%. Mitä enemmän kiinnitämme huomiota ja taloudellisia resursseja nuorten kanssa tehtävään ehkäisevään päihde- ja kriminaalityöhön, niin sitä vähemmän tarvitsemme korjaavaa ja kallista aikuisten päihdetyötä tulevaisuudessa. Meidän on myös satsattava perheiden tukemiseen, varhaiskasvatukseen ja kouluihin. Pidetään kaikki nuoret mukana!
Petra Miessmer
Puolue: Vihr.
Vantaa
ikä: 35
Anu Väyrynen
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varaamalla resursseja tarpeeksi. Ammattitaitoisia työntekijöitä. Oikeat tilat ja toimintatavat. Ymmärtämällä ennaltaehkäisyn tärkeyden. Pitäisi käyttää kokemusasiantuntijoita apuna suunnittelussa ja työssä.
Janne Ahdesmäki
Puolue: Vihr.
Kotka
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lisäämällä keskustelua alkoholista, tupakasta ja huumausaineista peruskoulutuksessa esimerkiksi kutsumalla terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisia puhumaan näistä aiheista tunneilla. Terveysopetuksen aikana on tärkeää, ettei aiheesta puhuessa moralisoida liikaa, tupakoivien ja alkoholia tai huumeita käyttävien ihmisten tuomitsemisen sijasta heidän vaikeuksistaan puhutaan avoimeen ja välittävään sävyyn.
Kirsti Kangas
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 61
Yrjötapio Kivisaari
Puolue: Kesk.
Kittilä
ikä: 49
Ritva Mikkola
Puolue: Kesk.
Kuopio
ikä: 64
Marja-Leena Kalkkinen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 63
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sote-peruspalvelut, palveluneuvonta ja -ohjaus helposti saavutettavina, julkisina, maksuttomina lähipalveluina, mikä olisi järkevimmin toteutettavissa kunnan omana toimintana. Tukea kansalaisjärjestöille, jotka toteuttavat merkittävää ehkäisevää työtä matalan kynnyksen toiminnallaan ja tarjoamalla vertaistukea ja mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Aktiivista tiedotusta kuntalaisille ehkäisevästä toiminnasta ja muusta saatavilla olevasta tuesta.
Arja Tauria-Huttunen
Puolue: Vas.
Kotka
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen. Ehkäisevä työ on aina pitkän tähtäimen säästöä.
Veronika Honkasalo
Puolue: Vas.
Helsinki
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevän työn määritteleminen on vaikeaa. Esimerkiksi turvakodit ovat sekä korjaavaa mutta esim. lasten kannalta ennaltaehkäisevää työtä. Tällä hetkellä trendi on kuitenkin se, että ennen kaikkea ennaltaehkäisevästä työstä leikataan. Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveystyössä on paljon tehtävää, esimerkiksi tiedon jakamisen suhteen. Lisäksi viranomaisilla on paljon sellaista tietoa, joka mahdollistaa varhaisen puuttumisen hyvissä ajoin, esim. mielenterveys- ja päihdetyössä.
Elisa Kettunen
Puolue: Muu
Joroinen
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
- Nuorille mielekästä tekemistä - Varhaista tukea ja puuttumista - Kannustetaan lapsia ja nuoria päihteettömyyteen - Ennaltaehkäisy kuuluu kaikille kunnan eri sektoreilla toimiville, myös kuntapäättäjille!!
Tommi Tapiainen
Puolue: Vihr.
Jämsä
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarjotaan lisää yhteisiä kohtaamispaikkoja. Parannetaan palvelujen saatavuutta, tehdään enemmän hakeutuvaa työtä ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Ennaltaehkäisyn teemat olisi hyvä ottaa perusopetukseen, ns. ihmisyyteen kasvattamisessa. Siinä olisi hyvä paikka yhteistyöhön koulun ja kodin välille.
Aura Kaskisydän
Puolue: SKP
Vantaa
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Perhesuunnittelua ja perheiden tukemista. Erityisseksuaalineuvontapalveluita maahanmuuttajille, mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja vanhuksille. Monipuolista ja moniammattillista ehkäisevää nuorisotyötä, lisätä nuorten kulttuuritarjontaa, urheilu ja mahdollisimman matalan kynnyksen toimintaa. Panostaa vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten leireihin. Liikuntarajoitteisten nuorten koulutukseen ja työllistymiseen merkittäviä uudistuksia ja parannuksia.
Leena Mutanen
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 68
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikessa päätöksenteossa olisi otettava huomioon ihmisten hyvinvointi! Valitettavasti se useimmiten jää kauniiksi korulauseeksi kun asiat ja päätökset pilkkoontuvat eri hallinotokuntiin ja eurot "hyppäävät" eteen. Hyvinvoiva kuntalainen tarvitsee toimivan ja turvallisen asuinympäristön helposti saavutettavin palveluin silloin kun tarvitsee. Nopeasti saatu yksilöllinen apu tai tuki haasteellisessa tilanteessa tuo suoraa säästöä. Toisin kuin "tarjottimelta" tarjottu joustamaton palvelu!
Taina Mäntykenttä
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulisi puuttua heti kun sitä huomataan läheisessä. Tarjoamalla apua keskustellen ja luomalla yhteisytötä vaikka viranomaiseen jos autettava ei itse osaa. Ehkä syrjäytyneitä ns kelkasta pudonneita voisi etsiä myös päivisi paikoista missä he ns majailevat kun eivät ole koulussa tais missään toiminnassa mukana. Yksilöidä mahdollisimman hyvin tarve.
Silja Arhinmäki
Puolue: Vas.
Pori
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mielestäni se tulisi ehdottomasti aloittaa jo ihan peruskoulussa, jotta nuorille saavutettaisiin tietoisuus päihteiden vaaroista sekä niiden mukana tulevista muista vakavista ongelmista
Pia Palokangas
Puolue: Kesk.
Tervola
ikä: 48
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukemalla ja kannustamalla niitä järjestöjä, joissa tehdään pyyteetöntä työtä kaikkien kuntalaisten iloksi ja hyödyksi. Kehittämällä entisestään ehkäisevän työn malleja. Ottamalla lapset, nuoret ja erityisryhmät huomioon kaikessa päätöksenteossa. Toimimalla yli puoluerajojen yhdessä paremman huomisen puolesta.
Niina Koskelim
Puolue: Vihr.
Hyvinkää
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarjota yhteisiä kohtasmispaikkoja, tukea kaikkia kulttuurin keinoja ja yhteisiä lähiluontotapqhtumia. Taiteen eri muodot auttavat tunteiden ilmaisussa ja luonto vähentää yksinäisyyttä sekä eheyttää ja elvyttää kriiseissä.
Anne Nivukoski
Puolue: Kesk.
Kuopio
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevää perhetyötä tulee vahvistaa kuntatilojen mahdollisimman hyvällä käyttöasteella myös järjestöjen tapahtumapaikkana. Eri kunnissa hyväksi koettuja malleja on valtakunnallistettava. On huolehdittava ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnista jokaiseen toimeen.
