Du är här

Andra stadiet

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Rusfenomenet

Vad? På Rusfenomenet lektionen (75 eller 90 min) diskuteras bland annat följande rusmedelsrelaterade frågor: På vilket sätt har samhällsrelaterade och kulturella förändringar påverkat användningen av rusmedel i Finland under olika tidpunkter? Varför regleras rusmedelsanvändning? Och hur hänger sociala förhållanden och känslor samman med rusmedelsanvändning? Metoden stöder andra stadiets målsättningar i rusmedelsfostran. Lektionens målsättningar är att fördjupa studerandens hälsokunskap inom rusmedelsanvändning och få dem att fundera på rusmedelsanvändning från ett socialt-, kulturellt- och samhällsperspektiv.

Rusfenomenet-presentationen (Till lektionen tillhörande Prezi-presentation)

För vem? Studerande på andra stadiet

Pris?  200€/dag/utbildare (max 3-4 grupper). Längre utbildningshelheter förhandlas skilt.

 

Gruppfenomenet 

Vad? En två timmars utbildning som ger deltagarna verktyg i hur man skapar och upprätthåller en fungerande grupp bestående av unga. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt bra tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Som tillägg erbjuder utbildningen en struktur för att behandla olika teman inom välmående. Gruppfenomenet utbildningen och handboken svarar på behovet om hur man bygger upp en diskussionsstund om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering.

För vem? Gruppfenomenet-utbildningen är riktat till alla som leder grupper av unga, speciellt till lärare. Även andra arbetare vid läroanstalten drar nytta av utbildningen som t.ex. ungdomsledare. Vi rekommenderar att utbildningen ordnas för alla i undervisningspersonalen samt för personer ansvariga för elevvården. Alla som gått utbildningen får en Gruppfenomenet-handbok. Utbildningen räcker två timmar.

Pris? 300€ för en två timmars utbildning (innehåller resekostnader samt Gruppfenomen-böcker till deltagare)

 

 Gruppfenomenet handbok för grupphandledare hittas här

 

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 

 

 
X