Päihdekasvatus ja pelikasvatus yläkouluissa | EHYT ry

Olet täällä

Päihde- ja pelikasvatus yläkouluissa

Ehkäisevä päihdetyö lisää oppilaan hyvinvoinnin lisäksi entistä aktiivisemmin koko kouluyhteisön hyvinvointia. Yhteisöjä tukemalla saadaan päihde- ja pelikasvatus nivottua rakenteisiin niin, että se on läsnä koulujen, oppilaitosten sekä kotien arjessa. Yläkouluille suunnatut menetelmät (Hubu ja Pelitaito), koulutukset (Miten puhua kannabiksesta) sekä opetus- ja muut materiaalit (mm. Smokefree) auttavat lisäämään oppilaiden, huoltajien sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien terveysosaamista ja sitä kautta edistävät haitattomampaa päihde- ja pelikulttuuria. Reagoimme työssämme koulujen uudistuviin opetussuunnitelmiin sekä oppimisympäristöjen muutokseen uudistamalla koulutusmallejamme ja tuottamalla sähköistä opetusmateriaalia.
HUBU
PELITAITO-OPPITUNNIT JA -VANHEMPAINILLAT 
SMOKEFREE- JA NUUSKA-AGENTTITOIMINTA
UTBUD PÅ SVENSKA

Hubu

Hubu®  on ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, jonka tavoitteena on lisätä tietoa päihteistä, keskustella päihteisiin liittyvistä ilmiöistä ja asenteista sekä antaa jokaiselle kohderyhmälle tarvittavia työkaluja, joiden avulla voidaan vaikuttaa nuorten päihteiden käyttöön.

Mitä? Interaktiiviseen äänestysmenetelmään perustuva päihdekasvatusmenetelmä, joka haastaa oppilaat, vanhemmat ja koulun henkilökunnan keskustelemaan päihdeasioista.
Miksi? Kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan. Saadaan ajankohtaista tietoa nuorten päihdeasenteista ja -kokeiluista. Vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria koulun, nuorten ja kodin välillä.
Kenelle?  Yläkoulun oppilaat, heidän vanhempansa ja koulun henkilökunta.

Hubu® -kokonaisuuteen sisältyy keskusteluun pohjautuvat kahden oppitunnin mittaiset päihdekasvatustunnit 7.-9. -luokkalaisille, henkilöstön koulutus sekä vanhempainilta. Nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin äänestyslaitteen avulla ja näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Näitä tuloksia käytetään keskustelun tukena myös henkilöstötilaisuuksissa ja vanhempainilloissa.  

Hubu®-menetelmä on hyväksytty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Hyviin käytäntöihin. 

Hinnat: Hinnat sisältävät oppitunnit, henkilöstö- ja vanhempaintilaisuudet sekä kouluttajan matkakulut.

1 päivä (max 3-4 ryhmää) 250 € / kouluttaja
Yli 3 päivää 210 € / päivä / kouluttaja
Yli 9 päivää 190 € / päivä / kouluttaja
Viimeinen ns. lyhyt päivä (1 ryhmä) 75 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi

 


Pelitaito-oppitunnit ja -vanhempainillat

Pelikasvatus on tärkeä ja ajankohtainen osa mediakasvatusta. Pelitaito-oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan. Pelitaito-tunteja täydentävät vanhempainillat, joissa tarjotaan tietoa pelaamisesta ja vahvistetaan kodin asemaa pelikasvatuksessa. Pelitaitoa ammattilaisille -koulutus on esimerkiksi opettajille tai nuorisotyön ammattilaisille suunnattu koulutus lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja pelikasvatuksesta.

Mitä? Oppitunnit vahvistavat oppilaiden tietoja ja taitoja liittyen pelaamisen hyötyihin ja haittoihin sekä pelaamisen hallintaan ja sosiaalisen median käyttökulttuuriin. Vanhempainillat lisäävät vanhempien ymmärrystä pelaamisesta osana lasten ja nuorten maailmaa ja kannustavat heitä aktiivisempaan pelikasvatukseen.
Miksi? Digipelaaminen on tärkeä osa kodin ja koulun mediakasvatusta. Lasten, vanhempien ja koulun rakentava vuoropuhelu pelaamisesta tukee positiivisen ja turvallisen pelikulttuurin muodostumista ja ehkäisee pelihaittoja.
Kenelle?  1.-9. luokkien oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Pelitaito-oppitunnit