Juho Tuominen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 46
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Alkoholin käytöön liityvät sairaudet ja seuraamukset selittävät osaltansa työikäisten miesten ylikuolleisuutta verrattuna samanikäsiin naisiin. Erityisen huolissani olen perheistä, joissa päiheiden käyttö periytyy sukupolvelta toiselle. Varhainen puutuminen päihteiden ongelmakäyttöön työelämässä tulee sisältyä kuntien työnantajapolitiikkaan. Ehkäisevän työn tehtävä lasten ja nuorten kohdalla on usean eri toimijan yhteistyötä; mm koulun, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön.
Tea Usvasuo
Puolue: Kesk.
Ruokolahti
ikä: 53
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehdittava nuorisotyön resursseista ja turvattava järjestöille toimintamahdollisuudet esim kokoontumisitilojen osalta. Tuetaan lasten harrastamista. Myös kylätoiminta on kylien asukkaiden kannalta arvokasta yhteisöllistä toimintaa, joka osaltaan voi ehkäistä vaikkapa yksinäisyyttä.
Nina Pispala
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkä kaikista tärkeintä on ehkäistä eriarvoistumista, elintaso- ja hyvinvointikuilujen syvenemistä. Jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuuksia elää mielekästä, merkityksellistä elämää, vaikka olisi esimerkiksi työtön tai työkyvytön. Etenkin nuorille pitäisi yksinkertaisesti olla enemmän TEKEMISTÄ - ja tässä pitäisi kuunnella erityisesti nuoria itsejään. Kunnan pitäisi aktiivisesti toimia sen eteen, että riittäisi harrastusmahdollisuuksia, jotka eivät vaadi kalliita varusteita tai maksuja.
Suvi Helanen
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Se on jokaisen palvelusektorin ja konsernihallinnon asia, ja se on huomioitava niin johtamisessa kuin strategisissa linjauksissa ja valinnoissa, kaikessa päätöksenteossa. Hyvinvoinnin edistäminen on kunnan ykkösasia.
Marika Jokela
Puolue: Kok.
Loimaa
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaupungin tulisi tehostaa ja tiivistää yhteistyötä seurojen, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Tietosuoja ei saa mennä lasten edun edelle edes lain mukaan. Tiedonkulun ja yhteistyön lisääminen ovat avainasemassa, kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Harrastustakuun takaaminen ja tuen saaminen perheille ja nuorille ajoissa ovat kaupungin tärkeitä tehtäviä, joista ei tulisi tinkiä taloudellisista syistä, sillä ne maksavat itsensä takaisin. Ennaltaehkäisy on kustannustehokkaampaakin kuin korjaava työ.
Mari Viljas
Puolue: Kesk.
Liminka
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle resursseja. Monipuoliset liikuntapaikat ja kulttuuripalvelut sekä kohtaamispaikat kuntalaisille. Lapsiperheille varhaiskasvatuspalveluja kerhotoimintojen, avoimen päiväkodin ja perhetyön avulla. Huolehditaan, että jokaisella nuorella on peruskoulun jälkeinen opiskelupaikka tai työpaikka. Turvallinen kouluympäristö on jokaisen lapsen oikeus. Ikäihmisille kokoontumispaikkoja ja kotona asumista tukevaa toimintaa.
Tommi Väyrynen
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden kattavampi ja parempi hoito ehkäisisi osaltaan mielenterveydenhäiriöiden komplikaatioina syntyviä päihdeongelmia. Aikuisväestön yksinäisyys ja osattomuus altistavat päihdeongelman kehittymiselle. Kunnan pitäisi vähintään mahdollistaa, joka tähtää yksinäisyyden kokemuksen vähenemiseen ja mahdollistaa osallisuuden kokemuksen.
Paula Sihto
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
ikä: 55
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki ehkäisevä työ tuo säästöä. On laskettu, että yhden euron sijoitus tuo 10 euron säästön kunnan kustannuksiin. Ehkäisevään työhön tulee saada lisäresursseja ja erilaisia matalan kynnyksen paikkoja tulee lisätä. Edullisia kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia tulee tukea. Tavoite on, että jokaisella seinäjokisella lapsella tai nuorella on ainakin yksi harrastus.
Kim Hokkanen
Puolue: PIR
Tampere
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Parannetaan palveluiden saavutettavuutta. Tampere on opiskelijakaupunki, ja opiskelijat ovat nykyisin kovien talouspaineiden alla. Helpotetaan heidän taloustaakkaansa, mikä säästää pitkällä tähtäimellä muissa menoissa. Suuremmat opiskelija-alennukset ovat tähän yksi ratkaisu.
Satu Kuosmanen
Puolue: SDP
Kerava
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulee panostaa entistä enemmän
Tarja Leskinen
Puolue: Kesk.
Simo
ikä: 53
Kati Sarvela
Puolue: Vihr.
Kuhmo
ikä: 58
Sami Hindsberg
Puolue: PIR
Turku
ikä: 38
Pasi Pönkkö
Puolue: Vihr.
Oulu
ikä: 40
Jaakko Portti
Puolue: Vas.
Rovaniemi
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia. Samoin persoonallisuus, elämäntyyli ja luonne poikkeavat toisistaan. Tarvitaan enemmän asiakaslähtöistä lähestymistapaa ratkaisuissa.
Osku Hurtig
Puolue: KD
Vaasa
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Täytyy varmistaa koulupsykologien riittävyys. Mielenterveyspalvelut tulisi olla jokaisen ulottuvilla nopeasti. Yksinäisyyden ehkäisemiseen tulee panostaa. Kunnan täytyy tukea rahallisesti erilaisia kerhoja, mihin esimerkiksi yksinäisyydestä kärsivät voisivat kokoontua tapaamaan toisiaan. Nyky-yhteiskunnassa laitetaan kaikki vastuu liian usein yksilön omalle vastuulle. Masentuneella ja yksinäisyydestä kärsivällä ei ole välttämättä voimavaroja hakea apua ja seuraa itse. Yksinäisyys tappaa.
Mari Miettinen-Räsänen
Puolue: Vas.
Varkaus
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan peruspalvelujen pitää olla kunnossa. Hoitoon hakeutumiseen ja avun saamiseen tulee olla matalan kynnyksen palveluja lähellä ihmistä. Lapsille ja nuorille pitää tarjota maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Nuorille pitää järjestää päihteettömiä tapahtumia. Kaiken ikäisten ihmisten syrjäytymistä on ehkäistävä tarjoamalla toimintaa ja kohtaamispaikkoja. Pidetään enemmän huolta toisistamme. Ketään ei saa jättää yksin ongelmiensa kanssa.
Raimo Ojala
Puolue: Vihr.
Kuopio
ikä: 56
Saara Kantanen
Puolue: KD
Lahti
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Päihteettömiä kokoontumispaikkoja ja vertaistukea kaikille ikäryhmille.
Oskari Autiosuo
Puolue: Vas.
Turku
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mielestäni avointa tiedottamista tulee lisätä, sekä kuunnella myös työntekijöiden mielipiteitä ja kehitysideoita. Tilastoja seuraamalla saamme tietää vain osan totuudesta. Myös kohtaamisen dynamiikan hiominen sille tasolle, että jokainen apua tarvitseva ja lisätietoa aiheesta haluava tietäisi heti, että mihin olla yhteydessä. Pyrittäisiin olla enemmän läsnä ja luoda turvallista ympäristöä kaikille tasapuolisesti.
