Du är här

Förebyggande arbete lönar sig – vi tar hand om varandra

Kommunen kan på många sätt främja invånarnas välbefinnande och förebygga olika problem. Och det bästa av allt är att dessa åtgärder vanligtvis är förmånliga och mycket kostnadseffektiva. En kommun som värnar om invånarnas välbefinnande säkerställer även förutsättningarna för en sund kommunal ekonomi.

 

 Varför lönar sig förebyggande arbete? 

 

 Bli kandidat för förebyggande arbete  

 

  • Agera i tid – det lönar sig. Förebyggande arbete ökar kommuninvånarnas välbefinnande och leder till besparingar.

  • Välmående människor skapar ett samhälle och en närmiljö som präglas av vardagstrygghet.

  • Vi skapar möjligheter till en trygg ungdom för kommunens ungdomar.

  • Kommunens alla sektorer ansvarar för det förebyggande arbetet.

 Hitta din kandidat för förebyggande arbete 

 

 

 
X