Olet täällä

Lausunnot

 

2017

Alkoholilain kokonaisuudistus, EHYT ry:n lausunto, tammikuu 2017

Alkoholilain kokonaisuudistus, EHYT ry mukana Päivytin lausunnossa, tammikuu 2017

Alkoholilain kokonaisuudistys, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, tammikuu 2017
 

2016

Kannanotto nuorten terveystapatutkimuksen säilyttämisen puolesta, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, marraskuu 2016

Arviomuistio kuljettajakoulutusuudistuksen lähtökohdista, EHYT ry:n lausunto, marraskuu 2016

Sote-uudistus, EHYT ry:n lausunto, marraskuu 2016

Sote-uudistus, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, marraskuu 2016

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020, EHYT ry:n lausunto, lokakuu 216

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta hallintovaliokunnalle, EHYT ry:n lausunto, marraskuu 2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, EHYT ry:n lausunto, lokakuu 2016

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta, EHYT ry:n lausunto, elokuu 2016

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, EHYT ry:n lausunto, elokuu 2016

Esitys valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämiseen myönnettävästä valtionavustuksesta, EHYT ry:n lausunto, toukokuu 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen, EHYT ry:n lausunto, huhtikuu 2016

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat asetusluonnokset liittyen rahayhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, huhtikuu 2016

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke, EHYT ry:n lausunto, huhtikuu 2016

Rahapeliyhteisöjen rahapelitoimintojen yhdistämistä koskeva hanke, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, huhtikuu 2016

Mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistaminen, EHYT ry:n lausunto, huhtikuu 2016

Mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistaminen, EHYT ry mukana EPT-verkoston lausunnossa, huhtikuu 2016

Mielenterveys- ja päihdehuoltolakien uudistaminen, EHYT ry mukana Päihdeasiamiehen lausunnossa, huhtikuu 2016

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen täydentämisestä, EHYT ry:n lausunto, maaliskuu 2016

Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiski ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, EHYT ry:n lausunto, maaliskuu 2016

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenneturvallisuusmaksusta, EHYT ry:n lausunto, helmikuu 2016