Olet täällä

Tyhjä

0,00 €

Shopping cart is empty

Rusfenomenet — Rusmedelsfostran för läroanstalter på andra stadiet

Rusfenomenet — Rusmedelsfostran för läroanstalter på andra stadiet

Hur har olika typer av samhälleliga och kulturella förändrin-gar påverkat användningen av rusmedel i Finland under olika tider? Varför regleras användningen av rusmedel? Och hur hör sociala relationer och känslor ihop med användnin-gen av rusmedel?

Dessa och många andra frågor som berör användningen av rusmedel diskuteras på Rusfenomenet-lektionen. Metoden stöder målsättningarna för rusmedelsfostran vid läroanstal-ter på andra stadiet: lektionens målsättning är att fördjupa de studerandes kunskaper om hälsopåverkningar av rusme-del samt få de studerande att reflektera över användningen av rusmedel främst från en social, kulturell och samhällelig synvinkel.

Denna handbok ger en färdig lektionsmall för en lektion på 75–90 minuter. Handboken ger även stöd för att leda samtal kring temat rusmedel tillsammans med ungdomarna.

3,00 €
-+
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
3 + 0 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.