Du är här

Rusmedelsfostran på andra stadiet

VI GÖR DET TILLSAMMANS, EHYT SOM STÖD FÖR SKOLOR OCH LÄROANSTALTER!
Vi på EHYT r.f. planerar och förverkligar förebyggande rusmedelsarbete i skolor och läroanstalter. Vår verksamhet riktar sig till barn och unga i olika åldrar på låg-, hög- och andra stadiet för vårdnadshavare, professionella som arbetar med unga samt skolans och läroanstaltens personal. Vi erbjuder utbildningar, arbetsverktyg och material om b la alkohol, nikotinprodukter, cannabis och digitalt spelande, men även information om hur en fungerande grupp skapas och gruppgemenskapen upprätthålls.
Rusfenomenet-lektioner
Gruppfenomenet-utbildning
Rusfenomenet-uppgiftsbanan
Bra fest och dålig fest
 

Rusfenomenet-lektioner

För vem? Studerande på andra stadiet

Vad? Samtal, tankeställare och nya perspektiv skapar grunden till målmedveten rusmedelsfostran. På Rusfenomenet-lektionerna granskar vi användning av rusmedel ur sociala, kulturella och samhälliga perspektiv. Under lektionens första del diskuteras förändringar i rusmedelsanvändningen från 1900-talet ända fram tills idag. Under den andra delen av lektionen funderar studerande med hjälp av en tankekarta på deras uppfattningar om rusmedel. Efteråt förs en gemensam diskussion om orsaker och verkan av rusmedelsanvändning på bland annat individen, andra och omgivningen.

Varför? Eftersom användning av rusmedel till naturen är en social händelse, är det viktigt att fenomenet diskuteras tillsammans i grupp. Studerande har färdighet till att göra genomtänkta val då diskussion om rusmedel förs på ett konstuktivt sätt och alla studerandes perspektiv beaktas. Rusfenomenet-lektionen stöder andra stadiets målsättningar i rusmedelsfostran.

Hur planerar läroanstalten lektionerna? Rusfenomenet-lektionen förverkligas i grupp där studeranden är vana att arbeta i (egen grupp på studielinjen bestående av 10-30 studeranden). Lektionen räcker 75 eller 90 minuter beroende på läroanstaltens timfördelning. Lektionerna erbjuds på svenska, finska (Päihdeilmiö-oppitunnit) och på engelska (The phenomenon of intoxicating substances).

Feedback på lektionerna: Under åren 2017-2018 deltog 13 000 studerande på Rusfenomenet-lektionerna. Enligt feedback-enkäten ansåg 91% av studeranden att de fått nyttig information på Rusfenomenet-lektionerna och 94% ansåg att de hade möjlighet att delge sina tankar och diskutera på lektionen. (n=1489). 

”Gruppuppgiften var bra och fick oss att verkligen fundera. Många insåg hur olika effekterna av rusmedelsanvädningen är, också på sådant som man inte genast kommer och tänka på" (feedback av deltagare 2018) 

”Jag trodde före lektionen att det kommer att vara likadan diskussion om rusmedel som tidigare. Jag blev positivt överraskad av att lektionen var underhållande men samtidigt funderade man på egen och näras användning av rusmedel" (feedback av deltagare 2018)

Pris:  200€/dagen, innehåller lektioner till 3-4 grupper och utbildarens resekostnader.

Beställningar och tilläggsinformation av: Utbildningsplaneraren Katarina Rehnström, tel. 050 4081725, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi

Gruppfenomenet-utbildning

För vem? Lärare och övrig personal på andra stadiet och till alla andra som arbetar med ungdomar

Vad? Gruppfenomenet-utbildningen ger deltagarna metoder hur man skapa och upprätthålla fungerande ungdomsgrupper. Under utbildningen behandlas b la gruppens stadier, fenomen som sker i grupp, praktiska övningar samt tips till olika gruppsituationer. En god gruppanda och stark gemenskap förebygger användning av rusmedel. Dessutom erbjuder utbildningen redskap för att behandla olika teman inom välmående med ungdomsgrupper. I Gruppfenomenet-handboken finns konkreta anvisningar för hur man bygger upp en diskussionsstund med ungdomar om t.ex. dejting, mobbning, digitalt spelande, cannabis eller vardagshantering. 