Pekka Tuhkanen
Puolue: Kesk.
Orivesi
ikä: 60
Marja-Liisa Laitila
Puolue: Kok.
Loimaa
ikä: 57v
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Vaalislouganini on ; Meillä on mahdollisuus kehittää ennaltaehkäisevää toimintaa "ollaan visionäärejä". Parasta juurikin ennaltaehkäisevässä työssä on se, että ihminen itse/perhe kokee oman elämänsä asiantuntijoina tarvitsevansa ohjeita/rinnalla kulkijoita elämän tilanteeseensa. Ennaltaehkäisevätyö pitää tehdä tunnetuksi ja siihen tarvitaan tiedottamista ja ohjausta miten ihminen itse voi omilla elämäntavoillaan vaikuttaa hyvinvointiinsa.
Kirsi Pirhonen
Puolue: Kesk.
Lahti
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kotikunnassani olevia resursseja ehkäisevään työhön tulisi lisätä. Erillinen selviämisasema tulisi perustaa kotikuntaani, jossa olisi eri osaamisalueiden henkilöitä mukana auttamassa ongelmien ratkaisussa aikaisessa vaiheessa.
Matias Ojalehto
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 32
Tarja Paikkala
Puolue: SDP
Vaasa
ikä: 60
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luoda vahva tahtotila tehdä yhdessä hyvinvointia lisääviä päätöksiä. Saatava kaupungin rakenteet ehkäisevän työn osaltahyvään kuntoon ennen SOTE uudistusta, sillä ehkäisevä työ tulee jäämään kuntaan. Hyödynnetään henkilökunnan asiantuntijuutta kaikilla tasoilla. Kuntalaisten omaa osallisuutta hyvinvoinnin edistämisessä on myös lisättävä.
Mika Pietilä
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Nuoriso- ja liikuntapalveluita tulee Oulussa kehittää edelleen vastaamaan lasten ja nuorten tarpeita. Oulussa tulee tehdä pitkäjänteisesti töitä lasten ja nuorten harrastetakuun toteutumiseksi.
Veli-Pekka Kultanen
Puolue: SKP
Oulu
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn ei tule olla yhden järjestön, yhden kunnan viraston vastuulla. Mukaan tulee ottaa useita päihdetyön järjestöjä, useita nuorten ja eläkeläisten järjestöjä, AA-yhteisö ja A-killat. Toiminnan tulee tapahtua siellä missä ihmisetkin ovat. Ei tuomita, eikä saarnata. Kaupungin tulee antaa tukea tälle järjestöinfralle, ja huolehtia siitä, että avuntarvitsija ja hakija pääsee heti organisoidun tuen piiriin.
Hanna Hukkanen
Puolue: SDP
Tornio
ikä: 25
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut kaikkien helposti ja nopeasti saataviksi. Lisää tietoa palveluista ja tukea niiden hyödyntämiseen!
Emmi Ristolainen
Puolue: SDP
Jokioinen
ikä: 31
Raimo Tervola
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Oulun kaupungin olisi syytä laatia ennalta ehkäisen työn suunnitelma ja toimintamalli, jossa huomioitaisiin jokainen syrjäytymisvaarassa ja avuntarpeessa oleva oululainen hänen iästä riippumatta. Onhan meillä työpaikoillakin varhaisen tuen malli, jonka suunnitelman perusteella osaamme toimia tarvittaessa. Ennalta ehkäisevä työ on tärkeää itse henkilön ja koko yhteisön kannalta, johon olisi syytä panostaa yhteiskunnan varoja entistä enemmän.
Sirkka Tuhola
Puolue: Kesk.
Kangasala
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Laadukkaat peruspalvelut, joita kehitettäessä ennalta ehkäisevä näkökulma on mukana. Panostaminen ehkäisevään päihdetyöhön. Mahdollisuus vertaistukeen elämän eri tilanteissa. Ravitsemusneuvonta. Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Yhteistyö kunnan ja seurakunnan, yhteisöjen sekä yhdistysten kanssa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.
Ivan Bazoulev
Puolue: SDP
Espoo
ikä: 31
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukemalla jatkossa liikuntatoimen nykyisiä toimenpiteitä lähiliikuntapaikkojen monipuolisuudesta palvelutarjontaan mm. +68 -kortit.
Juha Huikari
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Julkisen vallan eli Oulun kaupungin virkamiesten (=ammattilaisten) vastuulla on huolehtia riittävät voimavarat ehkäisevään työhän sekä toimia yhteistyössä ehyt- kaltaisten ns. kolmanneen sektorin toimijoiden kanssa käytännön tason toimintaa järjestettäessä.
Sami Virtanen
Puolue: Vihr.
Nurmijärvi
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi vihreille on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnissa voidaan torjua hallituksen leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Nurmijärvellä on tarvetta myös nuorten kohtaamispaikoista. Nuorisas on tulevaisuus ja niistä pitää pitää huolta.
Leena Koivula
Puolue: EOP
Helsinki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Huolehditaan, että jokaisella nuorella on vähintään yksi välittävä aikuinen elämässään. Varmistetaan se panostamalla riittäviin resursseihin. Ehkäisevä päihdetyö sekä nuorille tarkoitetut lämpimät ja turvalliset tapaamistilat ovat avainasemassa. Torjutaan yhdessä eriarvoisuutta.
Riku Martikkala
Puolue: PIR
Jyväskylä
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Liikunta palveluita pitäisi saada markkinoitua paremmin ei liikunnallisille ihmisille, sekä kaikille nuorille. Terveen elämän lähtökohdat ja tavat hankitaan varhain ja tämä pitäisi olla jokaisella varhaiskasvatus-/ nuorisotyössä olevalle itsestään selvää. Edelleen moni nuorisotyöntekiöistä ennemmin syyllistää kuin luo rakentavaa keskustelua. Syyllistämisen kulttuurista pitää päästä kokonaan eroon oli kyse sitten vakavista päihteistä tai epäterveistä ruokailu tottumuksista.
Marko Puittinen
Puolue: Vihr.
Kotka
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Saamalla päättäjät ymmärtämään ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Se tuo tulevaisuuden säästöjä.
Katja Andrejev
Puolue: Vihr.
Hamina
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikessa päätöksenteossa tulisi keskittyä ensisijaisesti haittojen ennaltaehkäisyyn ajoissa, ei vain tulipalojen sammuttamiseen. Hanke työtä tulisi käyttää hyödyksi uusien tapojen kokeilussa.
Jari-Pekka Teurajärvi
Puolue: Kesk.
Oulu
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnan tulee tarjota riittävät resurssit ehkäisevään työhön. Yhteistyötä ja tiedonkulkua eri viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on parannettava.
Tanja Puhakka
Puolue: Vihr.
Espoo
ikä: 42
Jukka Yliviuhkola
Puolue: SKP
Tornio
ikä: 60
Maarit Simoska
Puolue: Kesk.
Rovaniemi
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kaikki hyvät asiat ovat jo mukana teeseissä. Rovaniemellä on paljon tehtävää näiden toteuttamisessa.
