Du är här

Materialbank

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
 

Materialen kan beställas i pappersformat i vår nätbutik . Länken till nätbutiken hittas här. 

Nerladdbart läromaterial för rusmedelsfostran

Läromaterial som kan laddas ner stöder läraren i rusmedelsfostran. Med hjälp av powerpoint-presentationen kan man i grupper med unga diskutera om alkohol, nikotinprodukter, snus, e-cigaretter, cannabis, övriga olagliga droger och mediakunskap.

Nerladdbart läromaterial för rusmedelsfostran (öppnas i ett nytt mellanblad) 

 

Smokefree-uppgiftsbana

är undervisningsmaterial med olika uppgifter kring nikotinprodukter för lågstadieelever på årskurs 5 och 6. Uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. och materialen kan b la användas i hälsokunskapsundervisningen. Målsättningen med uppgiftsbanan är att eleverna funderar på hur tobakrökning, användning av snus och e-cigaretter påverkar människor, miljön och samhället. Uppgiftsbanan kan genomföras i sin helhet under en 2 x 45 minuters lektion och banan består av fem punkter. Enskilda uppgifter går även utmärkt att använda under andra lektioner i olika läroämnen. Materialen stöder den nya läroplanen.

Uppgiftsbanan och anvisningarna hittas nedan i pdf-filerna. Den tryckta versionen av uppgiftsbanan kan beställas av EHYT mot portokostnad.

Skriv ut materialen. Läs igenom anvisningarna före lektionen. Anvisningarna fungerar som ett hjälpmedel för genomgångsdiskussionen. Ställ pulpeterna i fem grupper. Dela i förväg ut uppgiftspappren till varje station med textsidan neråt. Affischen Historien om tobaken är en del av station nr 4.

Smokefree-uppgiftsbanan (nätversion)

Smokefree-uppgiftsbanan (beställbar pappersversion)

http://smokefree.fi/sv/framsidan/  

Rusfenomenet-uppgiftsbanan

Uppgiftsbanan Rusfenomenet är avsedd som stöd vid ordnandet av en lektion, temadag eller verkstad i temat rusmedel i läroanstalter på andra stadiet. Uppgiftsbanan Rusfenomenet innehåller fyra olika kontrollpunkter med anknytning till rusmedel, välbefinnande och arbetsförmåga som de studerande cirkulerar till i grupper. En kontroll tar cirka 15 minuter. Du kan välja ut en eller flera av kontrollerna för stationsarbete. Om uppgiftsbanan genomförs enligt dessa anvisningar tar den 90 minuter.

Syftet med uppgiftsbanan är att få de studerande att fundera på användningen av rusmedel ur olika synvinklar och väcka diskussion om rusmedlens inverkan på arbetsförmågan.

Ska vi snacka?

Lektionsmodellen Ska vi snacka? med tillhörande övningar. Lektionsmodellen är utarbetad för elever i årskurs 5 och 6 samt deras vårdnadshavare.
 
 
Ska vi snacka?-lektionsmodellen är utarbetad inom  kultur- och ålderssensitiva ånni-projektet

 

Hur ska man tala om cannabis

I samarbete med Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf och Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap rf i Finland förverkligar EHYT rf Hur ska man tala om cannabis-projektet mellan åren 2015-2017. Projektets målsättning är att producera information och forma tillvägagångssätt för cannabisförebyggande arbete i högstadier och läroanstalter på andra stadiet. Mer information och material för bland annat undervisning på svenska hittas på: 

www.ehyt.fi/kannabishanke

 

 

 

Hustavlor för vårdnadshavare och andra fostrare

Hustavlan Rusmedel & ungdomar erbjuder information och tips för vårdnadshavare till stöd för diskussion. Även hustavlorna om sociala medier och digitala spel stöder fostrare i det dagliga samspelet med ungdomar.

Här kan du beställa av hustavlorna  

Gruppfenomenet

har skrivits för att underlätta och skapa tydlighet i arbetet för alla de vuxna som har med ungdomar att göra. Boken erbjuder praktiska och enkla verktyg för arbete med ungdomar.

Gruppfenomenet handbok för grupphandledare hittas här

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
2 + 9 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.