Olet täällä

Opetusalan ammattilaiset

Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluille oppilaitoksille -Esite

Päihdekasvatuksen tueksi - ladattavat materiaalit

Pelikasvattajan käsikirja ja materiaalia digipelaamisesta
Ryhmäilmiö - Ryhmän ohjaajan käsikirja
Kannabis-faktapaketti ja -koulutusmateriaali
Päihdeilmiö-video
Pienet illanistujaiset -lyhytelokuva
Tositietoa tupakasta, nuuskasta, alkoholista ja kannabiksesta
Vanhempien huoneentaulut
Eettisen keskustelun kortit

Pearltrees -materiaalipankki opetuksen tueksi

Smokefree-rastirata

 


Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluille oppilaitoksille -esite (2016-2017)

EHYT ry koulujen ja oppilaitosten tukena. Esitteessä kaikki syksylle 2016 tarjoamamme päihde- ja pelikasvatuksen oppitunnit sekä ammattilaiskoulutukset.

Ehkäisevää päihde- ja pelikasvatusta kouluille ja oppilaitoksille (pdf)


Päihdekasvatuksen tueksi - ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit ovat tarkoitettu opettajille, päihdekasvatuksen tueksi. Materiaalit ovat powerpoint -esityksinä ja niiden avulla voi keskusteluttaa nuorten ryhmiä eri teemoista. Aiheita ovat alkoholi, nikotiinituottteet, nuuska, sähkösavuke, kannabis, muut laittomat huumausaineet ja medialukutaito. Lisäksi ladattavana materiaali vanhempainiltaan.

Keräämme lataajilta sähköpostiosoitteet, jotta voimme lähettää palautekyselyn ja saadun palautteen avulla kehittää sisältöjä vielä paremmiksi. Tulemme siis lähettämään sähköpostin muutaman kuukauden kuluttua latuksesta ja kysymme materiaaliin ja sen käytettävyyteen liittyviä kysymyksiä. Vastaaminen on vapaaehtoista.

Sähköpostiosoitteita käytetään ainoastaan materiaaleihin liittyvän palautekyselyn lähettämiseen, eikä osoitteita luovuteta kolmansille osapuolille.

Klikkaamalla allaolevaa linkkiä, avautuu sivu, jonne voit jättää sähköpostiosoitteen. Painettuasi -lähetä- siirryt automaattisesti sivulle, josta materiaalit ovat ladattavissa.

Päihdekasvatuksen tueksi - ladattavat materiaalit (avautuu uuteen ikkunaan)

 

 Pelikasvattajan käsikirja ja materiaalia digipelaamisesta

Pelikasvattajan käsikirja on tarkoitettu avuksi kaikenlaisille pelikasvattajille. Sen kohderyhmänä ovat niin vanhemmat, koulut, kirjastot, nuorisotoimet kuin muutkin tahot, jotka kohtaavat lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka pelaavat. Kirjan tarkoituksena on antaa asiantuntevaa, tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä ilmiöissä on kyse. Kirja on ladattavissa maksutta niin suomeksi kuin englanniksi.

Nuoret pelissä -tukiaineisto käsittelee lasten ja nuorten digitaalista ja rahapelaamista sekä haittoja, jotka niistä voivat aiheutua. Se on tarkoitettu tueksi lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille sekä aihetta pohtiville vanhemmille ja muille läheisille. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Pelitaito-projektin kanssa.

EHYT Teema Pelaaminen on EHYT ry:n oma pelaamista käsittelevä lehti vuodelta 2013.

Nettielämää-videot esittelevät median käyttöön liittyviä arkisia tilanteita digitarinoiden ja niihin suunniteltujen keskusteluaineistojen avulla. Se vaan pelaa -videossa käsitellään pelaamista harrastuksena ja kilpaurheiluna, pelaamisen ja arjen yhteensovittamista ja ongelmallista pelaamista.

