Olet täällä

Tietopankki

Alkoholi

What´s in this drink?

The European Alcohol Policy Alliance (EUROCARE): What’s in this drink? Eurocare’s position on ingredients and nutritional information. 2018

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista?

TNS Gallup kysyi tuhannelta suomalaiselta, mitä he ajattelevat alkoholin saatavuuden lisäämisestä ja alkoholihaitoista suomalaisessa yhteiskunnassa. Osa tuloksista on yllättäviä ja myös ristiriidassa uutta
alkoholilakia koskevan esityksen kanssa. Kenen etua Sinä olet ajamassa?

Alcohol and Cancer

2016
IOGT-NTO, the Swedish Society of Medicine and CERA

Euroopan alkoholipolitiikkaa käsittelevä raportti
2016
EuroCare European Alcohol Policy Alliance

European Report on Alcohol Policy
2016
EuroCare European Alcohol Policy Alliance

"Limuviina"

Ruokakaupoissa myytävän alkoholin pitää nykyisin olla valmistettu käymisteitse. Jos rajoitus poistuisi, Ready to drink –juomat eli ns. limuviinat tulisivat ruokakauppoihin. Valmistustaparajoitteen poistaminen lisäisi etenkin nuorten alkoholihaittoja.

Tasapainoista Alkoholipolitiikkaa
- onnistunut alkoholipolitiikka on mahdollista
3/2016

OECD: Taloutta, terveyttä ja hyvinvointia
- hyvän alkoholipolitiikan peruselementit
2/2016


Kohti alkoholilain uudistusta
-tutkittua tietoa ja punnittuja näkemyksiä
2/2016

                                      Tulevat sukupolvet eivät ole raitistumassa -artikkeli
                                      Timo Lintonen, Pia Mäkelä, Janne Härkönen, Kirsimarja Raitasalo
                                      Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):1

OECD:n raportin tiivistelmä alkoholihaitoista ja niiden ehkäisykeinoista?
Lue koko raportti (englannin kielinen)

 

Alkoholielinkeino vs. talouden isokuva infograafit, kevät 2014
EHYT ry:n biletohtori Antti Maunu tutki väitöskirjaansa varten suomalaista bilekulttuuria. Maunun mukaan Suomi janoaa sosiaalisuutta. Lataa ja lue Maunun väitöskirja Yöllä yhdessä: Yökerhot, biletys ja suomalainen sosiaalisuus (PDF ja tiivistelmä).

Päihteidenkäyttö lukuina.

Nordisk alkoholfakta. Här hittar du info om konsumtionstrender och alkoholpolitiska händelser i de nordiska länderna.

’Science Group… 2009: Science Group of the European Alcohol and Health Forum: Does Marketing Communication Impact on the Volume and Patterns of Consumption of Alcoholic Beverages, Especially by Young People? – A Review of Longitudinal Studies. Scientific Opinion of the Science Group of the European Alcohol and Health Forum, 2009

Hastings & Angus 2009: Hastings, Gerard & Angus, Kathryn: Under the Influence. The Damaging Effect of Alcohol Marketing on Young People. British Medical Association Board of Science, 2009.

Anderson & al. 2009: Anderson, Peter & de Bruijn, Avalon & Angus, Kathryn & Gordon, Ross & Hastings, Gerard: Impact of Alcohol Advertising and Media Exposure on Adolescent Alcohol Use: A Systematic Review of Longitudinal Studies. Alcohol and alcoholism (Oxford) 44 (2009): 3, 229–243

Smith & Foxcroft 2009: Smith, Lesley A. & Foxcroft, David R.: The Effect of Alcohol Advertising, Marketing and Portrayal on Drinking Behaviour of Young People: Systematic Review of Cohort Studies. BMC Public Health, 2009

Anderson 2007: Anderson, Peter: The Impact of Alcohol Advertising: ELSA Project Report on the Evidence to Strengthen Regulation to Protect Young People. Utrecht: National Foundation of Alcohol Prevention, 2007.

Meier & al. 2008: Meier, Petra & Booth, Andrew & al.: Independent Review of the Effects of Alcohol Pricing and Promotion. Summary of Evidence to Accompany Report on Phase 1: Systematic Reviews. University of Sheffield, 2008.

