Olet täällä

EHYT ry:n alkoholipoliittiset tavoitteet hallitusohjelmaan vuosille 2015-2018

EHYT ry julkaisee yhdessä muiden järjestöjen kanssa hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015-2018. Järjestöt pyrkivät työllään edistämään suomalaisten hyvinvointia ja ehkäisemään päihteistä aiheuttavia haittoja. Haluamme, että alkoholipolitiikasta puhuttaessa erotetaan asioiden mittakaavat ja merkitykset.

1. Alkoholilain kokonaisuudistuksen toteutuksessa tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, päihdehaittakustannusten vähentäminen sekä lainsäädännön ajanmukaistaminen ilman, että uudistuksella lisätään kokonaiskulutusta tai alkoholista aiheutuvia haittoja.

2. Hallitus edistää toimia, jotka vähentävät alkoholin vaikutusta suomalaisten työurien lyhentäjänä.

3. Suomi nostaa EU-valmisteluun ehdotuksen kansanterveysperustaisista kansallisista rajoituksista alkoholin vapaaseen liikkuvuuteen.

4. Ehkäisevän päihdetyön lain jalkauttamista kunnissa seurataan, arvioidaan ja ja tuetaan. Ehkäisevän työn resurssit turvataan avustustoiminnassa.

 

Mitä ihmettä me järjestöt alkoholilainsäädännöltä oikein haluamme?

Alkoholi on yhteydessä 60 sairauteen. Syöpäriskille ei ole olemassa turvarajaa. Valtaosa päihdehaitoista aiheutuu muille kuin alkoholin suurkuluttajille.
Alkoholi on yhteydessä 60 sairauteen. Syöpäriskille ei ole olemassa turvarajaa. Valtaosa päihdehaitoista aiheutuu muille kuin alkoholin suurkuluttajille.  
Alkoholi on merkittävä suomalaisten työurien lyhentäjä. Alkoholi on suurimpia työikäisten kuolinsyitä sekä merkittävä tekijä työkyvyttömyyseläkkeiden taustalla. Alkoholin vuoksi menetetään vuosittain arviolta 2 miljoonaa työpäivää.
Alkoholi on erityisen haitallista lapsille ja nuorille. On olemassa vahva tutkimusnäyttö esimerkiksi siitä, että alkoholimainonnalle altistuminen aikaistaa ja lisää nuorten juomista, joten mainonnan rajoittaminen on tärkeä ja vastuullinen päätös. On myös hyvä muistaa, että päihteet eivät aiheuta haittoja vain juojalle itselleen - alkoholihaittojen vähentäminen on turvallisuutta ja hyvinvointia myös lapsille.

Ja mitä me sen sijaan emme todellakaan tahdo?

Alkoholi myydään ja anniskellaan ensi vuonnakin noin 14 000 pisteessä kaikkialla Suomessa. Alkoholin saatavuutta voi halutessaan verrata vaikkapa tuoreen leivän saatavuuteen - kumpaa on vuorokauden mittaan helpompi saada käsiinsä?
Toisin kuin alkoholimainointaa koskevasta keskustelusta voisi luulla, alkoholimainonnan sääntely kohdistuu vain mainostajiin. Yksityishenkilöt saavat edelleen sanoa alkoholista ihan mitä haluavat. Näin pitää ollakin.
Päinvastoin, olisi monella tavalla parempi, että osa alkoholinkäytöstä palaisi kodeista ravintoloihin. Ravintola-alan menestystä ei kuitenkaan pidä edistää keinoilla, jotka lisäävät kulutusta ja päihdehaittoja.
Virontuonnin määrä on erittäin suuri, mutta valtaosa Suomessa juodusta alkoholista ostetaan Suomesta. Jos tuontia yritetään hillitä alentamalla suomalaisen alkoholin hintaa tai lisäämällä sen saatavuutta, aiheutetaan paljon enemmän haittaa kuin hyötyä.

 

Tavoitteiden allekirjoittajat

 •     Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
 •     Ehkäisevän päihdetyön verkosto
 •     A-klinikkasäätiö
 •     Elämäni Sankari ry
 •     Ensi- ja turvakotien liitto
 •     Folkhälsan
 •     Helsingin Kouluraittiuspiiri ry
 •     Irti Huumeista ry
 •     Kehittämiskeskus Tyynelä
 •     Koulutus Elämään -säätiö
 •     Kran rf
 •     Kriminaalihuollon tukisäätiö
 •     Lastensuojelun Keskusliitto
 •     Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 •     Munuais- ja maksaliitto ry
 •     Music Against Drugs ry
 •     Naistenkartano ry
 •     Nuorten Ystävät ry
 •     Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf
 •     Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus
 •     Preventiimi
 •     Raittiuden Ystävät ry
 •     Sininauhaliitto
 •     SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 •     Sovatek-säätiö
 •     Suomen ASH ry
 •     Suomen Syöpäyhdistys
 •     Suomen Valkonauhaliitto
 •     Suomen Vanhempainliitto

 

 
X