Varför? I läroanstalter på andra stadiet blir de bestående studerandegrupperna allt färre och de flexibla studerandegrupperna allt fler. Även dessa flexibla grupper kan och bör stödas. När studerande upplever att de hör till en grupp ökar deras trivsel och välmående. Satsningar på samhörigheten inom läroanstalten har visat sig minska på avbrutna studier. Gruppfenomenet-utbildningen stöder förverkligande av gemenskaplig elevvård.

Hur? Gruppfenomenet-utbildningen räcker två timmar, högst 40 deltagare. Utbildningen kan beställas på svenska och finska (Ryhmäilmiö).

Feedback: Åren 2017-2018 deltog ca 1800 lärare och personal på Gruppfenomenet-utbildningen. 84,2% av deltagarna i Gruppfenomenet-utbildningen ansåg att utbildningen var klar och konsekvent. 74,1% utvärderade att utbildningen och handboken motiverade deltagarna att uppmärksamma hur grupperna leds från ett nytt perspektiv. 69,5 % ansåg att de fick nya färdigheter för att leda grupper (n=429).

”Saker diskuterades på ett intressant sätt. Sättet att behandla temat fick oss att fundera på vår aktuella situation, vad som fungerar och vad behöver utvecklas och därmed skapade en grund för det nya." (feedback av deltagare 2018)

”Betydelsen av gruppbildning blev klarare och hur det inverkar på hela gemenskapen och speciellt på på ungdomarna." (feedback av deltagare 2018)

Pris: 300€ /utbildningen, priset inkluderar Gruppfenomenet-handboken till alla deltagare och utbildarens resekostnader.

Beställningar och tilläggsinformation av: Utbildningsplaneraren Katarina Rehnström, tel. 050 4081725, katarina.rehnstrom(a)ehyt.fi

 

Rusfenomenet-uppgiftsbanan

Uppgiftsbanan Rusfenomenet är avsedd som stöd vid ordnandet av en lektion, temadag eller verkstad i temat rusmedel i läroanstalter på andra stadiet. Uppgiftsbanan Rusfenomenet innehåller fyra olika kontrollpunkter med anknytning till rusmedel, välbefinnande och arbetsförmåga som de studerande cirkulerar till i grupper. En kontroll räcker cirka 15 minuter. Du kan välja ut en eller flera av kontrollerna för stationsarbetet. Om uppgiftsbanan genomförs enligt dessa anvisningar tar den 90 minuter.

Syftet med uppgiftsbanan är att få de studerande att fundera på användningen av rusmedel ur olika synvinklar och väcka diskussion om rusmedlens inverkan på arbetsförmågan.

 

Arbetspunkten ”Bra fest och dålig fest” är menad som stöd till rusmedelsfostrande lektioner, temadagar eller workshoppar i läroanstalter på andra stadiet. Syftet med arbetspunkten är att få studeranden att fundera kring vad som gör en fest bra och vad gör den dålig. Ämnet diskuteras med studerande. Det finns inga rätt eller fel svar utan varje deltagare har rätt till sin egen åsikt. Målsättningen är att skapa en positiv och konstruktiv diskussion om ämnet från flera olika synvinklar, t.ex. hur kan man försäkra sig om att festen blir bra, vad lönar det sig att beakta för att att en fest skall vara trevlig för alla?

Arbetspunkten behöver 1-2 ledare från läroanstalten. Dessutom behövs fläp/tuschtavlor, pennor och post-it lappar. Anvisningar för arbetspunkten hittas här:

Anvisningar till "Bra fest och dålig fest"

Rubriken "Bra fest" på A4

Rubriken "Dålig fest" på A4

 

 

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
16 + 4 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.