Olet täällä

Opetusalan ammattilaiset

Hyviä vinkkejä ja valmiita opetusmateriaaleja erityisesti terveystiedon opetukseen käytettäväksi puhuttaessa ehkäisevästä päihdetyöstä sekä pelihaittojen ehkäisystä. Lisäksi opettajan ja ryhmäohjaajan tueksi tarkoitettua materiaalia pelikasvatukseen sekä ryhmien ohjaamiseen.
 

Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluille ja oppilaitoksille -esite

Tsemppaajat uutiskirje kasvatusalan ammattilaisille

Bueno-materiaalit päihde- ja pelikasvatuksen tueksi

Ryhmäilmiö - Ryhmän ohjaajan käsikirja

Kannabis-faktapaketti ja -koulutusmateriaali

Päihdeilmiö-video

Päihdeilmiö-rastirata (Hyvinvointivirtaa-viikon materiaali)

Pienet illanistujaiset -lyhytelokuva

Tositietoa tupakasta, nuuskasta, alkoholista ja kannabiksesta

Tietoiskuvideot

Vanhempien huoneentaulut

Eettisen keskustelun kortit

Pearltrees -materiaalipankki opetuksen tueksi

Smokefree-rastirata

Nuuska-agentti

 

 

 


Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluille ja oppilaitoksille -esite

Löydät kaikki alakoulusta korkeakouluasteelle asti suuntautuvat koulutuksemme ja toimintamenetelmät oppilaille, opiskelijoille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille tästä esitteestä.

http://www.ehyt.fi/sites/default/files/tiedostot/koulutyonesite_verkkoon.pdf

 


Bueno-materiaalit päihde- ja pelikasvatuksen tueksi

Ehyt ry on tuottanut uudet opetusmateriaalit joita voi hyödyntää nuorten kanssa päihdekeskusteluissa tai osana opetusta. Materiaalia voi hyödyntää sekä lähi- että etäopetuksessa. Ladattavat materiaalit ovat tarkoitettu opettajille ja muille nuorten ryhmiä vetäville, päihdekasvatuksen tueksi. Materiaaliin kuuluu PowerPoint -esitykset sekä opettajan opas. Tutustu oppaaseen etukäteen, josta saat paljon tietoa ja vinkkejä kuinka viedä opetusta ja keskustelua eteenpäin. Aiheita ovat alkoholi, nikotiinituotteet, kannabis sekä muut laittomat huumausaineet. Materiaali on suunnattu yläkoulun- ja toisen asteen opiskelijoille.

Ladattavat materiaalit (avautuu uuteen ikkunaan)

 


Pelikasvattajan käsikirja ja materiaalia digipelaamisesta

Pelikasvattajan käsikirja on tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka pelaavat. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse. Kirja on ladattavissa maksutta niin suomeksi kuin englanniksi.

Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä haittoja, jotka niistä voivat aiheutua. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa.

EHYT Teema Pelaaminen on EHYT ry:n oma pelaamista käsittelevä lehti vuodelta 2013.

Nettielämää-videot esittelevät median käyttöön liittyviä arkisia tilanteita digitarinoiden ja niihin suunniteltujen keskusteluaineistojen avulla. Se vaan pelaa -videossa käsitellään pelaamista harrastuksena ja kilpaurheiluna, pelaamisen ja arjen yhteensovittamista ja ongelmallista pelaamista.

Pelitaito.fi-sivulta saat helposti tietoa niin digi- kuin rahapelaamisesta sekä EHYT ry:n pelityöstä. Ajankohtaisten blogikirjoitusten avulla on helppo pysyä mukana pelikulttuurin keskeisissä kysymyksissä ja saada maanläheistä, tiivistä tietoa kasvatuksen avuksi.

 


Ryhmäilmiö - ryhmän ohjaajan käsikirja

Yksilöllisten opintopolkujen, jatkuvan sisäänoton, lukio-opiskelujen luokattomuuden aikakaudella ryhmien tukeminen on uuden edessä.Ryhmään kuulumisen tarve on kuitenkin nuorelle tärkeää ja tomivaan ryhmään kuuluminen on nuoren hyvinvointia lisäävä tekijöistä. Toimiva ryhmä mahdollistaa työrauhan ja tehostaa opiskelua. Parhaimmillaan hyvät ryhmäkokemukset ehkäisevät myös syrjäytymistä ja päihdehaittoja.

Ryhmäilmiö on työkalu,joka tarjoaa käytännöllisiä keinoja ryhmien rakentamiseen ja jatkuvaan ryhmäyttämiseen. Käsikirja sisältää tuntirakenteen, jonka avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai valmiiksi annettuja, hyvinvointiin, arjenhallintaan ja lähiympäristöön liittyviä aiheita. Jso pelkkä kirja ei riitä, voit tilata Ryhmäilmiökoulutuksen esim. oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokainen osallistuja saa koulutuksen lisäksi Ryhmäilmiökirjan itselleen.

 


Kannabis-faktapaketti ja -koulutusmateriaali

Koulutusmateriaali

Tutustu Miten puhua kannabiksesta -koulutuksen esityksiin. Pääset lukemaan niitä oheisten linkkien kautta.

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali vanhempainiltoihin

Kannabis-faktapaketti

 


Päihdeilmiö-video

EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin?

Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat keskustelun alkuun ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti. Päihdeilmiö-video soveltuu niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa käytäviin päihdekeskusteluihin, yläkouluikäisistä alkaen. Video on vapaasti käytettävissä.

Videosta on tuotettu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot, jotka löytyvät EHYT ry:n YouTube-kanavalta: Päihdeilmiö , Rusfenomenet ja The Phenomenom of Intoxicating Substances.