Satu Immonen
Puolue: PIR
Helsinki
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Riittävän paljon palveluja tarjolle kaikenlaisiin elämäntilanteisiin, helposti saataville ja matalalla kynnyksellä. Näissä asioissa ei saa säästää, sillä säästöt kostautuvat myöhemmin.
Luka Lindqvist
Puolue: Vihr.
Muurame
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Muurame - hyvä koti kaikenikäisille. Lasten turvallinen koulutie ja lähikoulut tulee turvata. Kaikille halukkaille nuorille riittää mielekkäitä koulutuspaikkoja ja harrastuspaikkoja järkevän välimatkan päästä. Aikuisen terveellistä liikkuvaa elämäntapaa voidaan edistää mm. kevyenliikenteenväylillä. Tilanteeseen, jossa erilaiset päihteet tuntuvat täyttävän elämän ja sen tarkoituksen, tulisi löytää apua ja järkevää tekemistä läheltä. Edistetään päihteettömyyttä edelleen positiivisen kautta.
Miikka Keränen
Puolue: Vihr.
Rovaniemi
ikä: 26
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevän työn merkitys kasvaa kunnan päätöksenteossa, jos tai kun sosiaali- ja terveyspalveluista päättäminen siirtyy enemmän maakuntatasolle. Erityisen tärkeänä pidän sitä, että ehkäisevä työ kohdistetaan lapsiin ja nuoriin. Kunnan on esimerkiksi tarjottava harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä jokaiselle.
Katri Pakkanen
Puolue: Kesk.
Lahti
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ylipäätään ennaltaehkäisevä työ on tärkeää kotikunnassani lähes kaikilla mahdollisilla aloilla ja myös tulevaisuuden näkymältään edullisempaa kuin asioiden hoitaminen ja/tai niiden korjaaminen. Ennaltaehkäisevä työ tulisi huomioida kaikilla toimialoilla ja koskien kaiken ikäisiä ja jo suunnittelu vaiheissa. Myös arvioinnit tulisi työstä tehdä sekä yksilö- että väestötasolla.
Jonna Haavisto
Puolue: Kesk.
Karvia
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pakkatoimintamalli on jalkautumassa Karviaan, vähittäismyyntipaikat voivat ottaa koppia järjestämällä päihteetöntä ohjelmaa kuten bingoa, kokiskaraokea ja limudiskoja heidän sesonkiajan ulkopuolella erilaisille kohderyhmille, päihteetön sosialistuminen on perusta ehkäisevässä päihdetyössä.
Johanna Kivistö
Puolue: PIR
Tampere
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Koulumme vanhempainyhdistyksen kautta pääsin osallistumaan Pirkanmaan Lape-hankkeen (Pippuri, lasten ja perheiden palvelujen uudistaminen) esittelyyn. Pippurin kautta kaupungillamme on mielestäni hyvä mahdollisuus arvioida ja kehittää lähipalveluja. Jokainen kaupunkilainen voi osallistua täyttämällä palvelukyselyn. Lisäksi kaupunkimme voisi tukea etenkin pienituloisten perheiden lapsia ja nuoria, miksei myös syrjäytyneitä aikuisia, kustantamalla jokaiselle heistä yhden harrastuksen vuodessa.
Annamaija Saarela
Puolue: FP
Tampere
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pitää opetuksen rynmäkoot pieninä ja tarjota matalalla kynnyksellä erityisopetusta. Tehdä kaikki poliittiset päätökset niin että tasa-arvo, syrjimättömyys ja inhimillinen turvallisuus toteutuvat. Mahdollistaa ainakin yksi koulun ulkopuolinen harastus kaikille ikään, sukupuoleen, etniseen taustaan ja varallisuuteen katsomatta. Turvata edullinen taiteen perusopetus. Pitää huolta katkeamattomista opintopoluista. Lisätä oppisopimuskoulutusta.
Sari Pesonen
Puolue: Vihr.
Salo
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tehdään sellaisia päätöksiä, jotka ehkäisevät ongelmia. Se on inhimillistä ja taloudellista. Huolehditaan, että kunnassa on toimivat ehkäisevän työn palvelut, jotka tuovat hyvinvointia ja taklaavat kuntalaisten eriarvoistumista. Ei jätetä ihmisiä yksin. Taataan vielä enemmän nuorille toimintaa, tapahtumia ja paikkoja, joissa voi viettää aikaa ilman päihteitä. Tehdään kunnastamme varhaisen tuen edelläkävijä, joka vahvistaa ihmisten omia voimavaroja selviytyä arjen vaikeuksista.
Teija Lipponen
Puolue: KD
Kuopio
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lasten ja nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä järjestämällä heille maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Kaikenikäisten liikkumiseen ja terveellisiin elämäntapoihin kannustavaa toimintaa pitää tukea. Lapset ansaitsevat päihteettömät vanhemmat, vanhempien jaksamista pitää tukea jo ennenkuin ongelmat ovat liian suuria.
Nina From
Puolue: PS
Espoo
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Alkoholin ja päihteiden kulutus on liian suuri Suomessa. Menee sekä fyysinen että psyykkinen terveys, kun käyttö ei ole kohtuullista. Espoossa tulee tukea ennaltaehkäisevää toimintaa alkaen perheiden tukemisesta. On jatkuvasti kampanjoitava päihteiden vaaroista ja vaikutuksista liikakäytön hillitsemiseksi. Neuvoloissa äideille on kerrottava päihteiden käytön vaikutuksesta, kouluissa on pidettävä yllä tietoisuutta päihteiden vaaroista ja resursseja on yksinkertaisesti lisättävä.
Laura Elomaa
Puolue: FP
Helsinki
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tällä hetkellä hoiva-alalla, päivähoidossa ja kouluissa on täysin riittämättömät resurssit. Säästäminen lasten hyvinvoinnista ja oppimismahdollisuuksista tuo kunnalle vain lisää kustannuksia myöhemmin. Julkinen terveydenhoito kaipaa myös rutkasti lisää henkilökuntaa. Panostamalla hoivaan satsataan hyvinvointiin ja ehkäistään sairauksia ja syrjäytymistä. Rasismin vastainen työ on myös tärkeä osa ehkäisevää työtä, jonka kautta kunta voi lisätä kuntalaisten hyvinvointia.
Heli Merimaa
Puolue: Vihr.
Pälkäne
ikä: 41 vuotta
Marjut Ristolainen
Puolue: PS
Kauhava
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varmistetaan päätöksentekijöiden yhtenäinen näkemys siitä, miten kunta voi edistää kuntalaisten hyvinvointia, vaikka sote-palveluista vastaa jatkossa maakunta.
Antti Seppänen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
On tarjottava harrastus mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Mielestäni kaupunginosataiteilija hanke saattaisi olla tässä yksi terävä kärki. Ihmisen on tunnettava kuuluvansa yhteisöön ja osaksi ympäristöään ja sen ympäristön on oltava ihmiselletärkeä. Helsingillä on kaikki edellytykset olla maailman paras kaupunki kaikille.
