Olet täällä

Pelaaminen

Raha- ja digipelihaittojen (tietokone-, konsoli ja mobiilipelaaminen) ehkäiseminen on osa ehkäisevää päihdetyötä, koska myös liiallinen pelaaminen voi aiheuttaa haittoja ja riippuvuutta. Lisäksi peliongelmien hoito tapahtuu useimmiten päihdehuollon piirissä. Pelaamisesta voi aiheutua sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja pelaajalle itselleen, lähiyhteisölle ja koko yhteiskunnalle. Edistämme korkeatasoista ja kansainväliseen tutkittuun tietoon sekä kokemukseen perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua peliasioissa. Kannustamme pelaamisen kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen, myönteiseen pelikulttuuriin sekä pelikasvatukseen. Samalla rakennamme suomalaista mallia pelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn.

Pelaamiseen liittyvän vaikuttamistyön lähtökohtana on, että pelaamisen haitat ja hyödyt ymmärretään ehkäisevän työn toiminnoissa laajemmin. Tavoitteena esimerkiksi on, että Ehkäisevän päihdetyön verkoston toimijat ottavat mukaan omaan työhönsä rahapelihaittojen ehkäisyn ja että Raha-automaattiyhdistyksen avustuksia saavat järjestöt edistävät rahapelihaittojen ehkäisyä osana omaa toimintaansa. Vahvistamme yhteisöjen arjen sujuvuutta ja pelihaitoilta suojaavia tekijöitä oppilaitoksissa ja työpaikoilla sekä erilaisissa harrastus- ja vapaa-ajan toiminnoissa esimerkiksi yhdistystoiminnassa, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja sosiaalisessa mediassa.

Pelikasvatusta ja pelihaittojen ehkäisyä tehdään digitaalisten pelien osalta yhteistyössä Pelikasvattajien verkoston kanssa lisää verkostosta ja pelikasvatuksesta www.pelikasvatus.fi

 

Lisätietoja:

Inka Silvennoinen (Digitaalinen pelaaminen)
erityisasiantuntija
inka.silvennoinen(a)ehyt.fi, p. 050 3665279

Tapio Jaakkola (Rahapelaaminen)
projektipäällikkö Arpa-projekti
tapio.jaakkola(a)ehyt.fi, p. 050 463 8212