Du är här

Spelande

Arbetet med att förebygga skadeverkningar till följd av penningspel eller digitala spel (dator-, konsul- och mobilspel) är en del av det rusmedelsförebyggande arbetet, eftersom överdrivet spelande kan orsaka skador och beroende. Dessutom sker vården för spelberoende ofta i samband med den övriga rusmedelsvården. Spelande kan orsaka skadeverkningar i det sociala livet, för hälsan och ekonomin, för spelaren själv samt för de närstående och för hela samhället. Vi vill föra en samhällsdiskussion som baserar sig på internationell forskning och erfarenhet kring spelande. Vi uppmuntrar till en helhetsförståelse av spelande, en positiv spelkultur och spelfostran. Samtidigt bygger vi upp den finska modellen för att förebygga spelrelaterade skadeverkningar.

Utgångspunkten för påverkningsarbetet gällande spelande är, att man inom det förebyggande arbetet bättre ska förstå för- och nackdelarna med spelande. Ett mål är aktörerna inom det rusmedelsförebyggande nätverket samt de föreningar som mottar bidrag från Penningautomatföreningen, ska ta med förebyggande av penningspelrelaterade skadeverkningar på sitt program. Vi vill underlätta vardagen och lyfta fram faktorer som hejdar spelrelaterade skadeverkningar i läroanstalter och på arbetsplatser samt i hobby- och fritidsverksamheter, t.ex. i föreningsverksamhet, på olika mötesplatser med lågtröskel och på sociala medier.

Spelfostran och det förebyggande arbete gällande digitala spel görs i samarbete med nätverket Spelfostrare. Läs mera om nätverket och spelfostran på www.pelikasvatus.fi och www.pelitaito.fi

 

Mera information

Aino Harvola (Digitala spel)
Utbildningsplanerare (skolarbete)
aino.harvola(a)ehyt.fi, tel. 050 3459449

Tapio Jaakkola (Penningspel)
Projektledare Arpa-projektet
tapio.jaakkola(a)ehyt.fi, tel. 050 463 8212

 
X
CAPTCHA
Den här frågan testar om du är en mänsklig besökare och förhindrar automatiska spaminsändningar.
10 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.