Pelitaito.fi-sivulta saat helposti tietoa niin digi- kuin rahapelaamisesta sekä EHYT ry:n pelityöstä. Ajankohtaisten blogikirjoitusten avulla on helppo pysyä mukana pelikulttuurin keskeisissä kysymyksissä ja saada maanläheistä, tiivistä tietoa kasvatuksen avuksi.Ryhmäilmiö - ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmäilmiö on työkalu, joka auttaa ryhmien ohjaajia muodostamaan hyvinvoivia ryhmiä. Ryhmäilmiö tarjoaa käytännöllisiä keinoja ryhmien rakentamiseen ja jatkuvaan ryhmäyttämiseen. Käsikirja sisältää tuntirakenteen, jonka avulla voidaan käsitellä ryhmästä nousevia tai valmiiksi annettuja, hyvinvointiin, arjenhallintaan ja lähiympäristöön liittyviä aiheita. Toimiva ryhmä mahdollistaa työrauhan ja tehostaa opiskelua. Parhaimmillaan hyvät ryhmäkokemukset ehkäisevät myös syrjäytymistä ja päihdehaittoja.

Yhteisöjen aika - Ryhmäilmiö-malli ja sosiaalipedagogiikka ammatillisissa oppilaitoksissa. Mitä ammattiin opiskelevat haluavat elämältä? Kuinka oppilaitokset valmistavat hyvään elämään ja työelämään? Mitä ovat ammatillisten opettajien arkityön kipupisteet? Millaista johtamista ammatilliset opettajat toivovat? Koulumaailma ja työelämä ovat muutoksen keskellä. Nyky-yhteiskunnassa vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot ovat entistä keskeisempiä. Yhteisöllisyydestä löytyy ratkaisuja kun tavoitellaan parempaa politiikkaa, terveyttä, hyvinvointia ja turvallista yksilönkehitystä. Sosiaaliset taidot ovat yhä tärkeämmässä asemassa myös työelämään siirryttäessä. Silti ryhmien ja yhteisöjen aktiivista rakentamista ja niissä tarvittavia taitoja ei juurikaan opeteta tai ohjata.

Tässä tutkimuksessa kuvataan ja arvioidaan Ryhmäilmiön vastaanottoa ammatillisissa oppilaitoksissa. Samalla tutkimus on laajempi tapaustutkimus sosiaali- ja ryhmäpedagogisten toimintatapojen hyödyistä, mahdollisuuksista ja esteistä ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimuksen tekijä, VTT Antti Maunu tuntee yhteisöllisyyden empiirisesti, teoreettisesti ja toimintamallien kehittäjänä.Kannabis-faktapaketti ja -koulutusmateriaali

Koulutusmateriaali

Tutustu Miten puhua kannabiksesta -koulutuksessa käytettäviin esityksiin. Pääset lukemaan niitä oheisten linkkien kautta.

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali

Miten puhua kannabiksesta -koulutusmateriaali vanhempainiltoihin

Miten puhua kannabiksesta -koulutuksen tehtävät

Kannabis-faktapaketti

Lisätiedot:

Kim Kannussaari
asiantuntija
kim.kannussaari(a)ehyt.fi
050 597 7555Päihdeilmiö-video

 
EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin?

Video ja siihen liittyvät keskustelukysymykset auttavat keskustelun alkuun ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti. Päihdeilmiö-video soveltuu niin nuorten kuin aikuistenkin kanssa käytäviin päihdekeskusteluihin, yläkouluikäisistä alkaen. Video on vapaasti käytettävissä.

Videosta on tuotettu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot, jotka löytyvät EHYT ry:n YouTube-kanavalta: suomenkielinen Päihdeilmiö , ruotsinkielinen Rusfenomenet ja englanninkielinen The Phenomenom of Intoxicating Substances.

Keskustelukysymykset ja -tehtävät

Alla olevia kysymyksiä voi käyttää joko yhteisen keskustelun pohjana tai niin, että oppilaat/opiskelijat miettivät vastauksia pienissä ryhmissä. Tehtävät 1-3 voidaan toteuttaa niin, että kullekin ryhmälle annetaan oma aihe, jota he lähtevät selvittämään.

Esimerkkejä keskustelukysymyksistä:

  • Mitä päihteet ovat?
  • Miten päihteet ovat syntyneet?
  • Miksi päihteitä käytetään?
  • Millaisissa tilanteissa olette nähneet aikuisten käyttävän päihteitä?
  • Millaisia haittoja päihteiden käytöstä voi seurata? Miksi päihteiden käyttö on nuorille haitallisempaa kuin aikuisille?
  • Miksi päihteiden käyttöä säännellään?
     