Matti Lintula
Puolue: SDP
Valkeakoski
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsille ja nuorille tulee järjestää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia. Ei vain liikunta-, vaan myös kulttuuriharrastuksia on tuettava. Koulurauha on taattava kaikille ikäluokille. Kouluissa ei tule hyväksyä kiusaamista sen enempää kuin homeisia luokkiakaan. Nuorisotyöhön on myös hyvä keskittää voimavaroja, jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret saadaan osallisiksi hyvän asuinympäristön luomiseen.
Riikka Suominen
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveyden edistäminen on kunnan vastuulla tulevaisuudessakin. Sote-uudistus ei vaikuta tähän. Kannatan tiukkaa alkoholipolitiikkaa. Päihteiden haitat ovat yhteiskunnalle kalliita. Lisäksi päihteet aiheuttavat perheille murhetta. Minusta sitä tulee ehkäistä politiikalla. Helsingissä pitää tarjota nuorille päihteetöntä vapaa-ajantekemistä ja kouluissa päihdevalistusta. Kaupungin työntekijöille tulee tarjota matalalla kynnyksellä apua päihdeongelmiin.
Katri Keloniemi
Puolue: PS
Pöytyä
ikä: 41
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luodaan perhetyötä ja nuorisotyötä enemmän. Näin tämä toimii ennaltaehkäisevän työnä.
Maria Peltonen
Puolue: Vas.
Inari
ikä: 21
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää työtä tulisi tehdä pitämällä peruspalvelut kunnossa. Esimerkiksi nuorisotyön puolelle tarvittaisiin kaksi vakituista virkaa lisää. Mielenterveystyötä tulisi myös kehittää enemmän mielenterveyttä vahvistavaksi ja kohti matalan kynnyksen palveluja. Ilmainen ehkäisy alle 25-vuotiaille vähentäisi abortteja, säästäisi rahaa ja parantaisi nuorten terveyttä.
Joni Lähteenmäki
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 42
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
15 vuoden sosiaalityön kokemus on näyttänyt minulle, kuinka tärkeätä on ennaltaehkäisevä työ. Meidän pitää panostaa lapsiperheiden palveluihin. Jokaisella lapsella kuuluu olla oikeus liikkua. Liikuntalautakunnassa olen pitänyt tärkeänä, että kaupunki tarjoaa maksuttomat liikuntavuorot lapsille. Liikunnan ihmemaa on myös hyvä esimerkki siitä, kuinka lautakunnassa olemme pystyneet tarjoamaan lapsiperheille palvelun joka on ilmainen ja kaikkien turkulaisten ulottuvilla.
Antti Kettunen
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tuetaan järjestöjen toimintaedellytyksiä, resursoidaan ennaltaehkäiseviä palveluita ja tarjotaan maksuttomia liikuntamahdollisuuksia nuorille.
Anneli Määttä
Puolue: Kesk.
Kajaani
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevää ravitsemusneuvontaa tulisi olla huomattavasti enemmän. Ajokouluopetukseen tulisi liittää ennaltaehkäistävyys paremmin, peruskoulussa pitäisi olla oppilaanvalinnanohjaus viidenneltä luokalta lähtien. Varoituskylttejä kevään, syksyn liukkaudesta ja flunssan esiintymisestä ; käsien pesusta. Turvallinen nuoruus nuorille, jossa vanhemmat ovat läsnä.
Pia Hänninen
Puolue: SDP
Valkeakoski
ikä: 44
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Riittävät resurssit tulee suunnata ennaltaehkäisyyn eikä kalliisiin hoitohin jälkijättöisesti. pyörä on käännettävä kulkemaan toiseen suuntaan.
Tuija Husari
Puolue: Vas.
Kerava
ikä: 59
Antti Kainulainen
Puolue: KD
Joensuu
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tuetaan oppilaita enemmän koulunkäynnin haasteissa. Pidetään ryhmäkoot inhimillisinä. Mahdollistetaan hyvät kuraattori- ja opinto-ohjauspalvelut ongelmien ratkaisemiseksi.
Lyytikäinen Riitta
Puolue: SDP
Tampere
ikä: 56
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Asenneilmapiiri on luotava jo lapsuudessa. Lisää terveysvalistusta koululaisille ja nuorille: kannustetaan nuoria päihteettömään ja savuttomaan elämään. Lisää ilmaisia harrastuspaikkoja nuorille ja etsivää nuorisotyötä (limudiskoja alle 18-vuotiaille). Tehokkaita huume- ja alkoholivalistuskampanjoita esim. bussipysäkeille pysäyttäviä ennen/jälkeen kuvia. Viranomaisille tehokkaampaa yhteistyötä, kun ihminen viedään kadulta putkaan, on selvitettävä, missä kunnossa perhe/alaikäiset lapset ovat.
Riitta Hokkanen
Puolue: Vas.
Sodankylä
ikä: 52
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevä työ on erittäin tärkeää joka sektorilla niin vauvoista ikäihmisiin. Syrjäytymistä on ehkäistävä tavoitteellisesti. Työntekijä resurssit ja määrärahat on saatava kohilleen, sillä tämä työ kantaa hedelmää. Kotona asuvien ikäihmisten osallisuus ja kotona pärjääminen on turvattava. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, joten erityishuomio heihin. Päivätoimintaa ja muuta viriketoimintaa kehitettävä "matalan kynnyksen" mallilla ja sitä on tehtävä johdonmukaisesti ja tavoitteellisest
Kirsi Hassinen
Puolue: Kesk.
Eurajoki
ikä: 41
Hanna Jokinen
Puolue: Vas.
Hattula
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsille ja nuorille on oltava kohtuullisen hintaista harrastustoimintaa. Liikunnan harrastamiseen liikunnan ilosta (ei vain kilpailu-mielessä) tulisi panostaa. Vanhusten yksinäisyyden ja turvattomuuden ehkäisyyn tulee hakea aktiivisesti uusia keinoja. Sukupolvien välistä luontevaa kohtaamista ja kanssakäymistä tulee mahdollistaa.
Päivi Myllykangas
Puolue: KD
Kokkola
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään päihdetyöhön tulisi osoittaa riittävästi määrärahoja ja resurssia, koska se tuo kunnalle säästöjä valtavasti. Ehkäisevä päihdetyö tulisi jalkauttaa ja tuoda lähelle ihmisiä. Järjestää vertaistukea ja avoimia foormumeita aiheesta. Uusia innovatiivisia ratkaisuja kehiin!
Anu Mäntylä
Puolue: Kok.
Teuva
ikä: 37
Anna Tonttila
Puolue: Vihr.
Kaarina
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Luodaan kuntalaisille uuteen kirjastotaloon mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä, harrastaa ja osallistua. Tuetaan yhdistysten toimintaa. Pyritään mahdollistamaan kaikille lapsille ja nuorille ainakin yksi mieluisa harrastus.
Piia Uotinen
Puolue: Kesk.
Lahti
ikä: 45
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevälle päihdetyölle tulee nimetä moniammatillinen toimielin, joka laatii tavoitteellisen suunnitelman kaupunkitasoisista tavoitteista ja toimenpiteistä eri sektoreille. Mukaan tulee ottaa varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisopalvelut ja kaikki muut toimijat, jotka oman työnsä osana voivat toteuttaa ennaltaehkäisevää päihdetyötä. Toiminnalla tulee olla oma budjetti osana kaupungin hyvinvointipalveluita. Päijät-Hämeen PETE-verkoston hyvää toimintaa tulee jatkaa ja vahvistaa.
