Du är här

Allmänt

EHYT rf är en stark aktör i det förebyggande rusmedelsarbetet och verkar bland alla befolkningsgrupper i hela landet för att främja sunda levnadsvanor. EHYT sammanför också olika betydande aktörer inom verksamhetsområdet. Vår organisation främjar även en kvalitativ samhällsdiskussion om rusmedelsfrågor som baserar sig på forskning och gedigen erfarenhet. Vårt arbete omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetsför ålder och pensionärer.

Vi är en medborgar- och sakkunnigorganisation som fungerar som en förenande länk mellan olika aktörer på fältet, mellan sakkunniga och medborgare och mellan forskning och praktik. Vi registrerar tendenser i vardagen och förutspår med hjälp av dem eventuella förändringar i framtiden. De här prognoserna är viktiga när vi utvecklar vår verksamhet och vårt påverkningsarbete.

 

EHYT rf:s anställdas sakkunnighet och den aktivitet som finns inom frivillig- samt föreningsverksamheten bildar en imponerande helhet som möjliggör snabba reaktioner på förändringar i omgivningen samt ett långsiktigt utvecklingsarbete.

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
12 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.