Du är här

Filmklipp

Videon Rusfenomenet

 

EHYT har producerat videon i samarbete med Tussitaikurit.

Det behöver inte vara svårt att prata om rusmedel. Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s video ”Rusfenomenet” kan fungera som stöd för rusmedelsdiskussionerna.

Rusfenomenet videon producerad av EHYT r.f. och av Tussitaikurit strävar till att förklara rusmedel som ett fenomen. Under lupp hamnar skador som rusmedel orsakar, reglering samt den sociala biten i rusmedelsanvändning. I videon behandlas b la följande teman: Vem uppfann rusmedlen? Är rusmedel en väg till fördärvet? Varför vill folk berusa sig? Hur förhåller man sig till rusmedel i olika delar av världen? Videon och dess diskussionsfrågor underlättar inledning till samtal och vägleder till ett mångsidigt begrundande av fenomenet. Videon Rusfenomenet lämpar sig för diskussion med både vuxna och unga, ända från högstadieåldern. Videon får fritt användas.

En svensk, finsk och engelsk version av videon har producerats och hittas på EHYT r.f:s YouTube kanal: svenskspråkiga Rusfenomenet, finskspråkiga Päihdeilmiö och engelskspråkiga The Phenomenom of Intoxicating Substances.

Diskussionsfrågor och uppgifter

Frågorna kan användas som underlag för en gemensam diskussion eller att eleverna/studeranden funderar på svaren i smågrupper. Uppgifterna 1–3 kan genomföras så att varje grupp ges ett eget tema som de söker svar på.

Exempel på frågor att diskutera:

  • Vad är rusmedel?
  • Hur har rusmedel kommit till?
  • Varför används rusmedel?
  • I hurdana situationer har ni sett vuxna använda rusmedel?
  • Hurdana skador kan rusmedelsanvändning orsaka? Varför är användning av rusmedel skadligare för unga än för vuxna?
  • Varför regleras användning av rusmedel?
     

Exempel för en mera omfattande uppgift:

1) I videon konstateras att alkohol är det allmännaste rusmedlet i Finland. Ta reda på hurdana förändringar det skett i Finlands alkoholanvändning sedan 1950-talet tills idag. Vilka faktorer har påverkat förändringarna?

2) I videon förekom tobak vid sidan av alkoholen. Finland är ändå det första landet i världen som fastställt i lag målsättning om att få slut på rökning. Ta reda på vilka förändringar har skett i användning av tobak och snus. Vilka faktorer har påverkat förändringarna?

3) I videon behandlades också cannabisens ställning i Finland. Varför är cannabis olagligt i Finland? Varför förhåller man sig nuförtiden positivare till cannabis? Vilka följder kan cannabisanvändning medföra (för individen, närstående, gemenskapen och samhället)?

 

Penningspels Fenomenet -video

 

EHYT har producerat videon i samarbete med Tussitaikurit.

Penningspel finns överallt i vårt samhälle diskussionen kan präglas av en allt för svartvit syn på fenomenet. Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf:s video “Penningspels Fenomenet” fungerar som stöd till att främja en öppen diskussion om  bl.a. följande teman:  Varför pratas det om stora vinster och förluster? Hur fungerar pennigspel? Finns det något annat som lockar i penningspel förutom pengar? Hur många spelar? Hur kan pennigspel orsaka skador?

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
4 + 13 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.