Du är här

Organisationen

EHYT rf satsar på att verkningsfullt påverka i samhället, men också på en aktiv närvaro och på att verkligen möta människor i olika skeden i livet. EHYT rf koordinerar samarbetet mellan olika föreningar som sysslar med rusmedelsarbete.

EHYT rf har ungefär 60 anställda och årsbudgeten rör sig kring fem miljoner euro.

Förutom huvudkontoret har organisationen 12 regionanställda runt om i Finland.

EHYT rf arbetar inte i vården för missbrukare, utan verksamheten strävar efter att förebygga skadeverkningar som uppstår p.g.a. alkohol, droger, tobak eller spel hos olika befolkningsgrupper. Det här arbetet görs både på individplan (t.ex. lektioner, föräldrakvällar, drogfria mötesplatser, sociala medier), på gruppnivå (bl.a. i skolor, arbetsgemenskaper, kommuner, studentorganisationer) och på ett samhälleligt plan, genom att t.ex. påverka lagsförslag. I EHYT rf används benämningar som “utbildare”, “sakkunnig” och t.ex. “nätpedagog”. EHYT rf får understöd från Social och hälsoorganisationernas understödcentral (STEA).

Organisationsmodell:

 

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
3 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.