Olet täällä

Rahapelimaksulla pysyvät resurssit rahapelihaittojen ehkäisyyn

Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen vuoden 2017 alusta lähtien yhdeksi yhtiöksi, Veikkaukseksi, selkeyttää yksinoikeusjärjestelmää ja voi tehostaa rahapelihaittojen ehkäisyä ja vähentämistä. Yksinoikeusjärjestelmä tai lain hyvä aikomus eivät kuitenkaan itsessään riitä ehkäisemään ja vähentämään rahapelihaittoja. On otettava huomioon myös resurssit, joilla työtä tehdään.

Rahapelihaittojen ehkäisemisen on oltava fuusioprosessissa ja arpajaislain uudistamisessa keskeisin näkökulma. Pitkäjänteisen työn takaamiseksi tarvitaan pysyvä rahoituspohja. EHYT ry esittää, että arpajaislakiin lisätään kirjaus vuosittaisesta  rahapelimaksusta, jolla rahoitetaan pysyvästi rahapelihaittojen ehkäisy, rahapelitutkimus sekä rahapeliongelman hoidon kehittäminen. Rahapelimaksu voisi olla suuruudeltaan esimerkiksi 1 % uuden Veikkauksen pelikatteesta (arviolta noin 17 miljoonaa euroa).

Rahapelimaksu voitaisiin kirjata nykyiseen arpajaislain 52 §:ään sen soveltamisalaa laventamalla ja määrittelemällä maksun taso kattamaan rahapelihaittojen ehkäisyn, rahapelaamisen tutkimuksen ja rahapeliongelman hoidon kehittämisen. Menettelyä tukee valtioneuvoston kanslian omistajaohjausyksikön lausunto, jonka mukaan fuusiohyöty olisi jaettavissa: osa edunsaajille ja toinen osa käytettävä rahapelihaittojen ehkäisyyn. EHYT ry esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö riippumattomana toimijana vastaa resurssin jakamisesta. Rahapelimaksun varoja voidaan myöntää niin julkisen sektorin toimijoille kuin kansalaisjärjestöillekin.

Uuden Veikkauksen edunsaajien olisi toivottavaa osallistua vastuullisen, haitattoman rahapelikulttuurin edistämiseen. Suomalaisen rahapelijärjestelmän tavoitteena ei saa olla tuottojen maksimointi. Se, että suomalaisen rahapelijärjestelmän tuotot käytetään yhteiseen hyvään, ei tee järjestelmästä vastuullista rahapelihaittojen tai Euroopan unionin lainsäädännön näkökulmasta.

Tällä hetkellä Suomessa käytetään rahapelihaittojen ehkäisyyn, tutkimukseen ja hoidon kehittämiseen noin viisi miljoonaa euroa. Tämän tason riittämättömyyttä kuvaa hyvin se, että uusi Veikkaus on luvannut nostaa Peluurin ja sen palvelujen rahoituksen lähes kaksinkertaiseksi, jotta voidaan vastata palveluiden tarpeeseen.

Yli puoli miljoona suomalaista pelaa rahapelejä riskitasolla. Heistä merkittävä osa on joskus kokenut pelaamisesta jonkinlaista taloudellista, terveydellistä tai sosiaalista haittaa. Riski peliongelman synnylle on suuri. Peliongelmasta kärsii 124 000 pelaajaa ja 727 000 pelaajien läheistä.

Lisätietoja
Kari Vuorinen, talous- ja hallintojohtaja, p. 050 336 7040 tai kari.vuorinen@ehyt.fi
Tapio Jaakkola, projektipäällikkö, p. 050 463 8212 tai tapio.jaakkola@ehyt.fi

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
3 + 5 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.