Olet täällä

Miten teollisuus haastaa kansanterveysnäkökulman?

15.09.2017
Kansanterveyden ja ympäristön puolestapuhujat kaikkialla maailmassa törmäävät toisinaan viesteihin, joilla pyritään kumoamaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmaa sekä vahvistamaan omaa sanomaa. Siksi onkin tärkeää tietää, miten vastapuoli sen tekee. Kansanterveyden professori Rob Moodie Melbournen yliopistosta on koonnut seitsemän keinoa, joita teollisuus käyttää vaikuttamistyössään esimerkiksi Afrikassa. Artikkeli on julkaistu The Conversation-verkkolehdessä.

 

1. Hyökkää hyväksyttyjä tieteellisiä väittämiä vastaan

 • Syytä tiedettä huijaamisesta. Kutsu sitä “roskatieteeksi” tai “kehnoksi tieteeksi” ja väitä, että tieteellisiä tutkimustuloksia on manipuloitu, jotta ne sopisivat poliittisiin agendoihin.
 • Arvostele tieteellisiä instituutioita ja valtion virastoja vastaan, jotka ovat yrityksen etuja vastaan.
 • Väitä, ettei käsiteltävästä asiasta ole mitään tieteellistä varmuutta. Väitä, että tutkijat eivät tiedä ongelman aiheuttajaa, minkä vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta.
 • Salaa kaikki yrityksen tuotteita koskeva epäedullinen tieto.
 • Käytä tietoa harhaanjohtavalla tavalla: hyödynnä faktoja, jotka ovat tosia mutta merkityksettömiä.
 • Väitä, että moni muukin asia aiheuttaa terveydelle tai ympäristölle haittaa ja että yhden asian muuttamisella on vain vähäinen vaikutus ongelman ratkaisuun.
 • Liioittele tieteelliseen tutkimukseen luonnostaan liittyvää epävarmuutta, jotta voit heikentää vakiintuneen tieteellisen tiedon uskottavuutta.
 • Käytä yritysten rahoittamia tutkimuksia.
 • Rahoita tutkijoita, jotka ovat yrityksen puolella ja pitävät sen tuotteista.

 

2. Hyökkää tieteentekijöitä vastaan ja pelottele heitä

 • Luo epäilyksiä tutkijan rehellisyyttä ja lahjomattomuutta kohtaan hyökkäämällä häntä vastaan.
 • Hyökkää viestintuojan uskottavuutta kohtaan ja syytä häntä taka-ajatuksista.
 • Pelottele vastustajia kritisoimalla heitä rajusti.
 • Mustamaalaa vastapuolta – kutsu esimerkiksi ympäristönsuojelijoita ”vesimeloneiksi” (vihreä ulkopuolelta, punainen sisältä). Käytä kommunismin vihaa ja pelkoa hyväksesi ja käännä tuo tunne ympäristöliikettä vastaan.
 • Pelottele tutkijoita ja asian puolestapuhujia oikeudella – tai jopa haasta heidät oikeuteen – mutta vältä tai viivytä faktojen käsittelyä.
 • Heitä ilmaan syytöksiä ja hyödynnä retorista tai poliittista alistamista.
 • Soluttaudu tiedepiireihin ja seuraa tunnettujen tiedemiesten toimintaa.
 • Herätä riittävästi epäilyksiä ja pyri näin estämään oikeudenkäynnit ja sääntelyn lisääminen.
 • Tuo jatkuvasti esille epäilyksiä, käytä ”äänitorvia” tai ”viestin vahvistajia”.
 • Käytä toistuvasti halventavia termejä, kuten ”kohtuuton” sääntely, ”liiallinen” sääntely, ”tarpeeton” sääntely, ”holhousvaltio” ja ”terveysnatsit” ja lisää näin pelkoa ja halveksuntaa.
 • Vaadi aina lisää todisteita.
 • Vaihtoehtoisesti: Ota tavoitteeksi itsesääntely valtion säätelyn sijaan. Laatikaa omia, vapaaehtoisia toimintamalleja estääksenne valtion sääntelyn.

 

3. Käytä kolmansia osapuolia eturyhminä

 • Perusta ja tue eturyhmiä, jotka toimivat omissa nimissään, mutta edistävät todellisuudessa asiaasi.
 • Toteuta projekteja eturyhmien kautta (”tiedonpesu”) – käytä erityisesti lakiasiaintoimistoja, koska ne voivat piiloutua asianajajan ja asiakkaan välisen salassapitovelvollisuuden taakse.
 • Perusta tutkimuslaitoksia, jotka voivat tehdä omaa tieteellistä tutkimusta.
 • Sponsoroi konferensseja ja työpajoja.
 • Tuota ”puolueettomia” uutiskirjeitä, lehtiä ja tieteellisiä julkaisuja (joita ei vertaisarvioida).
 • Julkaise tutkimustuloksia valikoivasti.
 • Manipuloi tutkimusrahoitusta, tutkimussuunnitelmia ja tutkijoita.
 • Levitä kohderyhmille erilaisia materiaaleja – pamfletteja ja esitteitä. Hyödynnä sosiaalista mediaa.
 • Käytä hyväksesi mielipidemittauksia.