Leo Stranius
Puolue: Vihr.
Helsinki
ikä: 42
Minna Vepsäläinen
Puolue: PS
Vantaa
ikä: 39
Arja Hyytiä
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunta olemme me. Hyvinvointimme tilasta tarvitaan tieto, jonka pohjalta päätetään, mihin enn.ehkäisevät ja "hoitavat" toimet kohdistetaan. Nämä ovat strategisia valintoja, tavoitteista, seurannasta ja arvioinnista päättämistä. Itse työ ei onnistu yksin, vaan yhteistoiminnassa. On valittava, mitkä toimet kohdistetaan kaikille, mitkä korkean riskin henkilöille ja miten tunnistetaan jo hoidon/hoivan/sosiaalityön tarpeessa olevat. Kokemusasiantuntijat mukaan jo suunnitteluvaiheessa.
Ville Ryynänen
Puolue: Vas.
Oulu
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Työpajoja, sosiaalisten suhteiden luontia mutta kaikista paras olisi palkkatuettu työ ettei jää yksin kotiin masentumaan rahattomana ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunteen menettäneenä koska siitä on lyhyt matka syrjäytymiseen ja päihdeongelmaan.
Erkki Sinkko
Puolue: PS
Turku
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lapsiperheiden tilannetta tulisi tarvittaessa, ja perheiden itse niin halutessa, voida auttaa konkreettisesti. Kahvinjuontiapua ei tarvita. Kahvinjuonti onnistuu ilman viranomaisiakin. Lapsiperheet tarvitsevat hoitoapua (päivähoito, perhepäivähoito, puistotoiminta, sukulaiset, ystävät), sekä työapua kotitöissä: ruoanlaitto, siivous, keittiön siistiminen. Kotityö takaisin. Panostuksen ei tarvitse olla iso, että siitä on iso apu.
Ville Hautakangas
Puolue: PIR
Helsinki
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Aivan ensiksi lisäisin matalan kynnyksen tukiasuntoja.
Juho Pulkka
Puolue: Kesk.
Iisalmi
ikä: 27
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etsivään nuorisotyöhön on laitettava vieläkin enemmän panoksia. Ohjaamotoimintaa on kehitettävä entisestään. Ja ennenkaikkea nuoria ja ja heidän vanhempiaan tulisi kohdata entistä aktiivisemmin ja pitkäjänteisemmin! Asiakkuuksista tulisi siirtyä ihmiskeskeisempään ajattelutapaan. Isosisko- ja velitoiminnan jalkauttaminen ja kehittäminen olisi yksi tapa, jolla ihmissuhteita voitaisiin vahvistaa ja täten ennaltaehkäistä monia ongelmia.
Merja Kaija
Puolue: PS
Siilinjärvi
ikä: 36
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön tulee satsata, vaikka kustannuksia syntyy alkuun päällekkäin korjaavan työn kanssa. Pitkäjänteinen ehkäisevä työ kantaa hedelmää kaikilla sektoreilla ja kuntalaiset saavat apua helpommin, niin lapset, nuoret kuin aikuiset. Yhdessä voimme tehdä omasta kotikunnastamme Siilinjärvestä ehkäisevän työn mallikunnan. Minulla on omakohtaista kokemusta siitä, kun saa apua ennalta ehkäisevästi. Jokaisella kuntalaisella on oikeus vaatia ehkäiseviä palveluita itselleen ja läheisilleen.
Sami Tapio Tenoch Laaksonen
Puolue: Vas.
Uusikaupunki
ikä: 32
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Yksi Vasemmistoliiton rohkaiseva jo toteutumassa oleva konkreettinen ehdotus Uudessakaupungissa liittyy kaikille yli 70-vuotiaille ilmaiseksi lahjoitettaviin liukuestesuojiin. Tällaisia ehdotuksia on syytä tehdä jatkossakin. Toisaalta olisi hienoa, jos Uusikaupunki nimittäisi ehkäisevän työn koordinaattorin syventämään tämän lähestymistavan merkitystä hyvinvoinnin luomisessa. Kenenkään ei ole hyvä jäädä yksin: sosiaalinen vastuu toisista ruokkii myös omaa elämänlaatua. Siksi kaikki voittavat.
Anne "Kikkis" Mikkola
Puolue: KD
Joensuu
ikä: 42
Erja Repo-Tervonen
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 58
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukihenkilöitä kouluttamalla, osoittamalla tiloja, joissa voi viettää aikaa ja tavata toisia. Kouluissa puhumalla asioista nuoria tavoittavalla tavalla, esim vierailuilla. Yleisellä asenteella, jossa nuoria otetaan mukaan miettimään kaikkien näkökulmasta katsoen mielekästä kaupunkielämistä, yhteisöllisyyttä lisäämällä
Jari Eerikki Kanerva
Puolue: PS
Lahti
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Konkreettisilla teoilla, ei kauniilla korulauseilla. Mielestäni valtuutetut ja kaupunginvirkamiehet eivät tarvitse esimerkiksi kulttuuriseteleitä, ilmaislippuja, uimahallikortteja...tms. nämä kaikki voidaan ohjata vähävaraisille, yksinhuoltajille, nuorille. Se olisi mielestäni jo konkreettista tekemistä ehkäisevän työn edistämiseen.
Noora Kyllönen
Puolue: Vas.
Kajaani
ikä: 24
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita enemmän esille, näiden palveluiden avulla voidaan ehkäistä isompien ongelmien syntymistä. Lapsille, nuorille kuin myös päihdekuntoutujille tiloja ja kohtaamispaikkoja niin liikunta- ja muuhunkin harrastamiseen ilman päihteitä. Vastuuhenkilö/työryhmä ennaltaehkäisevälle työlle.
Esa Ylikoski
Puolue: Vas.
Vantaa
ikä: 65
Henna-Riikka Markkio
Puolue: Kesk.
Jyväskylä
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevään työhön olisi satsattava nykyistä enemmän resursseja - erityisesti kouluissa tehtävään nuorisotyöhön ja kokonaisvaltaiseen perhetyöhön. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa ja kansalaisten aito kuuleminen/osallistaminen ovat myös avainasemassa ehkäisevän työn edistämisessä.
Jukka Vihriälä
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
ikä: 71
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevää työtä kouluissa ja neuvoloissa.
Outi Mononen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 68
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Takaamalla mahdollisuudet asukkaiden yhteisölliseen toimintaan omalla lähialueellaan. Yhteisten tilojen vapaa käyttö, lähipalveluiden turvaaminen, lähikoulujen turvaaminen. Kultturia kotikonnuille.
Elina Seitz
Puolue: KD
Salo
ikä: 39
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevä työ ja sen merkitys tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa ja kaikilla toimialoilla, kaiken ikäisten kohdalla.
Asta Juntunen
Puolue: Muu
Tuusula
ikä: 59
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kumppanuutta ja yhdessä tekemistä pitää lisätä: kunta, järjestöt, yritykset, srk:t, kuntalaiset. Ehkäisevässä työssä tarvitaan kaikkien ideoita ja tahtoa toteuttamiseen. Esimerkiksi tyhjät ja vajaakäytöllä olevat tilat täytyy saada kuntalaisten käyttöön: lapsiperheille, nuorille, työttömille, ikääntyneille jne. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen on parasta ehkäisevää työtä, joka maksaa itsensä takaisin.
