Olet täällä

Yleistä

EHYT ry on ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Järjestön työ perustuu tutkittuun ja luotettavaan tietoon sekä arjen kokemukseen. Työmme ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin.

Olemme kansalais- ja asiantuntijajärjestö, joka on linkkinä kentän eri toimijoiden välillä, asiantuntijoiden ja kansalaisten välillä sekä tutkimuksen ja käytännön välillä. Havainnoimme ja keräämme hiljaisia signaaleja arjesta ja ennakoimme niiden avulla mahdollisia tulevaisuuden muutoksia ja hyödynnämme
niitä vaikuttamistoiminnassamme ja toimintamme kehittämisessä.

EHYT ry:ssä henkilöstön asiantuntijuus, järjestötoimijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden aktiivisuus yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin sekä pitkäjänteisen kehittämistyön.

 
X