Esimerkkejä laajemmista tehtävistä:

1) Videossa todetaan, että alkoholi on yleisin päihde Suomessa. Selvittäkää, millaisia muutoksia alkoholin käytössä on tapahtunut Suomessa 1950-luvulta tähän päivään. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin?

2) Tupakka esiintyi videolla alkoholin rinnalla. Suomi on kuitenkin ensimmäisenä maana maailmassa kirjannut lakiin tavoitteen tupakoinnin loppumisesta. Selvittäkää, millaisia muutoksia tupakan ja nuuskan käytössä on tapahtunut. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin? 

3) Videolla kerrottiin myös kannabiksen asemasta Suomessa. Miksi kannabis on Suomessa laitonta? Miksi kannabikseen suhtaudutaan nykyään myönteisemmin? Millaisia seurauksia kannabiksen käytöstä voi aiheutua (yksilö, lähiyhteisö, yhteiskunta)?Pienet illanistujaiset -lyhytelokuva

Pienet illanistujaiset on EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun  tuottama lyhytelokuva, joka on suunniteltu päihdeaiheisen keskustelun virittämiseen 15-20-vuotiaiden nuorten kanssa. Elokuvan pituus on 20 minuuttia.
> Katso elokuvaTositietoa

Tositietoa-esitteet ja PowerPoint-esitykset tarjoavat faktatietoa päihteistä.

Voit myös tilata Tositietoa-esitteitä verkkokaupastammeVanhempien huoneentaulut

Voit myös tilata vanhempien huoneentauluja verkkokaupastamme

 


Eettisen keskustelun kortit

EHYT ry:n Lukio-hankkeessa tuotetut eettisen keskustelun kortit toimivat mainioina keskustelun herättelijöinä opettajanhuoneessa. Kortteja voidaan hyödyntää esimerkiksi oppilaitoksen yhteisistä, päihteitä koskevista linjauksista ja toimintatavoista sovittaessa. Kortit on suunniteltu erityisesti lukioihin, mutta soveltaen niitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi toiseen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa.    

Eettisen keskustelun kortit


Pearltrees -materiaalipankki opetuksen tueksi

Materiaalipankista löydät ajantasaista tietoa päihteistä ja pelaamisesta opetuksen tueksi. Olemme koonneet Pearltrees-palveluun lehtiartikkeleita, mielipidekirjoituksia, tiedotteita ja tutkimuksia. Mielipidekirjoitukset ja blogitekstit sopivat loistavasti myös opetusmateriaaliksi!


Smokefree-rastiratamateriaali 5.–6. luokkien opetukseen

Smokefree-rastirata on uusi opetusmateriaali erityisesti 5.–6. luokkien terveystiedonopetukseen. Rastiradan tavoitteena on saada oppilaat pohtimaan tupakoinnin sekä nuuskan ja sähkösavukkeen käytön vaikutuksia ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Rastirataan kuuluu viisi tehtäväpistettä, joita kierretään ryhmissä. Rastirata voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 2 x 45 minuutin oppitunnilla. Materiaali sisältää opettajan ohjeen, joka toimii purkukeskustelun apuvälineenä. Materiaali tukee uuden opetussuunnitelman tavoitteita.

Rastiradan tehtävät soveltuvat hyvin myös yläkouluikäisille. Kannattaa myös huomata, että yksittäisiä tehtäviä voidaan hyödyntää eri aineiden opetuksessa.    

Rastiratamateriaali löytyy alta pdf-tiedostoina. Rastiradan painettua versiota voi tilata postimaksujen hinnalla verkkokaupastamme.

Opettajan ohje  (pdf)

Tehtävärastit 1-5 (pdf)  

Tupakan tarina -juliste (pdf, koko A3)

Vastauslomake (pdf)

Valmistelut 

Tulosta materiaalit. Riippuen ryhmän koosta kutakin tehtävämonistetta kannattaa tulostaa 1-2 kappaletta. Vastauslomakkeita tarvitaan yksi per ryhmä. Tupakan tarina -juliste on osa rastia nro 4. Lue läpi opettajan ohje ennen tuntia. Järjestä pulpetit viiteen ryhmään. Jaa tehtävämonisteet valmiiksi kullekin rastille tekstipuoli alaspäin.