Olet täällä

Utbildare till skolor och läroanstalter!

EHYT r.f. söker tvåspråkiga (svenska-finska) utbildare till skolor och läroanstalter!

Föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland både på finska och svenska. Nu skulle vi behöva flera tvåspråkiga utbildare till vårt nätverk. Tycker du det skulle låta intressant att åka runt till skolor och prata om rusmedel? Då kan du vara den vi söker!

Vi söker utbildare till Hubu®-metoden och Rusfenomenet-lektionerna.

Utbildarna håller självständigt Hubu-lektioner om rusmedel för elever i högstadiet. Lektionerna är interaktiva och bygger på diskussion. Hubu-metoden inkluderar även en föräldrakväll och personalträff. Jobbet passar bra studeranden eller personer med en flexibel tidtabell som kan jobba både dag- och kvällstid. Mängden jobb som erbjuds varierar under skolåret och jobberbjudanden kan komma på kort varsel. Utbildarna skall också vara beredda att resa runt till skolor och därmed kan arbetsdagarna ibland bli långa.

Rusfenomenet-lektionerna stöder andra stadiets målsättningar i rusmedelsfostran. Lektionerna fördjupar sig i finsk rusmedelsanvändning från ett socialt-, kulturellt- och samhällsperspektiv. De här ämnena diskuteras i studerandegrupper. Mer information på www.ehyt.fi/sv

Vi söker främst utbildare till Nyland, Åbo och Österbotten

 

Av utbildarna förväntar vi oss:

 • erfarenhet av att utbilda, leda grupper och tala inför publik

 • erfarenhet av att jobba med barn och unga

 • utmärkta sociala färdigheter i växelverkan och förmåga att fungera i krävande gruppsituationer

 • möjlighet att arbeta vardagar mellan kl. 8-15 och vid behov kvällstid (föräldramöten)

 • goda it-färdigheter

 • utmärkta kunskaper i svenska

 • intresse för förebyggande (rusmedels)arbete och rusmedelsfrågor

 • tvåspråkighet; att kunna hålla utbildningar även på finska är en fördel  

   

  En obligatorisk utbildarutbildning ordnas 14.-15.8 i Helsingfors med senare tillhörande ”skolpraktik”. För utbildarutbildningen betalas inte lön, men resekostnaderna och övernattning ersätts vid behov. För utbildningarna betalas arvode som motsvarar vikarierande lärarens arvode.

  De personer som väljs till utbildare och därmed kommer att jobba med minderåriga skall uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (505/2002). EHYT rf är en rökfri arbetsplats.

  Skicka din CV och ansökan till undertecknad senast 25.6.2018

  Tilläggsinformation och frågor på svenska:

  Utbildningsplanerare Katarina Rehnström, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi, tel. 050 408 1725.

  Ta gärna kontakt även om du inte har möjlighet att delta i utbildarutbildningen men ändå är intresserad av jobbet som tvåspråkig utbildare.

X