Olet täällä

Utbildare i spelfostran till grundskolor

Känner du till den digitala spelvärlden? Förebyggande rusmedelarbete EHYT anställer nya spelfostrare för arbete i grundskolor

Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga? Känner du till den digitala spelvärlden som dina egna fickor? Nu söker vi efter nya svenskspråkiga utbildare för att dra lektioner i Spelkunskap inom de svenskspråkiga grundskolorna i åk 1.-9. Utbildarna skolas även till att dra föräldrakvällar under samma tema samt skola skolornas personal. Den svenskspråkiga verksamheten i spelfostran startar ordentligt under hösten 2019 och vi har stort behov av svenskspråkiga spelfostrare. Kom med i vår verksamhet!

Nu söker vi svenskspråkiga/tvåspråkiga utbildare runt om i Finland.

Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskaper och färdigheter kring digitalt spelande. Under lektionerna diskuteras balansen mellan digitalt spelande och resten av livet och eleverna lär sig även om för- och nackdelar förknippat med spelandet. På föräldramötet och personalskolningar diskuteras vikten av fostrarnas insats i spelfostran såväl i skolan som hemma, samt den roll digitalt spelande har i barns och ungdomars liv.  

Alla spelar inte och lektionerna är byggda på ett sätt som ger alla elever möjligheten att medverka i diskussionerna. Från och med åk 5 ingår diskussioner om sociala medier i undervisningen.

Av utbildarna i Spelkunskap förväntar vi oss: 

  • erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar 
  • erfarenhet av att undervisa eller utbilda/leda grupper
  • egna spelerfarenheter, goda kunskaper inom digitalt spelande och sociala median
  • sociala färdigheter och förmåga att fungera även i krävande gruppsituationer 
  • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15 samt enligt behov kvällstid (föräldrakvällar)
  • beredskap att resa till olika skolor

 

Som fördel ser vi: 

  • kännedom av skolvärlden 
  • möjlighet till bil underlättar arbetet som utbildare (inget krav)

 

Jobbet passar bra studerande eller personer med en flexibel tidtabell, dvs. kan jobba både dag- och kvällstid. Utbildaren skall också vara beredda att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa. Rese- och övernattningskostnader ersätts och dagstraktament betalas enligt skatteförvaltningens årliga beslut om dagstraktament och kilometerersättningar.

 

Spelfostran i ett nötskal
Spelfostran är som fostran i allmänhet.  Att vara intresserad, lyssna på ungdomarnas tankar och behov och stöda hen så att hen skall kunna göra goda val i sitt liv.  Detta är viktigt även i förebyggande av spelskador. Den digitala spelvärlden är ännu rätt okänd för många vuxna. Via föräldrakvällar och personalmöten kan vi tillföra nyttig information om spelvärlden, motiven för spelandet och minska hotbilder, som lätt förknippas hemma med spelandet. De unga har oftast nytta av att reflektera kring språkbruk, känslor, tids- och livshantering, åldersgränser och det man lär sig via spel. Det är viktigt att spelande förblir en positiv och rolig hobby för.

Läs mer om spelfostran: Pelitaito.fi (på finska)

För att du skall kunna arbeta som Utbildare hos EHYT förutsätts att du har möjligheten att delta i en 2-dagars utbildarskolning. Utbildningen ordnas i Helsingfors to – fr 19.9.-20.9.2019. I grundutbildningen ingår lektioner i Spelkunskap, föräldrakvällar samt personalskolningar. Det är möjligt att vidareskola sig för att kunna utbilda professionella.

Vi ersätter resekostnader och erbjuder även övernattning vid behov. Fortbildning ordnas under åretsgång fortgående och vi stöder skolarbetet och ger rätta redskap enligt behov. 

Arbetet är i form av korttidsjobb. Mängden jobb varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. För lektionerna betalas arvode 20€/45 min. lektion (oftast 5 lektioner/skoldag), föräldrakvällarna 100€/90 min., personalutbildningar 50€/50 min.

De personer som väljs till utbildare kommer att jobba med minderåriga och skall därmed uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). 

Blev du intresserad? Fyll i din ansökan senast den 1.9.2019. Kom ihåg att tillägga din CV! 

Ansökningsblanketten: Fyll i ansökan

EHYT rf är en rökfri arbetsplats. 

Information och kontakt på svenska:
Utbildningsplanerare Annukka Såltin, annukka.saltin(a)ehyt.fi, tel. 050 435 4248

Information och kontakt på finska:

Utbildningsplanerare Aino Harvola, aino.harvola(a)ehyt.fi, tel. 050 345 9449

X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
2 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.