Olet täällä

Yläkoulu

Koulutyön menetelmin lisätään oppilaan hyvinvoinnin lisäksi entistä aktiivisemmin koko kouluyhteisön hyvinvointia. Yhteisöjä tukemalla saadaan ehkäisevä päihdetyö nivottua rakenteisiin niin, että se on läsnä koulujen, oppilaitosten sekä kotien arjessa. Yläkouluille suunnatut menetelmät (Hubu ja Pelitaito), koulutukset (Miten puhua kannabiksesta) sekä opetus- ja muut materiaalit (mm. Smokefree) auttavat lisäämään oppilaiden, huoltajien sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien terveysosaamista ja sitä kautta edistävät haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria. Reagoimme työssämme koulujen uudistuviin opetussuunnitelmiin sekä oppimisympäristöjen muutokseen uudistamalla koulutusmallejamme ja tuottamalla sähköistä opetusmateriaalia.
HUBU
MITEN PUHUA KANNABIKSESTA
PELITAITO-OPPITUNNIT JA -VANHEMPAINILLAT 
SMOKEFREE KILPAILU
UTBUD PÅ SVENSKA

Hubu

Hubu®  on ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa jokaiselle kohderyhmälle tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön.

Mitä? Interaktiiviseen äänestysmenetelmään perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka haastaa oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista.
Miksi? Kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan. Saadaan ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista. Vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria koulun, nuorten ja kodin välillä.
Kenelle?  Yläkoulun oppilaat, heidän vanhempansa ja koulun henkilökunta.

Hubu® -kokonaisuuteen sisältyy keskusteluun pohjautuvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 7.-9. -luokkalaisille, henkilöstön koulutus sekä vanhempainilta. Nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin kaukosäätimien avulla ja näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Näitä tuloksia käytetään keskustelun tukena myös henkilöstötilaisuuksissa ja vanhempainilloissa.  

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin. 

Hinnat: Hinnat sisältävät oppitunnit, henkilöstökoulutuksen, vanhempainillan ja kouluttajan matkakulut.

1 päivä (max 3-4 ryhmää) 250 € / kouluttaja
Yli 3 päivää 210 € / päivä / kouluttaja
Yli 9 päivää 190 € / päivä / kouluttaja
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1 ryhmä) 75 € / kouluttaja
Henkilöstökoulutus erikseen 100 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Miten puhua kannabiksesta

 EHYT ry yhteistyössä Suomen Terveydenhoitajaliitto (STHL ry) ja Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat (Liito ry) kanssa toteuttaa Miten puhua kannabiksesta –hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa toimintatapoja kannabisehkäisyyn yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin. Hankkeessa tuotetaan koulutusmalli, kouluttajakoulutusmalli sekä Kannabisilmiö-materiaalipaketti. Hankkeen kohderyhmänä ovat Liito ry:n ja STHL ry:n jäsenet.

Tarkoituksena on lisätä koulujen ja oppilaitosten osaamista kannabiskysymyksissä ja helpottaa puheeksi ottoa kannabiksen suhteen luonnollisella ja nuoren kasvua tukevalla tavalla. Hanketta rahoitetaan terveyden edistämisen määrärahasta

Lisätietoja hankkeesta: 
                                         Kim Kannussaari
                                         asiantuntija
                                         kim.kannussaari(a)ehyt.fi
                                         050 597 7555

                                         Katso koulutukset


Pelitaito-oppitunnit ja -vanhempainillat

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Pelitaito-oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. 5.-9. luokkien koulutuksessa käsitellään myös sosiaalista mediaa. Pidämme myös peliaiheisia vanhempainiltoja. Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta.

Mitä? Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan ja sosiaalisen median käyttökulttuuriin. Vanhempainillat lisäävät vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustavat heitä aktiivisempaan pelikasvatukseen.
Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.
Kenelle?  1.-9. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Pelitaito-oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. Pelitaito-tunteja täydentävät vanhempainillat, joissa tarjotaan tietoa pelaamisesta ja vahvistetaan kodin asemaa pelikasvatuksessa. Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on esimerkiksi opettajille tai nuorisotyön ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta.

Pelitaito-oppitunnit

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min.) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään. Pelitaito-tunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. Sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta. Pyynnöstä teemme myös 75 minuutin oppitunteja. Näitä voimme tehdä yhden Pelitaito-päivän aikana neljä.

Vanhempainillat

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neuvomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Hinnat: Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

Pelitaito-tunnit 1 pv (max 5 tuntia) & vanhempainilta    300 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 pv (max 5 tuntia)     200 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv    170 € / päivä / kouluttaja
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1-2 ryhmää) 75 € / kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h    200 € / kouluttaja
Opettajien info 1h (kun koulu tilannut Pelitaito-tunnit) 100 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Smokefree-kilpailu

Smokefree-toiminta tukee kouluissa tehtävää tupakoinnin ehkäisytyötä.

Smokefree tarjoaa opettajille teemaan liittyviä  materiaaleja ja koulutusta. Keskeinen osa Smokefree -toimintaa on yläkoululaisille suunnattu luokkakilpailu, johon osallistuvat luokat sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkösavuketta kuusi kuukautta kestävän kilpailukauden ajan. Kilpailu on jäjestetty vuodesta 1989, ja siihen osallistuu vuosittain yli 1000 luokka ympäri Suomen. Kilpailukauden lopuksi tupakoimattomina pysyneiden luokkien kesken arvotaan rahapalkintoja.

>Lue lisää

 

Osallistu Smokefree-haastekampanjaan, på svenska

Lisätietoja Smokefree-toiminnasta: www.smokefree.fi


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till högstadier hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/h%C3%B6gstadie

www.ehyt.fi/sv/materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725


 
X