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä

 

Tositietoa-Alkoholi

UUSITTU ja SUOSITTU TOSITIETOA-SARJA
Faktapaketti päihdekeskustelun tueksi EHYT ry:n suositun Tositietoa-esitesarjan tietosisällöt ja ilme on uusittu.
Tositietoa on faktaa päihteistä nuorille ja soveltuu tietoiskuksi ja keskustelun välineeksi ammattikasvattajien käyttöön. Sarja sisältää päivitettyinä esitteinä alkoholin, tupakan, nuuskan ja kannabiksen.

Hinta: 0,50 euroa/kpl + toimituskulut

8-sivuinen vihkonen. 0,50 €/kpl. Tilauslomakkeeseen

 

Raportti lukiolaiset ja päihteet. Valmistumisvuosi 2013.

Raportti lukiolaiset ja päihteet. Valmistumisvuosi 2013.

Mitä WHO:n maaprofiilit kertovat alkoholikulttuurien eroista?

Usein kysytyissä kysymyksissä THL:n  asiantuntijat vastaavat suomalaisten juomiskulttuuria, alkoholia ja terveyttä sekä alkoholipolitiikkaa koskeviin kysymyksiin. 

 

Tupakka

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2014) Tupakkatilasto 2014.

Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) Nuorten terveystapatutkimus 2015. Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö 1977–2015.
Ollila, Hanna; Ruokolainen, Otto & Heloma, Antero (2014) Yläkoululaisten tupakointi Suomessa. Global Youth Tobacco Survey 2012 -tutkimuksen maaraportti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Sosiaali- ja terveysministeriö (2014) Tie savuttomaan Suomeen – tupakkapoliittinen toimenpideohjelma
Nevalainen, Susanna & Ollila, Hanna (2015) Lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen – kansallisen strategian arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Huumeet

Kannabis faktoja

Pelaaminen

Vetoomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja pelaaminen näkyy arjessamme päivittäin. Myös media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa parantaa peleistä käytävää julkista keskustelua, minkä vuoksi se on koostanut Vetoomuksen eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta.

Rahapelaamisen riskirajoilla -selvitys on suunnattu rahapelihaitoista ja rahapelaamiseen liittyvistä riskeistä kiinnostuneille tai niitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Selvitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Missä kulkevat rahapelaamisen riskirajat? Keihin rahapelihaittoja ehkäisevä työ tulisi kohdistaa? Millaisia ovat riskirahapelaajat? Voiko riskialtista rahapelaamista tunnistaa kulutuskäyttäytymisen kautta? Riskirahapelaamisen määrittely ja tunnistaminen on rahapelihaittoja ehkäisevän työn kannalta keskeistä. Selvityksen on tuottanut EHYT ry:n aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti.

Suomalaisten rahapelaaminen -tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. Rahapelejä ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto, urheilu- ja hevospelit, rahapeliautomaatit, raaputusarvat ja kasinopelit. Näitä pelejä voi pelata myös internetissä. Tutkimus vastaa muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä mieltä suomalaiset ovat rahapelaamisesta ja nykyisestä rahapelipolitiikasta?
  • Mitä rahapelejä pelataan ja kuinka usein? 
  • Missä määrin rahapelaamisesta seuraa haittoja?
Rahapelaamisen vuosikirja käsittelee ajankohtaisia rahapelaamisen kysymyksiä. Miten suomalaiset pelieurot ohjautuvat? Miten Euroopan unionin lisääntyvä kiinnostus rahapelialaa kohtaan näkyy Suomessa? Kuka huolehtii pelikoukkuun jääneistä kansalaisista? Miten toimii valvonta ja haittojen ehkäisy? Tässä vuosikirjassa kerrotaan muutoksista Suomen rahapelikentällä edellisen, vuonna 2009 ilmestyneen vuosikirjan jälkeen. Suomalaisen rahapelaamisen vuosikirja 2012 on hallinnon näkökulmasta kirjoitettu teos rahapelipolitiikasta ja sen muutoksista. Kirjan kirjoittajat ovat sisäasianministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virkamiehiä ja asiantuntijoita. He kertovat tuoretta tietoa rahapelijärjestelmästä ja sen toimijoista sekä alan tutkimuksesta ja kehittämisestä.
Avaimia rahapeliongelman hallintaan -työkirjan avulla voit kartoittaa pelaamistasi ja laatia suunnitelman pelaamisen vähentämiseksi tai lopettamiseksi. Työkirjan tehtävissä sinua autetaan arvioimaan pelaamistasi ja sen seurauksia sekä rohkaistaan tekemään muutos tarvittaessa. Vastaavanlaiset työkirjat ovat olleet avuksi esimerkiksi päihteiden käytön lopettamisessa. Jos ongelmapelaaminen jatkuu tai tunnet tarvitsevasi enemmän tukea, työkirjan lopussa on erillinen liite apua ja tukea tarjoavista tahoista.​

Lapset ja nuoret

Raportti lukiolaiset ja päihteet. Valmistumisvuosi 2013.

