Olet täällä

Osaamistasi tarvitaan, tule töihin EHYTiin!

 

Hae pelikasvatuksen freelance-kouluttajaksi EHYT ry:lle!

Oletko kiinnostunut keskustelemaan lasten ja nuorten kanssa digitaalisesta pelaamisesta ja kouluttamaan myös kasvattajia teemaan liittyen? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kouluttajat toteuttavat oppilaitoksissa päihde- ja pelikasvatustunteja 1.–9. luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille sekä heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Lisäksi koulutamme muita ammattilaisia. Kouluttajat toimivat freelance-kouluttajina ja heille maksetaan koulutuksista palkkio.

Haemme nyt kaksikielisiä (suomi, ruotsi) Pelitaito-kouluttajia erityisesti Etelä-Suomeen sekä suomenkielisiä kouluttajia Ouluun. Peruskoululaisille suunnatulla Pelitaito-oppitunnilla tarkastellaan digitaaliseen pelaamiseen liittyviä hyötyjä, haittoja ja erityiskysymyksiä keskustelevin menetelmin. Pelitaito-vanhempainilloissa ja -henkilöstökoulutuksissa keskitytään lasten ja nuorten pelaamiseen ilmiönä ja annetaan eväitä tervettä elämää korostavaan ja konflikteja välttävään pelikasvatukseen koulussa ja kotona.

Kouluttajalta edellytetään

  • kokemusta lasten ja nuorten kanssa työskentelystä

  • kokemusta kouluttamisesta, opettamisesta ja/tai ohjaamisesta

  • peliharrastuneisuutta ja hyvää tietotaitoa digitaaliseen pelaamiseen ja sosiaaliseen mediaan liittyen

  • erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa

  • valmiutta matkustamiseen

  • mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8-15 välillä ja tarvittaessa arki-iltoina (vanhempainillat)

Ehyt ry:n kouluttajana toimiessaan kouluttajan edellytetään sitoutuvan EHYT ry:n arvoihin. Kouluttajan työ soveltuu parhaiten esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle.

Kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 19.-20.10. Helsingissä. Korvaamme koulutukseen osallistumisesta aiheutuneet matkakulut ja tarjoamme koko koulutuksen ruokailut sekä yhteisen iltaohjelman. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Koulutuksen jälkeen kouluttaja liitetään osaksi EHYTin kouluttajaverkkoa, jolle tarjotaan täydennyskoulutuksia vähintään vuosittain.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää 24.9.2017 mennessä osoitteeseen aino.harvola(a)ehyt.fi.

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6: n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

EHYT ry on savuton työpaikka.

Lisätiedot ja tiedustelut (arkisin klo 9-17):

Koulutussuunnittelija Aino Harvola, aino.harvola(a)ehyt.fi, p. 050 345 9449.

 


Harjoittelupaikat

Harjoittelupaikoista ota yhteys sihteeri Maarit Vannelaan, p. 040 528 6246, sähköposti etunimi.sukunimi(at)ehyt.fi. Myös aluetoimistoihin tai Elokoloihin voi olla suoraan yhteydessä.