Fyfa-hanke ehkäisee alaikäisten alkoholinkäyttöä urheiluseuroissa.

Olet täällä

FYFA (Focus on Youth, Football & Alcohol)

Alkoholi on kiistatta yksi merkittävimmistä eurooppalaisten nuorten terveyttä ja hyvinvointia uhkaavista tekijöistä. FYFA (2017-2020) on EU-hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä nuorten alkoholin käyttöä tekemällä yhteistyötä liikunta- ja urheilusektorin kanssa. EHYT ry koordinoi hankkeen Suomen osuutta vastuualueenaan jalkapalloa harrastavien lasten ja nuorten oman äänen esille tuominen.

"Jalkapallo on mahdollisuus myös ehkäisevälle päihdetyölle."

Ajankohtaista hankkeessa

FC Honka ry hankkeen kansalliseksi pilottiseuraksi

 

FYFA Newsletter

 

Uusi julkaisu: ”FYFA Report on International Policies”

 • Tutkimuksen kohteena oli isojen kansainvälisten urheiluorganisaatioiden politiikat alkoholihaittojen ja nuorten alkoholin käytön ehkäisemiseksi. Vain uinnin ja ohjaskelkkailun parista löydettiin toimia alkoholimainonnan kieltämiseksi. Jalkapallon puolella alkoholiteollisuuden sponsoroinnin rajoittaminen oli pitkälti teollisuuden itsesäätelyn varassa. Tutkimus on osa FYFA-hanketta (WP 4) vastuutahonaan SHAAP (Scottish Health Action on Alcohol Problems). Tutustu raporttiin: FYFA. International Review: Final report, SHAAP (2018)

Taustaa

Vaikka urheilu on yksi suosituimmista nuorten harrastusmuodoista Euroopassa, sen potentiaalia ei ole riittävästi hyödynnetty ehkäisevän päihdetyön muutosvoimana. Urheilun kautta voidaan tavoittaa laaja-alaisesti monia eri kohderyhmiä -päättäjistä ja urheiluvaikuttajista aina lapsiin ja nuoriin saakka.

Urheilusponsoroinnin kautta alkoholimarkkinoinnille on luotu vahva alusta, jossa urheilufaniudella ja positiivisilla tunnekokemuksilla on keskeinen rooli. Päättäjät ja urheilujohtajat eivät aina kiinnitä riittävästi huomiota markkinoinnin merkitykseen alkoholin kulutusta lisäävänä tekijänä ja alkoholista aiheutuviin haittoihin.

Tavoitteet

Selvittää kansainvälisten sekä kansallisten urheiluorganisaatioiden ja -tahojen sekä paikallisten urheiluseurojen näkemyksiä ja toimintatapoja nuoriin, alkoholiin ja urheiluun sekä alkoholimainontaan liittyen. Selvittää nuorten omat näkemykset aiheeseen liittyen.  Luoda ja jakaa hyviä käytäntöjä ehkäisemään nuorten alkoholin käyttöä. Valmentajilla, seurajohdolla ja paikallisilla vaikuttajilla tulee olla käytössään parhaat mahdolliset toimintamallit alaikäisten alkoholin käytön ehkäisemiseksi.

EHYT ry:n vastuut hankkeessa

EHYT ry vastuutehtävänä (WP7) hankkeessa on varmistaa nuorten osallisuus haastattelututkimuksen avulla. Suomen lisäksi Italiassa, Isossa Britanniassa, Sloveniassa, Puolassa ja Belgiassa haastatellaan 14-vuotiaita jalkapallojunioreita. Tutkimuksella selvitetään nuorten näkemyksiä ja asenteita alkoholiin, kavereihin ja urheiluharrastukseen liittyen sekä pohditaan yhdessä, onko päihdekasvatukselle sijaa urheiluseuratoiminnassa. Nuorten parissa tehtävän osaprojektin lisäksi EHYT ry kerää kansallista tietoa jalkapallojunioreiden vanhempien, seuran toimihenkilöiden, urheiluliittojen ja päättäjien näkemyksistä.

Keitä me olemme?

Hanke kuuluu EU:n kolmanteen terveysohjelmaan ja sitä koordinoi Eurocare (European Alcohol Policy Alliance)

Hankkeen muut toteuttajatahot ovat: 

 • EHYT ry (nuorten omat näkemykset)
 • SHAAP (Scottish Health Action on Alcohol Problems (UK) (kansainvälinen taso: kansainvälisten organisaatioiden, liittojen jne.  käytännöt)
 • Fundatia ROMTENS (Romania) (arviointi)
 • VAD vzw (Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (België) (paikallinen taso: urheiluseurojen käytännöt)
 • APYN (The Alcohol Policy Youth Network (Slovenia) (viestintä)
 • ISS (Istituto Superiore di Sanita (Italia) (kansallinen taso: nuoriin, alkoholiin ja urheiluun liittyviä kansallisen tason käytäntöjä)
 • PARPA (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Poland) (tulosten levittäminen)

 

EHYT ry:n kansalliset kumppanit hankkeessa ovat

 • Päihteetön pelikenttä -verkosto
 • Suomen Olympiakomitea
 • FC Honka ry
 • Jyväskylän yliopisto

Lisätietoja:

www.fyfaproject.eu  #fyfalcoholyouth

 FYFA. Focus on Youth, Football & Alcohol -hanke-esite (englanniksi)

Päihteetön pelikenttä. Tukea urheiluseuroille päihteettömyyden edistämiseksi. (vihkonen, 4 sivua)

EHYT-blogeja:

Leena Sipinen
Work Package Leader (FYFA)
leena.sipinen(a)ehyt.fi
+358 40 557 5057

 

 

 
X