Vanhemmat

Kuuntele mua! Miten voisin olla yhtä aikaa lempeä ja luja? Kuuntele mua! -vihkonen on vanhemmille ja kasvattajille suunnattu opas, jossa tarjotaan vinkkejä puheeksi ottamiseen ja hyvään vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa.

 

Ikäihmiset

 

Vapaaehtoiset

 Elokolo Käsikirja

Elokolo käsikirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan keskeisimpiä elementtejä, jotta myös muut kohtaamispaikat ja yhdistykset voisivat hyödyntää ja ottaa niitä käyttöön omassa toiminnassaan. Julkaisu on kirjoitettu hyödyttämään niin Elokoloja, EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoa kuin kaikkia muiltakin kohtaamispaikkoja, ja se tarjoaa virikkeitä myös muille matalan kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päiväkeskuksille. 

Työelämä

 

Oppilaitokset

 
Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö

Ryhmäilmiö-kirjan toinen painos keskittyy toimivien ryhmien rakentamiseen ja toimii työkaluna ryhmän ohjaajalle. Uudistetussa Ryhmäilmiössä huomiota saavat myös erilaiset hyvinvointiin liittyvät teemat, joiden käsittelyyn Ryhmäilmiö-materiaali tarjoaa oivia vinkkejä: Miten rakentaa hyvä keskusteluhetki nuorten kanssa esimerkiksi seurustelusta, kiusaamisesta, digipelaamisesta, kannabiksesta tai laajemmin arjenhallinnasta? Ryhmäilmiö-koulutus ja -käsikirja ovat suunnattu kaikille nuorten ryhmiä ohjaaville, erityisesti opettajille. Käsikirjasta ja koulutuksesta hyötyvät myös muut oppilaitoksen työntekijät ja esimerkiksi nuorisotyöntekijät. Lataa pdf

Koulun sosiaalisen pääoman yhteys nuorten tupakointiin, humalajuomiseen ja masennukseen ammatillisissa oppilaitoksissa. Paula Vehmaskoski. EHYT Katsauksia 4/2013 (PDF).Katsaus on tuotettu AMIS – Arjen Ammattilaiset –hankkeen taustaselvitykseksi.

 

Selvitys ammatillisten oppilaitosten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen malleista. Sari Laine ja Kerttu Tossavainen. EHYT Katsauksia 3/2013 (PDF). Katsaus on tuotettu AMIS – Arjen Ammattilaiset –hankkeen taustaselvitykseksi.

Hyvät juhlat lukiossa -juliste on suunniteltu koulujen henkilökunnalle muistilistaksi juhlapäivien valmisteluun.

En bra fest på gymnasiet -affischen har planerats som en minneslista för skolpersonalen när festdagar prepareras.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston lausuntoihin, materiaaleihin ja uutisiin voit tutustua täältä: www.ept-verkosto.fi

 


EHYT Teema

Teema on EHYT ry:n julkaisu, joka palvelee teemakohtaisin painotuksin 3 - 5 vuosinumerolla erilaisten ammattilaisten, yhteisöjen, jäsenjärjestöjen ja eri-ikäisten suomalaisten tiedon tarvetta.

 

 

EHYT Teema 11 Ehkäisevä päihdetyö

Lue Teema 11

 
EHYT Teema 10 - Monikulttuurisuus

Monikulttuurisuus tuo uusi näkökulmia päihdekasvatukseen. Teema no 10 sukeltaa änni-hankkeen maailmaan, ja esittelee millaista ehkäisevä päihdetyö on, kun sitä tehdään vähemmistöjen tarpeet huomioiden.

Lue Teema 10

EHYT Teema 9 - Rahapelaaminen

Miten edistää vastuullista pelaamista? Teema no 9 pureutuu rahapelaamisen maailmaan.

Lue Teema 9

EHYT Teema 8 - Some

Miten työtä tehdään nuorten parissa somessa? Miten järjestöjen kannattaa toimia somessa? Entä miten taltuttaa vihapuhe? 

