Du är här

Lågstadie

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskap upprätthålls.

Lågstadieelever möter vi på rusmedel- samt digitala spellektioner (Ska vi snacka? och Spelkunskap). Metoderna på lektionerna ökar elevernas hälsokunskapsfärdigheter (information, kunskap, kritiskt tänkande, självkännedom och etiskt ansvar) som i sin tur främjar en sundare spel- och rusmedelskultur. 

Ska vi snacka?

Vad? Lektioner (90 min) i rusmedelsfostran som baserar sig på berättelser och diskussion. Lektionerna uppfyller lågstadieelevernas behov av att få svar på sådant de funderar på kring nikotinprodukter och alkohol. Målsättningen med föräldrakvällarna är att vårdnadshavare ännu bättre kan förstå hur barn ser på rusmedel och hur de upplever det i sin omgivning.

För vem? Elever i lågstadiet på årskurs 5 och 6 och deras vårdnadshavare
 
Pris: 200€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 2-3 lektioner/dag) och föräldrakvällen. Efter tre dagar är dagspriset 170€/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående grupp 75 €.
Lektionsmodellen Ska vi snacka? med tillhörande övningar

Spelkunskap

Vad? Lektionerna (45 min) förstärker elevernas kunskap och färdigheter om digitalt spelandets för- och nackdelar samt får eleverna att inse vikten av balans i spelande och med resten av livet.
Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En dialog kring spelande mellan barn, vårdnadshavare och skola stöder utformandet av en positiv och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem.
 
För vem? Lågstadie- och högstadieelever och deras vårdnadshavare
 
Pris? 300€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 5 lektioner/dag) och föräldrakvällen. 200€/dag/utbildare utan föräldrakväll. Efter tre dagar är dagspriset 170 €/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående 1–2 lektioner 75€. Separat föräldramöte 200 €/1,5 timmar. Separat lärarinfo 100 €/timme, säljs inte utan lektioner. 

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X