Olet täällä

Tyhjä

0,00 €

Shopping cart is empty

Julkaisukauppa

Päihde- ja pelikasvatuksen koulutuksia ja aineistoja löytyy ala¬kouluista korkeakouluihin saakka. Vuorovaikutteinen työ kattaa lapset ja nuoret, heidän vanhempansa sekä koulujen ja oppilaitoksen henkilökunnan.
"Maksuton"
"Maksuton"
Päihdeilmiö -oppitunti toisen asteen opiskelijoille
"Maksuton"
Ryhmäilmiö -koulutus toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle
"Maksuton"
Anvisning för läroanstalter  för att ingripa i tobaksrökning samt användning av snus och  e-cigaretter
"Maksuton"
Ohjeistus oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen.
"Maksuton"
Förebyggande rusmedelsarbete och spelfostran  till skolor och läroanstalter
"Maksuton"
Media mukana lapsen arjessa
"Maksuton"
Kupla-hanke ottaa päihteet puheeksi korkeakouluissa
"Maksuton"
"Maksuton"
Rusfenomenet. Rusmedelsfostran för läroanstalter på andra stadiet
3,00 €
Neljä skenaariota ehkäisevän päihdetyön tulevaisuudesta
"Maksuton"
"Maksuton"
6,00 €
Peruspalveluiden saavutettavuus ja oikeusturva päihdehuollossa
"Maksuton"
Tiedätkö mitä juot
"Maksuton"
EHYT Teema 13 Eriarvoisuus
6,00 €
Yhteisölähtöisen ehkäisevän  päihdetyön ja päihteidenkäyttöä vähentäneen toiminnan  hyviä käytäntöjä
"Maksuton"
asunto ensin
"Maksuton"
"Maksuton"
"Maksuton"
Eurooppalainen alkoholikulttuuri - Alkoholinkulutus, juomatavat ja alkoholipolitiikka
"Maksuton"
"Maksuton"
6,00 €
"Maksuton"
6,00 €
6,00 €
6,00 €
0,18 €
"Maksuton"
0,20 €
Tositietoa Tupakka -esite
0,50 €
Tositietoa Kannabis -esite
0,50 €
Tositietoa alkoholi -esite
0,50 €
X