Du är här

Lågstadie

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Lågstadieelever möter vi på rusmedel- samt digitala spellektioner (Ska vi snacka? och Spelkunskap). Metoderna på lektionerna ökar elevernas hälsokunskapsfärdigheter (information, kunskap, kritiskt tänkande, självkännedom och etiskt ansvar) som i sin tur främjar en sundare spel- och rusmedelskultur. 

Ska vi snacka?

Vad? Lektioner (90 min) i rusmedelsfostran som baserar sig på berättelser och diskussion. Lektionerna uppfyller lågstadieelevernas behov av att få svar på sådant de funderar på kring nikotinprodukter och alkohol. Målsättningen med föräldrakvällarna är att vårdnadshavare ännu bättre kan förstå hur barn ser på rusmedel och hur de upplever det i sin omgivning.

För vem? Elever i lågstadiet på årskurs 5 och 6 och deras vårdnadshavare
 
Pris: 200€/dag/utbildare, i vilket ingår lektionerna (max 2-3 lektioner/dag) och föräldrakvällen. Efter tre dagar är dagspriset 170€/dag (inklusive dagarna 1–3). Sista dagens återstående grupp 75 €.
Lektionsmodellen Ska vi snacka? med tillhörande övningar

Spelkunskap

Vad? Spelkunskap-lektionerna stärker elevernas kunskap och färdigheter kring digitalt spelande. På lektionerna diskuteras vikten av balans i spelande och med resten av livet och eleverna lär sig även om för- och nackdelar med att spela digitala spel. På föräldramötet diskuteras hur viktigt det är med föräldrarnas insats i spelfostran, samt hur stor roll digitalt spelandet spelar in i barns och ungdomars liv.

Varför? Digitalt spelande är en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. En konstruktiv diskussion mellan barnet, föräldrarna och skolan stödjer skapandet av en uppmuntrande och trygg spelkultur samt förebygger spelproblem. 

För vem? Elever i åk 1-9 samt deras föräldrar

Tid? 45 min /elevgrupp och 90 minuter / föräldramöte

Pris: Spelkunskap finansieras 2019 av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne. Utbildningarna erbjuds avgiftsfritt till svenskspråkiga grundskolor senare på våren. För mer information kontakta utbildningsplaneraren Katarina Rehnström.

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 
X