Työskentelyohje Päihdeilmiö-video

 


Päihdeilmiö-rastirata (Hyvinvointivirtaa-viikon materiaali)

Päihdeilmiö-rastirata on tarkoitettu tueksi päihdeaiheisen oppitunnin, teemapäivän tai työpajan järjestämiseen toisen asteen oppilaitoksissa. Tehtäväradan tavoitteena on saada opiskelijat pohtimaan päihteiden käyttöä erilaisista näkökulmista ja virittää keskustelua päihteiden vaikutuksesta työkykyyn. Materiaali sopii mainiosti hyödynnettäväksi ammatillisten oppilaitosten Hyvinvointivirtaa-viikolla. Päihdeilmiö-rastirata sisältää neljä erilaista, päihteisiin, hyvinvointiin ja työkykyyn liittyvää rastipistettä, joita opiskelijat kiertävät ryhmissä. Yksi rasti kestää noin 15 minuuttia. Voit valita yhden tai useamman rasteista kiertopistetyöskentelyyn.

Rastien tehtäväkortit löytyvät alta erillisenä tiedostona. Tulosta tehtäväkortit ja jaa ne valmiiksi rastipisteille. Jaa rastipisteille myös paperia ja kyniä valmiiksi. Rastilla nro 2. tarvitaan tietokone/tabletti videon katsomista varten. Jaa opiskelijat neljään 3‒5 hengen ryhmään. Mikäli opiskelijoita on enemmän, voit myös jakaa heidät esimerkiksi kahdeksaan ryhmään, jolloin kaksi ryhmää suorittaa samaan aikaan tiettyä tehtävää. Tehtävien vastaukset käydään läpi, kun kaikki rastipisteet on kierretty. Kaikkiin tehtäviin ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, mutta rastin nro 1. oikeat vastaukset on koottu valmiiksi esitykseen: ”Päihdeilmiö-rastirata – tehtävien vastaukset”. Purkukeskusteluun on hyvä varata aikaa noin puoli tuntia.

Työskentelyohje Päihdeilmiö-rastiradan vetäjälle

Päihdeilmiö-rastiradan tehtävät

Päihdeilmiö-rastirata, tehtävien vastaukset

På svenska: Rusfenomenet-uppgiftsbanan

 


Pienet illanistujaiset -lyhytelokuva

Pienet illanistujaiset on EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun  tuottama lyhytelokuva, joka on suunniteltu päihdeaiheisen keskustelun virittämiseen 15-20-vuotiaiden nuorten kanssa. Elokuvan pituus on 20 minuuttia.
Katso elokuva

Keskustelukysymykset elokuvan käsittelyn tueksi

 


Tositietoa

Tositietoa-esitteet tarjoavat faktatietoa päihteistä: alkoholi, kannabis, tupakka, nuuska ja sähkötupakka.

Tilaa tositietoa-esitteitä verkkokaupastamme

 


Tietoiskuvideot

Lyhyet, kolmen minuutin videot antavat tiivistä tietoa vaikeista aiheista lasten ja nuorten vanhemmille. Videoita voi käyttää vanhempainilloissa tai yhteisen keskustelun apuna. Videot koostuvat EHYTin asiantuntijoiden puheesta, joka käsittelee niin sosiaalista mediaa, digitaalista pelaamista, nikotiinituotteita, kannabista kuin alkoholia niiden kysymysten kannalta, joita nuoren vanhemmalla voi aiheesta olla. Mikä ilmiö oikeastaan on? Kuinka ongelman tunnistaa? Miten asiasta voisi keskustella kotona?
Katso tietoiskut

 


Vanhempien huoneentaulut

Voit myös tilata vanhempien huoneentauluja verkkokaupastamme

 

 


Eettisen keskustelun kortit

EHYT ry:n Lukio-hankkeessa tuotetut eettisen keskustelun kortit toimivat mainioina keskustelun herättelijöinä opettajanhuoneessa. Kortteja voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen yhteisistä, päihteitä koskevista linjauksista ja toimintatavoista sovittaessa. Kortit on suunniteltu erityisesti lukioihin, mutta soveltaen niitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi toiseen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.    

Eettisen keskustelun kortit

 


Pearltrees -materiaalipankki opetuksen tueksi

Materiaalipankista löydät ajantasaista tietoa päihteistä ja pelaamisesta opetuksen tueksi. Olemme koonneet Pearltrees-palveluun lehtiartikkeleita, mielipidekirjoituksia, tiedotteita ja tutkimuksia. Mielipidekirjoitukset ja blogitekstit sopivat loistavasti myös opetusmateriaaliksi!

 


Smokefree-rastiratamateriaali 5.–6. luokkien opetukseen

Smokefree-rastirata on opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien opetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen valmistuksen ja käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2 x 45 minuutin oppitunnilla. Materiaali sisältää ohjaajn oppaan, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Rastiradan tehtävät soveltuvat hyvin myös yläkouluikäisille. Kannattaa myös huomata, että yksittäisiä tehtäviä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa.    

Rastiratamateriaali löytyy alta pdf-tiedostoina. Rastiradan painettua versiota voi tilata postimaksujen hinnalla verkkokaupastamme.

Opettajan ohje  (pdf)

Tehtävärastit 1-5 (pdf)  

Tupakan tarina -juliste (pdf, koko A3)

Vastauslomake (pdf)

Valmistelut 

Tulosta materiaalit. Riippuen ryhmän koosta kutakin tehtävämonistetta kannattaa tulostaa 1-2 kappaletta. Vastauslomakkeita tarvitaan yksi per ryhmä. Tupakan tarina -juliste on osa rastia nro 4. Lue läpi opettajan ohje ennen tuntia. Järjestä pulpetit viiteen ryhmään. Jaa tehtävämonisteet valmiiksi kullekin rastille tekstipuoli alaspäin.

 


 

 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 5 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.