Pelitaito-tunnit ovat yhden oppitunnin (45min.) mittaisia keskusteluun pohjautuvia tunteja digitaalisesta pelaamisesta. Tuntien tavoitteena on lisätä peruskoulun oppilaiden kykyä tarkastella pelaamista niin laajempana ilmiönä kuin omassa elämässään. Pelitaito-tunnit sisältävät muun muassa pelaamisen vaikutusten, hyötyjen ja haittojen tunnistamista sekä tasapainon hahmottamista pelaamisen ja muun elämän välillä. Keskustelua herätellään esimerkiksi aiheeseen liittyvillä tietokilpailukysymyksillä. Sosiaalisesta mediasta keskustellaan itsensä julkaisun, henkilötietosuojan sekä someen ja puhelimen käyttöön liittyvän vapauden ja vastuun näkökulmasta. Ryhmien maksimioppilasmäärä on 30 henkeä. Oppitunteja voi pitää päivässä korkeintaan viisi. Pyynnöstä teemme myös 75 minuutin oppitunteja. Näitä voimme tehdä yhden Pelitaito-päivän aikana neljä. 

Vanhempainillat

Peliteemaiset vanhempainillat (90min) rakentuvat alustuksesta ja ryhmäkeskusteluista. Näiden kautta pyritään lisäämään vanhempien tietoutta pelimaailmasta, antamaan käytännön vinkkejä pelaamisen hallintaan ja neuvomaan peliharrastuksen toteuttamiseen tasapainoisena osana lapsen tai nuoren arkea. Vanhempainiltojen yhteydessä jaetaan pelikasvatuksen materiaalipaketti.

Hinnat: Hinnat sisältävät kouluttajan matka- ja materiaalikulut.

Pelitaito-tunnit 1 pv (max 5 tuntia) & vanhempainilta    300 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit 1 pv (max 5 tuntia)     200 € / kouluttaja
Pelitaito-tunnit yli 3 pv    170 € / päivä / kouluttaja
3 päivän jälkeen viimeinen ns. lyhyt päivä (1-2 ryhmää) 75 € / kouluttaja
Vanhempainilta 1,5h    200 € / kouluttaja
Opettajien info 1h (kun koulu tilannut Pelitaito-tunnit) 100 € / kouluttaja

Tilaukset: koulutukset(a)ehyt.fi


Smokefree- ja Nuuska-agenttitoiminta

Smokefree-toiminta tukee kouluissa ja vapaa-ajalla tehtävää nuorten nikotiinituotteiden käytön ehkäisytyötä.

Smokefree tarjoaa opettajille ja muille nuorten kanssa toimiville aikuisille teemaan liittyviä materiaaleja ja koulutusta. Keskeinen osa Smokefree-toimintaa on yläkouluikäisille suunnattu Smokefree-kilpailu, johon osallistuvat ryhmät sitoutuvat yhteisellä päätöksellä olemaan tupakoimatta, nuuskaamatta ja käyttämättä sähkösavuketta 150 päivää kestävän kilpailukauden ajan. Kilpailua on jäjestetty vuodesta 1989 ja siihen osallistuu vuosittain noin 1000 ryhmää ympäri Suomen. Kilpailukauden lopuksi nikotiinittomina pysyneiden luokkien kesken arvotaan palkintoja.

Nuuska-agentit lisäävät lasten ja nuorten tietoisuutta nuuskasta ja sen käytön vaikutuksista ihmiseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nuuska-agentit ovat vapaaehtoisia 7.-9. -luokkalaisia tai vanhempia nuoria, jotka seuraavat nuuskailmiötä omissa ympäristöissään, koulussa ja vapaa-ajalla. Nuuska-agenttien toimintaa ohjaa EHYT ry:n koulutuksen saanut aikuinen, esim. opettaja, nuoriso-ohjaaja tai muu nuorten kanssa toimiva taho. Ohjaajien ja nuuska-agenttien maksuton koulutus kestää noin kaksi tuntia. Nuuska-agenttikoulutus voidaan järjestää myös ohjaajille ja nuorille yhdessä.

>Lue lisää

 

Lisätietoja Smokefree- ja Nuuska-agenttitoiminnoista: www.smokefree.fi


Utbud på svenska

Utbildningar och material riktat till högstadier hittas på:

http://www.ehyt.fi/sv/rusmedels-och-spelfostran-p%C3%A5-h%C3%B6gstadiet

Materialbank

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725


 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
5 + 6 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.