Olet täällä

Tasapainoista alkoholipolitiikkaa

Onnistunut alkoholipolitiikka on mahdollisuus

Onnistunut alkoholipolitiikka on taloushaasteissa painivalle Suomelle mahdollisuus. Päihdehoittojen vähentämiseen tarvitaan tasapainoista alkoholipolitiikkaa, jossa sijansa on niin kohtuullisella sääntelyllä, valistuksella kuin kohtaavalla päihdetyöllä.

Alkoholin kulutus on tilastojen mukaan laskussa. Tämä kehityssuunta on hyvä ja osoittaa, että tehdyt toimenpiteet ovat oikeanlaisia. Kulutuksen laskun myötä alkoholihaitat ovat vähentyneet. Tämä toimii perusteena sille, että näitä toimia on jatkettava.
Vaikuttaisi siltä, että kulutuksen osalta olemme menossa hiljalleen kohti kulttuuria, jossa maulla on suurempi sija kuin humalan hakemisella. Onnistuneen alkoholipolitiikan tekemiseksi päätöksenteon on oltava vastuullista sekä perustuttava tutkittuun ja luotettavaan tietoon. Tällä varmistamme positiivisen suunnan jatkumisen.

 

Alkoholielinkeino vs. talouden iso kuva

Alkoholipolitiikasta käydyssä keskustelussa puhutaan usein alkoholielinkeinon työpaikoista ja siitä kuinka sääntely uhkaa niitä. Aivan toisen kertaluokan kysymys on kuitenkin alkoholin suomalaiselle talouselämälle aiheuttama rasitus.Alkoholi on yksi suomalaisten työuria lyhentäviä tekijöitä.


 

Alkoholin aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle

Alkoholihaitat aiheuttavat Suomelle 5–6 miljardin euron välilliset ja välittömät kustannukset. Nämä näkyvät muun muassa julkisten palveluiden menoerinä, työurien lyhentymisenä ja tuotannonmenetyksinä. Toisin kuin usein ajatellaan, alkoholihaitat eivät kohdistu vain pieneen alkoholin suurkuluttajien joukkoon. Monet haitoista aiheutuvat tavallisille kuluttajille ja muille kuin käyttäjille itselleen, kuten läheisille, työnantajille ja työyhteisöille – koko Suomelle.

Kokonaiskulutus ja haitat

Kokonaiskulutus kulkee käsi kädessäalkoholihaittojen määrän kanssa.Mitä enemmän alkoholia kulutetaan Suomessa,sitä suurempi on lasku kansantaloudelleja suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Alkoholitaitat näkyvät laajalti yhteiskunnassa

Alkoholin vaikutuksen alaisina tapahtuu esimerkiksi:

50% epaillysta pahoinpitelyista

17 608 jäi kiinni rattijuopumuksesta60 757 päihtynyttä otettiin säilöön

320871 hoitojaksossa vuodeosastoilla alkoholisairaus oli pää- tai sivudiagnoosina

Alkoholihaitat koskettavat meitä kaikkia

Alkoholin sääntelyä vastustetaan usein sillä perusteella, ettei ole oikein rajoittaa enemmistön vapauksia pienen ongelmakäyttäjien vähemmistön takia. Suurin osa päihdehaitoista aiheutuu kuitenkin muille kuin suurkuluttajille. Ongelmakäyttäjät tulevat tavallisten alkoholinkäyttäjien joukosta. Mitä enemmän suomalaiset keskimäärin juovat sitä enemmän on alkoholihaittoja – ja sitä enemmän myös suurkuluttajia.

Miesten päihdehaitoista 78 % aiheutuu muille kuin suurkuluttajilleNAisten päihdehaitoista 88 % aiheutuu muille kuin suurkuluttajille

Alkoholihaittojen vähentäminen pidentää työuria

Yhteiskunnan tasolla työllisyyttä parantavat haittoja vähentävät alkoholipoliittiset toimet. Alkoholin humalahakuinen käyttötapa kaksinkertaistaa työkyvyttömyyseläkkeen riskin. Työyhteisöjen varhaiseen puuttumiseen ohjaava päihdeohjelma on osoittautunut toimivaksi ennaltaehkäisyn välineeksi. Se tulee nähdä osana työyhteisön muuta kehittämistoimintaa, jolloin sekä ohjelman laatiminen että päihdehaittojen ehkäisy tulisivat osaksi työyhteisöjen strategia- ja laatutyötä.Tämä edistää samalla hyvinvointia.

Alkoholinkäytön haitat näkyvät työelämässä

Alkoholin takia vuosittain menetettyjen työpäivien määrä on arvioitu kahdeksi miljoonaksi mikä vastaa noin 10 000 henkilötyövuotta. Tämän kustannukset ovat varovaisimpien arvioiden mukaan vuositasolla 500–700 miljoonaa euroa.
Suomi ei suinkaan ole ainoa maa Euroopassa, jossa päihdehaittojen kustannuksia halutaan karsia. Pelkästään alkoholin aiheuttamat tuotannonmenetykset Euroopassa nousevat 74 miljardiin euroon.

Alkoholiveron vaikutukset

Viidellä veronkorotuksella on korjattu vuoden 2004 alkoholiveron merkittävän alennuksen aiheuttamia seurauksia. Nyt kokonaiskulutus ja sitä myötä haitat ovat kääntyneet laskuun.

Haittojen vähenemisen lisäksi maltilliset veronkorotukset ovat tuoneet 400 miljoonaa euroa hyvinvointivaltion ylläpitämiseen vuosittain. Tämä helpottaa myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kuormitusta.

Toisin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, Viron alkoholintuonti on hienoisessa laskussa. Virossa tehtyjen alkoholin veronkorotusten voi odottaa laskevan tuontia entisestään.

Lataa pdf-esite >>

 
X