Jenni Huhtapelto
Puolue: Kok.
Pori
ikä: 29
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Erityisesti haluaisin panostaa toimintaan lasten ja nuorten parissa. Kynnystä hakeutua lastensuojelun palveluiden pariin on madallettava ja perheille tarjottava konkreettista tukea ja keskusteluapua, ettei uupumusta ajauduta turruttamaan päihteillä. Lapsille ja nuorille pitää olla tarjolla viihtyisiä ajanviettopaikkoja, harrastuksia ja turvallisen aikuisen seuraa, kun sitä kaivataan. Nuorille pitää tarjota fiksuja esikuvia ja kertoa faktapohjaisesti päihteiden haitoista, ilman saarnaamista.
Marko Haakana
Puolue: Vas.
Joensuu
ikä: 49
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevää työtä tarvitaan kaikille ikäryhmille nuorista ikäihmisiin. Joensuussa sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä seurakuntien diakoniatyö tekevät tiivistä ja monipuolista yhteistyötä keskenään. Lisäämällä tähän joukkoon kaupungin, Siun sote -organisaation ja eri alojen palvelutuottajia ja yksittäisiä kuntalaisia saadaan hyvä toimijaverkosto. Terveyden ja hyvinvoinnin hyvä edistäminen vaatii erityisesti sosiaalisten tekijöiden huomioimista. Päihdemyönteisiin asenteisiin pitää vaikuttaa.
Olli Salin
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 67
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
SOTE- ja maakuntauudistuksessa jäänee ehkäisevän työn pääosa kuntien vastuulle, jolloin Helsingissä tulee koota kesäkuussa aloittavilla toimialoilla tehtävä ehkäisevä työ yhteen sosiaali- ja terveystoimesta, varhaiskasvatus- ja opetustoimesta sekä nuorisotoimesta siten, että valtuusto laatii 2017-2020 asukkaiden hyvinvointiohjelman ja osoittaa siihen määrärahat syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi kaikille väestöryhmille.
Maarit Lindroos
Puolue: Kesk.
Muurame
ikä: 51
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ehkäisevä työ tulee aloittaa jo perheitä tukemalla ja kannustamalla. Pyritään auttamaan tavallisessa arjessa jaksamisessa ja vaikeissa elämäntilanteissa. Jokaisella on oikeus turvalliseen ja hyvinvoivaan elämään. Eriarvoisuus on poistettava. Syrjääntymiseen ja yksinäisyyteen puututtava. Yhteistyö kunnan, seurakunnan ja kolmannen sektorin kanssa tuo hyvän tuloksen hyvinvointiin. Kunnan asukkaiden osallistuminen ja yhteisöllisyys lisää hyvinvointia.
Henni Hyytiä-Ilmonen
Puolue: Kesk.
Lahti
ikä: 35
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Varhaiskasvatuspalvelut kuntoon. Ennaltaehkäisevä nuorisotyö jalkautettava kouluihin. Harrastusmahdollisuuksia parannettava.
Mikko Kaarlela
Puolue: PIR
Vaasa
ikä: 32
www
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Panostamalla lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin.
Lotta Paakkunainen
Puolue: Kesk.
Lohja
ikä: 43
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Lohjalla on aloitettu hienosti moniammatillinen yhteistyö ainakin omalla asuinalueellani lapsi- ja perhetyön muutosohjelman aluetyöryhmän puitteissa. Pyritään löytämään yhdessä keinoja, joilla puututaan syrjäytymisen vaaraan ja perityvään syrjäytymiseen. Työryhmässä on mukana myös alueen aluetoimikunnan edustajana kolmannen sektorin edustaja, joka edustaa myös nuorten vanhempia.
Jussi Kareinen
Puolue: Vihr.
Tampere
ikä: 54
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Siihen tulisi varata riittävästi resursseja ( rahaa ). Ammattitaitoisia tekijöitä on kyllä tarjolla
Susanna Leinonen
Puolue: Vas.
Tampere
ikä: 30
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Sosiaali- ja terveyspalveluitten henkilökunnan tulisi olla aidosti kiinnostuneita asiakkaittensa hyvinvoinnista ja puuttua aikaisessa vaiheessa kaikenlaiseen pahoinvointiin.
Mikko Nisukangas
Puolue: Vihr.
Ikaalinen
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Etenkin digitaali- ja pelihaittojen ehkäisemiseksi nuorten keskuudessa tarvitaan paljon nykyistä enemmän panostusta kunnassamme.
Sanna Antikainen
Puolue: PS
Outokumpu
ikä: 28
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Outokummussa täytyy panostaa ennaltaehkäisyyn. Tämän päivän säästö voi olla huomisen menoerä. Koulussa tulee olla riittävästi aikuisia ja Outokummun päivähoidon ryhmäkokojen nosto täytyy perua. Lasten ja nuorten täytyy saada aikuinen kiinni heti tarvittaessa. Kouluissa tulee myös antaa päihdevalistusta. Ehkäisevä työ on monen tekijän summa. Keskiössä on lasten hyvinvointiin panostaminen, perheiden tukeminen ja se että aikuisilla on aikaa lapsille niin kotona kuin koulussa/päivähoidossa.
Tuija Pohjola
Puolue: SDP
Oulu
ikä: 62
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävän kun sote palvelut siirtyvät maakunnalle. Järjestöjen toimintaedellytykset tulee turvata kaupungin ja järjestöjen välisillä kumppanuussopimuksilla. Näin varmistetaan etteivät ruohonjuuritason ennaltaehkäisevät palvelut katoa.On katkaistava ylisukupolvinen pahoinvointi. Työttömyyden ja syrjäytymisen kierre katkaistaan laajalla mokitoimijaisella yhteistyöllä. Tulotaso, asuinalue ja ikä ei saa estää harrastuksiin osallistumista.
Tapio Perälä
Puolue: PIR
Seinäjoki
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Meidän tulee varmistaa varhaiskasvatuslain parempi noudattaminen; Meidän tulee varmistaa ettei kunnalle ja sairaanhoitopiirille tule turhia kuluja asioista, jotka voidaan estää ennalta helposti (esimerkiksi yli 60 vuotiaiden kaatumisista johtuvat kulut varmistamalla kodin soveltuvuus heille, jotka asuvat kotona, ja kaikille lumipiikit kenkiin). Syrjäytymistä tulee estää varmistamalla jotta kaikille on saatavilla mielekästä koulutusta sekä harrastetoimintaa.
Jari Viherlampi
Puolue: KD
Turku
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennaltaehkäisevä toiminta sekä hoito-, että sosiaalialalla on avainasemassa. Nämä olisi päivitettävä heti.
