Du är här

Kontaktuppgifter

Epost addresser förenamn.efternamn(at)ehyt.fi

Aarnio, Elisa
Regionsarbetare, Södra Finland
050 571 0480
Åhman-Närä, Hilkka
Regionsarbetare

Elokolo i Åbo

Kontaktperson för Egentliga Finlands medlemsorganisationer 

040 455 2874
Ali, Bashe
Regionsarbetare

ånni-projektet

050 407 7241
And, Miia
Finansiellsekreterare
050 466 7160
Anjala, Sari
Utbildningsplanerare

Utbildning, utbildningsplanering och utveckling

050 300 7769
Aspegren, Piia
Nätpedagog
050 593 3899
Auvinen, Tuija
Utbildningsplanerare

Intervention för unga cannabisanvändare-projektet

050 331 7240
Äyräs, Liisa
Regionsarbetare

(studieledig tills den 30.6.2018)

Elokolo i Åbo

Kontaktperson för Egentliga Finlands medlemsorganisationer 

Björkroth, Kati
Finansiellplanerare
050 463 0710
Christensen, Päivi
Chef för skolarbete
Eloranta, Annika
Utbildningsplanerare

Päihdepäivät, annan utbildning

050 411 0357
Eskonen, Anni
050 435 4248
Glad, Timo
Planerare

Enheten för vuxna, Huugo-projektet

040 527 1116
Harvola, Aino
Utbildningsplanerare

Fostran i digitala spel

050 345 9449
Heino, Markku
Regionsarbetare

Elokolo i Helsingfors

040 519 5730
Hietaniemi, Miia
Regionsarbetare
050 571 4818
Himanka, Saija
Regionsarbetare

Norra Finland

050 439 1610
Huostila, Sirpa
Kontorssekreterare
050 344 7930
Huttunen, Terttu
Regionsarbetare

Östra Finland

0400 469 769
Hytti, Antti
Enhetschef

Enheten vuxna

040 779 1387
Jaakkola, Tapio
Projektchef

Arpa-projektet

050 463 8212
Jokinen, Ilmo
Enhetschef

Avdelningen unga och nät

050 407 7188
Jukkala, Harri
Regionsarbetare

Jyväskylä

0400 274 823
Kannussaari, Kim
Projektledare

Intervention för unga cannabisanvändare-projektet

050 597 7555
Korpela, Sinikka
Regionsarbetare

Norra Finland

0400 274 833
Lehtinen, Minna
Nätpedagog
050 407 7131
Mikkola, Anne
Regionsarbetare

Västra Finlands län (Tammerfors)

044 055 9920
Mikkonen, Juha
Verksamhetsledare
+358 (0)50 527 4780
Mikkonen, Mika
Regionsarbetare
040 593 5305
Munter, Hanne
Projektledare

Nikotin-projektet

050 518 0466
Nerkko, Timo
Utbildare, Huugo projektet

Rusmedelsarbete på arbetsplatser (Huugo)

050 570 7825
Östman, Sebastian
Nätpedagog
050 526 7320
Paavilainen, Reetta
Informatör

Media relationer, extern och intern kommunikation

p. 050 309 0932
Palmroos, Sarianna
Projektledare

Högskolor

050 524 9909
Perälä, Riikka
Koordinator för utveckling- och intressebevakning
050 464 6484
Pesonen, Annikki
Föreningssekreterare

050 509 8759

Pietilä, Eija
projektexpert

Arpa-projektet

050 514 7658
Piipponen, Mika
Utbildningsplanerare

Ungas alkoholfrågor, utbildning, utbildningsplanering och utveckling

 

050 400 1463
Rantala, Karin
utbildningsplanerare

Intervention för unga cannabisanvändare-projektet

050 522 1905
Rapo, Viivi
Planerare, enheten vuxna

Päihdeneuvonta

050 461 8222
Rautama, Anu
utbildningsplanerare
050 325 9273
Rehnström, Katarina
Utbildningsplanerare

Utbildande på svenska, koordinering av det svenskspråkiga skolarbetet samt utbildningsplanering och -utveckling.

050 408 1725
Rinne, Marjo
Kampanjkoordinator
050 301 5210
Saarela, Katri
Utbildningsplanerare

Smokefree-verksamhet

050 438 4227
Saavalainen, Marja
Sekreterare
040 724 5513
Sattilainen, Riitta
Regionsarbetare

Elokolo i Birkala

050 407 1044
Sipinen, Leena
Projektchef

ånni-hanke

FYFA (Focus on Youth, Football & Alcohol) -project

040 557 5057
Sironen, Jiri
Enhetschef

Föreningsarbete, föreningssamarbete, volontärverksamhet, regionsarbete
EAPN-Fin

040 450 9077
Strand, Teija
Enhetschef
+358 50 571 0288
Sundman, Tuula
Avdelningschef
0400 454 782
Suomilammi, Jukka
Regionsarbetare

Elokolo i Lahtis

0400 252 511
Tavia, Minttu

 

 

050 452 1039
Tenkanen, Teresa
Föreningssekreterare

(Moderskapsledig) kontakta Annikki Pesonen

050 509 8759
Tenkanen, Tuomas
Ledande specialexpert

Alkoholpolitik, kvalitét, värdering, metod, utveckling och strategiarbete i förebyggande rusmedelsarbete

050 441 0449
Tiittanen, Päivi
Kommunikationschef
050 362 0882
Timonen, Katri
Kommunikationsplanerare

Extern och intern kommunikation, nätkommunikation, sociala medier.

050 326 31 96
Vaija, Heli
Regionsarbetare

(Moderskapsledig) kontakta Elisa Aarnio

Väkinen, Maaret
Kommunikationsplanerare
050 327 0009
Valtonen, Siru
Nätpedagog
050 407 4130
Vannela, Maarit
administrativ sekreterare
040 528 6246
Vuorinen, Kari
Ekonomi- och administrationschef
Westman, Mikael
Utbildningsplanerare
050 562 4842