Du är här

Varför lönar sig förebyggande arbete?

Vad är förbyggande arbete?

Förebyggande arbete omfattar många olika slags tjänster och verksamhetssätt. Gemensamt för alla är att de förebygger uppkomsten av problem. En smart kommun sparar genom att investera i förebyggande tjänster, såsom närmotion, familjetjänster, ungdomsarbete och stödtjänster i skolorna.

All verksamhet i kommunen påverkar olika befolkningsgruppers välbefinnande och hälsa på något sätt. Kommunen kan genom sina egna beslut påverka om man hjälper människor först då problemen blir större eller om man skulle kunna förebygga uppkomsten av problemen. En kommun som värnar om invånarnas välbefinnande säkerställer även förutsättningarna för en sund kommunal ekonomi.

Genom att ta hand om varandra sparar vi pengar och förbygger mänskligt lidande

Cirka hälften av kommuninvånarnas hälsoskillnader förklaras av alkoholanvändning och rökning. Kommunerna sparar mycket pengar genom att uppmärksamma förebyggandet av problemen som rusmedlen orsakar. Även små beslut kan ha stor verkan om varje kommunal beslutsfattare och tjänsteman beslutar att främja det förebyggande arbetet inom sin sektor.

En ungdom som hamnat i problem kan få avgörande stöd i skolan och från kommunens specialungdomsarbete, medan den som blir utan stöd kostar stora summor för kommunen. Till exempel institutionsplacering av ungdom under ett och ett halvt år kan kosta upp till 140 000 euro.

Barnfamiljer kan stödjas på ett förmånligt sätt genom att erbjuda till exempel kuratorshjälp och hobbymöjligheter. En insats på några hundra euro för familjernas vardag kan spara tusentals euro, som skulle gå till åtgärdande arbete.

Priset för en miniintervention mot alkoholanvändning, det vill säga att en läkare tar upp saken med patienten, uppskattas vara 240 euro/rådgivning. Åtgärden kan bespara kommunen en fem gånger större summa.

Läs mera:

 

Rätt strukturer för det förebyggande arbetet

Förebyggande arbete kan inte säkerställas på direkten, utan beslut som främjar välbefinnandet ska fattas inom kommunens alla sektorer genom att lyssna till kommuninvånarna. För att det förebyggandet arbetet ska vara effektivt måste det vara tydligt vem som leder det. Dessutom är det bra att fastställa en person som ansvarar för samordningen av arbetet samt en sektorsövergripande arbetsgrupp som stöd för arbetet.

Det förebyggande arbetet behöver inte utföras på egen hand. Organisationerna är många gånger en utmärkt partner som stödjer och kompletterar kommunens arbete. Ändå ingår organisationer i endast 16 procent av kommunernas välbefinnandegrupper enligt THL. I arbetet är det viktigt att involvera även församlingar, företag och själva kommuninvånarna.

Läs mera:

 

Hämta broschyrer:

Förbyggande arbete lönar sig -broschyr

Förbyggande arbete lönar sig -faktablad

 

 
X