Olet täällä

Päihdeilmiö-video

Päihdeilmiö-video ja -keskustelukysymykset rohkaisevat puhumaan päihteistä.

EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video on saanut tuekseen keskustelukysymykset. Videolla päihteisiin liittyviä kysymyksiä tutkitaan monelta kantilta ja pilke silmäkulmassa. Kysymykset ja tehtävät auttavat keskustelun alkuun ja ohjaavat pohtimaan ilmiötä monipuolisesti.

– Videon ja keskustelukysymysten avulla kuka tahansa esimerkiksi koulun henkilökunnasta voi järjestää nuorille hyvän juttutuokion päihteistä, rohkaisee EHYT ry:n koulutyön yksikön väki. 

Video ja keskustelukysymykset ovat vapaasti käytettävissä. Päihdeilmiö-video on tuotettu avaamaan keskustelu esimerkiksi koulun päihdekasvatustunnilla, mutta se soveltuu tueksi hyvin erilaisiin päihdekeskusteluihin niin nuorten kuin aikuisten parissa.

Videosta on tuotettu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot, jotka löytyvät EHYT ry:n YouTube-kanavalta: suomenkielinen Päihdeilmiö , ruotsinkielinen Rusfenomenet ja englanninkielinen The Phenomenom of Intoxicating Substances.

Mikä Päihdeilmiö?

Video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli. Videolla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Kuka keksi päihteet? Ovatko ne tie turmioon? Miksi ihmiset ylipäätään haluavat päihtyä? Miten eri puolilla maailmaa suhtaudutaan eri päihteisiin? 

Keskustelukysymykset ja -tehtävät

Alla olevia kysymyksiä voi käyttää joko yhteisen keskustelun pohjana tai niin, että oppilaat/opiskelijat miettivät vastauksia pienissä ryhmissä. Tehtävät 1-3 voidaan toteuttaa niin, että ryhmille annetaan yksi tehtävistä, johon etsivät vastauksia.

Esimerkkejä keskustelukysymyksistä:

  • Mitä päihteet ovat?
  • Miten päihteet ovat syntyneet?
  • Miksi päihteitä käytetään?
  • Millaisissa tilanteissa olette nähneet aikuisten käyttävän päihteitä?
  • Millaisia haittoja päihteiden käytöstä voi seurata? Miksi päihteiden käyttö on nuorille haitallisempaa kuin aikuisille?
  • Miksi päihteiden käyttöä säännellään?

Esimerkkejä laajemmista tehtävistä:

1) Videossa todetaan, että alkoholi on yleisin päihde Suomessa. Selvittäkää, millaisia muutoksia alkoholin käytössä on tapahtunut Suomessa 1950-luvulta tähän päivään. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin?

2) Tupakka esiintyi videolla alkoholin rinnalla. Suomi on kuitenkin ensimmäisenä maana kirjannut lakiin tavoitteen Savuttomasta Suomesta. Selvittäkää, millaisia muutoksia tupakan ja nuuskan käytössä on tapahtunut. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet näihin muutoksiin? 

3) Videolla kerrottiin myös kannabiksen asemasta Suomessa. Miksi kannabis on Suomessa laitonta? Miksi kannabikseen suhtaudutaan nykyään myönteisemmin? Millaisia seurauksia kannabiksen käytöstä voi aiheutua (yksilö, lähiyhteisö, yhteiskunta)?

Lisätietoja:
Päivi Christensen
koulutyön päällikkö, EHYT ry
p. 050 41 37017 

 
X
CAPTCHA
Vahvista, että olet oikea käyttäjä, etkä botti
6 + 2 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.