 

4. Luo valheellista debattia ja vaadi tasapuolisuutta

 • Luo vaikutelma asian kiistanalaisuudesta.
 • Pidä kiinni asian kiistanalaisuudesta ja ylläpidä debattia.
 • Luo valheellista vastakkainasettelua.
 • Vaadi journalisteja tuomaan esille asian kaikki puolet tasapuolisesti vastuullisuuden nimessä.
 • Vaadi tasapuolisuutta, viittaa Fairness doctrine -oppiin, eli siihen, että median tulee raportoida kiistanalaisista asioista rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.
 • Suuntaa huomio pois haitallisista tuotteista.
 • Keskity yrityksen sosiaaliseen vastuuseen.
 • Perusta säätiöitä yrityksen yhteiskuntavastuullisuuden korostamiseksi. Etsi pienimuotoisia ja hyvää tarkoittavia hankkeita, jotka palvelevat yhteisöä.
 • Keskity ongelman sijaan muihin asioihin, esimerkiksi liikuntaan ruokavalion sijaan.

 

5. Aseta asiat luovasti haluttuun yhteyteen

 • Väitä, että ongelma on hyvin monimutkainen, ja anna ymmärtää, ettei siihen ole yksinkertaista ratkaisua, jos siihen ylipäätään edes on ratkaisu.
 • Väitä, että on ennenaikaista esittää parannuskeinoja.
 • Toista jatkuvasti, että tekniset edistysaskeleet tekevät sääntelyn tarpeettomaksi ja että ongelma voidaan ratkaista vain markkinoiden kautta.
 • Tuo vahvasti esille, että vastuu on jokaisella ihmisellä itsellään tai lasten vanhemmilla ja siksi valtion ei tule millään tavalla yrittää vaikuttaa kenenkään terveyskäyttäytymiseen. 
 • Käytä värikästä kuvakieltä, kuten ”miljardin dollarin ratkaisu miljoonan dollarin ongelmaan”, käytä sanoja, kuten ”spekulatiivinen”, ”ennenaikainen” ja ”puolueellinen”.
 • Luo pelkoa, sitä voi käyttää työkaluna politiikan muuttamisessa.  
 • Vähättele ongelman vakavuutta, mutta anna hieman periksi.
 • Myönnä, että kyseessä on vakava ongelma, mutta ei mikään elämän ja kuoleman kysymys.
 • Myönnä, että ongelma voi olla olemassa, mutta se ei ole niin vakava kuin kaikki väittävät.
 • Väitä, että ongelma ei ole niin vakava kuin moni muu ongelma – vakavampia ongelmia tulisi priorisoida.
 • Väitä, että ongelman korjaamisen kustannukset ovat aivan liian korkeat.
 • Väitä, että asian hyvät puolet on jätetty ottamatta huomioon.
 • Väitä, että muita vaihtoehtoja ei ole edes harkittu.
 • Tiedosta, kuinka paljon valtaa kielellä on ja käytä sitä hyväksesi – vastapuolen kieli on täynnä epävarmuustekijöitä, joten ilmaise itseäsi varmasti.

 

6. Rahoita disinformaatiokampanjoita

 • Toteuta disinformaatiokampanjoita uusilla ja luovilla tavoilla.
 • Maksa julkkiksille ja myötämielisille asiantuntijoille mukanaolosta.
 • Sponsoroi konferensseja, jotka haastavat tiedepiirien yksimielisyyden.
 • Asetu kannattamaan muita asioita – vastusta vaikkapa työntekijöiden syrjintää tai veronkierron harjoittajia.

 

7. Vaikuta poliittiseen agendaan

 • Tee lahjoituksia poliittisille puolueille koko poliittisella kentällä.
 • Kokoa epäterveellistä ruokaa valmistavan teollisuuden edustajia laatimaan suuntalinjoja ja normeja.
 • Investoi reippaasti lobbareiden palkkaamiseen.
 • Hanki ”ystäviä” tärkeiden ja vaikutusvaltaisten virkamiesten joukosta – tapaa poliitikkoja, heidän neuvonantajiaan sekä ylempiä virkamiehiä esimerkiksi silloin, kun he lähtevät töistä ja yritä ostaa heidät puolellesi.
 • Pyri vähentämään valtion rahoitusta sellaiseen sääntelyyn, tutkimukseen tai poliittiseen toimintaan, joka on yrityksen etujen vastaista.

 

Artikkelin lähteinä on käytetty seuraavia teoksia: Oreskes and Conway’s Merchants of Doubt, Wiist’s “The Corporate Playbook”, Health and Democracy: The Snack Food and Beverage Industry’s Tactics in Context, ja Freudenberg’s Lethal but Legal.

 
X