Du är här

Professionella som arbetar med unga

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskap upprätthålls.

Utbildningar för professionella om spelkunskap 

Utbildning för professionella som arbetar med barn och unga

Vad? Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för hanteringen av barns och ungas spelande. Teman för utbildningen är barns och ungas spelande och spelkulturer, spelfostran och spelandets nackdelar samt hur dessa kan förebyggas.

Varför? Spel tar upp en allt större del av barnens och de ungas kultur och fritid. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har kunskap och verktyg för att känna igen negativa följder och stöda en utveckling av balanserat spelande för de unga.

För vem? För professionella som arbetar med barn och unga

Pris: 300€ / 2h utbildning. 

Gruppfenomenet

Vad? En två timmars utbildning som ger deltagarna verktyg i hur man skapar och upprätthåller en fungerande grupp bestående av unga. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt bra tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Som tillägg erbjuder utbildningen en struktur för att behandla olika teman inom välmående. Gruppfenomenet utbildningen och handboken svarar på behovet om hur man bygger upp en diskussionsstund om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering.

För vem? Gruppfenomenet-utbildningen är riktat till alla som leder grupper av unga, speciellt till lärare. Även andra arbetare vid läroanstalten drar nytta av utbildningen som t.ex. ungdomsledare. Vi rekommenderar att utbildningen ordnas för alla i undervisningspersonalen samt för personer ansvariga för elevvården. Alla som gått utbildningen får en Gruppfenomenet-handbok. Utbildningen räcker två timmar.

Pris? 300€ för en två timmars utbildning (innehåller resekostnader samt Gruppfenomen-böcker till deltagare)

 *Obs! Rusfenomenet och Gruppfenomenet utbildningarna är AVGIFTSFRIA för yrkesläroanstalter 2017-2018 (finansieras av social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt).

 Gruppfenomenet handbok för grupphandledare hittas här

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 

 
X