Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetslivet samt pensionärer.

Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.

Katarina Rehnström
Att vara förälder till en tonårig har många goda sidor, men alltid är det inte det lättaste. När det handlar om förebyggande av tonåringars...
1
3
Föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf ordnar rusmedelsfostran för barn och unga, deras föräldrar samt skolpersonal omkring i Finland både...
1
1
EHYT erbjuder till skolor och läroanstalter alla förebyggande rusmedels- och spelfostrande metoder på båda inhemska språken.
0
1

Etusivu

X