Olet täällä

Tupakka

Tupakkalakiin on asetettu tavoite savuttomasta Suomesta. Me haluamme osaltamme olla vaikuttamassa tupakoimattomuuden edistämiseen. Suomalaisten nuorten tupakointi on laskussa, ja valtaosa suomalaisnuorista on tupakoimattomia. Haasteina kuitenkin on viime aikoina kasvussa ollut nuuskan käyttö ja suosiotaan kasvattanut sähkösavuke. Paras tapa välttyä haitoilta on pidättäytyä kaikista tupakka- ja nikotiinituotteista.

Yhteistyötä

Tupakkalain tavoitteena on tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Me haluamme osaltamme olla vaikuttamassa tämän tavoitteen toteutumiseen. Toimimme monilla eri sektoreilla tupakoinnin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Teemme paikallista, alueellista ja valtakunnallista verkostoyhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa.

Olemme mukana Savuton Suomi 2030 -yhteistyöhankkeessa, jonka tavoite on tupakaton Suomi. Tavoitteeseen pyritään vahvistamalla väestön myönteistä asennoitumista tupakoimattomuuteen, ehkäisemällä nuorten tupakoinnin aloittamista, tukemalla tupakkatuotteiden käytön lopettamista sekä vahvistamalla tupakkalain täytäntöönpanoa.

Keskeisellä sijalla tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämistyössämme ovat lapset ja nuoret. Osana koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä toteutamme Smokefree-toimintaa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten tupakoimattomuuden ja nuuskaamattomuuden edistäminen. Toiminta tarjoaa tukea koulujen ja oppilaitosten tupakoimattomuustyöhön, mutta tukee myös nuorten tupakoinnin lopettamista ja koulujen hyvinvointityötä kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:

Minttu Tavia
minttu.tavia(a)ehyt.fi, 050 438 4227

 
 
X