Du är här

Droger

Vi stöder den finska utgångspunkten för drogpolitik, där man strävar efter en hög tröskel för att börja använda droger, men samtidigt vill trygga att droganvändare får vård och stöd. Vi anser att det är viktigt att konsekvenserna för individer som testar droger inte är orimligt hårda som kastar en skugga över resten av livet. Myndigheternas agerande kring rusmedel bör snarare vara fostrande och uppmuntra till att sluta använda, än att vara bestraffande. En särskild utmaning är den kraftiga ökningen av cannabisanvändning på grund av att hemodling blivit allt mer vanligt.   

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
15 + 5 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.