Olet täällä

Pelaaminen

Koulutusta aikuisten rahapelaamisen käsittelyyn

               Mitä? Ammattilaiskoulutukset tarjoavat tietoa ja työvälineitä aikuisten rahapelaamisen käsittelyyn. Koulutusten teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, riskirahapelaaminen, rahapelihaittojen tunnistaminen ja puheeksiotto sekä pelaamisen hallinta. Koulutus voidaan räätälöidä tilaajan toiveiden mukaisesti.

Miksi? Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat työssään henkilöitä, joilla voi olla riskikäyttäytymistä tai ongelmia rahapelaamisen kanssa. Riskikäyttäytymisen tunnistamisella ja puheeksiottamisella voidaan ehkäistä vakavien ongelmien kehittyminen.

Kenelle? Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Erityisesti mielenterveystyön tai ehkäisevän päihdetyön palveluissa työskenteleville.

Mitä iloa rahapelaamisesta on? Milloin rahapelaamisesta voi koitua haittoja? Miten rahapelihaittoja voi ehkäistä? Mistä haittoja aiheuttavan rahapelaamisen voi tunnistaa ja miten se kannattaa ottaa puheeksi? Miten hallita omaa rahapelaamista? Muun muassa näihin kysymyksiin voit saada vastauksia Arpa-projektin ammattilaiskoulutuksesta.

Koulutuksen hinta on 300 €/ryhmä + kouluttajan matkakulut (kesto max. 3h).

Koulutustilaukset ja lisätietoa

Tapio Jaakkola
tapio.jaakkola(at)ehyt.fi
050 463 8212

Pelitaitoa ammattilaisille

Mitä? Koulutus tarjoaa tietoa ja työvälineitä lasten ja nuorten pelaamisen käsittelyyn. Koulutuksen teemoja ovat lasten ja nuorten pelaaminen ja pelikulttuurit, pelikasvatus sekä pelihaitat ja niiden ehkäisy.
Miksi? Pelien ollessa yhä merkittävämpi osa lasten ja nuorten kulttuuria ja vapaa-aikaa, on tärkeää että heidän kanssaan työskentelevillä ammattilaisilla on tietoa ja ymmärrystä aiheen käsittelyyn omassa työssään.
Kenelle? Lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille.

Pelitaito kouluttaa mm. kasvatus-, sosiaali-, hoito- ja nuorisoalan ammattilaisia lasten ja nuorten pelaamisesta ja pelihaitoista. Koulutuksen tarkemmat sisällöt ja kesto räätälöidään tilaajan toiveiden mukaan.

Koulutussisältöinä ovat muun muassa lasten ja nuorten digitaalinen pelaaminen, pelaaminen ilmiönä ja pelikulttuuri, pelaamisen motiivit ja vaikutukset, ongelmallinen pelaaminen sekä pelikasvatus ja pelihaittojen ehkäisy.

Koulutuksen hinta on 375 €/ryhmä + kouluttajan matkakulut (kesto max. 4h).

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Inka Silvennoinen
inka.silvennoinen(at)ehyt.fi
050 366 5279


Pelit puheeksi

    Mitä?  Pelit puheeksi  -koulutuksessa käsitellään laaja-alaisesti lasten pelaamista sekä tarjotaan ammattilaisille tietoa ja työvälineitä perheiden pelikasvatuksen tukena toimimiseen.

Miksi? Perheen pienimmät tutustuvat digitaalisten pelien maailmaan entistä nuorempina, tämä asettaa uudenlaisia haasteita myös kasvattajille sekä kotona että erilaisissa ammatillisissa ympäristöissä. Moni ammattilainen kokee tarvitsevansa tietoa ja tukea työnsä tueksi.

Kenelle? Ammattilaisille lastenneuvoloissa, perhe- ja kasvatusneuvoloissa, alkuopetuksen oppilashuollossa sekä lasten päivähoidon piirissä.

Lisätietoa tulossa.

Koulutustilaukset ja lisätietoa:

Inka Silvennoinen
inka.silvennoinen(at)ehyt.fi
050 366 5279