LueTeema 8

EHYT Teema 7 - Ehkäisevän päihdetyön laki
 
Mitä uusi ehkäisevän päihdetyön laki tarkoittaa käytännössä? Mitä kaikkea lain tueksi tehty toimintaohjelma sisältää? Lue lisää näistä sekä EHYT ry:n koulutuksista ja menetelmistä!Lataa EHYT Teema 7 - Ehkäisevän päihdetyön laki -numero täältä

EHYT Teema numero 6. Työelämä

EHYT Teema Työelämä-numerossa käsitellään työpaikan päihdehaittojen ehkäisyä keskustelevasta ja yhteisön tuen merkitystä korostavasta näkökulmasta. Valokeilassa on EHYT ry:n aikuistyön Huugo-toiminta koulutuksineen ja materiaaleineen. Tarjolla on vinkkejä päihdeohjelmien suunnitteluun, puheeksiottoon, esimiestyöhön, työterveyden hyödyntämiseen, työturvallisuuden edistämiseen ja työyhteisön hyvinvoinnin kasvattamiseen.Lehti on luettavissa pdf-versiona ja Issuu-sivuillamme.

EHYT Teema  numero 5.  Savuttomuus

EHYT Teema Savuttomuus käsittelee tupakoinnin ehkäisytyötä niin valistuksen kuin sääntelyn näkökulmista. Lehdestä luet muun muassa tupakkapolitiikan menestystarinan, päivität tietosi tupakkatuotteiden käytön uusista trendeista ja perehdyt tupakkateollisuuden harjoittamaan lobbaukseen.

Lehti on luettavissa pdf-versiona ja sähköisenä lehtenä.

 EHYT Teema  Ehkäisevä päihdetyö
Lehti kuvaa, mitä valistuksesta, kohtaavasta päihdetyöstä ja sääntelystä koostuvaa kokonaisuus on vuonna 2014. Vihdoinkin julkaisu, joka avaa ymmärrettävällä kielellä niitä kolmea menetelmää, jotka yhdessä vähentävät päihdehaittoja. Mukana muun muassa Markku Soikkeli, Mikko Salasuo, STM:n Ismo Tuominen ja Eurocaren Tizziana Codenotti.
 
Lehti on luettavissa  pdf-versiona tai sähköisenä lehtenä.
EHYT Teema (intro)  Ehkäisevä päihdetyö
 
Lehti on kahdeksan sivuinen teaser seuraavaan EHYT Teemaan, jossa käsitellään laajemmin ehkäisevää päihdetyötä eri näkökulmista.
 
Lehti on luettavissa  pdf-versiona tai sähköisenä lehtenä.
EHYT Teema Alkoholilaki
 
Lehti on napakka tietopaketti alkoholipoliittisen keskustelun tueksi.
 
Lehti on luettavissa  pdf-versiona tai sähköisenä lehtenä.
EHYT Teema Hyvä eläkeikä

Teema 2:n aiheita ovat mm. Onnistuneesti eläkkeelle, Köyryselkä on suortunut, Onks' uutta tietoo? -Ikähankkeen opetuksia, Korkki kiinni ennen keikkaa, Lääkkeet ja alkoholi, Riskiraja on varoitusmerkki ja Maltti on valttia.

 

Lehti on luettavissa pdf-muodossa ja sähköisenä lehtenä

EHYT Teema Amis ja lukio
 
Vuoden ensimmäisessä lehdessä on aiheena ammattikoulu ja lukio.
 
Lehti on luettavissa  pdf-versiona tai sähköisenä lehtenä.

EHYT Järjestö -lehdet.

Kirjat

Ryyppäämällä ryhmäksi? 2. UUDISTETTU PAINOS

Alkoholi on sosiaalinen olento. Ehkäisevän päihdetyön tekijä on kasvattaja, saarnaaja, tulkki ja taistelija. Nuorten juomatavat ovat erilaisia, koska juomalla ritualisoidaan erilaisia sosiaalisia tapoja, ihanteita ja maailmankuvia. Tämä raportti on tutkimus 48 eri opiskelijaryhmän juomisesta ja juomisessa vaikuttavista sosiaalisista, kulttuurisista ja moraalisista tekijöistä.

Kirja on luettavissa pdf-muodossa tai voit tilata sen verkkokaupassamme. Maksuton (toimituskulut veloitetaan). Hinta 3,50 euroa/kpl.

 

 
X