Förebyggande arbete lönar sig – vi tar hand om varandra

Förebyggande arbete ökar kommuninvånarnas välbefinnande och leder till besparingar. En kommun som värnar om invånarnas välbefinnande säkerställer även förutsättningarna för en sund kommunal ekonomi.

Bli kandidat för förebyggande arbete!

Etusivu