Sanna Repo
Puolue: PS
Muhos
ikä: 37
Yrjö Hakanen
Puolue: SKP
Helsinki
ikä: 64
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mielestäni sote-uudistuksen toteuttaminen hallituksen esittämällä tavalla, jossa kaikki sote-palvelut siirretään maakuntien vastuulle ja pääosin yhtiöitetään, heikentää ehkäisevää työtä. Toisenlainen ratkaisu, jossa perustason palvelut jäävät edelleen kuntien vastuulle ja pääosin kuntien itse hoidettavaksi, turvaa paremmin yhteyden kunnan muuhun toimintaan, ehkäisevän toiminnan painottamisen ja ehkäisevän työn yhteisöllisen tekemisen kehittämisen mahdollisuudet.
Heidi Haapala
Puolue: Vihr.
Turku
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Pidetään huolta huomisesta. Ehkäisevä työ maksaa itsensä takaisin moninkertaisena ja lisää myös yksilötasolla hyvinvointia. Hyödynnetään teknologiaa, uusinta tutkimustietoa ja kuntalaisten omaa ääntä ehkäisevän työn suunnittelussa ja toteutuksessa!
Riitta Ollila
Puolue: SDP
Vantaa
ikä: 65
Tuula Lind
Puolue: SDP
Kerava
ikä: 68
Kaisa Niskanen
Puolue: SDP
Kerava
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Ennalta ehkäisevän työn tulee kulkea käsi kädessä kasvatustyön kanssa niin päiväkodissa kuin koulussakin. Kun huomataan, että perheellä, nuorella tai lapsella kaikki ei ole hyvin, siihen puututaan heti. Aikuisille tulee tarjota matalan kynnyksen tukipalveluja ja paikoissa, joissa niihin on helppo tarttua. Tiedottamisella on tärkeä rooli asenteiden muokkaamisessa. Ystävät ja tuttavat kyllä näkevät, että kaikki ei ole hyvin, mutta asialle ei uskalleta tehdä mitään, ennen kuin on liian myöhäistä.
Soili Norro
Puolue: KD
Turku
ikä: 48
Kari Ollikainen
Puolue: Vas.
Naantali
ikä: 56
Taku Nieminen
Puolue: SDP
Ylöjärvi
ikä: 40
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Terveyskioskin palveluita tulee laajentaa, vähintää tasolle jossa ne olivat muutama vuosi sitten. terveyskioskin yhteyteen voitaisiin ottaa myös sosiaalipuolen ennaltaehkäiseviä palveluita mm. perheille ja syrjäytymisvaarassa oleville.
Anu Plaketti
Puolue: PS
Muhos
ikä: 33
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Muhoksella tulee kehittää nuorisopslveluita ja infoa elämänhallinnasta eri osa-alueilla. Ikääntyneiden eristäytymistä ja yksinäisyyttä on ehkäistävä luomalla uusia sukupolvien yli kantavia malleja. Järjestötoiminnan kanssa tehtävä yhteityö on avain ehkäisevän työn mahdollistajana. Yrittäjät voivat ovat mukana ehkäisevässä työssä tarjoamalla tiloja,tapahtumia ja palveluita. Kunnassamme huolehditaan,että jokainen lapsella on harrastus tai ryhmä,jossa toteuttaa taitojaan.
Hauta Tiina
Puolue: KD
Kauhava
ikä: 56 vuotta
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kotikunnassani meidän tulee yhdessä määrittää mitä ehkäisevä työ on ja miten sitä tulee tehdä. Mielestäni nuorisotyöhön panostaminen on yksi merkittävä ennaltaehkäisevän työn muoto. Meidän tulee omalla esimerkillämme tukea nuorten kasvua ja ottaa heidät mukaan suunnittelemaan toimintaa nuorille.
Heidi Pöykiö
Puolue: PS
Muhos
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Mm. puhumalla nuorille päihteiden käytön haitoista ja vaaroista.
Elina Nykyri
Puolue: Vas.
Vantaa
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tarvitaan panostusta matalan kynnyksen avun eri muotoihin, palveluista tiedotukseen,lastensuojeluun, nuorisotyöhön, koulukuraattoreihin ja psykologeihin,pienituloisten liikuntaan (maksuttomat liikuntapalvelut lapsille ja minimitoimeentulolla eläville). Tärkeää on myös tukea vertaistuen (samassa tilanteessa olevat tukevat toisiaan) eri muotoja. Opiskelupaikkoja nuorille tarvitaan lisää.
Marika Hakola
Puolue: KD
Virrat
ikä: 38
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Käytännön tukea lapsiperheille. Esim. Tehdään kaupungin perheiden kotiapua tutuksi. Vauvan syntyessä perhe saa ilmaiseksi yhden kerran apua kotiin. Tämä voisi helpottaa avun pyytämistä jatkossa. Toinen idea: Haastetaan eläkeläisiä tm. vapaaehtoisia tukiperheiksi.
Tiina Oksanen
Puolue: KD
Tampere
ikä: 34
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Painopiste palveluissa tulee vihdoin siirtää ongelmien hoitamisesta ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen, sillä se tulee pitkällä tähtäimellä halvemmaksi, mutta on tärkeää myös inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Erityisen tärkeä kohderyhmä ovat lapsiperheet ja aikuistumisen kynnyksellä olevat nuoret. Kaupungin tulee tukea perheitä ja nuoria päihteettömyydessä sekä olla mahdollistamassa yhteisöllisyyden lisääntymistä kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Mirja Isoin
Puolue: Vihr.
Virolahti
ikä: 64
Anne Heikkilä
Puolue: SDP
Kotka
ikä: 57
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kotkassa on ajettu ehkäisevää päihdetyötä alas lopettamalla ehkäisevän päihdetyön koordinaatorin toimi ja samalla ehkäisevän päihdetyön järjestöjen toiminnan koordinointi. Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu kaupungissamme on saanut aikaan sen, että entistä useampi korjaa pahoinvointiaan ja alkavaa syrjäytymistään päihteillä. Myös ikääntyvien päihteidenkäyttö on alueella lisääntynyt. Nyt pitäisi siirtyä sanoista tekoihin!
Johanna Lammela
Puolue: Kesk.
Seinäjoki
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Arvostava arki syntyy kuuntelemalla kaupungin asukkaita. Ehkäisevää työtä tehdään Seinäjoen kaupungissa niin kaupungin omien palveluiden kuin järjestöjen kautta. Osallisuutta vahvistamalla saamme tietoa millaista huolenpitoa asukkaat tarvitsevat huomennakin. Ehkäisevää työtä edistetään kohtaamisilla, jossa tärkeämpää on mielestäni enemmän sallinnan kuin hallinnan tunne.
Hanne Korhonen
Puolue: KD
Suonenjoki
ikä: 38v.
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Kunnassa tulisi tehdä ennaltaehkäisevää työtä perheissä ja lasten parissa.Näin saadaan huostaanotot vähenemään ja tuetaan perheiden jaksamista.Lapsille ja nuorille riittävästi mielekästä harrastustoimintaa ja tekemistä, näin ehkäistään lasten ja nuorten syrjäytyminen ja yksinäisyys.
Minna Sahlberg
Puolue: KD
Kuopio
ikä: 47
Miten ehkäisevää työtä tulisi edistää kotikunnassasi?
Tukea yhdistysten ja seurakuntien hyvää nuorisotyötä tiedottamalla siitä ja antamalla vapaita tiloja. Tuoda esiin rohkaisevia selviytymistarino