Du är här

Professionella som arbetar med unga

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.

Utbildning för professionella om Spelkunskap

Vad? Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för att behandla digitalt spelande. Under utbildningen behandlas barns och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.

Varför? Digitalt spelande har blivit en allt betydelsefullare del av barns och ungas kultur, fritid och därmed också en viktig del av hemmets och skolans mediafostran. Det är viktigt att professionella som arbetar med barn och unga har kunskap och verktyg för att identifiera spelproblem och kan stöda unga till en balanserad spelvardag.

För vem? För professionella som arbetar med barn och unga

Tid: 2 timmar

Pris? 300€ / utbildning. I priset ingår utbildningen, material och resekostnaderna

Gruppfenomenet

Vad? En två timmars utbildning som ger deltagarna verktyg i hur man skapar och upprätthåller en fungerande grupp bestående av unga. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt bra tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Som tillägg erbjuder utbildningen en struktur för att behandla olika teman inom välmående. Gruppfenomenet utbildningen och handboken svarar på behovet om hur man bygger upp en diskussionsstund om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering.

För vem? Gruppfenomenet-utbildningen är riktat till alla som leder grupper av unga, speciellt till lärare. Även andra arbetare vid läroanstalten drar nytta av utbildningen som t.ex. ungdomsledare. Vi rekommenderar att utbildningen ordnas för alla i undervisningspersonalen samt för personer ansvariga för elevvården. Alla som gått utbildningen får en Gruppfenomenet-handbok. Utbildningen räcker två timmar.

Pris? 300€ för en två timmars utbildning (innehåller resekostnader samt Gruppfenomen-böcker till deltagare)

 Gruppfenomenet handbok för grupphandledare hittas här

EHYT:s svenskspråkiga broschyren 2018: Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter

Förebyggande rusmedels- och spelfostran för skolor och läroanstalter (pdf)

 

 

Beställningar och mer information:

Katarina Rehnström
Utbildningsplanerare
katarina.rehnstrom(at)ehyt.fi
050 408 1725

 

 
X