Olet täällä

Miksi ehkäisevä työ kannattaa?

Mitä on ehkäisevä työ?

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Fiksu kunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin, kuten lähiliikuntaan, perhepalveluihin, nuorisotyöhön ja koulujen tukipalveluihin.

Kaikki kunnan toiminta vaikuttaa eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen jollakin tavalla. Kunta voi omilla päätöksillään vaikuttaa siihen, autetaanko ihmisiä vasta kun ongelmat syvenevät vai voitaisiinko ongelmien syntyminen ehkäistä ennalta. Kunta, joka vaalii asukkaidensa hyvinvointia, varmistaa myös edellytykset terveelle kuntataloudelle.

Huolenpito säästää rahaa ja huolia

Noin puolet kuntalaisten terveyseroista selittyy alkoholin ja tupakan käytöllä. Kunnat säästävät paljon, kun kiinnittävät huomiota niistä aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. Pienilläkin päätöksillä voi olla suuri vaikutus, jos jokainen kunnan päätöksentekijä ja virkamies päättää edistää ehkäisevää työtä omalla sektorillaan.

Ongelmiin joutunut nuori voi saada ratkaisevaa tukea koulussa ja kunnan erityisnuorisotyöltä, kun taas tukematta jättäminen maksaa kunnalle moninkertaisen summan. Esimerkiksi nuoren sijoittaminen laitokseen puoleksitoista vuodeksi voi maksaa jopa 140 000 euroa.

Lapsiperheitä voidaan tukea edullisesti tarjoamalla esimerkiksi kuraattorin apua ja harrastusmahdollisuuksia. Muutaman sadan euron panostus perheiden arkeen voi säästää tuhansia euroja, jotka kuluisivat korjaavaan työhön.

Lääkärin tekemän alkoholin mini-intervention eli potilaan kanssa asian puheeksi ottamisen hinnaksi on arvioitu 240 euroa/neuvonta. Toimenpide voi säästää kunnalta tuhansia euroja.

Lue lisää ehkäisevän työn hyödyistä:

 

Ehkäisevän työn rakenteet kuntoon

Ehkäisevää työtä ei turvata kertaryminällä, vaan tekemällä hyvinvointia edistäviä päätöksiä kaikilla kunnan sektoreilla kuntalaisia ja kansalaisjärjestöjä kuunnellen. Jotta ehkäisevä työ on toimivaa, on oltava selvää, kuka sitä johtaa. Lisäksi työlle on hyvä määritellä koordinoinnista vastaava henkilö ja työtä tukeva monialainen työryhmä.

Ehkäisevää työtä ei tarvitse tehdä yksin. Järjestöt ovat monesti erinomainen kumppani kunnalle täydentäen ja tukien kunnan toimintaa. Kuitenkin vain 16 %:iin kuntien hyvinvointityöryhmistä kuuluu THL:n mukaan järjestöjä. Työhön on tärkeää sitouttaa myös seurakunnat, yritykset ja kuntalaiset

Lue lisää ehkäisevän työn hyödyistä:

 

Lataa Ehkäisevän työn esitteet:

Ehkäisevä työ kannattaa -esite

Ehkäisevä työ kannattaa -faktalehti

 
X